Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia 2013

2

3 Turystyka wiejska powinna stanowić jeden z kluczowych kierunków rozwoju turystyki w Polsce. Podstawową przewagą konkurencyjną terenów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych jest harmonijne łączenie natury i kultury, ich wzajemne przenikanie się, które tworzy niezwykłą mieszankę atrakcji i produktów. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cennego, niejednokrotnie wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego. Źródło: http://www.agroturystyka.kalisz.pl Źródło: http://garncarskawioska.pl Źródło: http://www.7ogrodow.pl

4 Legenda Grupa 1 – województwa wybitnie predestynowane do rozwoju turystyki wiejskiej Grupa 2 – województwa o bardzo dużym, nie w pełni wykorzystywanym potencjale Grupa 3 – województwa o dużym potencjale wykorzystywanym dla rozwoju innych form turystyki

5 Legenda *** województwa o największych szansach ** województwa o średnich szansach * województwa, w których turystyka wiejska stanowi uzupełnienie głównej oferty turystycznej

6 1 = problem nie istnieje 5 = problem jest bardzo poważny

7 Największe problemy w rozwoju turystyki wiejskiej występują w woj.: lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim (średnia powyżej 4,0) / przewaga województw z grupy 1 (wyjątek – woj. lubuskie). Najmniejsze problemy występują w woj.: śląskim, pomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim i łódzkim (średnia poniżej 3,0)/ przewaga województw z grupy 3 (wyjątek – woj. łódzkie).

8

9 Przewaga jakościowa oryginalność i unikalność rdzenia produktu, który staje się motywacją podróży dla turystów kompleksowość oferowanych usług wysoka jakość obsługi elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb turystów Przewaga cenowa wysoka konkurencyjność produktów turystyki wiejskiej w stosunku do innych produktów turystycznych value for money Przewaga informacyjna brak (koncentracja na tradycyjnych formach promocji)

10 Przewaga cenowa cena = czynnik decydujący o wyborze atrakcyjność przede wszystkim dla rynków: niemieckiego, brytyjskiego, holenderskiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego Przewaga jakościowa charakter polskiej wsi, z jej tradycjami, zachowanym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym, co jest już obecnie w Europie rzadkością, a także znana i doceniana na całym świecie polska gościnność Przewaga informacyjna brak (koncentracja na tradycyjnych formach promocji, mały stopień dostępności informacji dla cudzoziemców)

11

12 Ujmowanie działań turystycznych w ramach działań dotyczących wielofunkcyjnego rozwoju wsi (analogicznie do rozwiązania zastosowanego w PROW 2007-213) Rozdzielenie działań turystycznych od działań dotyczących kultury, sportu i rekreacji (zastosowanie nowego rozwiązania w stosunku do PROW 2007-2013) Równe traktowanie wszystkich województw (nie stosowanie preferencji z uwagi na lokalizację) polecamy przetargi Stawy Milickie S.A. strona główna Wypoczywaj nad stawami Nasze ryby Stawy - strefa wiedzy Galeria Łowiska Kontakt strona głównastrona główna Galeria Z lotu ptaka fot. Paweł KucharskiGaleria Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2012 Strona głównaStrona główna | Polecamy | Kontakt |PolecamyKontakt Źródło: http://www.stawymilickie.plŹródło: http://www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

13 Obszar priorytetowy 1: Produkt turystyczny skoncentrowanie wsparcia na działaniach związanych z wdrażaniem ciekawych, kompleksowych koncepcji produktowych Obszar priorytetowy 2: Zasoby ludzkie działania mające na celu podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności działania mające na celu aktywizację społeczności obszarów wiejskich działania mające na celu tworzenie platformy współpracy Źródło: http://www.folwark-zrebice.pl

14 Obszar priorytetowy 3. Wsparcie marketingowe tworzenie wysokiej jakości, intuicyjnych stron internetowych projekty zakładające wykorzystywanie nowych technologii w turystyce wiejskiej organizowanie eventów promocyjnych wdrażanie rozwiązań konsolidacyjnych (np. wprowadzenie karty turysty) wsparcie uczestnictwa w targach i wydarzeniach branżowych Obszar priorytetowy 4: Przestrzeń turystyczna regionalizacja oferty turystycznej poprzez wprowadzanie elementów regionalnych w architekturze, wystroju wnętrz oraz ofercie gastronomicznej, wytyczanie, zagospodarowanie w elementy małej infrastruktury (ławki, miejsca odpoczynku, wiaty, kosze na śmieci) oraz właściwe oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek zagospodarowanie lokalnych akwenów wodnych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy minimalnej ingerencji w środowisko przyrodnicze i krajobraz udostępnianie obszarów chronionych dla ruchu turystycznego, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju Źródło: http://www.babskieranczo.pl Źródło: http://www.lubelskie.pl

15 Inne rekomendacje wsparcie wdrażania systemów jakości (kategoryzacji, rekomendacji) promowanie współpracy pomiędzy oferentami produktów turystyki wiejskiej a administratorami portali rezerwacyjnych oraz punktami informacji turystycznej wspieranie projektów dotyczących prowadzenia badań rynku, zarówno w kontekście analizy lokalnego potencjału, jak i badań marketingowych pozwalających na podejmowanie właściwych kroków w zakresie tworzenia produktów i ich promocji wspieranie projektów z zakresu badań jakościowych preferencje dla podmiotów aktywnie angażujących się w życie społeczności lokalnych (weryfikacja przez pryzmat przynależności do organizacji, sieci, etc.) Źródło: http://www.edenpolska.pl Źródło: http://www.agroturystyka-sopien.pl

16 Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych jest dostępna na: http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnno uncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&Announcement Id=15104&ModulePositionId=2199 Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich wg województw Inwentaryzacja produktów turystyki wiejskiej wraz z oceną konkurencyjności (42 produkty, w tym 10 uznanych za flagowe produkty polskiej turystyki wiejskiej) Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Turystyka w PROW 2014-2020

17 Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa www.part.com.pl


Pobierz ppt "Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google