Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia 2013

2 Potencjał Polski w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej

3 OBSZARY WIEJSKIE JAKO DESTYNACJA TURYSTYCZNA
Turystyka wiejska powinna stanowić jeden z kluczowych kierunków rozwoju turystyki w Polsce. Podstawową przewagą konkurencyjną terenów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych jest harmonijne łączenie natury i kultury, ich wzajemne przenikanie się, które tworzy niezwykłą mieszankę atrakcji i produktów. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cennego, niejednokrotnie wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego. Źródło: Źródło: Źródło:

4 Podział regionalny Polski w zakresie potencjału i oferty turystyki wiejskiej
Legenda Grupa 1 – województwa wybitnie predestynowane do rozwoju turystyki wiejskiej Grupa 2 – województwa o bardzo dużym, nie w pełni wykorzystywanym potencjale Grupa 3 – województwa o dużym potencjale wykorzystywanym dla rozwoju innych form turystyki

5 Podział regionalny Polski w zakresie szans rozwoju turystyki wiejskiej
Legenda *** województwa o największych szansach ** województwa o średnich szansach * województwa, w których turystyka wiejska stanowi uzupełnienie głównej oferty turystycznej

6 obszarY problemowE turystyki wiejskiej
1 = problem nie istnieje 5 = problem jest bardzo poważny

7 Zróżnicowanie przestrzenne obszarów problemowych
Największe problemy w rozwoju turystyki wiejskiej występują w woj.: lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim (średnia powyżej 4,0) / przewaga województw z grupy 1 (wyjątek – woj. lubuskie). Najmniejsze problemy występują w woj.: śląskim, pomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim i łódzkim (średnia poniżej 3,0)/ przewaga województw z grupy 3 (wyjątek – woj. łódzkie).

8 Konkurencyjność produktów turystyki wiejskiej

9 Konkurencyjność na rynku krajowym
Przewaga jakościowa oryginalność i unikalność rdzenia produktu, który staje się motywacją podróży dla turystów kompleksowość oferowanych usług wysoka jakość obsługi elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb turystów Przewaga cenowa wysoka konkurencyjność produktów turystyki wiejskiej w stosunku do innych produktów turystycznych „value for money” Przewaga informacyjna brak (koncentracja na tradycyjnych formach promocji)

10 Konkurencyjność na rynku zagranicznym
Przewaga cenowa cena = czynnik decydujący o wyborze atrakcyjność przede wszystkim dla rynków: niemieckiego, brytyjskiego, holenderskiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego Przewaga jakościowa charakter polskiej wsi, z jej tradycjami, zachowanym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym, co jest już obecnie w Europie rzadkością, a także znana i doceniana na całym świecie polska gościnność Przewaga informacyjna brak (koncentracja na tradycyjnych formach promocji, mały stopień dostępności informacji dla cudzoziemców)

11 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W PROW 2014-2020

12 Ujęcie działań turystycznych w PROW 2014-2020
                                                 polecamy przetargi Stawy Milickie S.A. strona główna Wypoczywaj nad stawami Nasze ryby Stawy - strefa wiedzy Galeria Łowiska Kontakt strona główna      Galeria      Z lotu ptaka fot. Paweł Kucharski                                                                                Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA Strona główna | Polecamy  | Kontakt | Ujęcie działań turystycznych w PROW Ujmowanie działań turystycznych w ramach działań dotyczących wielofunkcyjnego rozwoju wsi (analogicznie do rozwiązania zastosowanego w PROW ) Rozdzielenie działań turystycznych od działań dotyczących kultury, sportu i rekreacji (zastosowanie nowego rozwiązania w stosunku do PROW ) Równe traktowanie wszystkich województw (nie stosowanie preferencji z uwagi na lokalizację) Źródło: Źródło:

13 Wytyczne merytoryczne (1/3)
Źródło: Obszar priorytetowy 1: Produkt turystyczny skoncentrowanie wsparcia na działaniach związanych z wdrażaniem ciekawych, kompleksowych koncepcji produktowych Obszar priorytetowy 2: Zasoby ludzkie działania mające na celu podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności działania mające na celu aktywizację społeczności obszarów wiejskich działania mające na celu tworzenie platformy współpracy

14 Wytyczne merytoryczne (2/3)
Obszar priorytetowy 3. Wsparcie marketingowe tworzenie wysokiej jakości, intuicyjnych stron internetowych projekty zakładające wykorzystywanie nowych technologii w turystyce wiejskiej organizowanie eventów promocyjnych wdrażanie rozwiązań konsolidacyjnych (np. wprowadzenie karty turysty) wsparcie uczestnictwa w targach i wydarzeniach branżowych Obszar priorytetowy 4: Przestrzeń turystyczna „regionalizacja” oferty turystycznej poprzez wprowadzanie elementów regionalnych w architekturze, wystroju wnętrz oraz ofercie gastronomicznej, wytyczanie, zagospodarowanie w elementy małej infrastruktury (ławki, miejsca odpoczynku, wiaty, kosze na śmieci) oraz właściwe oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek zagospodarowanie lokalnych akwenów wodnych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy minimalnej ingerencji w środowisko przyrodnicze i krajobraz udostępnianie obszarów chronionych dla ruchu turystycznego, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju Źródło: Źródło: Źródło:

15 Wytyczne merytoryczne (3/3)
Inne rekomendacje wsparcie wdrażania systemów jakości (kategoryzacji, rekomendacji) promowanie współpracy pomiędzy oferentami produktów turystyki wiejskiej a administratorami portali rezerwacyjnych oraz punktami informacji turystycznej wspieranie projektów dotyczących prowadzenia badań rynku, zarówno w kontekście analizy lokalnego potencjału, jak i badań marketingowych pozwalających na podejmowanie właściwych kroków w zakresie tworzenia produktów i ich promocji wspieranie projektów z zakresu badań jakościowych preferencje dla podmiotów aktywnie angażujących się w życie społeczności lokalnych (weryfikacja przez pryzmat przynależności do organizacji, sieci, etc.) Źródło: Źródło:

16 EKSPERTYZA „Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych” jest dostępna na: uncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&Announcement Id=15104&ModulePositionId=2199 Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich wg województw Inwentaryzacja produktów turystyki wiejskiej wraz z oceną konkurencyjności (42 produkty, w tym 10 uznanych za flagowe produkty polskiej turystyki wiejskiej) Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Turystyka w PROW

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Magdalena ragus PART S.A.
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. ul. Chałubińskiego 8, Warszawa


Pobierz ppt "Potencjał produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych Kielce, 5 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google