Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia kształtowania jakości oferty turystyki wiejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia kształtowania jakości oferty turystyki wiejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Strategia kształtowania jakości oferty turystyki wiejskiej

2 Czym jest produkt turystyki wiejskiej?
sensu stricte: oferta noclegowa, żywieniowa i rekreacyjna gospodarstwa / przedsiębiorstwa sensu largo: wiązka dóbr i usług dotyczących obszaru wiejskiego: informacja o regionie/miejscowości i dostępności usług, transport, noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne i infrastruktura paraturystyczna

3 Produkt turystyczny: suma wrażeń i doświadczeń, jakich doznał turysta od momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do momentu powrotu

4 Turystyczny łańcuch wartości:

5 Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej
jakie elementy oferty mają szczególne znaczenie dla uczestników turystyki wiejskiej które podmioty (poza przedsiębiorcą turystycznym) i w jakim trybie, powinny uczestniczyć w kształtowaniu jakości oferty turystyki wiejskiej

6 Diagnoza jakości oferty
atrakcyjność środowiska naturalnego i kulturowego walory zdrowotne oferty infrastruktura społeczna i techniczna poziom bezpieczeństwa dostępność życzliwość mieszkańców liczba i zachowanie turystów aspekty emocjonalne Z punktu widzenia uczestników ruchu turystycznego przedmiotem oceny są nie tylko walory turystyczne (naturalne i antropogeniczne) a także wszelkie aspekty społeczne i gospodarcze, w tym zagospodarowanie turystyczne, dostępność obszaru i czynniki emocjonalne (poziom bezpieczeństwa, prestiż związany z odwiedzeniem tego miejsca, istnienie lub brak marki miejsca, jego atmosferę itp.) Jest to zgodne z koncepcją postrzegania produktu turystycznego w sposób zintegrowany, w odniesieniu do szeroko rozumianych uwarunkowań przestrzennych i społecznych

7 Zarządzanie strategiczne – podmiot odpowiedzialny
władze lokalne (gminne)? samorządy gospodarcze? organizacje turystyczne (LOT-y, ROT-y) stowarzyszenie? „naturalny” lider?

8 Władze lokalne - zalety
odpowiednie umocowanie prawne swoboda działań organizacyjnych i kontrolnych na danym obszarze brak skrępowania warunkiem wypracowania zysku dostęp do informacji niezbędnych w celu kształtowania rozwoju turystyki instrumenty oddziaływania na lokalną gospodarkę

9 Władze lokalne - wady niski poziom przedsiębiorczości,
trudność w porozumieniu z przedsiębiorcami słabość narzędzi kontroli niemożność sankcjonowania norm brak zainteresowania działaniem, które szeregowemu urzędnikowi nie przynoszą bezpośredniej gratyfikacji finansowej

10 Stowarzyszenia częsta rozbieżność interesów stowarzyszenia oraz przedsiębiorców pozostających poza jego strukturami niechęć mieszkańców, którzy nie uzyskują korzyści z rozwoju funkcji turystycznej relatywnie niskie tempo wzrostu liczby nowych członków

11 PPP a LOT-y i ROT-y powielenie niedostatków władz administracyjnych
„czynnik obcy” w oczach sektora prywatnego dominujący udział samorządów terytorialnych

12 Po co jest lokalny lider?
dobra wolne i publiczne kontrola efektów zewnętrznych rozwiązywanie konfliktów koordynacja wysiłków marketingowych efekt synergii i działania zespołowe kształcenie trwałość rozwoju pozyskiwanie środków finansowania strategia rozwoju


Pobierz ppt "Strategia kształtowania jakości oferty turystyki wiejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google