Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUŹLICA. Gruźlica CZYNNIKI ETIOLOGICZNE Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti zatenuowany rodzaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUŹLICA. Gruźlica CZYNNIKI ETIOLOGICZNE Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti zatenuowany rodzaj."— Zapis prezentacji:

1 GRUŹLICA

2 Gruźlica

3 CZYNNIKI ETIOLOGICZNE Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti zatenuowany rodzaj Mycobacterium bovis BCG Określane wspólnym mianem jako drobnoustroje z grupy Mycobacterium tuberculosis complex

4 Rok 2005 - zapadalność 24 (na 100 000) - umieralność ok. 813 osób rocznie - 2.1 (na 100 000) - zapadalność mężczyzn 2-krotnie wyższa niż kobiet EPIDEMIOLGIA ZAKAŻEŃ PRĄTKAMI GRUŹLICY W POLSCE

5 Najczęściej droga wziewna (oddechowa) Bardzo rzadko inne: - pokarmowa - błony śluzowe - skóra - wertykalna Gruźlica - drogi zakażenia

6 1. Gruźlica układu oddechowego >96% 2. Gruźlica układu moczowo - płciowego 3.Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych 4. Gruźlica kości i stawów Gruźlicze zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu - ok. 25 przypadków rocznie Gruźlica lokalizacja

7 Gruźlica - postacie Gruźlica płucna 91.2% Gruźlica pozapłucna (w Polsce 8.8%) wszystkich przypadków gruźlicy –opłucna 42.8 - 351 –węzły chłonne 143 –układ moczowo – płciowy 111 –kości 87 –rozsiana –OUN 19 (2 zachorowania wśród dzieci) –jama brzuszna

8 ZAKAŻENIE a ZACHOROWANIE 30 % populacji w Polsce miało kontakt = uległo zakażeniu prątkami gruźlicy U 7 % zakażonych w ciągu całego życia rozwinie się choroba.

9 Ryzyko zachorowania Kontakt z osobą obficie prątkującą -/preparat bezpośredni (+)/ Czas ekspozycji - stałe kontakty z osobą zakażoną Ryzyko zakażenia rośnie z wiekiem Duże zbiorowiska ludności - np. domy opieki, więzienia. Predyspozycje genetyczne Zaburzenia odporności (np. zakażenie HIV, chemioterapia) Wirulencja szczepu

10 Faza I - fagocytoza prątków przez makrofagi płucne (7 dni po zakażeniu) Faza II - „symbiozy” - logarytmiczne namnażanie prątków - aktywacja monocytów - rozsiew prątków wraz z krwią i chłonką - 7 - 21 dni Faza III - wczesne stadium martwicy serowatej - wczesna odpowiedź DTH (2 - 3 tygodnie) - rozpad niezaktywowanych makrofagów - zahamowanie wzrostu prątków Faza IV - tworzenie ziarniniaków gruźliczych - cell mediated immunity Faza V - upłynnienie ogniska serowatego z wytworzeniem jamy Gruźlica płuc - rozwój

11 Gruźlica pierwotna Gruźlica pierwotna - wysiewy krwiopochodne, prosówka, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, inne zmiany pozapłucne - perforacje węzłowo - oskrzelowe - rozsiew drogą oskrzeli - wysiękowe zapalenie opłucnej (młodzi dorośli) Gruźlica popierwotna Gruźlica popierwotna - najczęściej endogenna infekcja - najczęściej endogenna infekcja - płaty górne i segmenty szczytowe płatów dolnych - płaty górne i segmenty szczytowe płatów dolnych - rozszerzenie, perforacja zmian serowatych i wytworzenie jamy - rozszerzenie, perforacja zmian serowatych i wytworzenie jamy POSTACIE GRUŹLICY PŁUC

12 WYBRANE POSTACIE GRUŹLICY UKŁADU ODDECHOWEGO Gruźlica guzkowa i włóknisto-guzkowa Gruźlica płuc rozsiana Gruźlica płuc naciekowa Serowate zapalenie płuc Gruźlica płuc włóknisto – jamista Gruźlica oskrzeli Gruźlicze zapalenie opłucnej Gruźliczy ropniak opłucnej Gruźlica popierwotna płuc Lokalizacja: - szczytowo – tylne segmenty górnych płatów - segmenty szczytowe płatów dolnych

13 OBJAWY - RÓŻNIE NASILONE NIE ZAWSZE WYSTĘPUJĄ Gruźlica płuc - objawy

14 OBJAWY OGÓLNE -podwyższona ciepłota ciała -ubytek masy ciała -osłabienie -nocne poty OBJAWY – UKŁAD ODDECHOWY -Kaszel (suchy, produktywny) -Krwioplucie -Ból -Duszność -ARDS (prosówka, serowate zapalenie płuc, wysięk opłucnowy) Gruźlica płuc - objawy PRZEDMIOTOWO - -Trzeszczenia (szczyty płuc) - -Świst (zwężenie oskrzela) - -Szmer oskrzelowy (jama, zmiany marskie) - -Cechy wolnego płynu (wysięk) - -Badanie prawidłowe

15 Gruźlica płuc - testy skórne OT - old tuberculin - test historyczny PPD - purified protein derivative 5 TU - śródskórnie w środkowej części przedramienia Odczyt po 48 - 72 godzinach Ocena średnicy nacieku zapalnego a nie zaczerwienienia

16 0 - 4 mm wynik ujemny 5 - 9 mm wynik wątpliwy > 10 mm wynik dodatni Test mało swoisty Duży odsetek wyników fałszywie dodatnich i ujemnych Booster efect Gruźlica płuc - testy skórne - interpretacja

17 Materiały bogatoprątkowe - plwocina, popłuczyny oskrzelowe, BAL Materiały ubogoprątkowe - płyn z jamy opłucnej, mocz, płyn stawowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z jamy otrzewnej Czas transportu materiałów bogatoprątkowych do laboratorium - max. 5 dni Gruźlica płuc - diagnostyka

18 Bakterioskopia bezpośrednia Posiew na podłoża L-J, Middlebrook 7H10, 7H11 Bactec, MB/BacT Alert, MGIT Metody biologii molekularnej: PCR, nested PCR, RT-PCR, LCR, MTD, RFLP - PCR, HPLC Metody in vitro: Quantiferon, Ellispot Metody serologiczne - mało swoiste Próba biologiczna - test historyczny Gruźlica płuc - diagnostyka

19 Gruźlica płuc

20

21

22

23 Gruźlica - prosówka

24 Pewne - potwierdzone mikrobiologiczne Wysoce prawdopodobne - ziarnina gruźlicza w badaniu hist.-pat. Pomocnicze znaczenie: - wywiad, zmiany radiologiczne, OT Leczenie empiryczne tylko w wyjątkowych sytuacjach Gruźlica płuc - rozpoznanie

25 DOT – directly observed chemotherapy 2 m-ce intensywne leczenie – 4 leki 4 m-ce leczenie podtrzymujące – 2 leki (terapia ciągła lub przerywana) Gruźlica płuc - leczenie

26 Isoniazyd (5 mg/kg mc) max. 300 mg (INH) Rifampicyna (10mg/kg mc) max 600 mg (RFP) Pyrazynamid (25 mg/kg mc) max. 2 g (PZA) Streptomycyna (15mg/kg mc) 1 g (SM) Etambutol (15mg/kg mc) (EMB) Inne leki: etionamid (ETA), cykloseryna (CS), kapreomycyna (CAP), kwas para – aminosalicylowy (PAS), chinolny, makrolidy Gruźlica płuc - leczenie

27 Gruźlica płuc – kontynuacja leczenia LekCodziennie3 razy w tygodniu 2 razy w tygodniu Izoniazyd5 mg/kg mc (300 mg/24h) 10 mg/kg mc (900 mg/24h) 15 mg/kg mc (900 mg/24h) Ryfampicyna10mg/kg mc (600 mg/24h) 10mg/kg mc (600 mg/24h) 10mg/kg mc (600 mg/24h)

28 INH – uszkodzenie wątroby, obwodowa neuropatia, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, bóle stawów, wzrost miana p.ciał p. jądrowych RFP – zaburzenia żołądkowo – jelitowe, objawy bardziej nasilone u osób leczonych w sposób przerywany – bóle kostno stawowe, bóle głowy, gorączka, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, przyspieszenie metabolizmu wielu leków EMB – pozagałkowe zapalenie n. wzrokowego, nefrotoksyczność PZA – nudności, wymioty, wzrost stężenia kw. moczowego w surowicy SM – uszkodzenie n. przedsionkowego i narządu słuchu, nefrotoksyczność ETA – bóle brzucha, nudności, wymioty, hepatotoksyczne, teratogenne Gruźlica płuc - leczenie

29 Zalecany schemat leczenia INH, RFP, EMB, INH, RFP, EMB, PZA, CS, PAS – nie powodują wad u płodu Nie wolno stosować: SM, CAP, ETA Gruźlica płuc – leczenie a ciąża

30 BCG - żywe zatenuowane prątki szczep Bacille - Calmette - Guerin 1 m-c życia Ochrona przed ciężkimi, krwiopochodnymi postaciami gruźlicy – tylko dzieci Nie chroni przed zakażeniem Nie chroni przed wznową BCG - żywe zatenuowane prątki szczep Bacille - Calmette - Guerin 1 m-c życia Ochrona przed ciężkimi, krwiopochodnymi postaciami gruźlicy – tylko dzieci Nie chroni przed zakażeniem Nie chroni przed wznową Gruźlica płuc - szczepienia

31 Powiększenie węzłów chłonnych nie jest powikłaniem Miejscowe przyśpieszony odczyn poszczepienny duże owrzodzenie > 20 mm ropień, ropień podskórny Regionalne powiększenie węzłów chłonnych i ich zropienie Zmiany uogólnione uogólniony rozsiew prątka osteitis BCG zmiany narządowe Keloid Rumień guzowaty Gruźlica płuc - BCG powikłania

32 Gruźlica wielolekooporna MDR – TB: multi drug resistant tubrculosis Jednoczesna oporność na izoniazyd i ryfampicynę Gruźlica wielolekooporna – oporność na inne leki przeciwprątkowe Leczenie na podstawie antybiogramu. Leczenie długotrwałe. Bardzo wysoki koszt leczenia

33 MDR –TB czynniki ryzyka Leczenie przeciwprątkowe w przeszłości Kontakt z osobą z potwierdzoną MDR-TB Zakażenie HIV Brak klinicznej poprawy w czasie leczenia Dodatni wynik badania plwociny lub dodatni wynik hodowli pomimo leczenia (prep. bezpośredni po 4 miesiącach, hodowla po 5 miesiącach leczenia)


Pobierz ppt "GRUŹLICA. Gruźlica CZYNNIKI ETIOLOGICZNE Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti zatenuowany rodzaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google