Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Maciej Ziętek z Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Maciej Ziętek z Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Maciej Ziętek z Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM w Szczecinie

2 częstość: 0,4-1,3 % przewlekła choroba zapalna charakteryzująca się: - zwężenie oskrzeli - przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli - zwiększona reaktywność oskrzeli na bodźce fizyczne, chemiczne, farmakologiczne Stan astmatyczny: napad astmy przedłużający się ponad 24 godzin. DYCHAWICA OSKRZELOWA

3 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli z nacieczeniem przez eozynofile, neutrofile, monocyty, limfocyty prowadzące do uszkodzenia i obrzęku błony śluzowej OBJAWY - napady duszności (nagłe, często w nocy) - duszność wydechowa z lękiem - kaszel z odpluwaniem niewielkiej ilości wydzieliny lepkiej - przyjmowanie pozycji siedzącej/stojącej - często towarzyszą poty

4 DYCHAWICA OSKRZELOWA BADANE KLINICZNE - opukiwanie klatki piersiowej odgłos bębenkowy - osłabiony szmer pęcherzykowy - przedłużona faza wydechu - świsty, furczenia W plwocinie: wzrost liczby eozynofilów, granulocytów Rozmaz krwi: wzrost liczby eozynofilów Spirometria: wykładniki obturacji dróg oddech. Gazometria: alkaloza oddechowa pCO2>45 mmHg EKG: prawidłowy

5 DYCHAWICA OSKRZELOWA Wpływ na ciążę: 1/3- pogorszenie 1/3- poprawa 1/3- bez zmian Najłagodniej przebiega w ostatnich 4 tygodniach ciąży Przebieg w kolejnych ciążach u tej samej kobiety - podobny Wpływ na płód: kontrowersyjny

6 DYCHAWICA OSKRZELOWA Leczenie ambulatoryjne kobiety ciężarnej: Kromoglikan disodowywziewnie2 wdechy 3-4xdz Beklometazonwziewnie2-4 wdechy 2-4xdz Teofilinadoustnie2xdz Prendizondoustnieco 2-gi dzień Leki przy narastających objawach Terbutalinawziewnie3 wdechy co 3 godz. Teofilinadoustnie800-1200 na dzień Prendizondoustnie40mg/dz przez 7 dni Antybiotykiamoksycylina, erytromycyna,cefalosporyny

7 DYCHAWICA OSKRZELOWA Postępowanie położnicze poród przedwczesny- beta2 mimetyki nadciśnienie tętnicze- unikać beta blokerów indukcja porodu- oksytocyna, unikać PGF2alfa analgezja- fentanyl znieczulenie- zewnątrzoponowe krwotok poporodowy- oksytocyna, unikać meterginy

8 GRUŹLICA Definicja i etiopatogeneza choroba ukł. oddechowego powodowana przez prątki gruźlicy, może obejmować inne narządy p.pokarmowy, układ moczowy. Istnieje ryzyko zakażenia płodu i noworodka drogą naczyń chłonnych i krwionośnych lub w następstwie gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy. Potencjalną drogą jest aspiracja płynu owodniowego.

9 GRUŹLICA Rozpoznanie wywiad -(kontakt w rodzinie, choroby współistniejące, czynniki środowiskowe) objawy kliniczne - nie są charakterystyczne, należy różnicować z innymi chorobami badanie kliniczne - może nie wykazywać odchyleń BADANIE DODATKOWE - PRÓBA TUBERKULINOWA

10 GRUŹLICA WSKAZANIA DO PRÓBY TUBERKULINOWEJ - kobiety z podejrzeniem zakażenia gruźlicą - kobiety, które miały kontakt z gruźlicą - kobiety zwiększonego ryzyka (cukrzyca, HIV) - kobiety zatrudnione w szpitalu

11 GRUŹLICA BADANIE RTG klp - jeżeli są wskazania należy je wykonać po 12 tyg. ciąży BADANIE PLWOCINY - trzykrotnie na obecność prątków gruźlicy Bronchofiberoskopia - przy niepewnych wynikach RTG lub plwociny

12 GRUŹLICA CHOROBA MATKI NIE MA ZASADNICZO WPŁYWU NA STAN PŁODU PONIEWAŻ MYKOBAKTERIE NIE PRZECHODZĄ PRZEZ BARIERĘ ŁOŻYSKOWĄ

13 GRUŹLICA LECZENIE PROFILAKTYCZNE - WSKAZANIA 1. kobiety ciężarne < 35 roku życia odczyn tuberkulinowy >15mm, brak czynników ryzyka, populacja o małej częstości występowania gruźlicy 2. kobiety ciężarne < 35 roku życia odczyn tuberkulinowy >10mm, mniejsze czynniki ryzyka, populacja o większej częstości występowania gruźlicy 3. kobiety mające kontakt z osobami prątkującymi niezależnie od wieku, zakażone HIV, odczyn tuberkulinowy =5mm, radiologiczne cechami przebytej gruźlicy

14 GRUŹLICA LECZENIE GRUŹLICY 1. IZONIAZYD (4-6 MG/ KG/ DZIEŃ) 2. RYFAMPICYNA(10 MG/ KG/ DZIEŃ) 3. ETAMBUTOL(20 MG/ KG/ DZIEŃ)

15 GRUŹLICA ROZPOZNANIE CIĄŻY PODCZAS LECZENIA GRUŹLICY NIE JEST WSKAZANIEM DO PRZERWANIA CIĄŻY A LECZENIE NALEŻY KONTYNUOWAĆ ODSTAWIAJĄC AMINOGLIKOZYDY

16 GRUŹLICA PORÓD / karmienie 1. Brak wskazań do elektywnego cięcia cesarskiego 2. Przy dużej niewydolności oddechowej zalecone skrócenie II okresu porodu 3. Brak przeciwwskazań do karmienia piersią osób leczonych 4. Izolacja dziecka jeżeli matka prątkuje

17 Nadciśnienie tętnicze w ciąży Maciej Ziętek z Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM w Szczecinie

18 Nadciśnienie w ciąży (wg ESH/ESC 2003 r) n.t. przewlekłe (przed ciążą lub przed 20 tyg.c. i utrzymujące się >6tyg. po porodzie) stan przedrzucawkowy i rzucawka (wzrost RR po 20 tyg.c. z białkomoczem, w przypadku rzucawki z drgawkami, u kobiet z prawidłowym uprzednio RR) stan przedrzucawkowy nałożony na przewlekłe n.t. nadciśnienie indukowane ciążą (po 20tyg.c. u kobiet bez białkomoczu Obrzęki występują u 60% kobiet w ciąży i obecnie nie stanowią kryterium rozpoznania stanu przedrzucawkowego

19 5 - 10% wszystkich kobiet ciężarnych ciśnienie skurczowe 140mmHg ciśnienie rozkurczowe 90mmHg Nadciśnienie w ciąży Ciągłe monitorowanie płodu !!!

20 Nadciśnienie w ciąży Etiologia genetyczna immunologiczna łożyskowa : brak utraty warstwy mięśniowej przez tętnice spiralne /nieprawidłowa migracja trofoblastu do ściany naczyń/ zmiana wrażliwości na endogenne hormony /angiotensyna, wazopresyna, katecholaminy/ uszkodzenie śródbłonka /wzrost TromboksanuA2, spadek Prostacykliny/ wzrost wazopresorów - endoteliny-1 aktywacja układu krzepnięcia /wzrost fibronektyny, spadek AT III, spadek alpha2-antyplazminy/ brak utraty warstwy mięśniowej naczyń spiralnych reagujących na czynniki presyjne

21 Nadciśnienie w ciąży Łagodny stan przedrzucawkowy - RR > 140/90 mmHg (pomiar dwukrotny co 6 godz.) białkomocz > 300mg/dobę lub białkomocz (+/---) w pojedynczej próbce moczu Ciężki stan przedrzucawkowy - RR>160/110mmHg białkomocz >2g/dobę skąpomocz <500ml/dobę bóle głowy, zaburzenia widzenia i świadomości obrzęk płuc, sinica bóle w nadbrzuszu prawym małopłytkowość < 100tys./mm3 IUGR płodu

22 Nadciśnienie w ciąży Rzucawka to stan przedrzucawkowy z napadem drgawek Wszystkie pacjentki z napadami drgawek o nieustalonej etiologii w przebiegu ciąży powinny być traktowane jako przypadki rzucawki do czasu postawienia rozpoznania. Jedynym skutecznym leczeniem stanu przedrzucawkowego/rzucawki jest ukończenie ciąży (po 34hbd należy w każdym przypadku stanu przedrzucawkowego rozważyć ukończenie ciąży)

23 Nadciśnienie w ciąży Postępowanie zachowawcze: reżim łóżkowy kontrola RR co 4 godz. codzienna kontrola masy ciała, morf. krwi, AspAt, AlAt, LDH, bil.całk., białkomoczu dobowego codzienna kontrola dobrostanu płodu (NST, KTG, Cardiff, profil biofizyczny) podanie glikokortykosteroidów (28-32Hbd) leczenie hypotensyjne (Metylodopa, Dihydralazyna, Nifedypina) profilaktyka rzucawki (MgSO4 4-5g i.m.)

24 Nadciśnienie w ciąży Narządy: OUN: wzrost oporu naczyniowego ogniskowe przekrwienie zakrzepica, krwiaki udar krwotoczny Nerki:spadek przepływu krwi spadek filtracji kłębuszkowej Wątroba:HELLP DIC

25 Nadciśnienie przed ciążą przewlekłe samoistne choroby nerek choroby tarczycy cukrzyca klasy B-F SLE z.Cushinga pierwotny hyperaldosteronizm 2/3 poród przedwczesny 1/3 SGA IUGR 3-5x wzrost umieralności okołoporodowej Kardiomegalia, przerost lewej komory, choroba niedokrwienna serca, niewydolność nerek, retinopatia


Pobierz ppt "CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Maciej Ziętek z Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google