Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie dzieci zakażonych HIV. Rekomendacje PTN AIDS. Magdalena Marczyńska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie Oddział XI SPZOZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie dzieci zakażonych HIV. Rekomendacje PTN AIDS. Magdalena Marczyńska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie Oddział XI SPZOZ."— Zapis prezentacji:

1 Leczenie dzieci zakażonych HIV. Rekomendacje PTN AIDS. Magdalena Marczyńska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie Oddział XI SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

2 W Polsce leczonych jest 109 dzieci, 66 (60,5%) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie. Od 1987 r. w Klinice leczono 80 dzieci.

3 Leki dostępne dla dzieci NRTI: Retrovir (ZDV), 3TC (lamivudyna), Videx (DDI), Zerit (D4T), Ziagen (ABC), Emtriva (FTC) - dostępne w formie roztworu, zawiesiny dla dzieci Hivid (DDC) tabletki, tylko > 13 r. ż. NtRTI : Viread (TDF) >2 r.ż., tabletki można kruszyć. NNRTI : Viramune (NVP) – zawiesina, tabletki, Stocrin (EFV) > 3 r.ż.

4 Leki dostępne dla dzieci PI : Viracept (NFV) – zawiesina, tabletki (wyższe dawki niż dla młodzieży i dorosłych!); Kaletra (LPV/r) – syrop i kapsułki, tabletki nie podzielne. Norvir (RTV) tylko do wzmacniania ; Crixivan (IDV) > 2 r.ż., dla dzieci, które mogą łykać kapsułki, Aptivus (TPV)- dla dzieci z wielolekową opornością; Agenerase (APV)/ Lexiva (f-APV) i Reyataz (ATV) > 4 r.ż., Invirase/Fortovase (SQV) >16 r.ż. Inhibitory Fuzji : Fuzeon (T-20)- od 6 r.ż.

5 1x /dobę mogą być stosowane : Videx EC, 3TC, Ziagen, Emtriva, Viread, Stocrin (na noc), Reyataz Kaletra (?)

6 Nie należy stosować łącznie ZDV+ D4T (antagonizm), D4T + DDI (toksyczność), 3TC+FTC (~te same leki), EFV+NVP, ATV+IDV –(hyperbilirubinemia), APV lub f-APV + LPV/r ( poziomy obu leków), APV + f-APV (~te same leki).

7 Uwaga na łączne stosowanie TDF+DDI EC ( poziom DDI) EFV + IDV ( poziom IDV) EFV+LPV/r ( poziom LPV) EFV+RTV ( poziom obu leków) EFV+ APV ( poziom APV) EFV+ ATV ( poziom ATV) EFV + SQV ( poziom SQV) NVP + LPV/r ( poziom LPV) NVP + IDV ( poziomIDV) NVP+SQV ( poziom SQV) NFV + SQV ( poziom NFV)

8 Wskazania do rozpoczynania leczenia antyretrowirusowego u dzieci zakażonych HIV oparte są o klasyfikacje CDC i WHO dla regionu Europy.

9 Klasyfikacja kliniczna zaawansowania zakażenia HIV u dzieci – wg WHO dla rejonu Europy 1. Stopień zaawansowania klinicznego Bez objawów Powiększenie węzłów chłonnych

10 2. Stopień zaawansowania klinicznego powiększenie wątroby i śledziony nawracające owrzodzenia jamy ustnej powiększenie ślinianek grzybica paznokci brzeżny rumień dziąseł grudkowa wysypka ze świądem półpasiec nawracające/przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych LIP bez hipoksji małopłytkowość ( miesiąc

11 3. Stopień zaawansowania klinicznego średniego stopnia niedożywienie nie odpowiadające na standardową terapię przewlekła biegunka ( 14 dni) przewlekła gorączka (przerywana lub stała, przez 1 miesiąc) gruźlica płuc kandydoza jamy ustnej (w wieku > 30 dni) leukoplakia włochata j.ustnej ostre martwicze, wrzodziejące zapalenie j.ustnej /periodontitis 2 w ciągu 2 lat ciężkie bakteryjne zap.płuc (> 6 m.ż.) rozsiany mięczak zakaźny rozsiane zakażenie HPV

12 3. stopień zaawansowania klinicznego cd. (rozpoznania wymagające potwierdzenia testami diagnostycznymi) LIP + hipoksja przewlekłe zmiany w płucach związane z HIV (w tym rozstrzenie oskrzeli) niedokrwistość (Hb <8g/dL) trwająca>1 mies. i/lub neutropenia (<1000/mm 3 )

13 4. stopień zaawansowania klinicznego (rozpoznania na podst. obj. klinicznych lub prostych badań) Zespół wyniszczenia Pneumocystozowe zapalenie płuc Nawracające ciężkie zakażenia bakteryjne (z wyjątkiem zapalenia płuc) Przewlekła opryszczka (trwająca>1 mies.) Gruźlica pozapłucna Mięsak Kaposiego Kandydoza przełyku Toksoplazmoza OUN HIV encephalopatia

14 4. stopień zaawansowania klinicznego (rozpoznania wymagające testów potwierdzenia) CMV retinitis lub narządów wewn. poza : wątrobą, śledzioną, węzłami chł. (>1 m.ż) Kryptokokoza pozapłucna Kandydoza tchawicy, oskrzeli lub płuc Uogólniona grzybica Kryptosporidioza

15 4. stopień zaawansowania klinicznego (rozpoznania wymagające testów potwierdzenia) Uogólnione niegruźlicze mykobakteriozy HSV zmiany narządowe Chłoniak pierwotny OUN lub B-komórkowy NHL Postępująca wieloogniskowa leukoencephalopatia (PML) HIV kardiomiopatia HIV nefropatia

16 Klasyfikacja immunologiczna (WHO) Stan immunologiczny Wiek Do 12 mies. CD4 [%] 13-59 mies. CD4 [%] 5 lat CD4 [kom/mm 3 ] 1. Bez niedoboru odporności >35%>25%> 500 2. Umiarkowany niedobór 25 – 34%20 – 24%350- 499 3.Zaawansowany niedobór 20 – 24%15 – 19%200– 349 4. Ciężka immunosupresja <20%<15%< 200

17 Klasyfikacja immunologiczna CDC

18 Kryteria rozpoczynania leczenia antytretrowirusowego u dzieci w 1 r. ż. Zaawansowanie kliniczne: A, B, C (CDC) 2, 3, 4 (WHO) lub odsetek limfocytów CD4 < 30 – 35%. Do 6 mies. życia zawsze leczyć!

19 Kryteria rozpoczynania leczenia antytretrowirusowego dzieci >12 24 m.ż. Zaawansowanie kliniczne: B,C (CDC) 3, 4 (WHO) lub odsetek limfocytów CD4 <25%

20 Kryteria rozpoczynania leczenia antytretrowirusowego dzieci w wieku >2 lata Zaawansowanie kliniczne: B ( 2 objawy), C (CDC) 3, 4 (WHO) lub wartość limfocytów CD4 u dziecka w wieku 25 –59 mies.<20% albo <500 od 6 r. ż. (>60 mies.) CD4 <350 kom/mL lub VL HIV>100 000 c/mL

21 Decyzja o odroczeniu leczenia = konieczność badań kontrolnych z oceną CD4 co 6 - 8 tygodni i VL nie rzadziej niż co 12 tyg.

22 Zalecany pierwszy schemat terapii u dzieci W 1. schemacie terapii nie należy stosować D4T. w 1 r.ż. (4 leki !): 3 NRTI + NNRTI ZDV+ABC+3TC+NVP - 2 x dziennie gdy w 2 r.ż. VL-HIV<50 c/mL przez 6 miesięcy, tj. ok. 18 –24 m. ż. uprościć schemat ABC+3TC +NVP - 1 x dziennie

23 Zalecany pierwszy schemat terapii u dziecka w 1 r.ż. (4 leki !) 2 NRTI + PI/r : ZDV+ 3TC + LPV/r alternatywne leki w I schemacie : NRTI : DDI, FTC PI: NFV (Wysokie dawki!)

24 Zalecany pierwszy schemat terapii 1. ż. do ukończenia 3 lat 2 NRTI + NNRTI : ABC + 3TC + NVP ZDV DDI 2NRTI+ PI lub PI/r ZDV + 3TC+ LPV/r ABC DDI NFV (wysoka dawka NFV)

25 Zalecany pierwszy schemat terapii u dziecka>3 lat 2 NRTI + NNRTI : ZDV+ 3TC + EFV ABC DDI 2NRTI+ PI lub PI/r ZDV+ 3TC + LPV/r ABC DDI NFV (wysoka dawka) Alternatywne leki w schemacie I rzutu u dziecka>3 lat PI: IDV/r, SQV/r; NNRTI: NVP

26 Zalecany pierwszy schemat terapii u młodzieży TDF+ 3TC+EFV - terapia 1x /dobę (PENTA); zalecenia jak dla dorosłych (USA)

27 Schemat badań w czasie leczenia antyretrowirusowego dzieci morfologia krwi z rozmazem, biochemia, bad.og.moczu: 0, 4, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 47, 52 tyg. i dalej co 6 tyg.; CD4, CD8, VL HIV: 0, 4, 12 i co 12 tygodni; oporność 0 i w razie potrzeby badanie ekg, usg jamy brzusznej 0 i raz/rok rtg kl.piersiowej 0 i w razie potrzeby badanie neurologiczne 0 i raz/rok, w 1.r.ż. co 12 tyg. badanie psychologa 0 i raz/rok

28 Skuteczność terapii Poprawa kliniczna (do N,A), zahamowanie progresji Poprawa immunologiczna Zahamowanie replikacji HIV VL-HIV o 1,0 log w ciągu 12 tyg. VL<50 c/mL w ciągu 6 mies.od rozpoczęcia terapii

29 U dzieci, których wiremia przed leczeniem była wysoka czas do spadku 6 mies. o ile w kolejnych badaniach stwierdza się stałe obniżanie replikacji.

30 Wskazania do zmiany terapii: nietolerancja, działania uboczne leków, nieskuteczność, konieczność uproszczenia schematu w celu poprawy realizacji zaleceń lekarskich.

31 Nieskuteczność terapii progresja kliniczna, immunologiczna (u dziecka z głębokim niedoborem odporności spadek CD4 o 5%) – wyniki co najmniej 2 badań; brak odpowiedzi wirusologicznej

32 Brak odpowiedzi wirusologicznej: VL-HIV o <1,0 log w ciągu 12 tyg. Pojawienie się wiremii,gdy w poprzednim badaniu VL<50 c/mL- uwaga na blip np. po infekcji, szczepieniu, wynik dwukrotny. VL ale utrzymywanie się replikacji na niskim poziomie, VL o 0,7 log u dziecka do 24 m. ż. lub o 0,5 log u dziecka w wieku 2 lata.

33 Nieskuteczność terapii jest wskazaniem do oznaczenia oporności przed zmianą schematu. U dziecka z wielolekową opornością zmiana powinna być dokonana wyłącznie po konsultacji.


Pobierz ppt "Leczenie dzieci zakażonych HIV. Rekomendacje PTN AIDS. Magdalena Marczyńska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie Oddział XI SPZOZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google