Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Formy pomocy dla regionów w kryzysie
Klasyfikacja pomocy: finansowa - najczęściej to forma darowizn lub kredytów i pożyczek. Za pomoc finansową uznaje się też umorzenie długów. rzeczowa - dostarczanie dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych oraz żywności. Może mieć charakter darowizny, ale również sprzedaży na preferencyjnych warunkach techniczna - dostarczanie potrzebującym usług o charakterze szkoleniowym, doradczym i eksperckim i stypendialnym 3

4 ONZ pomoc humanitarna Głównym i jednym z najważniejszych dostarczycieli pomocy ludziom dotkniętym przez los jest ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Pomoc ta udzielana jest w przypadku klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych, gdy władze krajowe nie są w stanie efektywnie działać i nieść pomoc swoim obywatelom. W ramach systemu ONZ udzielaniem pomocy zajmuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA). 4

5 Formy pomocy organizowane przez ONZ
FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Cele: monitorowanie obszarów zagrożonych kryzysem planowanie i organizowanie pomocy żywnościowej UNDP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme). łagodzenie skutków klęsk żywiołowych pomoc przy odbudowie instytucji państwowych 5

6 Formy pomocy organizowane przez ONZ
UNHCR - Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) Cele: pomoc w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony prawnej schronienia dla osób uciekających przed wojną i prześladowaniami UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United Nations Children's Fund) inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie specjalnych programów pomocy dzieciom. 6

7 Najwięksi biorcy pomocy humanitarnej
7

8 Polska Akcja Humanitarna (PAH)
Niesie pomoc ofiarom wojen i kataklizmów oraz uchodźcom w Polsce i za granicą, wspiera szkoły i ośrodki zdrowia w rejonach dotkniętych ubóstwem, prowadzi akcje edukacyjne. 8

9 Caritas Polska Organizacja charytatywna Kościoła Rzymskokatolickiego.
Koordynuje działania pomocowe i informacyjne w Polsce i za granicą. 9

10 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WOSP powstała w 2004 roku. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony i poprawy stanu zdrowia, szczególnie dzieci oraz działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez zbiórki finałowe oraz zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce. 10

11 11

12 12


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google