Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 3 Ciepło właściwe

4 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura kałuży pozostałej po opadach deszczu, niż wody morskiej.

5 5 Ciało do ogrzania pobiera ilość ciepła Q wprost proporcjonalnie do wzrostu tempe- ratury ΔT.

6 6 Zależności ciepła właściwego Zależność energii pobranej od masy i pobranego ciepła od przyrostu temperatury możemy zapisać: Wprowadzając współczynnik proporcjonalności c, nazwany ciepłem właściwym substancji, otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło właściwe substancji c:

7 7 Definicja Ciepło właściwe substancji jest to ilość energii cieplnej, potrzebnej do zmiany temperatury ciała o masie 1 kg o temperaturze 1 K (lub 1 0 C). Jednostką ciepła właściwego jest :

8 8 Ciepła właściwe substancji Ciepło właściwe niektórych substancji w temperaturze 20 0 C (293 K) Ciała stałe Żelazo452 Szkło880 Lód ( - 40 0 C do 0 0 C)2100 Ciecze Rtęć139 Alkohol etylowy2403 Woda4196 Gazy Tlen916 Wodór14300 Powietrze1000

9 9 Ciepło topnienia

10 10 Zależności ciepła topnienia Energia potrzebna do stopienia ciała stałego jest wprost proporcjonalna do jego masy. Wstawiając współczynnik proporcjonalności c t zwany ciepłem topnienia otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło topnienia substancji c t :

11 11 Definicja Ciepłem topnienia nazywamy tę ilość energii cieplnej, którą należy dostarczyć ciału stałemu o masie 1 kg, potrzebnej do całkowitego jego stopienia bez zmiany temperatury.

12 12 Ciepła topnienia substancji Ciepło topnienia niektórych substancji ( 0 C ) Wolfram1930003380 Żelazo2700001535 Złoto640001063 Ołów25000327 Lód3340000 Rtęć12000- 39 Azot25000- 210

13 13 Ciepło krzepnięcia

14 14 Definicja Ciepłem krzepnięcia nazywamy tę ilość energii oddaną otoczeniu podczas przechodzenia 1 kg cieczy w stan stały bez zmiany temperatury. Liczbowo ciepło topnienia i krzepnięcia dla danej substancji mają taką samą wartość.

15 15 Ciepło parowania

16 16 Zależności ciepła parowania Doświadczalnie stwierdzono, że ciepło pobrane w czasie parowania cieczy jest wprost proporcjonalne do jej masy. Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło parowania substancji c p :

17 17 Definicja Ciepłem parowania nazywamy ilość energii cieplnej, dostarczonej cieczy o masie 1kg w temperaturze wrzenia, potrzebnej do jej całkowitego wyparowania.

18 Ciepło parowania niektórych substancji w temperaturze wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym Substancja Temperatura wrzenia ( 0 C) Woda1002556000 Rtęć356285000 alkohol etylowy78854000 Tlen- 183213000 Wodór- 253465000 Hel- 26925000 Ołów1750871000 Żelazo28006320000 Wolfram59004000000 18 Ciepła parowania substancji

19 19 Ciepło skraplania

20 20 Definicja Podczas skraplania ciecz oddaje energię otoczeniu. Ciepłem skraplania nazywamy tę ilość energii przekazanej otoczeniu przez 1 kg gazu zamienionej w ciecz bez zmiany temperatury. Dla danej substancji ciepło skraplania jest równe ciepłu parowania. Liczbowo ciepło parowania i skraplania dla danej substancji mają taką samą wartość.

21 21

22 22


Pobierz ppt "1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google