Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 3 Ciepło właściwe

4 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura kałuży pozostałej po opadach deszczu, niż wody morskiej.

5 5 Ciało do ogrzania pobiera ilość ciepła Q wprost proporcjonalnie do wzrostu tempe- ratury ΔT.

6 6 Zależności ciepła właściwego Zależność energii pobranej od masy i pobranego ciepła od przyrostu temperatury możemy zapisać: Wprowadzając współczynnik proporcjonalności c, nazwany ciepłem właściwym substancji, otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło właściwe substancji c:

7 7 Definicja Ciepło właściwe substancji jest to ilość energii cieplnej, potrzebnej do zmiany temperatury ciała o masie 1 kg o temperaturze 1 K (lub 1 0 C). Jednostką ciepła właściwego jest :

8 8 Ciepła właściwe substancji Ciepło właściwe niektórych substancji w temperaturze 20 0 C (293 K) Ciała stałe Żelazo452 Szkło880 Lód ( C do 0 0 C)2100 Ciecze Rtęć139 Alkohol etylowy2403 Woda4196 Gazy Tlen916 Wodór14300 Powietrze1000

9 9 Ciepło topnienia

10 10 Zależności ciepła topnienia Energia potrzebna do stopienia ciała stałego jest wprost proporcjonalna do jego masy. Wstawiając współczynnik proporcjonalności c t zwany ciepłem topnienia otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło topnienia substancji c t :

11 11 Definicja Ciepłem topnienia nazywamy tę ilość energii cieplnej, którą należy dostarczyć ciału stałemu o masie 1 kg, potrzebnej do całkowitego jego stopienia bez zmiany temperatury.

12 12 Ciepła topnienia substancji Ciepło topnienia niektórych substancji ( 0 C ) Wolfram Żelazo Złoto Ołów Lód Rtęć Azot

13 13 Ciepło krzepnięcia

14 14 Definicja Ciepłem krzepnięcia nazywamy tę ilość energii oddaną otoczeniu podczas przechodzenia 1 kg cieczy w stan stały bez zmiany temperatury. Liczbowo ciepło topnienia i krzepnięcia dla danej substancji mają taką samą wartość.

15 15 Ciepło parowania

16 16 Zależności ciepła parowania Doświadczalnie stwierdzono, że ciepło pobrane w czasie parowania cieczy jest wprost proporcjonalne do jej masy. Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło parowania substancji c p :

17 17 Definicja Ciepłem parowania nazywamy ilość energii cieplnej, dostarczonej cieczy o masie 1kg w temperaturze wrzenia, potrzebnej do jej całkowitego wyparowania.

18 Ciepło parowania niektórych substancji w temperaturze wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym Substancja Temperatura wrzenia ( 0 C) Woda Rtęć alkohol etylowy Tlen Wodór Hel Ołów Żelazo Wolfram Ciepła parowania substancji

19 19 Ciepło skraplania

20 20 Definicja Podczas skraplania ciecz oddaje energię otoczeniu. Ciepłem skraplania nazywamy tę ilość energii przekazanej otoczeniu przez 1 kg gazu zamienionej w ciecz bez zmiany temperatury. Dla danej substancji ciepło skraplania jest równe ciepłu parowania. Liczbowo ciepło parowania i skraplania dla danej substancji mają taką samą wartość.

21 21

22 22


Pobierz ppt "1. 2 3 Ciepło właściwe 4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google