Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Ciepło właściwe 3 3

4 Ilość ciepła Q potrzebna do ogrzania ciała o ΔT jest wprost proporcjonalna do jego masy. Nieporównanie szybciej wzrośnie temperatura kałuży pozostałej po opadach deszczu, niż wody morskiej. 4 4

5 Ciało do ogrzania pobiera ilość ciepła Q wprost proporcjonalnie do wzrostu tempe-ratury ΔT.
5 5

6 Zależności ciepła właściwego
Zależność energii pobranej od masy i pobranego ciepła od przyrostu temperatury możemy zapisać: Wprowadzając współczynnik proporcjonalności c, nazwany ciepłem właściwym substancji, otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło właściwe substancji c: 6 6

7 Definicja Ciepło właściwe substancji jest to ilość energii cieplnej, potrzebnej do zmiany temperatury ciała o masie 1 kg o temperaturze 1 K (lub 1 0C). Jednostką ciepła właściwego jest : 7 7

8 Ciepło właściwe niektórych substancji w temperaturze 20 0C (293 K)
Ciepła właściwe substancji Ciepło właściwe niektórych substancji w temperaturze 20 0C (293 K) Ciała stałe Żelazo 452 Szkło 880 Lód ( C do 0 0C) 2100 Ciecze Rtęć 139 Alkohol etylowy 2403 Woda 4196 Gazy Tlen 916 Wodór 14300 Powietrze 1000 8 8

9 Ciepło topnienia 9 9

10 Zależności ciepła topnienia
Energia potrzebna do stopienia ciała stałego jest wprost proporcjonalna do jego masy. Wstawiając współczynnik proporcjonalności ct zwany ciepłem topnienia otrzymujemy równanie: Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło topnienia substancji ct : 10 10

11 Definicja Ciepłem topnienia nazywamy tę ilość energii cieplnej, którą należy dostarczyć ciału stałemu o masie 1 kg, potrzebnej do całkowitego jego stopienia bez zmiany temperatury. 11 11

12 Ciepło topnienia niektórych substancji
Ciepła topnienia substancji Ciepło topnienia niektórych substancji ( 0C ) Wolfram 193000 3380 Żelazo 270000 1535 Złoto 64000 1063 Ołów 25000 327 Lód 334000 Rtęć 12000 - 39 Azot - 210 12 12

13 Ciepło krzepnięcia 13 13

14 Definicja Ciepłem krzepnięcia nazywamy tę ilość energii oddaną otoczeniu podczas przechodzenia 1 kg cieczy w stan stały bez zmiany temperatury. Liczbowo ciepło topnienia i krzepnięcia dla danej substancji mają taką samą wartość. 14 14

15 Ciepło parowania 15 15

16 Zależności ciepła parowania
Doświadczalnie stwierdzono, że ciepło pobrane w czasie parowania cieczy jest wprost proporcjonalne do jej masy. Po przekształceniu równania, otrzymamy wyrażenie, z którego obliczymy ciepło parowania substancji cp : 16 16

17 Definicja Ciepłem parowania nazywamy ilość energii cieplnej, dostarczonej cieczy o masie 1kg w temperaturze wrzenia, potrzebnej do jej całkowitego wyparowania. 17 17

18 Temperatura wrzenia (0C)
Ciepła parowania substancji Ciepło parowania niektórych substancji w temperaturze wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym Substancja Temperatura wrzenia (0C) Woda 100 Rtęć 356 285000 alkohol etylowy 78 854000 Tlen - 183 213000 Wodór - 253 465000 Hel - 269 25000 Ołów 1750 871000 Żelazo 2800 Wolfram 5900 18 18

19 Ciepło skraplania 19 19

20 Definicja Podczas skraplania ciecz oddaje energię otoczeniu.
Ciepłem skraplania nazywamy tę ilość energii przekazanej otoczeniu przez 1 kg gazu zamienionej w ciecz bez zmiany temperatury. Dla danej substancji ciepło skraplania jest równe ciepłu parowania. Liczbowo ciepło parowania i skraplania dla danej substancji mają taką samą wartość. 20 20

21 21

22 22


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google