Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie 96/5_mp_g1

2 ID grupy : 96/5_MP_G1 Kompetencje : Matematyka i przyroda Temat projektowy : Sitem wody nie nabierzesz Semestr/ rok szkolny V/ 2011/2012

3 V semestr Sitem wody nie nabierzesz Praca naszej grupy w piątym i ostatnim semestrze projektu Rozwój przez kompetencje.

4 Pierwsze zajęcia Na pierwszych zajęciach wybraliśmy temat projektowy, który mieliśmy realizować. Potem rozwiązaliśmy test sprawdzający nasze kompetencje. Dotyczył on zagadnień związanych z tematem.

5 Nasz ostatni temat projektowy opierał się głównie na zagadnieniach chemicznych, równaniach oraz składach chemicznych substancji.

6 Zajmowaliśmy się budową cząsteczkową wody, wiązaniami chemicznymi i jej rodzajami. Rozwiązywaliśmy bardzo dużo zadań chemicznych, związanych z obliczeniami procentowymi, jak również dysocjacją jonową (rozpuszczalność substancji).

7 Kilka słów o wodzie… Bardzo istotnym wskaźnikiem składu chemicznego wody jest stężenie jonów wodorowych. Odczyn wody - pH zmienia się w zakresie od 6,5 do 8,5. Powodem zmniejszenia odczynu do pH ok. 4 są kwaśne opady atmosferyczne, obecność dużej ilości kwasów humusowych oraz zanieczyszczenie kwaśnymi ściekami. Wzrost stężenia jonów OH może być wynikiem zanieczyszczenia wody ściekami alkaicznymi, zaś w wodach zeutrofizowanych efektem intensywnego rozwoju glonów zużywających dwutlenek węgla.dczyn wody

8 Rodzaje wiązań wody… jonowe kowalencyjne wiązanie kowalencyjne spolaryzowane wiązanie wodorowe wiązanie koordynacyjne wiązanie metaliczne oddziaływania van der Waalsa (międzycząsteczkowe)

9 Na późniejszych spotkaniach zajmowaliśmy się badaniem mieszanin i opisywaniem ich. Budowaliśmy mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

10 Badaliśmy także rozpuszczalność różnych substancji w wodzie np. sól kuchenna, ocet,proszek do pieczenia, kisiel, budyń itd. – głównie tego co mieliśmy w domach.

11

12 Na kolejnych zajęciach projektowych bawiliśmy się mieszaninami. Tym razem, próbowaliśmy je rozdzielać. Używaliśmy metod tj. sedymentacja, sączenie czy odparowywanie.

13 Odparowywanie wody z roztworu wody i soli:

14 Tutaj widać sączenie:

15 A tu wytrącanie się osadu, sedymentację:

16 Ułożyliśmy słownik najważniejszych pojęć chemicznych. - rozpuszczalnik - kontrakcja - substancja rozpuszczana - rozpuszczanie - roztwory właściwe - mieszanina jednorodna - mieszanina niejednorodna

17 Odparowanie - stosowane jest do rozdzielania składników, kiedy jeden z nich jest nielotny np. rozdzielanie soli i wody. Krystalizacja - wydzielanie z roztworu substancji w postaci kryształów np. pozyskiwanie cukru i soli. Sączenie (filtracja) - polega na przelewaniu mieszaniny przez sączek. Ciała stałe pozostają na filtrze a płyny ściekają do pojemnika. Sedymentacja- opadanie na dna cięższych cząsteczek pod wpływem środka ciężkości Dekantacja - oddzielanie ciała stałego od cieczy poprzez zlanie cieczy znad osadu. Destylacja - polega na rozdzielaniu składników mieszaniny jednorodnej, które różnią się temperaturą. Ekstrakcja - Polega na rozdzielaniu mieszaniny i wykorzystaniu różnic w rozpuszczalności substancji Adsorpcja - polega na wykorzystaniu podłoża, które pochłania jeden ze składników mieszaniny. Chromatografia - wykorzystuje różnicę w szybkości poruszania się składników mieszaniny.

18

19 Później zajmowaliśmy się badaniem i opisywaniem roztworów nasyconych i nienasyconych:

20

21

22

23

24 Badanie kwasowości naszych wód(kwasomierz glebowy i płyn Heliga )

25 Przykład jednego z badań kwasowości naszych gminnych wód – woda z jeziora Ścięgnica – PH 7.

26 Sporządziliśmy także sprawozdanie z naszego doświadczenia: Sprawozdanie na temat czystości naszych wód: Dnia 21.10.2011r. o godzinie 11.30 badaliśmy za pomocą kwasometru kwasowość i czystość wód z naszych miejscowości. Większość z przyniesionych i z badanych próbek miała odczyn zasadowy. Badania odbywały się w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Najgorszą wodą z pośród badanych, była próbka z Reblina. Miała ona wartość PH 5 czyli typowo kwaśny. Najbardziej zasadowa była woda z Runowa Sławieńskiego i Wrzącej, które miały odczyn 7,5. Zbiorniki z Reblina i Runowa Sławieńskiego, mimo małej odległości miały tak różne od siebie odczyny. Bardzo rzadko można było wyczuć jakikolwiek zapach.

27

28 Wykład : Chrońmy wodę W naszej szkole zorganizowaliśmy wykład dla klas szkoły podstawowej na temat wody.

29

30

31 Na zajęcia zaprosiliśmy gości i przedstawiliśmy im efekt naszej pracy w postaci prezentacji, na temat rozpuszczalności substancji.

32

33 Wspólnie zastanawialiśmy się nad znaczeniem wody w życiu i w przyrodzie.

34 Wykonywanie plakatu: Woda źródłem życia

35 Konkurs Nasza grupa zorganizowała konkurs matematyczno – chemiczny. Każda z grup samodzielnie ułożyła kilka zadań.

36 Regulamin konkursu

37 Zużycie wody w gospodarstwie domowym. Obliczaliśmy zużycie wody. Podzieliliśmy się na kilka grup i każda opracowała zużycie wody dla rodziny z wybraną liczbą członków.

38 Zużycie wody na trójosobową rodzinę : higiena 15 l toaleta 3,5 l zmywarka 10 l pralka 5 l 1 osoba zużywa przeciętnie 4000l wody, a więc obliczam ile 3 – osobowa rodzina : 3*4 000= 12000 l = 12 m 3

39 Wykład z p. Aleksandrą Brodecką Pierwszy wykład w tym semestrze poprowadziła pani Aleksandra Brodecka. Dotyczył on ogólnych wiadomości o wodzie. Dodatkowo został urozmaicony o rozpoznawanie rodzajów wody poprzez próbowanie ich.

40

41

42 Wykład z panią Katarzyną Sutryk

43

44 Na zajęciach robiliśmy także plakaty pt. Chrońmy wodę.

45

46

47 Zrobiliśmy gazetkę związaną z naszym tematem projektowym

48 A to ostatnie zdjęcie naszej grupy projektowej

49 Bibliografia L.D.R. Wilford B. Earl,,Podręcznik dla gimnazjum, chemia; K.M. Pazdro Repetytorium z chemii; A. Rygielska Zadania dla uczestników konkursów chemicznych; M. Koszmider zbiór zadań podstawowych: Źródła rozczepione Google Internet


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google