Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWIERAMY GRANICE EUROPY. BRAMA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM JEST W SŁAWKOWIE. Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 15-17 kwietnia 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWIERAMY GRANICE EUROPY. BRAMA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM JEST W SŁAWKOWIE. Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 15-17 kwietnia 2009r."— Zapis prezentacji:

1 OTWIERAMY GRANICE EUROPY. BRAMA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM JEST W SŁAWKOWIE. Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 15-17 kwietnia 2009r.

2 MOST PROTRUDING TO THE WEST CONNECTION OF 1520 mm AND 1430 mm RAILWAY Władywostok Moskwa Transport drogą morską Magistrala Transsyberyjska Kolej szerokotorowa (1520 mm) Kolej normalnotorowa (1435 mm) EUROTERMINAL GENEZA PROJEKTU SŁAWKÓW Kijów Urumqi Xian Nowy Jedwabny Szlak Szanghai Guangzhou Pusan

3 POŁĄCZENIE TORU SZEROKIEGO (1520mm) I NORMALNEGO (1435mm) W SERCU EUROPY

4 POWSTANIE PROJEKTU

5 Podstawowe założenie: utworzenie nowoczesnego terminala intermodalnego Lokalizacja w regionie rozwiniętym gospodarczo; Dostęp do sieci kolejowej – unikalne połączenie z 2 systemami kolei oraz rozwinięta wewnętrzna sieć kolejowa; Wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę techniczną; Posiadane możliwości dalszego rozwoju wynikające z intensywnej wymiany handlowej na osi Wschód – Zachód; Zapewnienie wysokiego poziomu efektywności i jakości usług.

6 INWESTYCJE CZH S.A. W SŁAWKOWIE (tys. EUR) Dzięki wsparciu uzyskanemu m.in. z funduszy Unii Europejskiej

7 GŁÓWNE INWESTYCJE CZH S.A. W SŁAWKOWIE Zadanie 1 Etap 1 Budowa kompleksu magazynowego o powierzchni całkowitej ok. 7000 m 2 składającego się z: magazynu uniwersalnego, składowiska zadaszonego z dwoma suwnicami o udźwigu 25 ton, zaplecza technicznego (tory, parking, połączenia drogowe) Etap 2 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż suwnicy kontenerowej o udźwigu 40 ton. Etap 3 Zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną, składającej się z: płyty kontenerowej o pow. 1,3 ha jezdni podsuwnicowej dla suwnicy kontenerowej bramowej o udźwigu 40 ton dróg i parkingu w obrębie otoczenia płyty o pow. 6000 m 2 torów kolejowych – normalnych i szerokich o dł. 2,2km a także niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej). Zadanie 2 Zaprojektowanie i budowa magazynu o pow. 4 860 m 2 z infrastrukturą techniczną. Realizacja Etapu 1 została rozpoczęta w lipcu 2007r., a zakończona 31 grudnia 2007r. Realizacja Etapów 2 i 3 dla Zadania 1 oraz całego Zadania 2 została zakończona w I kwartale 2009r.

8

9

10

11

12

13

14

15 USŁUGI PRZEŁADUNKU Zdolności przeładunkowe w roku 2009 Kontenery - 120 000 TEU Wyroby stalowe 240 000 ton Towary paletyzowane 55 000 ton Towary masowe 2 000 000 ton

16 USŁUGI SKŁADOWANIA Kontenerów Towarów paletyzowanych Towarów masowych Kryta powierzchnia magazynowa 8.500 m2

17 POZOSTAŁE USŁUGI Usługi agencji celnej Usługi spedycji towarów w kraju i za granicą Napełnianie, opróżnianie kontenerów Pełna obsługa terminalowa Depot armatorski

18 PARTNERZY NAM UFAJĄ Dwustronne umowy z partnerami z: Rosji Chin Szwajcarii Ukrainy Polski Wahadłowe połączenia z Europą Zachodnią i polskimi portami bałtyckimi

19 Rezultaty – przeładunek kontenerów (ilość operacji) LLL

20 Rezultaty – przeładunek towarów (bez kontenerów) (tony) LLL

21 Doświadczenia CZH S.A. w zakresie optymalizacji transportu W-Z LLL Aby zapewnić optymalne wykorzystanie na rynku polskim inwestycji takich jak Euroterminal należy przede wszystkim: Zapewnić rozwój nowoczesnej infrastruktury towarzyszącej: dróg, szlaków kolejowych, sieci teleinformatycznych, nowoczesnego sprzętu, etc.; Skutecznie realizować politykę sprzyjającą rozwojowi transportu intermodalnego; Właściwie wykorzystać posiadane atuty stwarzające unikalne szanse dla kształtowania polityki transportowej na osi Wschód – Zachód, takie jak: geopolityczne położenie Polski, wyznaczone szlaki Paneuropejskich Korytarzy Transportowych oraz istniejącą infrastrukturę szerokiego toru; Zapewnić właściwy klimat polityczno – gospodarczy dla współpracy ze Wschodem oraz usunąć bariery prawno – techniczne w działalności transgranicznej.

22 CZH S.A. ul. Lompy 14, 40-955 Katowice tel. 48 32 731 33 33 fax 48 32 731 33 32 www.czh.pl www.euroterminal.czh.pl e-mail: info@czh.pl JJJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ LLL


Pobierz ppt "OTWIERAMY GRANICE EUROPY. BRAMA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM JEST W SŁAWKOWIE. Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 15-17 kwietnia 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google