Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- DEBATA - CZY POTRZEBNY JEST NAM SAMORZĄD W PLACÓWCE? Dnia 31.03.2012r., na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie odbyła się debata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- DEBATA - CZY POTRZEBNY JEST NAM SAMORZĄD W PLACÓWCE? Dnia 31.03.2012r., na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie odbyła się debata."— Zapis prezentacji:

1

2

3 - DEBATA - CZY POTRZEBNY JEST NAM SAMORZĄD W PLACÓWCE? Dnia 31.03.2012r., na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie odbyła się debata dotycząca zasadności funkcjonowanie samorządu szkolnego w Naszej placówce. Przewodnicząca samorządu zaprosiła do debaty przewodniczące klas oraz grupowe grup wychowawczych. Wychowanki podczas debaty opracowały cele, zadania samorządu oraz próbowały odpowiedzieć na następujące pytania; 1) Czy w Ośrodku jest potrzebny Samorząd Ośrodka? 2) 2) Udział uczniów w współdecydowaniu o szkolnych sprawach – w jaki sposób jest to realizowane? 3) 3) W jaki sposób samorząd może wpływać na zmiany w naszej szkole? 4) 4) W jaki sposób można zaangażować wszystkich uczniów w życie szkoły? 5) 5) O czym powinniśmy decydować wspólnie?. 6) Podsumowując debatę opracowały wspólnie wnioski.

4 WYJAŚNIENIE POJĘĆ PRZYPOMNIENIE DEFINICJI SAMORZĄD Samorząd szkolny - jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

5 ROZPOCZYNAMY DEBATĘ

6 Kształtowanie postaw Współgospodarza Ośrodka. Budzenie poczucia spółodpowiedzialności za naszą placówkę. Uczestnictwo wychowanek w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Kształtowanie partnerstwa w stosunkach wychowanek z kadrą Ośrodka w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się. Skłanianie do przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych. Wdrażanie wychowanek do samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Poprawianie interakcji między wychowankami. Wzmożenie aktywności nauczania. Podtrzymywanie i kształtowanie tradycji Ośrodka (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, pożegnanie odchodzących wychowanek, wspólna Wigilia, Przegląd Teatralny, Dzień Sportu). WSPÓLNE OLKREŚLENIE CELÓW SAMORZĄDU

7 ZDJĘCIA Z DEBATY – OKREŚLENIE CELÓW SAMORZĄDU

8 WYCHOWANKI OKREŚLAJĄ ZADANIA SAMORZĄDU Zadaniem samorządu jest, by życie było jasne i przejrzyste, by była jawność i szczerość. Organizowanie społeczności wychowanek do jak najlepszego spełniania obowiązków wynikających ze Statutu. Spełnianie roli rzecznika praw uczniów wobec organów Ośrodka. Współudział w rozwijaniu zainteresowań, współorganizowanie wypoczynku i rozrywki. Aktywny udział w pracy Komisji Samorządu Ośrodka. Współuczestnictwo w rozstrzyganiu sporów między wychowankami. Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom na terenie Ośrodka. Wpojenie troski o ład i porządek. Dbałość o sprzęt i urządzenia ośrodkowe. Podnoszenie kultury osobistej, walka z nałogami. Współudział w regulowaniu stosunków współżycia zespołowego : otoczenie opieką wychowanki nowoprzybyłe; wydanie opinii w sprawie kar, nagród i szczególnych wyróżnień. Rozwijanie współzawodnictwa (nauka, sport, czytelnictwo). Pomoc koleżeńska w nauce.

9 ZDJĘCIA Z DEBATY – OKREŚLENIE ZADAŃ SAMORZĄDU

10 NAWIĄZANIE DO SAMĄRZĄDNOŚCI J.KORCZAKA Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

11 Myślą przewodnią Korczaka była troska o rozwój samorządności dzieci i młodzieży przejawiającej się w różnych formach ich aktywności. Prawidłowego rozwoju samorządności upatrywał szczególnie w prawidłowym funkcjonowaniu samorządu zakładowego. Według Korczaka samorząd to przejaw demokracji w życiu społecznym wychowanków.. Samorząd według Korczaka – to walka w obronie porządnych, cichych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości. To praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie dokuczał, nie wyśmiewał a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

12 WNIOSKI Z DEBATY Ania z Kingą wypisują opracowane z koleżankami wnioski, które nasunęły się podczas owocnej debaty.

13 WNIOSKI Z DEBATY 1. Samorząd szkolny jest integralnym elementem pracy Ośrodka. 2. Praca w Samorządzie jest okazją do sprawdzenia własnych możliwości- wpływa na to fakt, iż podejmujemy ważne dla nas decyzje. 3. Aktywna działalność samorządowa wpływa na wzrost poczucia naszej wartości, ponieważ wcześniej nikt nie liczył się z Naszym zdaniem. 4. Samorząd szkolny wzbogaca życie Ośrodka. 5. Uważamy, ze samorząd szkolny powinien wzorować się na pracy pedagogicznej J.Korczaka. 6. Poznajemy i wdrażamy w codzienności idee Koczakowskie. 7. Należy częściej zapraszać na spotkania samorządu Dyrekcję placówki. 8. Pedagog szkolny w dalszym ciągu powinien być Rzecznikiem Praw dziecka w Ośrodku. 9. PAMIĘTAJCIE żeby walczyć o prawa koleżanek, trzeba je znać dlatego na bieżąco - rozmawiaj z opiekunami na temat praw i obowiązków ucznia.


Pobierz ppt "- DEBATA - CZY POTRZEBNY JEST NAM SAMORZĄD W PLACÓWCE? Dnia 31.03.2012r., na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie odbyła się debata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google