Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt 1 Przywitanie zgromadzonych gości - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt 1 Przywitanie zgromadzonych gości - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek."— Zapis prezentacji:

1

2 Punkt 1 Przywitanie zgromadzonych gości

3 - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek osób, instytucje); osoby sprawujące takie funkcje. Samorząd: gospodarczy spółdzielczy gminny terytorialny klasowy szkolny uczniowski Samorządność – to zasada, wg której kształtują się normy współżycia jednostki w grupie. Umożliwia organizowanie się czy solidarne występowanie w obronie interesów grupy itp. Samorząd – forma organizacji społeczności, która funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i grupami. Pojęcia

4 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

5 1. Reprezentowanie ogółu uczniów. 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

6 Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest zaangażowanie społeczności uczniowskiej do współpracy w celu tworzenia życia szkoły. 1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar. 7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież (np. dyskoteki).

7 Zadanie 1 Przed Wami pierwsze zadanie w którym musicie odpowiedzie ć sobie, czy samorząd jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania szkoły, bądź nie odgrywa on znaczącej roli w życiu gimnazjum. Osoby na tak prosimy o podejście do stolika z białą kartką, natomiast zwolenników odpowiedzi nie do miejsca z kartką czarną. Waszym zadaniem jest podanie jak największej ilości argumentów za bądź przeciw. Pamiętajcie o pracy w grupach. Po zakończeniu burzy mózgów, przejdziemy do debat w której z której wysuniemy wszelkie wnioski.

8 Zadanie 2. Samorządność – szanse i zagrożenia. Wskaż szanse i zagrożenia dla samorządności uczniowskiej. Wasze uwagi zapiszcie pod odpowiednimi hasłami Po wyczerpaniu pomysłów prosi my o osobne skomentowanie wypisanych przez was szans i zagrożeń.

9 Wypisz po 5 przymiotników na temat SZKOŁY WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Ponadto wybierzcie lidera który po zakończonej pracy będzie musiał odpowiedzie ć na następujące pytania: Jak pracowaliście? Czy wszyscy w grupie mieli równe prawo wypowiedzi? Po podaniu waszych sugestii zostaną one wpisane do odpowiedniej kolumny widniejącej na tablicy i wspólnie wysuniemy wnioski z waszych odpowiedzi. Zadanie 3

10 Dziękujemy za uwagę i udział w dzisiejszym spotkaniu.


Pobierz ppt "Punkt 1 Przywitanie zgromadzonych gości - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google