Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Maciej Przeor Technologiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Maciej Przeor Technologiczne."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Maciej Przeor Technologiczne uwarunkowania pozyskiwania informacji zarządczej w systemach Customer Relationship Management Praca wykonana pod kierunkiem: dr inż. Jana Maciejewskiego

2 uzasadnienie funkcjonalności systemu wspomagającego zarządzania relacjami z klientem wykazanie technologicznych uwarunkowań pozyskiwania, agregacji i transformacji danych przy tworzeniu strategii biznesowej organizacji Analiza materiału teoretycznego z zakresu: strategii biznesowej CRM funkcjonalności technologii teleinformatycznych jako czynnika usprawnienia procesów decyzyjnych, pozyskiwania informacji marketingowej oraz sposobów jej gromadzenia budowy centralnego repozytorium danych marketingowych, narzędzi Business Intelligence i Data Mining. Techniczna i funkcjonalna analiza systemu CRM Vision Cele pracy WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA korzyści z wdrożenia, część teoretyczna, część praktyczna

3 filozofia zarządzania organizacją, w której klient odgrywa decydującą rolę. główny nacisk kładzie się na zarządzanie relacjami z klientem, zaspokojenie jego potrzeb oraz jego satysfakcję sposób podejmowania decyzji i strategia postępowania z klientami, która ma doprowadzić do osiągnięcia i zrealizowania założonych przez organizację celów powiązanie i zharmonizowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych firmy bezpośrednio i pośrednio obsługujących klientów budowanie spójnego i bogatego w szczegóły wizerunku klienta oraz zorganizowanie współpracy z klientem w taki sposób, aby był on indywidualnie traktowany budowanie trwałego związku i partnerskich relacji z klientami. Koncepcja CRM WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA czym jest CRM, system informatyczny

4 System mający za zadanie analizowanie danych z całej organizacji pod kątem poprawy relacji z klientami. Składa się z hurtowni danych, systemów pytająco-raportujących, systemów przetwarzania analitycznego OLAP oraz eksploracji danych Funkcje CRM Analitycznego: wspomaganie procesów decyzyjnych na podstawie wniosków wyciągniętych z danych zebranych o klientach; generowanie i przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz, modelowanie, wspomaganie zarządzania kontaktami z klientem; podejmowane strategicznych decyzji odnoszących się do przeprowadzanych kampanii marketingowych; przewidywanie reakcję klientów na reklamę firmy, określanie przyczyny niezadowolenia klientów; wykrywanie podobnych do siebie grup zjawisk, produktów, klientów; WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA CRM Analityczny obszary funkcjonowania, CMR operacyjny, kontakt z klientem, pobieranie danych, indywidualne podejście

5 Hurtownie danych Narzędzia ETL: Extraction - dane są pobierane z wielu źródeł i kopiowane do hurtowni, często pochodzą z systemów transakcyjnych, Transformation - dane są konwertowane do jednego formatu, agregowane, ujednolicane, Loading – po wydobyciu i oczyszczeniu dane są umieszczane są w hurtowni. Dzięki tworzeniu hurtowni danych możliwe jest: przeprowadzanie analiz biznesowych bez udziału systemów produkcyjnych, wgląd w dane firmy i ujednolicenie posiadanych informacji, możliwość integracji danych z różnych źródeł, dane są zagregowane i ujednolicone więc ich wydobycie zajmuje mniej czasu, dostęp do danych historycznych. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA źródło danych, podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, stale zasilane, wiele źródeł, wnętrze firmy, otoczenie, cele analityczne

6 Business Intelligence to zbiór aplikacji i technologii pełniących funkcje zbierania, interpretacji, eksploracji i analizowania danych, które dają możliwość usprawnień w podejmowaniu decyzji i zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa. Korzyści wynikających z wprowadzenia systemu BI: łatwiejsze podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, dopasowywanie procesów biznesowych i systemów obowiązujących w przedsiębiorstwie, poprawa obsługi klientów i maksymalizacja sprzedaży, utworzenie dodatkowej bazy służącej przeprowadzaniu analiz bez obciążania bazy wykorzystywanej w produkcji, wprowadzenie narzędzi data mining i prognozowania w celu wskazania trendów i prawidłowości, polepszenie współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa. Business Intelligence WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA

7 Elementy systemu Business Intelligence WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA dostarczanie, właściwe osoby, właście dane, właściwy czas, wspomaganie procesów decyzyjnych

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Data mining to jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych. Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Data mining jest szeroko wykorzystywany w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw i obejmuje: Planowanie finansowe o przewidywanie dochodów i wydatków na kampanie marketingowe, o analizę szeregów czasowych, Konkurencyjność o obserwowanie konkurencji i trendów rynku, o odpowiedni dobór cen do grup klientów, o ustalanie odpowiedniej strategii cenowej na rynku, o tworzenie modeli predykcyjnych odnoszących się do etapów cyklu życia klienta, o analizowanie sekwencji zakupów jak również podobieństwa i powiązań między produktami. Data minning

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA nowoczesny i bezpieczny, polski, online, przeglądarka www, wspomaga podejmowanie decyzji, szerokie zastosowanie na wielu płaszczyznach zarządzania przedsiębiorstwem, dwie wersje

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Korzyści płynące z wdrożenia systemu CRM Vision: ułatwione zarządzanie pozyskiwaniem nowych klientów, budowanie trwałych, partnerskich relacji z klientami, podwyższenie jakości pracy, szybszy dostęp do informacji, polepszenie komunikacji między pracownikami, zwiększenie efektywności kampanii marketingowych, dostęp do kompleksowej wiedzy o kliencie i przedsiębiorstwie, obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem, obiegiem informacji i bieżącą działalnością firmy, zwiększenie bezpieczeństwa danych, podwyższenie jakości obsługi kontrahentów przekładające się na ich lojalność.

11 Przed wdrożeniem systemu CRM ważne jest rozważenie czy jest on potrzebny w przedsiębiorstwie, porównanie oczekiwanych korzyści z nakładami, jakie trzeba ponieść, Dobrze wdrożony systemy CRM znacznie ułatwia podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach, nawet pracownikom najniższego szczebla Dzięki wprowadzeniu systemu CRM wszystkie dane zebrane są w jednym miejscu Poprawnie wdrożony System CRM wpływa nie tylko na zwiększenie satysfakcji klienta, jego zadowolenie czy zwiększenie sprzedaży ale również na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest budowanie trwałego związku i partnerskich relacji z klientami. Wnioski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA kontakt z klientem, historia, upodobania, interesująca oferta, analizy efektywności poszczególnych działań marketingowych i handlowych, odejście pracownika

12 Dziękuję za uwagę WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Maciej Przeor Technologiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google