Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie dr Zbigniew Gontar Tematyka: systemy informatyczne zarządzania Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci Przedmioty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie dr Zbigniew Gontar Tematyka: systemy informatyczne zarządzania Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci Przedmioty."— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie dr Zbigniew Gontar Tematyka: systemy informatyczne zarządzania Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci Przedmioty Strategia informacyjna przedsiębiorstw Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL Programowanie urządzeń mobilnych Programowanie w środowisku ASP.NET Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie Zarządzanie jakością w SI Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku NET Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego Interakcja człowiek- komputer Wymagania wstępne: bazy danych, sieci komputerowe, programowanie Kompetencje absolwenta: znajomość zagadnień z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw

2 Lista przedmiotów Strategia informacyjna przedsiębiorstw2z-615 Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL3z-630 Programowanie urządzeń mobilnych2 z-615 Programowanie w środowisku ASP.NET2 z-630 Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie 2 z-615 Zarządzanie jakością w SI2 e-6e-615 Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku.NET3z-630 Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego3e-6e-6 4545 Interakcja człowiek-komputer1z-6 15

3 Strategia informacyjna przedsiębiorstw dr Zbigniew Gontar –Analiza potrzeb informacyjnych firmy –Budowa modelu firmy –Wykorzystanie narzędzi informatycznych do analizy przepływu informacji w firmie –Wybór systemu informatycznego

4 Serwery baz danych i zawansowany język zapytań SQL mgr Piotr Czerwonka –Składnia standardu SQL92 wraz z przykładami –odmiany języka SQL oferowane przez głównych producentów komercyjnych systemów baz danych –Metody optymalizacji zapytań –Rozszerzenia standardu SQL99 oraz najważniejsze elementy nowego standardu SQL2003

5 Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Cezary Bolek –Rozwój i budowa systemów operacyjnych wywodzących się z Microsoft Windows Compact Edition –Model programistyczny systemu MS PocketPC, WinAPI, porównanie z Win32 API –Środowisko programistyczne – Microsoft Embedded Visual C++ –Biblioteki programistyczne: MFC for Poczet PC, ATL –Tworzenie aplikacji z interfejsem użytkownika –Programowanie interfejsów komunikacyjnych: gniazda, interfejs szeregowy, IrDA, Bluetooth –Zdalny dostęp do usług sieciowych i serwerowych: RAPI, MAPI, TAPI

6 Programowanie w środowisku ASP.NET dr Norbert Krygier –Projektowanie aplikacji webowych z zastosowaniem platformy Microsoft.NET –Wprowadzenie do technologii ASP.NET –Implementacja klienta webowego z zastosowaniem ASP.NET i technologii dostępu do baz danych ADO.NET

7 Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie mgr Grzegorz Podgórski –Rola i znaczenie SI w przedsiębiorstwie –Sieci komputerowe i ich rodzaje –Rodzaje systemów operacyjnych wykorzystywanych w sieciach: struktury systemów MS Windows i Unix, pojęcia związane z procesami, ich funkcjonowaniem i komunikacją –Wbudowane programy systemów operacyjnych i oprogramowania testowe (ifconfig, ping, netstat, traceroute, tcpdump, nslookup,dig) –Znaczenie i rola serwerów w przedsiębiorstwie –Wybrane serwery usług: ftp, ftpd, httpd, www, sendmail, terminalowych, bazodanowych, aplikacji –Wybrane urządzenie i aplikacje wchodzące w skład infrastruktury teleinformatycznej –Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie –Elementy zabezpieczające strukturę: serwery Proxy i elementy filtrujące – firewalle –Korzystanie z aplikacji sieciowych –Zarządzanie i optymalizacja serwera na przykładzie serwera systemu zintegrowanego IFS

8 Zarządzanie jakością w systemach informatycznych dr Anna Kaczorowska –Jakość terminologia: modele jakości, zasady zarządzania jakością –System jakości w firmie a zespół jakości i plan jakości w projekcie –Kryteria jakości oprogramowania: według McCalla, według normy ISO 9126, zestaw metod wspierających zapewnienie jakości, testowanie, normalizacja w kształtowaniu jakości (cykl PDCA Deminga, model ISO 9000-3, model CMM, model ISO 15504)

9 Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku.NET dr Norbert Krygier –Wprowadzenie do zastosowań platformy Microsoft.NET –Omówienie CLR –CLS i język C# –Projektowanie architektury aplikacji warstwowych w środowisku klient-serwer. –Tworzenie klienta tradycyjnego bazy danych z wykorzystaniem ADO.NET –Architektury komponentowe i ich implementacja w.NET

10 Wdrażanie i parametryzacja systemu informatycznego dr Anna Pamuła –Analiza przepływu informacji w systemie informatycznym –Cele wdrożenia systemu –Analiza procesów biznesowych organizacji –Dopasowanie funkcjonalności systemu do obsługi procesów biznesowych organizacji –Procedury akceptacji –Parametryzacja systemu –Metodologia wdrażania systemu

11 Interakcja człowiek-komputer dr inż. Cezary Bolek –Człowiek. Kanały wymiany informacji ze światem zewnętrznym. Możliwości człowieka w zakresie postrzegania i gromadzenia informacji. Podstawy psychofizyczne interakcji człowiekiem z komputerem –Komputer. Obszary zastosowania komputerów będących w interakcji z człowiekiem. Podsystemu akwizycji oraz prezentacji informacji. Kanały wymiany informacji i ich wydajność –Interakcja. Modelowanie interakcji między człowiekiem a maszyną. Typy interakcji dla układów: pojedynczy użytkownik, wielu użytkowników vs. Pojedynczy komputer, wiele komputerów. Podstawy ergonomii –Podstawy projektowania systemu interakcji. Metodologia postępowania w procesie projektowania w oparciu określone założenia. Przebieg procesu projektowania. Rodzaje systemów nawigacji. Interfejsy wizualne, tworzenie i prototypowanie –Projektowanie oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Inżynieria projektowania systemów o wysokim stopniu użyteczności. Projektowanie iteracyjne i prototypowanie –Podstawy i założenia projektowe. Użyteczność jako główny cel tworzenia systemów interaktywnych. Założenia projektowe w formie standardów jako optymalny sposób prezentacji podstaw interakcyjnych cech systemu. Heurystyka jako podstawowe narzędzie projektowe. Wzorce projektowe –Implementacja i ewaluacja systemu interakcji. Modułowe systemy interfejsu użytkownika pozwalające w optymalny sposób sterować zależnościami między elementami warstwy prezentacji i ich rola przy tworzeniu podstaw semantycznych funkcjonalności aplikacji. Metody ewaluacyjne: analityczne i oparte na modelowaniu. Metody oceny: eksperymentalne, obserwacyjne, zapytaniowe


Pobierz ppt "Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie dr Zbigniew Gontar Tematyka: systemy informatyczne zarządzania Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci Przedmioty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google