Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
dr Zbigniew Gontar Tematyka: systemy informatyczne zarządzania Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci Przedmioty Strategia informacyjna przedsiębiorstw Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL Programowanie urządzeń mobilnych Programowanie w środowisku ASP.NET Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie Zarządzanie jakością w SI Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku NET Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego Interakcja człowiek- komputer Wymagania wstępne: bazy danych, sieci komputerowe, programowanie Kompetencje absolwenta: znajomość zagadnień z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw

2 Lista przedmiotów Strategia informacyjna przedsiębiorstw 2 z-6 15
Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL 3 30 Programowanie urządzeń mobilnych Programowanie w środowisku ASP.NET Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie Zarządzanie jakością w SI e-6 15  Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku .NET Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego 45 Interakcja człowiek-komputer 1

3 Strategia informacyjna przedsiębiorstw
dr Zbigniew Gontar Analiza potrzeb informacyjnych firmy Budowa modelu firmy Wykorzystanie narzędzi informatycznych do analizy przepływu informacji w firmie Wybór systemu informatycznego

4 Serwery baz danych i zawansowany język zapytań SQL
mgr Piotr Czerwonka Składnia standardu SQL92 wraz z przykładami odmiany języka SQL oferowane przez głównych producentów komercyjnych systemów baz danych Metody optymalizacji zapytań Rozszerzenia standardu SQL99 oraz najważniejsze elementy nowego standardu SQL2003

5 Programowanie urządzeń mobilnych
dr inż. Cezary Bolek Rozwój i budowa systemów operacyjnych wywodzących się z Microsoft Windows Compact Edition Model programistyczny systemu MS PocketPC, WinAPI, porównanie z Win32 API Środowisko programistyczne – Microsoft Embedded Visual C++ Biblioteki programistyczne: MFC for Poczet PC, ATL Tworzenie aplikacji z interfejsem użytkownika Programowanie interfejsów komunikacyjnych: gniazda, interfejs szeregowy, IrDA, Bluetooth Zdalny dostęp do usług sieciowych i serwerowych: RAPI, MAPI, TAPI

6 Programowanie w środowisku ASP.NET
dr Norbert Krygier Projektowanie aplikacji webowych z zastosowaniem platformy Microsoft .NET Wprowadzenie do technologii ASP.NET Implementacja klienta webowego z zastosowaniem ASP.NET i technologii dostępu do baz danych ADO.NET

7 Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie
mgr Grzegorz Podgórski Rola i znaczenie SI w przedsiębiorstwie Sieci komputerowe i ich rodzaje Rodzaje systemów operacyjnych wykorzystywanych w sieciach: struktury systemów MS Windows i Unix, pojęcia związane z procesami, ich funkcjonowaniem i komunikacją Wbudowane programy systemów operacyjnych i oprogramowania testowe (ifconfig, ping, netstat, traceroute, tcpdump, nslookup,dig) Znaczenie i rola serwerów w przedsiębiorstwie Wybrane serwery usług: ftp, ftpd, httpd, www, sendmail, terminalowych, bazodanowych, aplikacji Wybrane urządzenie i aplikacje wchodzące w skład infrastruktury teleinformatycznej Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Elementy zabezpieczające strukturę: serwery Proxy i elementy filtrujące – firewalle Korzystanie z aplikacji sieciowych Zarządzanie i optymalizacja serwera na przykładzie serwera systemu zintegrowanego IFS

8 Zarządzanie jakością w systemach informatycznych
dr Anna Kaczorowska Jakość terminologia: modele jakości, zasady zarządzania jakością System jakości w firmie a zespół jakości i plan jakości w projekcie Kryteria jakości oprogramowania: według McCall’a, według normy ISO 9126, zestaw metod wspierających zapewnienie jakości, testowanie, normalizacja w kształtowaniu jakości (cykl PDCA Deminga, model ISO , model CMM, model ISO 15504)

9 Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku .NET
dr Norbert Krygier Wprowadzenie do zastosowań platformy Microsoft .NET Omówienie CLR CLS i język C# Projektowanie architektury aplikacji warstwowych w środowisku klient-serwer. Tworzenie klienta tradycyjnego bazy danych z wykorzystaniem ADO.NET Architektury komponentowe i ich implementacja w .NET

10 Wdrażanie i parametryzacja systemu informatycznego
dr Anna Pamuła Analiza przepływu informacji w systemie informatycznym Cele wdrożenia systemu Analiza procesów biznesowych organizacji Dopasowanie funkcjonalności systemu do obsługi procesów biznesowych organizacji Procedury akceptacji Parametryzacja systemu Metodologia wdrażania systemu

11 Interakcja człowiek-komputer
dr inż. Cezary Bolek Człowiek. Kanały wymiany informacji ze światem zewnętrznym. Możliwości człowieka w zakresie postrzegania i gromadzenia informacji. Podstawy psychofizyczne interakcji człowiekiem z komputerem Komputer. Obszary zastosowania komputerów będących w interakcji z człowiekiem. Podsystemu akwizycji oraz prezentacji informacji. Kanały wymiany informacji i ich wydajność Interakcja. Modelowanie interakcji między człowiekiem a maszyną. Typy interakcji dla układów: pojedynczy użytkownik, wielu użytkowników vs. Pojedynczy komputer, wiele komputerów. Podstawy ergonomii Podstawy projektowania systemu interakcji. Metodologia postępowania w procesie projektowania w oparciu określone założenia. Przebieg procesu projektowania. Rodzaje systemów nawigacji. Interfejsy wizualne, tworzenie i prototypowanie Projektowanie oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Inżynieria projektowania systemów o wysokim stopniu użyteczności. Projektowanie iteracyjne i prototypowanie Podstawy i założenia projektowe. Użyteczność jako główny cel tworzenia systemów interaktywnych. Założenia projektowe w formie standardów jako optymalny sposób prezentacji podstaw interakcyjnych cech systemu. Heurystyka jako podstawowe narzędzie projektowe. Wzorce projektowe Implementacja i ewaluacja systemu interakcji. Modułowe systemy interfejsu użytkownika pozwalające w optymalny sposób sterować zależnościami między elementami warstwy prezentacji i ich rola przy tworzeniu podstaw semantycznych funkcjonalności aplikacji. Metody ewaluacyjne: analityczne i oparte na modelowaniu. Metody oceny: eksperymentalne, obserwacyjne, zapytaniowe


Pobierz ppt "Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google