Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jako forma aktywno ś ci spo ł ecznej. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jako forma aktywno ś ci spo ł ecznej. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-"— Zapis prezentacji:

1 jako forma aktywno ś ci spo ł ecznej

2 Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Określenie bezpłatne nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, poznanie nowych ludzi, spełnienie swoich marzeń. Właśnie, odpowiedzmy sobie na pytanie : Kto nie czuje się szczęśliwszy po podarowaniu trochę swojego szczęścia drugiej osobie ? Wolontariat wymaga on od nas wiele wkładu emocjonalnego i duchowego, gdyż często nie jest łatwo nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza. Jest to podstawą do stania się prawdziwym wolontariuszem.

3 Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 r. zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach zachodnich. Wynika to zapewne z trzech przyczyn: - brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie (przerwa spowodowana okresem PRL); - dążenie do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw zaspokaja się własne potrzeby (np. samodzielne mieszkanie), a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne; - relatywnie niska świadomość możliwości działania społecznego w organizacjach pozarządowych. Do tej pory wolontariat w zasadzie nie istnieje w polskim prawie. Stwarza to duże praktyczne bariery dla rozwoju tej formy pracy. W czerwcu 2003 r. weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4 Jak myślisz, czy warto jest pomagać ? Co nam daje wolontariat ? I dlaczego tak wiele osób decyduje się na zostanie wolontariuszem ? Odpowiedzi na te pytanie dla każdego człowieka będą inne, ale chodzi o to, aby pomoc drugiemu człowiekowi była naturalna, a nie jak jest : rzadka, fascynująca i zadziwiająca. Aby sprawić, żeby tak właśnie było, należy włożyć w każde działanie wiele pracy.

5 Wolontariuszem możesz być na wiele sposobów! Istnieje wiele instytucji, które pod różnorodnymi formami pomagają dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz biednym. W Polsce najpopularniejszymi organizacjami opartymi na wolontariacie są : - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - Polski Czerwony Krzyż. - Diecezjalne Caritas - jest to katolicka organizacja charytatywna, która działa pod nadzorem Konferencji Episkopatu Polski.

6 Jak powszechnie wiadomo zwierzęta w XXI wieku są skazane na wiele cierpień. Większość czynów pochodzących od człowieka ogromnie rani zwierze. Myślimy, że nie powinniśmy być bezkarni wobec ich bólu. Działając w schroniskach dla zwierząt i innych organizacjach pomagamy czworonogom znaleźć dom oraz jeśli tylko jest taka potrzeba - każdy może pomóc w utrzymaniu porządku w takich schroniskach. Jest to bez wątpienia ogromna ulga dla pracowników, gdyż wolontariusze w ramach swojej misji - robią to bezpłatnie.

7 Masz troch ę wolnego czasu i chcesz go podarowa ć innym ? Zosta ń wolontariuszem i pomagaj potrzebuj ą cym !


Pobierz ppt "Jako forma aktywno ś ci spo ł ecznej. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google