Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Jan Paweł II 1920-2005. Karol Wojtyła Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Jan Paweł II 1920-2005. Karol Wojtyła Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi."— Zapis prezentacji:

1 . Jan Paweł II 1920-2005

2 Karol Wojtyła Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna.KarolaWojtyłyEmilii z Kaczorowskich CzańcaKętLipnika Bielska-BiałejMichalowaSzczebrzeszynaKarolaWojtyłyEmilii z Kaczorowskich CzańcaKętLipnika Bielska-BiałejMichalowaSzczebrzeszyna Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Rodzice nadali mu imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii bł. Karola Habsburga. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Rodzice nadali mu imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii bł. Karola Habsburga.ochrzczonykościele parafialnym20 czerwca1920kapelana wojskowegoRodzicami chrzestnymiszwagiersiostracesarza Austriibł. Karola Habsburgaochrzczonykościele parafialnym20 czerwca1920kapelana wojskowegoRodzicami chrzestnymiszwagiersiostracesarza Austriibł. Karola Habsburga w wieku Karol Wojtyła dwunastu lat

3 Dom Jana Pawła II Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie. Papież wspominał ją w opublikowanym po śmierci testamencie – na równi z rodzicami i bratem. Fakt o istnieniu starszej siostry ujawnił francuski dziennikarz i filozof André Frossard, autor wydanej w 1982 roku książki Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II. porucznikaEdmundwadowickiego gimnazjummedycynęKrakowie lekarzem1914 testamencieAndré Frossard

4 Wadowice Tu w tym mieście, Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, Tu w tym mieście, Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło Herb Wadowic Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Plac Jana Pawła II (rynek)

5 Studia i dojrzewanie duchowe Ks. Figlewicz z ministrantami 14 maja14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.1938polonistyczneUniwersytetu Jagiellońskiego1938 W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym mistyką. Tyranowski prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.Cracovii19381941Jan Tyranowskimistykąśw. Jana od Krzyża

6 Czas Wojny Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych S S S S S oooo llll vvvv aaaa yyyy. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kkkk aaaa mmmm iiii eeee nnnn iiii oooo łłłł oooo mmmm iiii eeee w Z Z Z Z Z aaaa kkkk rrrr zzzz óóóó wwww kkkk uuuu, a potem w oczyszczalni sody w BBBB oooo rrrr kkkk uuuu F F F F aaaa łłłł ęęęę cccc kkkk iiii mmmm. W tym okresie Karol związał się też z polityczno- wojskową katolicką o o o o o rrrr gggg aaaa nnnn iiii zzzz aaaa cccc jjjj ąąąą pppp oooo dddd zzzz iiii eeee mmmm nnnn ąąąą U U U U U nnnn iiii aaaa, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Ż Ż Ż Ż Ż yyyy dddd óóóó wwww Tablica w Wadowickiej Bazylice z datami narodzin oraz wyboru Karola Wojtyły na Biskupa i Papieża Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.18 lutego1941 19421943Częstochowyśluby jasnogórskie

7 Kapłaństwo w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laudesubdiakonemdiakonem1 listopada1946Adam Stefan Sapieha2 listopadaneoprezbiterMszę św.prymicyjnąkrypcie św. Leonarda13 października1946alumn katedrze na Wawelu15 listopadaParyżRzymuPapieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicumkrajów frankofońskichUSA1948summa cum laudesubdiakonemdiakonem1 listopada1946Adam Stefan Sapieha2 listopadaneoprezbiterMszę św.prymicyjnąkrypcie św. Leonarda13 października1946alumn katedrze na Wawelu15 listopadaParyżRzymuPapieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicumkrajów frankofońskichUSA1948summa cum laude Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici

8 Kapłaństwo. Praca naukowa i twórcza Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange'a napisał po łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża (tytuł oryginału: Questio de fide apud sanctum Ioannem de Cruce). Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy na wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany w Polsce.dominikaninaReginalda Garrigou-Lagrange'ajęzyka hiszpańskiego renesansowego doktorskiego W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański. Nadal często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się "wujkiem".1948parafii Niegowićwikarego1949 parafii św. Floriana w Krakowiechorał gregoriańskimilicjęsutannę

9 Kardynał-Karol Wojtyła 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Cztery lata później, podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Cztery lata później, podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.30 grudnia1963konsystorza26 czerwca1967 nominowany 29 czerwca1967Kaplicy Sykstyńskiej Pawła VIbiret30 grudnia1963konsystorza26 czerwca1967 nominowany 29 czerwca1967Kaplicy Sykstyńskiej Pawła VIbiret Ulica Franciszkańska 3. "Okno papieskie" nad bramą wjazdową do Pałacu Biskupiego w Krakowie

10 Biskup-Karol Wojtyła 4 4 l l l l iiii pppp cccc aaaa 1 1 1 1 1 9999 5555 8888 r. Karol Wojtyła został mianowany b b b b b iiii ssss kkkk uuuu pppp eeee mmmm t t t t yyyy tttt uuuu llll aaaa rrrr nnnn yyyy mmmmOmbrii, a także b b b b b iiii ssss kkkk uuuu pppp eeee mmmm pppp oooo mmmm oooo cccc nnnn iiii cccc zzzz yyyy mmmm Krakowa. K K K K K oooo nnnn ssss eeee kkkk rrrr aaaa cccc jjjj iiii bbbb iiii ssss kkkk uuuu pppp iiii eeee jjjj ks. Karola Wojtyły dokonał 2222 8888 w w w w rrrr zzzz eeee śśśś nnnn iiii aaaa 1958 w k k k k k aaaa tttt eeee dddd rrrr zzzz eeee n n n n aaaa WWWW aaaa wwww eeee llll uuuu m m m m m eeee tttt rrrr oooo pppp oooo llll iiii tttt aaaa k k k k rrrr aaaa kkkk oooo wwww ssss kkkk iiii i llll wwww oooo wwww ssss kkkk iiii, a a a a a rrrr cccc yyyy bbbb iiii ssss kkkk uuuu pppp E E E E E uuuu gggg eeee nnnn iiii uuuu ssss zzzz BBBB aaaa zzzz iiii aaaa kkkk. Współkonsekratorami byli biskupi F F F F F rrrr aaaa nnnn cccc iiii ssss zzzz eeee kkkk J J J J oooo pppp i B B B B B oooo llll eeee ssss łłłł aaaa wwww KKKK oooo mmmm iiii nnnn eeee kkkk. W 1 1 1 1 1 9999 6666 2222 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady S S S S S oooo bbbb oooo rrrr uuuu W W W W aaaa tttt yyyy kkkk aaaa ńńńń ssss kkkk iiii eeee gggg oooo IIII IIII, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do Matki Chrystusa. Inspiracją stał się barokowy pisarz ascetyczny, francuski św. Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego książka Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, z której Wojtyła przejął koncepcję "niewolnictwa duchowego", rozumianą jako dobrowolne i ufne oddanie się w opiekę Matce Boskiejłac. Matki Chrystusa barokowyśw. Ludwik Maria Grignion de Montfort

11 Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I d d d d d rrrr uuuu gggg iiii mmmm kkkk oooo nnnn kkkk llll aaaa wwww eeee w roku 1 1 1 1 1 9999 7777 8888Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 1 1 1 1 1 6666 pppp aaaa źźźź dddd zzzz iiii eeee rrrr nnnn iiii kkkk aaaa o 16:16. Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra i bł. Piusa IX. Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Długość jego pontyfikatu podkreśla także kontrast z papiestwem jego poprzednika Jana Pawła I, który papieżem był jedynie 33 dni14 marca2004pontyfikat Świętego Piotrabł. Piusa IXJana Pawła I Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 osób, kanonizował 482 świętych podczas 51 uroczystości. Trudno powiedzieć, czy kanonizował więcej świętych niż wszyscy poprzedni papieże razem wzięci, ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub niedokładnychkanonizował Wykładniki pontyfikatu

12 Papież-Polak Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papież". Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wiekuJan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papież". Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wiekuWłochemJuliusza SłowackiegoSłowiański papież socjalistycznegoEuropie wschodniej Azjilatach 80. XX wiekuWłochemJuliusza SłowackiegoSłowiański papież socjalistycznegoEuropie wschodniej Azjilatach 80. XX wieku Papież Jan Paweł II podczas Audiencji Generalnej w dniu 19 września 2004r.na Placu św. Piotra w Rzymie

13 Zamach na Jana Pawła II W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że dziewczynka którą papież trzymał na rękach lekko przysłoniła go co uniemożliwiło zamachowcy dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.13 maja1981audiencji generalnejMehmeta Ali Agcęoperacji Tablica upamiętniająca zamach na Jana Pawła II

14 Podróże Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm.kontynentyWielką Brytanię1534Kościół AngliiStolicy ApostolskiejRosjipatriarchatu moskiewskiegoprozelityzm

15 Podróże do Polski Podróże apostolskie do Polski: Podróże apostolskie do Polski: I pielgrzymkaI pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)210 czerwca1979 II pielgrzymkaII pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)1623 czerwca1983 III pielgrzymkaIII pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)814 czerwca1987 IV pielgrzymkaIV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)19 czerwca1320 sierpnia1991 V pielgrzymkaV pielgrzymka (22 maja 1995)22 maja1995 VI pielgrzymkaVI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997)31 maja10 czerwca1997 VII pielgrzymkaVII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)517 czerwca1999 VIII pielgrzymkaVIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)1619 sierpnia2002

16 Zamach na Jana Pawła II Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.Fátimie 1917 Rok po zamachu papież udał się do Fátimy, chcąc złożyć Matce Boskiej hołd i podziękowanie za to, że ta według niego ocaliła mu życie. 13 maja 1982, podczas nabożeństwa, niezrównoważony hiszpański ksiądz ugodził go lekko nożem. Ochrona papieża szybko go obezwładniła, a papież dokończył nabożeństwo pomimo krwawienia. Wydarzenie to nie było upublicznione aż do roku 2008, kiedy do kin trafił film Świadectwo.1982 Świadectwo

17 Papież młodych Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży[10]. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (odbyło się ono również w Polsce – Częstochowa, 1991).młodymi ludźmi31 marca1985ONZogłosiło Międzynarodowym Rokiem MłodzieżyDilecti Amici20 grudnia Światowych Dni Młodzieży[10]1991 Papież na lotnisku w Gdyni– 11 czerwca 1987r.

18 Choroba i śmierć Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym. Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego.lat 90.chorobę Parkinsona operacjęnowotworowegojelicie grubym Chrystusa13 maja1992 Światowy Dzień Chorego Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej.1 lutego 2005grypętracheotomiiniewydolności oddechowej


Pobierz ppt ". Jan Paweł II 1920-2005. Karol Wojtyła Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google