Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 19.05.2006 Aporia generalizacji kartograficznej Robert Olszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 19.05.2006 Aporia generalizacji kartograficznej Robert Olszewski."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, Aporia generalizacji kartograficznej Robert Olszewski

2 Aporia 1. (z greckiego "aporema" - wątpliwość), w filozofii trudność związana z równoważnością argumentów przemawiających za daną tezą i za jej zaprzeczeniem. 2. termin z dziedziny logiki i filozofii oznaczający trudność w rozumowaniu logicznym, pozornie niemożliwą do przezwyciężenia, oferującą sprzeczne albo przeciwstawne rozwiązania. 3. kwestia sporna, dopuszczająca dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia. Etym. - gr. apórema 'jw.' i aporía 'bezdroże;

3 Model 1 a three-dimensional representation of a person or thing, typically on a smaller scale. 2 (in sculpture) a figure made in clay or wax which is then reproduced in a more durable material. 3 something used as an example. 4 a simplified mathematical description of a system or process, used to assist calculations and predictions. 5 an excellent example of a quality Oxford English Dictionary

4 model kartograficzny - specyficzne odwzorowanie bytów rzeczywistych z pominięciem nieistotnych cech związków. Służy on ukazaniu charakterystycznych aspektów badanego fragmentu rzeczywistości w stopniu umożliwiającym jego poznanie (R. Weibel, 1991) kartografia jest zatem nauką metodyczną o modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur informacyjnych (..) (A. Makowski, 2005) Modelowanie a Kartografia

5 model kartograficzny, uwzględniający cel i przeznaczenie opracowania, może być abstrahowany na dowolnie zdefiniowanym poziomie uogólnienia pojęciowego, opracowanie modelu kartograficznego może być zatem utożsamiane z procesem generalizacji rozumianej jako adekwatne do celu i przeznaczenia opracowania uogólnienie danych przestrzennych oddające istotę zamierzonego celu. Modelowanie a Kartografia

6 Model danych a generalizacja model krajobrazowy (DLM) - zasilanie danymi systemów informacji przestrzennej, model kartograficzny (DCM) - zasilanie danymi systemów produkcji map generalizacja modelu - analysis-oriented, generalizacja kartograficzna - display-oriented

7 Swiss Society of Cartography

8

9 Rozróżnienie: model generalisation (analysis-oriented), cartographic generalisation (display-oriented) Aporia generalizacji Rozróżnienie: DTM (digital topographic model), DCM (digital cartographic model) Rozróżnienie: topographic generalisation (analysis-oriented), cartographic generalisation (display-oriented)

10 generalizacja modelu (topograficzna): - selekcja obiektów, - klasyfikacja obiektów, - hierarchiczna agregacja obiektów i klas obiektów, - uproszczenie - redukcja liczby węzłów (simplification), - zmiana reprezentacji geometrycznej resymbolizacja graficzna generalizacja graficzna: - wygładzenie kształtów (smoothing), - przewiększenie, - przesunięcie, - obrót, - resubstytucja, -... eliminacja konfliktów graficznych !!! wierność reprezentacji Aporia generalizacji

11 Rozróżnienie: tryb wsadowy, tryb interaktywny (strategia wzmocnionej inteligencji) Aporia generalizacji strategia przetwarzania wsadowego wzmocnionego inteligencją obliczeniową?

12 Aporia generalizacji dominująca tendencja w zakresie generalizacji - podejście algorytmiczne, polegające na stosowaniu ściśle określonych, sparametryzowanych procedur wykorzystania elementarnych operatorów generalizacji: upraszczania, agregacji, filtracji... zastosowania metod inteligencji obliczeniowej (computational intelligence - CI) i modelowania poznawczego (cognitive modeling) w procesie uogólniania danych przestrzennych

13 Zdefiniowanie problemu Jak można pogodzić subiektywność procesu modelowania kartograficznego z jego automatyzacją?

14 Inteligencja obliczeniowa Istota tego podejścia związana jest z wykorzystaniem tzw. procesów uczenia maszynowego (machine learning – ML) i inteligencji obliczeniowej wiedza ekspercka + techniki CI systemy modelujące

15 Inteligencja obliczeniowa (L. Meng, 1998)

16 CI i AI CI jest działem informatyki zajmującym się automatyzacją procesów akwizycji wiedzy. AI to część CI posługująca się symboliczną reprezentacją wiedzy, zajmuje się rozumowaniem, tworzeniem systemów ekspertowych.

17 Baza wiedzy systemu zdefiniowana explicite – poprzez określenie jawnych reguł np. w systemie wnioskowania rozmytego (fuzzy inference system - FIS), zdefiniowana implicite – np. poprzez podanie poprawnych przykładów rozwiązań jako źródła wiedzy dla sztucznej sieci neuronowej (neural network - NN).

18 MRDB (multiresolution/multirepresentation data base) wieloreprezentacyjna baza danych przestrzennych umożliwiająca przechowywanie reprezentacji obiektów geograficznych na różnym poziomie uogólnienia (dokładności, precyzji, skali lub rozdzielczości),

19 drabina i gwiazda gwiazda - star approach drabina - ladder approach 1: output Customer defined output 1: output 1: output 1: output 1: Master- databas e podejście mieszane

20 Badania naukowe Problemy z praktyczna implementacją: Problem skalowy – rozmiar baz danych Trudności ze zdefiniowaniem: - hierarchii, topologii, więzów integralności przestrzennej,.. Problem formalizacji reguł generalizacyjnych: - Definiowanie pojęć !!! - Relacje pomiędzy operatorami generalizacji - Sekwencja stosowanie reguł - Sztuczna inteligencja? - Rozmyte reguły IF-THEN?

21 Kierunki badań Wszechstronne systemy generalizacji uwzględniające kontekstowość, hierarchię i relacje przestrzenne Ogólne modele adoptowalne do konkretnych rozwiązań: - data enrichment: przekształcenie wiedzy implicite do postaci regułowej explicite - nacisk na określenie i zachowanie topologii, - formalizacja wiedzy kartograficznej w postaci regułowej bazy wiedzy, Bazy typu MRDB Generalizacja rzeźby terenu Generalizacja nazw geograficznych Obiektywne metody ewaluacji wyników generalizacji

22 Wnioski Dualizm rozwoju? Nie istnieje w pełni zautomatyzowany proces generalizacji danych przestrzennych (jak dotąd..), Definiowanie pojęć (generalizacja modelu, generalizacja topograficzna, kartograficzna, pojęciowa, graficzna, ilościowa,...) Bazy MRDB - tendencja światowa. Zmiana nazwy Komisji ds. Generalizacji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej na COMMISSION ON GENERALIZATION AND MULTIPLE REPRESENTATION ICA


Pobierz ppt "Kraków, 19.05.2006 Aporia generalizacji kartograficznej Robert Olszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google