Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miłosz Gnat Dariusz Gotlib Warszawa, 8 kwiecień 2011 Wybrane aspekty projektowania systemów zarządzania wielorozdzielczą bazą danych topograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miłosz Gnat Dariusz Gotlib Warszawa, 8 kwiecień 2011 Wybrane aspekty projektowania systemów zarządzania wielorozdzielczą bazą danych topograficznych."— Zapis prezentacji:

1 Miłosz Gnat Dariusz Gotlib Warszawa, 8 kwiecień 2011 Wybrane aspekty projektowania systemów zarządzania wielorozdzielczą bazą danych topograficznych

2 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych Stosowane pojęcia i skróty BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT Definicja z Wytycznych technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD): Pod pojęciem System informatyczny zarządzania TBD rozumie się zespół oprogramowania i sprzętu pozwalający na sprawne i zgodne z odpowiednimi wytycznymi zarządzanie zasobem TBD w tym m.in. - kontrolę przyjmowanych do zasobu danych, - udostępnianie danych, - dostarczanie mechanizmów poprawnej aktualizacji danych, - zapewnienie bezpieczeństwa danych - wizualizację - podstawowe analizy danych

3 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych Schemat Przepływu Danych BDT

4 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych Dokumentacja Systemu Informatycznego Zarządzania BDT

5 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych System Informatyczny Zarządzania BDT - FUNKCJE

6 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych System Informatyczny Zarządzania BDT - FUNKCJE

7 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych System Informatyczny Zarządzania BDT - PROCES AKTUALIZACJI DANYCH

8 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych Specyfika zarządzania wielorozdzielczymi bazami danych

9 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych SZWBDT – kluczowe pytania w kontekście projektu systemu Czy cała produkcja, aktualizacja, przetwarzanie tylko siłami firm komercyjnych? Czy jeden system centralny, w jednym środowisku aplikacyjnym, czy wiele systemów lokalnych Baza zasób centralny Wykonawca Baza kopia regionalna wizualizacja udostępnianie wyszukiwanie Aktualizacja wizualizacja udostępnianie wyszukiwanie poziom centralny poziom lokalny Wykonawca System zarządzania Baza zasób centralny System zarządzania Aktualizacja

10 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych SZBDT a SZWBDT – różnice wpływające na proces projektowania Sposób konstrukcji bazy danych Procesy aktualizacji Procesy generalizacji Procesy wizualizacji Złożoność zasobu danych

11 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych DLM10 DLM100 DCM250 DCM500 DCM1000 Produkty pochodne – na zamówienie Referencyjna baza danych topograficznych DCM10 DCM25 DCM50 DCM100 Mapy topograficzne i przeglądowe KONSTRUKCJA BAZY DANYCH DLM250 poziom skalowy DLM50 EuroGraphics

12 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych KONSTRUKCJA BAZY DANYCH - sposób wiązań między poziomami Docelowo – jedna baza danych, poziom DLM250 generowany z DLM10 –Łatwiejsze budowanie połączeń – powstają w procesie generowania warstwy wyższej Okres przejściowy – dwie bazy danych DLM10 i DLM250 integrowane ze sobą –Adaptacja BDO jako warstwy małoskalowej MRDB –Trudne budowanie połączeń między warstwami w procesie wyszukiwania związków między obiektami DLM10 DLM250 BDO DLM10 DLM250 tabele połączeń tworzenie połączeń tabele połączeń generowanie warstwy wyższej

13 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych KONSTRUKCJA BAZY DANYCH - sposób wiązań między poziomami Wariant bottom-up z użyciem dodatkowych atrybutów (relacja n:1)

14 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych KONSTRUKCJA BAZY DANYCH - sposób wiązań między poziomami Wariant bottom-up z użyciem dodatkowych tabel (relacja n:m)

15 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych PROCES AKTUALIZACJI Proces aktualizacji DLM10 może pozostać oparty o model zaprojektowany dla TBD. Jednym z istotnych elementów procesu jest zarządzanie identyfikatorami obiektów. W przypadku dużych zmian poczynionych przez wykonawcę, aktualizacja powiązań będzie wymagała ingerencji operatora Należy rozważyć nałożenie na wykonawcę obowiązku aktualizacji informacji o wiązaniach między poziomami Proces aktualizacji oparty o dotychczasowy model nie pozwoli na szybką propagację zmian do baz DLM250

16 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych PROCES GENERALIZACJI Organizacja procesu generalizacji będzie miała podobny model jak wypracowany dla aktualizacji DLM10 Niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie reguł generalizacji Jeżeli do budowy Systemu zostanie użyta baza obiektowo-relacyjna, to algorytmy generalizacji można zaimplementować jako metody manipulowania przypisane obiektom Weryfikacja efektów generalizacji – nowy element systemu kontroli danych

17 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych ZŁOŻONOŚĆ ZASOBU DANYCH Konieczność wdrożenia złożonego modułu metadanych System zarządzania z użyciem metadanych powinien wspomagać podejmowanie decyzji - raportowanie stanu istniejącego (braki w danych, zróżnicowanie jakości) - zarządzanie etapami pozyskiwania danych - zarządzanie planami aktualizacji - raportowanie stanu procesu generowania DLM250

18 Wybrane aspekty projektowania Systemu Zarządzania Wielorozdzielczą Bazą Danych Topograficznych NAJWIĘKSZE WYZWANIA PROJEKTU SZWBT w POLSCE Procesy produkcji wykonywane przez firmy komercyjne Dane pozyskiwane etapowo, w niejednolity sposób (obszarowo i warstwowo) Brak koncepcji aktualizacji i jednoznacznego powiązania z systemami wielkoskalowymi.


Pobierz ppt "Miłosz Gnat Dariusz Gotlib Warszawa, 8 kwiecień 2011 Wybrane aspekty projektowania systemów zarządzania wielorozdzielczą bazą danych topograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google