Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węższym pojęciem od ruchu turystycznego jest międzynarodowy ruch turystyczny (cechą charakterystyczną, odróżniającą podróże turystyczne od tych o charakterze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węższym pojęciem od ruchu turystycznego jest międzynarodowy ruch turystyczny (cechą charakterystyczną, odróżniającą podróże turystyczne od tych o charakterze."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Węższym pojęciem od ruchu turystycznego jest międzynarodowy ruch turystyczny (cechą charakterystyczną, odróżniającą podróże turystyczne od tych o charakterze zarobkowym wydawanie pieniędzy przywiezionych do kraju świadczącego usługi turystyczne). Międzynarodowy ruch turystyczny – uregulowania prawne Związane są one głównie z przekraczaniem granicy – warunki, zasady, wyjazdy/przyjazdy – zasady celne, wizowe itp. Wynikają one z prawa międzynarodowego i są atrybutem związanym z suwerennością i zwierzchnictwem terytorialnym danego państwa.

4 Podstawowe rodzaje turystyki to: Turystyka krajoznawcza (motyw poznawczy, dla rozszerzenia i pogłębienia znajomości świata). Turystyka kwalifikowana (motyw nabycia specjalnych uprawnień formalnych), inaczej mówiąc - specjalistyczna. Turystyka wypoczynkowa (motyw wypoczynkowy, dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych). Turystyka techniczna-instrumentalna

5 Turystyka wypoczynkowa obejmuje podróże w różnych celach. Najważniejsze z nich to: wakacje, sport i rekreacja, imprezy kulturalne, odwiedziny u krewnych i znajomych. Do najczęściej spotykanych form działalności rekreacyjnej podczas uprawiania turystyki wypoczynkowej należą: bierny wypoczynek, plażowanie, zażywanie kąpieli, uprawianie sportów wodnych, spacerowanie, zajęcia ruchowe, np. tenis, jazda na rowerze, siatkówka plażowa itp.

6 Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki. Zaspokaja ona potrzeby poznawcze turysty. Wypełnia treścią cały ruch turystyczny. Krajoznawstwo pełni wiele funkcji społecznych, spośród których najważniejsze to: funkcja wychowawcza, funkcja kształceniowa, funkcja kulturowa, funkcja instrumentalna.

7 Głównymi celami wyjazdów turystycznych w celach poznawczych (krajoznawczych) są: walory przyrodnicze - parki narodowe, pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej, miejsca o malowniczych krajobrazach, walory antropogeniczne -zabytki architektury, wykopaliska archeologiczne, skanseny, muzea, miejsca z dobrze zachowanym folklorem itp. Z turystyką krajoznawczą (poznawczą) związane są inne rodzaje turystyki, np.: turystyka kulturalna, ekoturystyka, turystyka związana z odwiedzaniem obiektów przemysłowych, turystyka związana ze zwiedzaniem targów przemysłowo-handlowych.

8 Turystyka kwalifikowana jest uznawana za matkę turystyki w ogóle, za jej część najistotniejszą, za turystykę sensu stricte, czyli turystykę właściwą. W turystyce kwalifikowanej może występować element współzawodnictwa indywidualnego lub częściej zespołowego, jednak w celach widowiskowych organizowane jest ono tylko sporadycznie. Elementami turystyki kwalifikowanej są imprezy turystyczne, w których czynnie uczestniczy młodzież szkolna. W działalności turystycznej imprezami nazywamy: rajdy, złazy, zloty, rejsy, biwaki, obozy wędrowne, obozy stałe.

9 Specyficzne formy turystyki – wynikające z podstawowych rodzajów turystyki np.: turystyka alternatywna, turystyka kulturalna, turystyka przemysłowa, turystyka religijno-pielgrzymkowa, turystyka socjalna, turystyka weekendowa, turystyka wiejska wraz z agroturystyką, turystyka zdrowotna.

10 - motywację: motyw: * wypoczynkowy i zdrowotny – to oddziaływanie sił, regeneracja i leczenie. Jest sposobem leczenia i rehabilitacji, zwłaszcza w sprzyjających warunkach klimatycznych; * poznawczy – poszerza horyzont, podnosi poziom wiedzy, przyczynia się do poznania świata (innych społeczeństw, dóbr kultury sztuki, przyrody, wyrobienia postaw i osobowości) * zmiany – to ucieczka od codzienności, poszukiwanie inności, nowości, urozmaicenia, powrotu do natury, poszukiwania piękna, ciszy, spokoju * religijny – daje możliwość wypełnienia obowiązków religijnych, odbycia podróży do miejsc kultu religijnego * służbowy – wyjazdy służbowe zajmują dużą część podróży krajowych i zagranicznych. To kongresy, konferencje, seminaria, szkolenia, targi, wystawy. Organizacja takich imprez często zlecana jest biurom turystycznym * towarzyski i etniczny – odwiedzenie przyjaciół, krewnych; imprezy związane z obowiązkami towarzyskimi, rodzinnymi, zawodowymi; * kulturalne, psychologiczne i edukacyjne – realizacja zainteresowań, udział w miejscach kulturalnych * motywy rozrywkowe, zabawowe, przyjemnościowe – zawody sportowe, imprezy masowe, zakupy, odwiedzanie np. wesołych miasteczek * pragnienia zwiedzenia kraju * chęci zmiany otoczenia

11 - czas trwania: * krótkopobytowe * średniopobytowe * długopobytowe - okres wyjazdu: * letnia * zimowa * sobotnio – niedzielna, itp. - stopień organizacji: * indywidualna * zorganizowana - środek transportu; * samochodowa * samolotowap * kolejowa * autokarowe, itp. - stopień trudności: * łatwa (bierna -> autokarowe) * kwalifikowana (kwalifikacje osobiste, kwalifikowany sprzęt) * specjalistyczna (wędkarstwo, myślistwo, nauka języka)

12 Kryteria opisujące podróż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego Struktura demograficzna turystyka dzieci turystyka młodzieży turystyka emerytów Struktura społeczno – zawodowa turystyka mieszkańców miast turystyka mieszkańców wsi turystyka nauczycieli turystyka kadry zarządzającej Struktura dochodowa turystyka ludzi zamożnych turystyka ludzi średniozamożnych turystyka socjalna

13 W 2011 roku granice Polski przekroczyło prawie 43,3 mln polskich obywateli udających się do innych krajów. Było to o 500 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Wśród przekraczających granicę 6,3 mln stanowili turyści, czyli osoby, które spędziły poza granicami kraju co najmniej jedną noc (mniej niż 2010 r.). 5,5 mln podróży było udziałem osób w wieku 15 i więcej lat, 0,8 mln – w wieku do 14 lat. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (1,1 mln), Wielką Brytanię (0,7 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,45 mln), Chorwację, Hiszpanię i Turcję (po 0,35 mln). Celem 49% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka (mniej niż poprzednich w latach); wyjazdów w odwiedziny było 29% (więcej), wyjazdów służbowych – 17%.

14 Mocne stronySłabe strony korzystne położenie w środku Europy zróżnicowanie geograficzne Polski – duże możliwości uprawiania różnych form turystyki duży potencjał turystyczny regionów zmiany polityczne i gospodarcze, których wynikiem jest włączenie kraju do demokracji europejskich ożywione kontakty gospodarcze i międzyludzkie w ramach współpracy transgranicznej bogaty program wydarzeń kulturalnych poprawa standardu bazy i poziomu usług turystycznych profesjonalne kadry turystyki słaba dostępność komunikacyjna regionu niedostatek regionalnych i lokalnych produktów turystycznych niedorozwój infrastruktury technicznej i niski standard wewnętrznego transportu pasażerskiego niskie poczucie bezpieczeństwa niedostosowanie pracy placówek kultury do potrzeb turystów niskie nakłady na promocję kraju i regionu SzanseZadrożenia członkostwo w UE wsparcie dla programów regionalnych potencjał rozwojowy rynku zagranicznego poprawa dostępności komunikacyjnej (+ ekspansja TLL) obiekty funkcjonujące w ramach m.s.h. niewykorzystane możliwości turystyki wiejskiej silna konkurencja na europejskim rynku i w subregionie (Czechy, Węgry) brak polityki przestrzennej (brak gminnych planów zagospodarowania przestrzennego) niewykorzystanie środków unijnych na programy turystyczne odpływ profesjonalnej kadry za granicę

15


Pobierz ppt "Węższym pojęciem od ruchu turystycznego jest międzynarodowy ruch turystyczny (cechą charakterystyczną, odróżniającą podróże turystyczne od tych o charakterze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google