Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WATA World Association of Travel Agencies Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży Nadiia Kovalchuk (48052) Andrii Pshenychnyi (38053)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WATA World Association of Travel Agencies Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży Nadiia Kovalchuk (48052) Andrii Pshenychnyi (38053)"— Zapis prezentacji:

1 WATA World Association of Travel Agencies Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży Nadiia Kovalchuk (48052) Andrii Pshenychnyi (38053)

2 HISTORIA Stowarzyszenie powstało 5 maja 1949 roku, gdy 8 profesjonalnych biur podróży z Francji, Włoch, Belgii i Szwajcarii spotkali się w Genewie w celu stworzenia międzynarodowej organizacji, aby poprawić i zracjonalizować ruch turystyki międzynarodowej. Stowarzyszenie powstało 5 maja 1949 roku, gdy 8 profesjonalnych biur podróży z Francji, Włoch, Belgii i Szwajcarii spotkali się w Genewie w celu stworzenia międzynarodowej organizacji, aby poprawić i zracjonalizować ruch turystyki międzynarodowej. Co było glównym celem? Stworzenie sieći. Co było glównym celem? Stworzenie sieći. Pod kierownictwem pierwszego prezydenta, Daniela V. Dedina z Paryża, zaczęli legalizację znaku towarowego WATA w skali globalnej. Pod kierownictwem pierwszego prezydenta, Daniela V. Dedina z Paryża, zaczęli legalizację znaku towarowego WATA w skali globalnej.

3 WATA jest jedną z najbardziej zasłużonych i najważniejszych międzynarodowych organizacji turystycznych. WATA jest jedną z najbardziej zasłużonych i najważniejszych międzynarodowych organizacji turystycznych. Siedzibą Stowarzyszenia przez długi czas była Genewa, a obecnie jest nią Gland (Szwajcaria). Siedzibą Stowarzyszenia przez długi czas była Genewa, a obecnie jest nią Gland (Szwajcaria). WATA General Assembly, 1950 - Nice (France)

4 CELE koncentracja na sprzedaży podstawowych wybitnych produktów w celu przyciągnięcia większych grup podróżnych. W stolicach i znanych miejscach (jak np. lista UNESCO, zabytki), to działa idealnie. koncentracja na sprzedaży podstawowych wybitnych produktów w celu przyciągnięcia większych grup podróżnych. W stolicach i znanych miejscach (jak np. lista UNESCO, zabytki), to działa idealnie. popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków, poprzez wymianę oraz racjonalną organizację usług turystycznych; popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków, poprzez wymianę oraz racjonalną organizację usług turystycznych; gromadzenie i rozwijanie dokumentacji i reklamy w dziedzinie organizacji turystyki międzynarodowej; gromadzenie i rozwijanie dokumentacji i reklamy w dziedzinie organizacji turystyki międzynarodowej; uczestniczenie we wszelkich działaniach handlowych i finansowych, które pozostają w bezpośrednim związku z wyżej wymienionymi celami. uczestniczenie we wszelkich działaniach handlowych i finansowych, które pozostają w bezpośrednim związku z wyżej wymienionymi celami.

5 CZŁONKOSTWO Rzeczywiste (agenty kontraktowe) Korzystają z wszelkich uprawnień i przywilejów, jakie daje przynależność do organizacji. szeroka sieć agencji biur podróży należących do innych członków Stowarzyszenia; prawa i obowiąlki członków, zasady współpracy, stosowane stawki prowizyjne oraz inne aspekty funkcjonowania, określa regulamin WATA.Korespondenci Korzystają tylko z niektórych uprawnień wynikających z przynależności do organizacji. nie mogą używać znaku rmowego WATA na formularzach, voucherach itp., ani wydawać biletów podróży w imieniu WATA; za świadczone usługi mogą otrzymać od członków zwykłych prowizję o 2% większą.

6 CZŁONKOSTWO Agencje akredytowane powiązane są z WATA za pomocą specjalnych umów; korzystają z różnych ułatwień; uczestniczą w zgromadzeniach światowych (kongresach, konferencjach) i regionalnych, bez prawa głosowania Pełne Członkostwo jest otwarte dla Agencji podróży – przeważnie prywatnych, śrieniego rozmiaru, z przestrzeganiem najwyższych zasad etyki zawodowej oraz posiadających znaczących pozycji w lokalnej społeczności. 84 agentów podróży z 54 krajów świata. Na koniec 2000 roku do WATA należało 84 agentów podróży z 54 krajów świata.

7 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA Najwyższym organem WATA jest Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się z reguły raz do roku, ale nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zgromadzenie wybiera członków do najważniejszych organów Stowarzyszenia: Rady Delegatów Rady Delegatów Rady Dyrektorów Rady Dyrektorów Komitetu Administracyjnego Komitetu Administracyjnego Komisji Rewizyjnej. Komisji Rewizyjnej.

8 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA Rada Delegatów składa się z przedstawicieli regionów geogracznych (6-12 delegatów) oraz 3 członków Komitetu Administracyjnego. Zbiera się raz w roku, a na jej czele stoi Prezydent. Marc DANS, President, Brussels International Travel Service, Belgium Amine NASSER, Vice-President, Saad Tours, Lebanon Saad Tours, Lebanon

9 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA Rada Dyrektorów (5-9 osób) odpowiedzialna za: realizację decyzji Zgromadzenia Ogólnego i Rady Delegatów; realizację decyzji Zgromadzenia Ogólnego i Rady Delegatów; przygotowanie zagadnień do rozpatrzenia przez poszczególne organy Stowarzyszenia; przygotowanie zagadnień do rozpatrzenia przez poszczególne organy Stowarzyszenia; zarządzanie Stowarzyszeniem; zarządzanie Stowarzyszeniem; relacje między członkami i osóbami trzecimi; relacje między członkami i osóbami trzecimi; spełnianie celów Stowarzyszenia i przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych; spełnianie celów Stowarzyszenia i przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych; zapewnienie reprezentacji prawnej Stowarzyszenia. zapewnienie reprezentacji prawnej Stowarzyszenia.

10 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA Komitet Administracyjny jest organem WATA o szerokich kompetencjach, który tworzą trzej członkowie Rady Dyrektorów oraz Komisja Rewizyjna, składająca się z dwóch kontrolerów-rewidentów. General Assembly in Stockholm. 2008

11 DZIAŁALNOŚĆ zbieranie i rozpowszechniania informacji handlowych i technicznych dotyczących turystyki, pomiędzy członkami oraz organizacjami współpracującymi; zbieranie i rozpowszechniania informacji handlowych i technicznych dotyczących turystyki, pomiędzy członkami oraz organizacjami współpracującymi; informowanie członków o aktualnych cenach usług turystychnych, o możliwościach współpracy i ułatwieniach uzyskanych od hoteli i towarzystw transportowych; informowanie członków o aktualnych cenach usług turystychnych, o możliwościach współpracy i ułatwieniach uzyskanych od hoteli i towarzystw transportowych; sieć agencji, organizujących lub sprzedających podróże po całym świecie, które wzajemnie przekazują sobie klientów, tym samym przyczyniają się do zwiększenia swoich dochodów; sieć agencji, organizujących lub sprzedających podróże po całym świecie, które wzajemnie przekazują sobie klientów, tym samym przyczyniają się do zwiększenia swoich dochodów; badania nad najbardziej racjonalnym modelem organizacji i funkcjonowania biur podróży. badania nad najbardziej racjonalnym modelem organizacji i funkcjonowania biur podróży.

12 DZIAŁALNOŚĆ unifikacją dokumentów turystycznych (doprowadzila do ujednolicenia formularzy voucherów). unifikacją dokumentów turystycznych (doprowadzila do ujednolicenia formularzy voucherów). utworzenie przedsiębiorstwa WATA Investment Inc., którego zadaniem jest udzielanie pomocy w realizacji inwestycji związanych zturystyką. utworzenie przedsiębiorstwa WATA Investment Inc., którego zadaniem jest udzielanie pomocy w realizacji inwestycji związanych zturystyką. publikowanie dwutomowego informatora, zawierającego dane o agencjach podróży, hotelach, jak również informacje turystyczne o poszczególnych krajach (WATA Global Travel Planner). publikowanie dwutomowego informatora, zawierającego dane o agencjach podróży, hotelach, jak również informacje turystyczne o poszczególnych krajach (WATA Global Travel Planner). broszura General Tariff, informująca o cenach różnego typu usług turystycznych oraz dwumiesięcznik WATA Gazatte broszura General Tariff, informująca o cenach różnego typu usług turystycznych oraz dwumiesięcznik WATA Gazatte

13 Co oferują członkowie WATA? W Polsce członkiem WATA jest FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL z siedżibą w Warszawie. http://www.furnel.pl pełne i unikalne doświadczenie od podróży; pełne i unikalne doświadczenie od podróży; doświadczenie, know-how; doświadczenie, know-how; kreatywne i szybkie odpowiedzi na wymagania turystów; kreatywne i szybkie odpowiedzi na wymagania turystów; neutralny profesjonalny doradza; neutralny profesjonalny doradza; koordynacja usług; koordynacja usług; skuteczna pomoc na miejscu; skuteczna pomoc na miejscu; praktyczne i konkretne rozwiązania pytań; praktyczne i konkretne rozwiązania pytań; odpowiedzialność. odpowiedzialność.

14 Zapraszamy do zapoznania ze stroną internetową Światowego Stowarzyszenia Agencji Podróży: http://www.wata.net Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "WATA World Association of Travel Agencies Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży Nadiia Kovalchuk (48052) Andrii Pshenychnyi (38053)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google