Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO
Izabela Stelmach 39849 Paulina Róg 39865 GC 04

2 ICAO została powołana w 1944 r
ICAO została powołana w 1944 r. na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Na jej siedzibę wybrano Montreal. Faktyczną działalność rozpoczęła w kwietniu 1947 r. jako organizacja wyspecjalizowana systemu Narodów Zjednoczonych. Polska należy do ICAO od jej powstania.

3 Członkami ICAO jest 190 państw
Członkami ICAO jest 190 państw. Celem działalności ICAO określonym w art. 44 konwencji chicagowskiej jest „rozwijanie zasad i techniki międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popieranie planowania i rozwoju międzynarodowego przewozu lotniczego”

4 Azja i Pacyfik (Bangkok, Tajlandia) Bliski Wschód (Kair, Egipt)
ICAO posiada siedem biur regionalnych obejmujących swym zasięgiem dziewięć regionów: Azja i Pacyfik (Bangkok, Tajlandia) Bliski Wschód (Kair, Egipt) Zachodnia i Centralna Afryka (Dakar, Senegal) Ameryka Południowa (Lima, Peru) Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Karaiby (Meksyk) Afryka Wschodnia i Środkowa (Nairobi, Kenia) Europa i Atlantyk Północny (Paryż, Francja)

5 Do celów i zadań ICAO należy rozwijanie zasad i techniki międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popieranie planowania i rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego w taki sposób, ażeby: zapewnić bezpieczny i prawidłowy rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego na całym świecie, popierać umiejętności konstruowania i eksploatowania statków powietrznych dla celów pokojowych, popierać rozwój dróg lotniczych, portów lotniczych, urządzeń żeglugi powietrznej do użytku międzynarodowego lotnictwa cywilnego, zapewnić bezpieczny , regularny, sprawny i ekonomiczny przewóz lotniczy, zapobiegać marnotrawstwu gospodarczemu spowodowanemu nieuczciwą konkurencją, zapewnić, by prawa umawiających się państw były w pełni szanowane i aby każde z nich miało należytą możliwość eksploatowania przedsiębiorstw międzynarodowego transportu lotniczego, unikać dyskryminacji we wzajemnych stosunkach między umawiającymi się państwami, zwiększać bezpieczeństwo lotów w międzynarodowej żegludze powietrznej, popierać rozwój międzynarodowej żeglugi powietrznej pod każdym względem.

6 Cele i zadania realizowane przez organy ICAO:
Zgromadzenie, zbierające się nie rzadziej niż raz na trzy lata, w którym mają prawo uczestniczyć z jednakowym głosem wszystkie państwa członkowskie. Zgromadzenie wybiera członków Rady, określa jej uprawnienia, rozpatruje jej sprawozdania, zatwierdza budżet i przedsięwzięcia finansowe Organizacji. Na sesjach Zgromadzenia dokonuje się szczegółowego przeglądu całokształtu prac ICAO w dziedzinie współpracy technicznej, ekonomicznej, prawnej. Określane są też wytyczne dla działalności poszczególnych organów Organizacji.

7 Rada jest stałym organem kierującym działalnością ICAO, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem. Składa się z przedstawicieli 36 państw wybieranych na trzy lata. Do jej zadań i uprawnień należy w szczególności: składanie sprawozdań Zgromadzeniu i realizacja jego wytycznych, powoływanie Komitetu Transportu Lotniczego i Komisji Żeglugi Powietrznej, mianowanie Generalnego Sekretarza, publikowanie informacji zebranych od państw członkowskich, sygnalizowanie uchybień, przyjmowanie załączników do Konwencji Chicagowskiej i ich zmian, rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zgromadzenie.

8 Rada może również inicjować działania wspólnie z państwami członkowskimi, prowadzić badania i studia dotyczące transportu lotniczego i żeglugi powietrznej o znaczeniu międzynarodowym i proponować odpowiednie plany, badać na żądanie państwa członkowskiego sytuacje stwarzające przeszkody w międzynarodowej żegludze powietrznej. Przewodniczącym Rady jest aktualnie Kobeh Gonzalez (Meksyk).

9 Sekretariat - kierowany przez Sekretarza Generalnego
Sekretariat - kierowany przez Sekretarza Generalnego. Organ ten jest podzielony na pięć głównych działów: Biuro Żeglugi Powietrznej (Air Navigation Bureau), Biuro Transportu Lotniczego (Air Transport Bureau), Biuro Współpracy Technicznej (Technical Co-operation Bureau), Biura Prawnego (Legal Bureau) oraz Biuro Administracji i Usług (Bureau of Administration and Services).

10 Bibliografia Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003 Cywilnego, z dnia =362/, z dnia


Pobierz ppt "Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google