Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego
Sławomir Gawroński Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 Założenia przedmiotu Istota komunikacji marketingowej
Strategie promocji jst Grupy docelowe oddziaływań komunikacyjnych Reklama Relacje z mediami Internet w systemie komunikacji marketingowej System identyfikacji wizualnej Komunikacja wewnętrzna Relacje z mieszkańcami Wydawnictwa własne Targi, wystawy, konkursy, nagrody

3 Założenia przedmiotu Literatura S. Gawroński, Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego, BBConsult, Rzeszów 2009 Literatura uzupełniająca M. Hereźniak, Marka narodowa, PWE, Warszawa 2011 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2007 T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, PAN Komitet Przestrzennego Za-gospodarowania Kraju, Warszawa 2006 F. P. Seitel, Public relations w praktyce, Warszawa 2005 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Wyd i późn. K. Przybyłowski i inni, Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Wyd i późn

4 Założenia przedmiotu Wykład: Obecność na wykładach – dobrowolna
Zaliczenie pisemne, składające się z pytań otwartych

5 Zaliczenie projektu W ramach projektu studenci samodzielnie (lub w parach) dokonują analizy wybranej kampanii promocyjnej dowolnej jednostki samorządu terytorialnego. Praca powinna bazować na materiałach źródłowych pozyskanych z jednostek samorządowych, doniesieniach medialnych lub źródłach internetowych. W ramach projektu student powinien: przedstawić założenia kampanii promocyjnej zaprezentować cele, możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem kampanii dokonać subiektywnej analizy stopnia oddziaływania na grupy docelowe i oceny skuteczności kampanii Projekt powinien zostać przedstawiony w formie pisemnej w terminie do końca grudnia 2013r..  Objętość: tys. znaków. Wskazane są załączniki graficzne, ilustrujące analizę kampanii.

6 Zaliczenie projektu Kryteria zaliczenia Warunkiem podstawowym zaliczenia projektu jest złożenie go w terminie 31/12/2013. W ramach oceny pod uwagę brane są następujące elementy: - samodzielność przygotowania - dobór materiałów źródłowych - kompetencja w zakresie dokonywanych analiz - stylistyka i język pracy Warunkiem zaliczenia projektu jest aktywność na AFD (minimum 2 posty).


Pobierz ppt "Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google