Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści kształcenia 1.Standardy myślenia krytycznego: jasność, precyzja, dokładność, związek z tematem, niesprzeczność, poprawność logiczna, zupełność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści kształcenia 1.Standardy myślenia krytycznego: jasność, precyzja, dokładność, związek z tematem, niesprzeczność, poprawność logiczna, zupełność,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Treści kształcenia 1.Standardy myślenia krytycznego: jasność, precyzja, dokładność, związek z tematem, niesprzeczność, poprawność logiczna, zupełność, obiektywność. 2.Bariery myślenia krytycznego: egocentryzm, socjocentryzm, stereotypy, relatywizm, myślenie życzeniowe. 3.Pojęcie argumentu: przesłanki, wnioski, konieczność uzasadnienia (dowodu), wyjaśnienie a argument.

5 Treści kształcenia 1.Narzędzia argumentów: rozumowanie dedukcyjne a induktywne. 2.Narzędzie argumentów: język - dobór słów, typy i strategie definiowania. 3.Typowe błędy logiczno - językowe (znaczeniowe, argumentacji, naruszające ekonomikę̨ wypowiadania myśli) 4.Wzorce rozumowanie dedukcyjnego (sylogizmy, dowody matematyczne, eliminacja,) 5.Wzorce rozumowania induktywnego (uogólnianie induktywne, statystyka, analogie)

6 Treści kształcenia 1.Znajdowanie, ocena i używanie źródeł informacji – formułowanie pytań i słowa kluczowe, ocena źródeł internetowych, robienie notatek; parafrazowanie, plagiat. 2.Myślenie krytyczne w odniesieniu do mediów (kontekst społeczno- polityczny, manipulowanie informacją, anatomia ogłoszeń́, 3.Podstawowe standardy myślenia naukowego.

7 Literatura 1.PRZYBYŁ BARTOSZ, SWIANIEWICZ JAN, EDUKACJA FILOZOFICZNA MYŚLENIE KRYTYCZNE, WYDAWNICTWO: MAC EDUKACJA 2.HOŁÓWKA T. [1998], BŁĘDY, SPORY, ARGUMENTY. SZKICE Z LOGIKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA. 3.TAVRIS C.; ARONSON E. [2008] BŁĄDZĄ WSZYSCY (ALE NIE JA) SMAK SŁOWA. SOPOT, WARSZAWA 4.MATERIAŁY FILMOWE I TEKSTY DOSTĘPNE W INTERNECIE

8

9 Efekty kształceniaTreści kształcenia Student potrafi dokonać analizy i dowieść, że dany materiał jest plagiatem lub nie Zapoznanie się z materiałem poddawanym ocenie. Zdefiniowanie kryteriów oceny. Wyciągnięcie wniosków na podstawie powyższych działań. Student potrafi dowieść i uzasadnić ocenę wiarygodności źródła informacji Znajdowanie, krytyczna ocena i używanie źródeł informacji w kontekście społeczno-politycznym. Manipulowanie informacją. Student potrafi ocenić krytycznie i przewidzieć skutki barier myślenia krytycznego Bariery myślenia krytycznego na przykładzie materiałów tekstowych i filmowych. Znajdowanie i grupowanie charakterystycznych cech dla poszczególnych barier. Próba identyfikacji możliwych skutków.

10

11


Pobierz ppt "Treści kształcenia 1.Standardy myślenia krytycznego: jasność, precyzja, dokładność, związek z tematem, niesprzeczność, poprawność logiczna, zupełność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google