Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy krytycznego myślenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy krytycznego myślenia"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy krytycznego myślenia
WSIiZ Podstawy krytycznego myślenia Rzeszów 1 LTD / 1 LTZ

2 Katedra Gospodarki Turystycznej
WSIiZ Marek Gwóźdź Katedra Gospodarki Turystycznej Pok. KA103 (wtorek 11:30 – 13:30)

3 CELE OGÓLNE PRZEDMIOTU
3 Wyrobienie nawyku krytycznej oceny własnych i cudzych przekonań, poprzedzającej ich przyjęcie lub odrzucenie. Uświadomienie znaczenia rozpatrywania kwestii z wielu punktów widzenia oraz znaczenia własnych uprzedzeń. Podkreślenie roli krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji w życiu prywatnym i zawodowym.

4 Poznanie podstawowych cech charakteryzujących myślenie krytyczne i barier które je ograniczają
4 Treści kształcenia Standardy myślenia krytycznego: jasność, precyzja, dokładność, związek z tematem, niesprzeczność, poprawność logiczna, zupełność, obiektywność. Bariery myślenia krytycznego: egocentryzm, socjocentryzm, stereotypy, relatywizm, myślenie życzeniowe. Pojęcie argumentu: przesłanki, wnioski, konieczność uzasadnienia (dowodu) , wyjaśnienie a argument.

5 Narzędzia argumentów: rozumowanie dedukcyjne a induktywne.
Poznanie narzędzi myślenia krytycznego – metod rozumowania i zasad używania języka 5 Treści kształcenia Narzędzia argumentów: rozumowanie dedukcyjne a induktywne. Narzędzie argumentów: język - dobór słów, typy i strategie definiowania. Typowe błędy logiczno - językowe (znaczeniowe, argumentacji, naruszające ekonomikę̨ wypowiadania myśli) Wzorce rozumowanie dedukcyjnego (sylogizmy, dowody matematyczne, eliminacja,) Wzorce rozumowania induktywnego (uogólnianie induktywne, statystyka, analogie)

6 Podstawowe standardy myślenia naukowego.
Pokazanie praktycznych możliwości stosowania zasad myślenia krytycznego 6 Treści kształcenia Znajdowanie, ocena i używanie źródeł informacji – formułowanie pytań i słowa kluczowe, ocena źródeł internetowych, robienie notatek; parafrazowanie, plagiat. Myślenie krytyczne w odniesieniu do mediów (kontekst społeczno- polityczny, manipulowanie informacją, anatomia ogłoszeń́, Podstawowe standardy myślenia naukowego.

7 MATERIAŁY FILMOWE I TEKSTY DOSTĘPNE W INTERNECIE
Literatura 7 Literatura PRZYBYŁ BARTOSZ, SWIANIEWICZ JAN , „EDUKACJA FILOZOFICZNA MYŚLENIE KRYTYCZNE” , WYDAWNICTWO: MAC EDUKACJA HOŁÓWKA T. [1998], „BŁĘDY, SPORY, ARGUMENTY. SZKICE Z LOGIKI STOSOWANEJ” WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA. TAVRIS C.; ARONSON E. [2008] „BŁĄDZĄ WSZYSCY (ALE NIE JA) SMAK SŁOWA”. SOPOT, WARSZAWA MATERIAŁY FILMOWE I TEKSTY DOSTĘPNE W INTERNECIE

8 Wykonanie określonych zadań w ramach KOLOKWIUM (80%),
WARUNKI ZALIECZENIA ĆWICZEŃ 8 Wykonanie określonych zadań w ramach KOLOKWIUM (80%), uczestnictwo w pracach na AFD (20%). (x2) Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 50% +1 pkt.

9 9 PROJEKT Efekty kształcenia Treści kształcenia
Student potrafi dokonać analizy i dowieść, że dany materiał jest plagiatem lub nie Zapoznanie się z materiałem poddawanym ocenie. Zdefiniowanie kryteriów oceny. Wyciągnięcie wniosków na podstawie powyższych działań. Student potrafi dowieść i uzasadnić ocenę wiarygodności źródła informacji Znajdowanie, krytyczna ocena i używanie źródeł informacji w kontekście społeczno-politycznym. Manipulowanie informacją. Student potrafi ocenić krytycznie i przewidzieć skutki barier myślenia krytycznego Bariery myślenia krytycznego na przykładzie materiałów tekstowych i filmowych. Znajdowanie i grupowanie charakterystycznych cech dla poszczególnych barier. Próba identyfikacji możliwych skutków.

10 dowiedzenie i uzasadnienie oceny wiarygodności źródła informacji,
WARUNKI ZALIECZENIA PROJEKT - CD 10 dokonanie analizy i dowiedzenie, czy dany materiał jest plagiatem lub nie, dowiedzenie i uzasadnienie oceny wiarygodności źródła informacji, dokonanie analizy tekstu lub filmu pod względem barier myślenia krytycznego: egocentryzm, socjocentryzm, stereotypy, relatywizm, myślenie życzeniowe.

11 WSIiZ Dziękuję za uwagę Marek Gwóźdź


Pobierz ppt "Podstawy krytycznego myślenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google