Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny i jego realizacja na lekcjach języka polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny i jego realizacja na lekcjach języka polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny i jego realizacja na lekcjach języka polskiego
Bydgoszcz 2 czerwca 2011

2 Analiza podstawy programowej
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3 Przykładowe zagadnienia do zrealizowania za pomocą projektu

4 I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Media jako źródło informacji i dezinformacji Czy jesteś odporny na reklamę. Dlaczego warto czytać książki? Projekt kampanii przeciwko używaniu wulgaryzmów. Niebywale ciekawi ludzie. Numer gazety szkolnej poświeconej prezentacji uczniów naszej szkoły. Przekazy dawniej i dziś. Jak stworzyć szkolny radiowęzeł? Jak tworzy się gazetę, audycję radiową, program telewizyjny? Film o kinie. Język Internetu- sposoby komunikowania się.

5 II Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Wirtualne muzea literatury. Prezentacja poświęcona wybranym pisarzom. Dramaty młodości w literaturze i filmie. Jak można rozpowszechniać kulturę w naszej miejscowości? Dlaczego muzyka łagodzi obyczaje? Muzyka - przyczyną czy skutkiem konfliktu pokoleń? Na czyje koncerty warto pójść? Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości? Jak porozumiewać się językiem sztuki – obcojęzyczny teatr szkolny. W jaki sposób seriale modelują nasze życie?

6 III Tworzenie wypowiedzi.
Niebezpieczeństwa komunikacji w sieci. Wady i zalety portali społecznościowych. Co należy zrobić, żeby wypracowanie nie było plagiatem? Jak to powiedzieć? Poradnik językowy. Komu potrzebny jest rzecznik? Rzecz o języku młodzieżowym. Ile jest gwary w naszym języku? Jak TI wpływa na język współczesny? W jaki sposób uczcimy Dzień Patrona szkoły? Jak nawiązać kontakt z samorządem lokalnym?

7 Sposoby prezentacji album ilustrowany zdjęciami, szkicami, relacjami pisemnymi, wierszami; plakat, collage, inna forma plastyczna; książka, broszura, ulotka, gazetka; prezentacja multimedialna; film, nagranie dźwiękowe; przedstawienie teatralne, inscenizacja; happening, marsz; piknik naukowy; debata, dyskusja, publiczna; szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal, „targowisko” prac uczniów; wspólny raport z przeprowadzonego badania; konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów

8 Przykładowe instrukcje
Co? Po co? Jak? Przykładowe instrukcje

9 Temat: W jaki sposób muzyka łączy pokolenia?
Cele: Pokazanie, że muzyka może łączyć pokolenia. Poznanie różnych rodzajów muzyki. Uświadomienie, że są rodzaje muzyki słuchane przez ludzi w różnym wieku. Działania: Rozpoznanie źródeł informacji. Wywiady z ludźmi w różnym wieku. Zgromadzenie dyskografii obrazujące zainteresowania muzyczne tych ludzi. Wyodrębnienie zbioru wspólnego dla jak najszerszej grupy słuchaczy. Prezentacja: Festyn rodzinny, karaoke.

10 Temat: Dlaczego warto czytać książki?
Cele: Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Troska o wszechstronny rozwój ucznia. Stworzenie listy najpopularniejszych książek. Przygotowanie prezentacji. Działania: Wybór książek i ich przeczytanie. Ankieta „Ulubiona książka”. Debata: za i przeciw czytaniu. Prezentacja: Multimedialna, kabaret, konkurs międzyklasowy na prezentację.

11 Temat: Jak to powiedzieć?
Cele: Kształtowanie kultury języka. Pokazanie różni między językiem potocznym a poprawną polszczyzną. Nauka właściwego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach. Działania: Skatalogizowanie sytuacji szkolnych. Stworzenie scenek rodzajowych, pokazujących różne skutki i przebieg zdarzeń w zależności od użytego języka. Rejestracja medialna. Przygotowanie poradnika językowego. Prezentacja: Na forum klasy, szkoły. Słownik na szkolnej stronie www

12 Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
Tematyka projektów zgłoszonych na festiwal może nawiązywać do etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury oraz innych zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego. Może, ale nie musi obejmować bloków tematycznych zawartych na portalu edukacyjno – krajoznawczym Prace, uwzględniające zagadnienia regionalne w tematach projektów edukacyjnych, realizowanych przez Państwa uczniów, można zgłosić na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, organizowany przez Urząd Marszałkowski.

13 W prezentacji wykorzystano materiały zamieszczone na stronie www. ore
W prezentacji wykorzystano materiały zamieszczone na stronie Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny i jego realizacja na lekcjach języka polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google