Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E- Akademia Przyszłości Lokalne Zespoły Projektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E- Akademia Przyszłości Lokalne Zespoły Projektowe"— Zapis prezentacji:

1 E- Akademia Przyszłości Lokalne Zespoły Projektowe
Projekt edukacyjny LLZP 2011/2012 projekt 4

2 Publiczne Gimnazjum im. Świętej Kingi w Czudcu
ul. Rzeszowska 33a Czudec tel mail: strona internetowa: gimczudec.org

3 Tak to się zaczęło… Październik 2011
Powołanie Lokalnego Zespołu Projektowego w składzie: Daniel Cupryś Michał Janowski Anna Kasza Monika Kulińska Magdalena Moskwa Jakub Puc Jakub Rozborski Piotr Solecki Dawid Skalski Izabela Tobiasz Paulina Wolańska Opiekun: mgr Anna Przygoda

4 Zaczęliśmy planować przebieg realizacji projektu.
Listopad 2011 Zaczęliśmy planować przebieg realizacji projektu. Przeprowadziliśmy wybory, których wyniki przedstawiały się następująco: Lider grupy projektowej: PIOTR SOLECKI Zastępca: MAGDALENA MOSKWA Sekretarz: IZABELA TOBIASZ

5 W listopadzie 2011 r. wybraliśmy problem, którego rozwiązanie będzie istotą działań naszej Lokalnej Grupy Projektowej „Dzikie wysypiska śmieci – przykra konieczność, czy wymysł mieszkańców.”

6 Już od kilku lat na terenie gminy działają firmy zajmujące się wywozem, składowaniem i utylizacja odpadów komunalnych. Jednakże w dalszym ciągu na obrzeżach miejscowości, w lasach, rowach pojawiają się nowe składowiska śmieci. Szpecą one piękny krajobraz pogórza. Zanieczyszczają glebę, wodę. Są powodem śmierci zwierząt, które zwabione zapachem resztek jedzenia nie mogą się wyplatać z foliowych worków, lub też ranią się o pozostawione szkło czy metal.

7 Podczas realizacji tego projektu chcielibyśmy uświadomić mieszkańców naszej gminy o brzemiennych skutkach wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach. Spróbujemy przedstawić alternatywy dla nielegalnych składowisk śmieci. Przygotujemy plakaty informujące o terminach wywozu śmieci przez firmy współpracujące z Urzędem Gminy. Przedstawimy tarasy przejazdu śmieciarek oraz koszty zakupu odpowiednich worków na odpady komunalne.

8 Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców gminy ze szkodliwością składowania odpadów w miejscach do tego nie przystosowanych, jak również przedstawienie mieszkańcom legalnych i niezbyt kosztownych sposobów pozbycia się nagromadzonych śmieci.

9 Aby bliżej przyjrzeć się problemowi…
… podjęliśmy następujące zadania: rozejrzeliśmy się po lasach, przydrożnych rowach, skwerach, aby zbadać rozmiar problemu przeprowadziliśmy wywiad z Wójtem Gminy Czudec rozmawialiśmy z nauczycielami biologii i chemii

10 Wyniki obserwacji

11 Podczas rozmowy z Wójtem Gminy Czudec…
… zadaliśmy kilka pytań. Oto odpowiedzi na niektóre z nich: Czy mieszkańcy często zgłaszają problem porzuconych odpadów w okolicy ich posesji, w lasach? „… coraz rzadziej, ale w dalszym ciągu zgłoszenia się zdążają…” „… jeżeli wydelegowanemu pracownikowi Urzędu Gminy uda się ustalić właściciela odpadów, wówczas jest on zobowiązany do usunięcia śmieci na własny koszt.” Jeżeli na terenie Gminy Czudec powstało już „dzikie wysypisko śmieci”, to czy istnieje możliwość jego zlikwidowania? (kto jest odpowiedzialny i ponosi koszty takiej operacji)? „Jeżeli wysypisko powstało na prywatnej działce to właściciel działki jest odpowiedzialny za jego usunięcie niezależnie od tego czy są to jego, czy też podrzucone przez inną osobę odpady. W lasach natomiast co roku na wiosnę sprzątają leśnicy.”

12 5.-8. Jaki jest sposób odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Czudec? Jaki jest koszt odbioru odpadów z posesji i jakie formalności są z tym związane? Jakie firmy zajmują się wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Czudec? Jakimi trasami jeżdżą śmieciarki oraz co powinny zrobić osoby mieszkające poza trasa przejazdu śmieciarek aby ich odpady zostały odebrane? „Na terenie gminy Czudec działają trzy firmy zajmujące się zbiórką i wywozem odpadów komunalnych. Są to: NIERADKO, Zakład wodno-kanalizacyjny w Czudcu oraz P.H.P.U. ZAGRODA. Każde z gospodarstw domowych powinno mieć podpisaną umowę z jedną z powyższych firm na odbiór odpadów komunalnych. Odpady zbierane są w wyznaczone dni tygodnia tzn. w Czudcu i Przedmieściu Czudeckim w każdy piątek, w pozostałych miejscowościach w wybrane czwartki. Śmieciarki jeżdżą wzdłuż głównych ulic danych miejscowości, według ustalonego harmonogramu. Odpady należy pakować do odpowiednich worków (innych dla każdego przedsiębiorstwa). Maksymalną cenę worków ustala Rada Gminy specjalną uchwałą. W bieżącym roku worek kolorowy (odpady segregowane) maksymalnie może kosztować 2zł, a worek czarny (na odpady zmieszane) 10zł.”

13 Ponadto… …dowiedzieliśmy się, że najbardziej korzystne ceny oferuje Zakład wodno-kanalizacyjny w Czudcu Worek kolorowy (odpady segregowane) 1,50zł Worek czarny (na odpady zmieszane) 8zł

14 A co z odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi?
niektóre sprzęty i substancje niebezpieczne należy wrzucać do specjalnych pojemników Baterie (pojemniki znajdują się w szkołach, przedszkolach i budynku urzędu gminy) Lekarstwa (pojemniki znajdują się w aptekach) świetlówki i żarówki energooszczędne (pojemniki znajdują się w budynku urzędu gminy, sklepie GS nr 12 w Pstrągowej, przy stacji ELKAR we Wyżnem ) Olej (zbiornik znajduje się przy stacji paliw na ul. Strumykowej w Czudcu) Popiół (można wsypywać do czarnych worków) Gruz (zbierany jest odpłatnie przez działające na terenie gminy firmy)

15 Czekające nas zmiany W połowie 2013 roku wejdą w życie nowe przepisy tzw. Nowa Ustawa Śmieciowa. Według niej śmieci są własnością gminy. Rada Gminy już opracowuje odpowiednie uchwały przygotowujące naszą gminę do wprowadzenia zmian. Jak wynika ze słów Pana Wójta najprawdopodobniej od następnego roku właściciele budynków będą płacić co kwartał stałą opłatę za wywóz śmieci w przeliczeniu na jednego domownika. Propozycje opłat to ok. 3,50 – 4zł miesięcznie na osobę. Tzn. że 4-osobowa rodzina będzie maksymalnie płacić co kwartał 4 x 3 x 4 zł = 48 zł W dalszym ciągu trzeba będzie segregować odpady, ponieważ właściciele posesji będą otrzymywać od gminy określoną ilość worków kolorowych i czarnych na odpady.

16 Dodatkowo… Korzystając z zasobów Internetu i Kodeksu Karnego udało się nam ustalić, że osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. „Art § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. […] § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. ”

17 Podczas rozmowy z nauczycielami chemii i biologii poznaliśmy zagrożenia związane ze składowaniem odpadów w nieodpowiednich miejscach. Deszcz padający na dzikie wysypisko śmieci wymywa trujące substancje z odpadów do gleby, oraz wód gruntowych, zanieczyszczając je. Zwierzęta zjadają kawałki folii plastikowej, co powoduje zatykanie się przewodu pokarmowego i w efekcie śmierć. Gnijące odpady, są siedliskiem chorobotwórczych bakterii, a także niemniej groźnych grzybów, nielegalne składowiska odpadów są wylęgarnią wielu chorób. Biogaz powstający na dzikich wysypiskach ulatnia się do atmosfery, powodując efekt cieplarniany, przy dużym stężeniu może powodować samozapłon wysypiska, a co za tym idzie często prowadzi do pożaru lasów. Palenie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych też jest bardzo niebezpiecznym procederem. Odbywa się w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył (suchy) tlenek węgla (CO) nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF tlenki azotu dwutlenek siarki (SO2) metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom). szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

18 Pracowaliśmy zespołowo przygotowując materiały na gazetkę

19 Dzięki realizowanemu przez nas projektowi pt.
„Dzikie wysypiska śmieci – przykra konieczność, czy wymysł mieszkańców”, dowiedzieliśmy się jak duża odpowiedzialność w utrzymaniu czystości na terenie gminy spoczywa na każdym z nas. Pan Wójt uświadomił nam, że sami jesteśmy odpowiedzialni za własne podwórko, obejście wokół domu. To na nas spoczywa odpowiedzialność za porzucone na naszej posesji śmieci. Usłyszeliśmy, jak niebezpiecznym dla zdrowia procederem, jest palenie śmieci na ogniskach, czy w piecach centralnego ogrzewania. Poznaliśmy również sposoby szybkiego i niezbyt kosztownego pozbycia się uciążliwych odpadków z naszych domów dzięki firmom zajmującym się na terenie gminy wywozem odpadów komunalnych.

20 Niezapomnianym i bardzo cennym dla nas doświadczeniem było spotkanie z Wójtem naszej gminy. Podczas rozmowy odbywającej się w sali posiedzeń Urzędu Gminy uzyskaliśmy potrzebne nam informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, czekających nas w przyszłym roku zmiana związanych z wprowadzeniem w życie tzw. Ustawy Śmieciowej. Zdobytymi informacjami podzieliliśmy się z kolegami oraz gośćmi odwiedzającymi naszą szkołę poprzez wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym oraz umieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo wykonaliśmy plakaty zachęcające mieszkańców gminy do segregowania odpadów, jak również kalendarzyki (zakładki do książek) z informacjami dotyczącymi terminów wywozu odpadów komunalnych przez poszczególne firmy na terenie gminy. Mamy nadzieję, że informacje na nich umieszczone pogłębią wiedzę mieszkańców oraz zachęcą wszystkich do segregowania odpadów, pomogą również w znalezieniu odpowiedniego miejsca składowania substancji szkodliwych.

21 Dziękujemy bardzo leśnikom i pracownikom Urzędu Gminy, za to, że kilka ze znalezionych przez nas dzikich wysypisk zostało zlikwidowanych. Niestety ciągle na ich miejscu powstają nowe nielegalne składowiska. Przykre jest to, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z możliwości jakie daje im Urząd Gminy i bezczelnie niszczą nasze piękne lasy i rzeki.


Pobierz ppt "E- Akademia Przyszłości Lokalne Zespoły Projektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google