Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strukturalne i obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strukturalne i obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strukturalne i obiektowe
Słowny opis algorytmu. Schemat blokowy. mgr inż. Agata Pacek

2 Opis algorytmu Etapy konstruowania algorytmu
Przedstawienie problemu/wybór metody Określenie danych wejściowych Określenie sposobu reprezentowania danych wyjściowych

3 Opis algorytmu Problem do zrealizowania: Analiza problemu:
Napisz program znajdujący spośród dwóch liczb całkowitych wpisanych przez użytkownika liczbę mniejszą. Analiza problemu: Przedstawienie problemu a>b lub a<b lub a=b Określenie danych wejściowych a, b typu integer Dane wyjściowe min=a lub min=b lub min=a=b

4 Opis algorytmu Słowny opis algorytmu
Po wczytaniu danych wejściowych a i b porównaj wprowadzone liczby. Jeśli a<b, to min=a. Wyprowadź wynik. Jeśli a>=b, to sprawdź czy b<a. Jeśli tak, to min =b. Wyprowadź wynik. W przeciwnym wypadku min=a=b. Wyprowadź wynik

5 Opis algorytmu Opis za pomocą listy kroków:
Dane: Dowolne liczby całkowite: a, b. Wynik: Wartość minimalna: min Krok1: Wprowadź dwie liczby całkowite a i b. Przejdź do kroku 2. Krok2: Jeśli a<b, to podstaw min=a, wyprowadź wynik min=a. Przejdź do kroku5. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku3. Krok3: Sprawdź, czy b<a. Jeśli tak, to podstaw min=b, wyprowdź wynik min=b. Przejdź do kroku5. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku5. Krok4:Wyprowadź wynik min=a=b. Przejdź do kroku 5. Krok5: Zakończ algorytm

6 Schemat blokowy Symbol Nazwa operacji Wyjaśnienie
Przetwarzanie, operacja Operacja lub grupa operacji, w wyniku których zmienia się wartość, postać lub miejsce zapisu danych Wprowadzanie lub wyprowadzanie Wprowadzanie lub wyprowadzanie danych decyzja Operacja określająca wybór jednej z alternatywnych dróg działania Początek, koniec lub przerwa Oznaczenie miejsca rozpoczęcia, zakończenia lub przerwania działania programu Wywołanie podprogramu Oznacza zmianę wykonywanej czynności na skutek wywołania podprogramu

7 Schemat blokowy Instrukcja warunkowa if
If warunek then instrukcja1 else instrukcja2; TAK NIE warunek Instrukcja 1 Instrukcja 2

8 Schemat blokowy Instrukcja warunkowa case of lub złożona instrukcja if
case przełącznik of ‘wartosć1’ : instrukcja1; ‘wartosć1’ : instrukcja2; ‘wartosć1’ : instrukcja3; Else instrukcja4 End; TAK NIE warunek TAK NIE warunek TAK NIE warunek Instrukcja 1 Instrukcja 2 Instrukcja 3 Instrukcja 3

9 Schemat blokowy Pętla for NIE TAK
for licznik:=wartość _po to wartość do instrukcja; Licznik= wartość początkowa Instrukcja Zwiększ licznika NIE TAK warunek

10 Schemat blokowy Instrukcja while…do while warunek do instrukcja; NIE
TAK warunek

11 Schemat blokowy Instrukcja repeat…until
repeat instrukcja until warunek; TAK NIE warunek

12 Schemat blokowy Schemat blokowy programu znajdującego spośród dwóch liczb całkowitych START Wprowadź: a, b a<b a<b min=a Wypisz: min=a min=a min=a Wypisz: min=a=b Wypisz: min=b STOP

13 Kod źródłowy program minimum; var a,b:integer; begin writeln('Podaj pierwsza liczbe'); readln(a); writeln('Podaj druga liczbe'); readln(b); writeln('Wprowadziles a=',a,' b=',b); if a<b then writeln('min=a=',a) else if a>b then writeln('min=b=',b) writeln('min=a=b=',a); readln; end.


Pobierz ppt "Programowanie strukturalne i obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google