Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy i algorytmika Opracowanie: Teresa Szczygieł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy i algorytmika Opracowanie: Teresa Szczygieł"— Zapis prezentacji:

1

2 Algorytmy i algorytmika Opracowanie: Teresa Szczygieł

3 Algorytmy ALGORYTMY I ALGORYTMIKA Najważniejsze pojęcia Historia algorytmów Co należy koniecznie wiedzieć? Sposoby przedstawiania algorytmów Sprawdź się!

4 Algorytmy Poznajmy najważniejsze pojęcia... Mimo, że słowo algorytm brzmi trochę obco, to jednak okazuje się, że pod nim kryje się nasz dobry znajomy! Definicja mówi: Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem!

5 Algorytmy Poznajmy najważniejsze pojęcia... A l g o r y t m i k a jest działem informatyki zajmującym się poszukiwaniem, konstruowaniem i badaniem własności algorytmów w kontekście ich przydatności do rozwiązywania problemów za pomocą komputerów. Trzeba to przemyśleć!

6 Algorytmy Kilka słów o historii algorytmów Pojęcie algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka Muhammada ibn Musa al.- Chorezmiego, uznawanego za prekursora obliczeniowych metod w matematyce. Żył na przełomie VIII i IX wieku i to on upowszechnił system dziesiętny i stosowanie zera jako symbolu oznaczającego nic.

7 Algorytmy Kilka słów o historii algorytmów W historii informatyki można spotkać wiele śladów poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów nazywanych algorytmami. To głównie matematycy dążyli do wynalezienia maszyny, która wykonywałaby czasochłonne i żmudne obliczenia. Najstarsze odnalezione przyrządy do liczenia tzw. abakusy pochodzą z X w. p.n.e. Później powstały liczydła, jedno z takich liczydeł, używanych do dziś w Japonii, to soroban widoczny obok na zdjęciu.

8 Algorytmy Kilka słów o historii algorytmów Jednym z najstarszych i najbardziej znanych algorytmów jest algorytm Euklidesa, który podanyalgorytm Euklidesa został już 2500 lat temu. Algorytm ten służy do obliczania największego dzielnika dwóch liczb (ale nie ma nic wspólnego z rozkładem liczb na czynniki pierwsze) i należy obecnie do kanonu wiedzy informatycznej. Wydaje się, że każdy informatyk powinien znać zasadę działania tego algorytmu.

9 Algorytmy Z algorytmami w szkole po raz pierwszy spotykasz się na lekcjach matematyki, kiedy stosujesz pewien sposób rozwiązania zadania np. algorytm pisemnego mnożenia dwóch dowolnych liczb. Czy potrafisz sformułować przepis na obliczenie iloczynu dwóch liczb sposobem pisemnym? Algorytm jest pojęciem ściśle związanym z informatyką, a każdy program komputerowy jest zapisem pewnego algorytmu (wyrażonym w określonym języku programowania). Co należy koniecznie wiedzieć?

10 Algorytmy Co należy koniecznie wiedzieć? Wykonawcą algorytmu może być komputer lub człowiek. Każdy problem, który ma być rozwiązany musi zostać najpierw poddany s p e c y f i k a c j i, która polega na dokładnym opisie zadania. W ramach specyfikacji problemu podaje się: d a n e dla rozwiązywanego problemu w a r u n k i, jakie te dane muszą spełniać w y n i k i z w a r u n k a m i, jakie muszą one spełniać z w i ą z e k w y n i k ó w z d a n y m i

11 Algorytmy RODZAJE ALGORYTMÓW 1.Algorytm sekwencyjny inaczej liniowy instrukcje wykonywane są w porządku, w jakim zostały wprowadzone 2.Algorytm rozgałęziony występują w tym algorytmie instrukcje warunkowe 3.Algorytm iteracyjny wielokrotnie wykonuje się pewne instrukcje, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek (algorytm z pętlą) 4.Algorytm rekurencyjny algorytm wywołujący sam siebie

12 Algorytmy Sposoby przedstawiania algorytmów Opis słownyLista kroków Zapis z wykorzystaniem jednego z języków programowania Schemat blokowy

13 Algorytmy Często w codziennym życiu masz do czynienia z sytuacją, w której przekazujesz komuś przepis na wykonanie jakiegoś zadania czy dojścia do określonego celu. Jeżeli jest to przepis, który precyzyjnie określa kolejne czynności i w jednoznaczny sposób pozwala dojść do celu, to właśnie posługujesz się opisem słownym algorytmu. Opis słowny algorytmu

14 Algorytmy 1. Podejdź do telefonu 2. Podnieś słuchawkę 3. Sprawdź, czy jest sygnał... 4.... Zapewne domyślasz się – jest to początek algorytmu wykonania telefonu podany w postaci listy kroków Zobacz też algorytm Euklidesa algorytm Euklidesa Pamiętaj by w jednym punkcie (kroku) opisać t y l k o j e d n ą o p e r a c j ę Algorytm w postaci listy kroków

15 Algorytmy Schemat blokowy jest graficzną reprezentacją słownego zapisu algorytmu Elementy, z których buduje się schematy blokowe poznasz przeglądając kolejne slajdy Algorytm w postaci schematu blokowego Muszę je koniecznie obejrzeć

16 Algorytmy Schemat blokowy Skrzynki graniczne START i STOP mają kształt owalu - wskazują początek i koniec wykonywania schematu blokowego. START STOP

17 Algorytmy Skrzynka operacyjna (instrukcji) ma kształt prostokąta, w którym umieszcza się instrukcje. Schemat blokowy S:= a + b

18 Algorytmy Skrzynka warunku (decyzyjna) jest rombem, w którym umieszcza się warunek decydujący o dalszej kolejności wykonywania operacji. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia: jedno oznaczone Tak, drugie oznaczone Nie. Schemat blokowy S > 10 Tak Nie

19 Algorytmy Skrzynka WE/WY (wejścia/wyjścia) jest równoległobokiem, w którym umieszcza się dane lub wyniki. Schemat blokowy Wprowadź (a)

20 Algorytmy Aby przedstawić algorytm w postaci programu (czyli zapisany w języku programowania) trzeba go zbudować z ciągu instrukcji określonego języka programowania. Algorytm przedstawiony w języku programowania Tyle tych języków... Który wybrać? Może Pascal, albo C++ lub Logo...

21 Algorytmy W zadaniach umieszczonych na kolejnych slajdach należy wskazywać elementy, które powinny być kolejno dołączane do schematu blokowego. Muszę się zastanowić!

22 Algorytmy Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

23 Algorytmy

24 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

25 Algorytmy

26 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

27 Algorytmy

28 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

29 Algorytmy

30 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a) STOP

31 Algorytmy Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

32 Algorytmy Pomysł Euklidesa na obliczanie NWD 1. Dane są dwie niezerowe liczby naturalne a i b. 2. Dopóki liczby nie są równe powtarzaj krok 3, w przeciwnym razie przejdź do kroku 4. 3. Od większej liczby odejmij mniejszą i tę większą zastąp otrzymaną różnicą. 4. Wyprowadź wynik: NWD (największy wspólny dzielnik) jest równy pierwszej liczbie. Wiem, że to jest lista kroków Powrót do listy kroków Powrót do historii


Pobierz ppt "Algorytmy i algorytmika Opracowanie: Teresa Szczygieł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google