Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp.

Коpie: 1
Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-wdi/ Wstęp do informatyki Wykład 2

2 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Imperatywność Oktawian August 63 p.n.e – 14 n.e. Pierwszy Imperator Rzymu łac. imperare rozkazywać

3 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Klasy języków programowania Języki programowania Ciąg rozkazów Opis problemu Fortran Algol Pascal C C++ Java Prolog ILOG ImperatywneDeklaratywne

4 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while.

5 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Pisz Bitwa pod Akcjum.

6 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z jedną instrukcją void main() { printf(" Bitwa pod Akcjum \n"); return; } Drukowany tekst Bitwa pod Akcjum

7 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Kompilacja programu i wykonanie obliczeń 1. Zapisanie programu w pliku Akc.cAkc.exe Dane wejściowe Bitwa pod Akcjum Wyniki 3. Wykonanie obliczeń przez Akc.exe 2. Kompilacja np. tcc Akc.c

8 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program z dwiema instrukcjami void main() { printf("Bitwa pod Akcjum.\n"); printf("Zwyciestwo.\n"); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

9 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Znak nowej linii \n void main() { printf(Bitwa pod \n Akcjum."); printf(Zwyciestwo. \n "); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

10 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { printf("Bitwa pod Akcjum \n "); printf("Zwyciestwo. \n "); return; } Znak nowej linii \n void main() { printf("Bitwa pod Akcjum. \n Zwyciestwo. \n "); return; } Bitwa pod Akcjum. Zwyciestwo.

11 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna 121 Cel: Pamiętanie wartości (np. liczby) Dwie operacje do wyboru: Zapisanie jakieś wartości. Odczytanie wartości. Zapisz 5 Odczytaj Zapisz 121 Jest 121

12 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 W programie można używać wielu zmiennych. Dlatego trzeba je nazywać. Zmienna Y 2 Zmienna SUMA 33 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2 Zapisz w SUMA sumę X+Y

13 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć Zmienna X 18 Zmienna Y 2 Zmienna SUMA 20 Zapisz w X 18 Zapisz w Y 2 Zapisz w SUMA sumę X+Y void main() {... X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y;... }

14 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Typy zmiennych Komputer inaczej przetwarza Liczby całkowite (.., -2, -1, 0, 1, 2,..) Liczby rzeczywiste (-1.5, 0.5, 2.3,..) Pojedyncze znaki ('a', 'b', 'z', 'A', 'Z', '+', '-', '*', '$', '0', '9',..) Ciągi znaków ("on", "rok 1956",..) Zmienna: typ + nazwa Przykładowe typy zmiennych w języku C: int – liczby całkowite (ang. integer) float – liczby rzeczywiste (ang. floating point) char – znaki (ang. character)

15 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Prosty program ze zmiennymi void main() {... return; } Instrukcje Deklaracje zmiennych Zmienna: typ + nazwa Deklaracje zmiennych: typ nazwy_oddzielone_przecinkami ;

16 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zmienna jako pamięć void main() {... X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y;... } void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; return; } Deklaracje zmiennych: typ nazwy_oddzielone_przecinkami ;

17 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; return; } Nie widać wyników!

18 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Drukowanie wartości zmiennej printf(" format ", zmienne ); Ogólniejsza postać printf: printf("Y= %d; X= %d \n", Y, X); Y= 2; X= 18 %d oznacza int printf("X = %d \n", X); X = 18 void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d \n", SUMA); return; } 20

19 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający sumę dowolnych dwóch liczb całkowitych. 18 2 0 5 -3 1 18 + 2 = 20 0 + 5 = 5 -3 + 1 = -2

20 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; X = 18; Y = 2; SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb 18 + 2 = 20 Jak wczytać wartości X, Y ?

21 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb Jak wczytać wartości X, Y ? scanf(" format ", adresy_zmiennych ); scanf(" %d ", &X ); void main() { int X; scanf("%d", &X); printf("%d \n", X ); return; }

22 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Czytanie liczb Jak wczytać wartości X, Y ? scanf(" format ", adresy_zmiennych ); scanf(" %d ", &X ); scanf(" %d %d ", &X, &Y ); & - bardzo ważny!

23 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C void main() { int X, Y, SUMA; scanf("%d %d", &X, &Y); SUMA = X + Y; printf("%d + %d = %d \n", X, Y, SUMA); return; } Czytanie liczb 18 + 2 = 20 18 2

24 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający minimum z dwóch liczb całkowitych. 18 2 0 5 -3 1 min(18, 2)= 2 min(0, 5)= 0 min(-3, 1)= -3 5 min(5, 5)= 5

25 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Język schematów blokowych R 1 R 1 S S + 1 S S + 1 R2 > 0 Tak Nie Start Stop

26 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązaniaStart Czytaj X,Y X < Y TakDrukuj(X) NieDrukuj(Y) Stop

27 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa if ( warunek ) { instrukcje_1 } else { instrukcje_2 } if ( ładna_pogoda ) { o_19tej_idziemy_na_spacer; } else { o_19tej_idziemy_do_kina; }

28 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja warunkowa Czytaj X,Y X < Y Tak Drukuj(X) Nie Drukuj(Y) void main() { int X, Y; scanf("%d %d", &X, &Y); if ( X < Y ) { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, X); }else { printf("min(%d, %d)= %d \n", X, Y, Y); } return; }

29 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Jeśli Marek Antoniusz nie ustąpi, to wypowiemy wojnę Egiptowi.

30 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program wyświetlający wartość bezwzględną podanej liczby całkowitej. 3 0 -3 3 0 3

31 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Schemat rozwiązania Nie X < 0 Tak X – X Drukuj X Czytaj X

32 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa if ( warunek ) { instrukcje } if ( pożar ) { dzwonPoStrazPozarna; }

33 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa X < 0 Tak Nie Drukuj X Czytaj X X – X void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; }

34 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Uproszczona instrukcja warunkowa void main() { int X; scanf("%d", &X); if ( X < 0 ) { X = -X; } printf("%d \n", X); return; } -3 X

35 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Plan wykładu Programy z jedną instrukcją Dwie instrukcje i \n Koncepcja zmiennej Drukowanie wartości zmiennej Czytanie liczb Instrukcja warunkowa Uproszczona instrukcja warunkowa Instrukcja powtarzania while Jak długo Marek Antoniusz jest z Kleopatrą, będziemy walczyć.

36 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Zadanie Napisać program obliczający liczbę cyfr dziesiętnych podanej liczby naturalnej (0, 1, 2,..). 0 9 10 0 ma cyfr: 1 9 ma cyfr: 1 10 ma cyfr: 2 9999 ma cyfr: 2 100100 ma cyfr: 3

37 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Analiza zadania Napisać program obliczający liczbę cyfr dziesiętnych podanej liczby naturalnej (0, 1, 2,..). 0,.. 9, 10,.. 99, 100,.. 999, 1 000,.. 9 999, 10 000,..

38 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C 0,.. 9, 10,.. 99, 100,.. 999, 1 000,.. 9 999, 10 000,.. Analiza zadania C=1 G=10 1 cyf. X<10 2 cyf. X<100 3 cyfry X<1000 4 cyfry X<10000 X >= G C= C + 1 G= G * 10 Tak C= C + 1 G= G * 10 Tak C= C + 1 G= G * 10 Tak X >= G C= Cyfr G= Granica

39 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Przykładowe obliczenie Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 Jak to sprawdzić ? X X C C G G 9

40 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Instrukcja powtarzania Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 while ( warunek ) { instrukcje; } while ( X >= G ) { C= C + 1; G= G * 10; }

41 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Program w C Nie X >= G Tak C C + 1 G G * 10 Drukuj C Czytaj X C 1 G 10 void main() { int X, C, G; scanf("%d", X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; }

42 J.Nawrocki, Programowanie imperatywne i C Podsumowanie Drukowanie i czytanie liczb w C. Instrukcje warunkowe if. Instrukcja powtarzania while. Język schematów blokowych jest wygodnym narzędziem opisu algorytmów. Podsumujmy.


Pobierz ppt "Programowanie imperatywne i język C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wstęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google