Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania podstawy programowej – wychowanie przedszkolne Delegatura w Płocku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania podstawy programowej – wychowanie przedszkolne Delegatura w Płocku."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania podstawy programowej – wychowanie przedszkolne Delegatura w Płocku

2 1. Nauczyciel powinien organizować kształcenie i wychowanie dzieci na podstawie programu wychowania przedszkolnego: - wybranego spośród opracowanych programów, - programu opracowanego przez siebie. Programy dopuszcza do użytku dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dyrektor tworzy przedszkolny zestaw programów. Delegatura w Płocku

3 2. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych - obserwacją powinny być objęte wszystkie dzieci Analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przeprowadzać z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (diagnoza przedszkolna). Poinformować rodziców o wynikach diagnozy. Delegatura w Płocku

4 4. Przedszkole wydaje rodzicom Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej . Nauczyciel przygotowuje informację na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Delegatura w Płocku

5 Obowiązuje druk z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r
Obowiązuje druk z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.) nr wzoru 70 symbol MEN-1/54/2 Delegatura w Płocku

6 5. Zachowywać odpowiednie proporcje organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu – zwracać szczególną uwagę na swobodne zabawy i organizowane przez nauczyciela, organizowanie pobytu dzieci na powietrzu. Delegatura w Płocku

7 6. Nauczyciele w codziennej pracy powinni więcej stosować różnorodnych pomocy typu: - gry dydaktyczne (układanki, puzzle, klocki, liczmany itp.), - materiały pokazowe (plansze, tablice tematyczne, ilustracje, historyjki obrazkowe), - inne przybory, np. do zajęć umuzykalniających ruchowych itd. Natomiast zdecydowanie mniej kart pracy, pakietów edukacyjnych, zeszytów cwiczeń. Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania podstawy programowej – wychowanie przedszkolne Delegatura w Płocku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google