Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ARSZTATY H AFTU S ZKO Ł A P ODSTAWOWA IM. S TEFANA Ż EROMSKIEGO W S TARYM L UBOSZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ARSZTATY H AFTU S ZKO Ł A P ODSTAWOWA IM. S TEFANA Ż EROMSKIEGO W S TARYM L UBOSZU."— Zapis prezentacji:

1 W ARSZTATY H AFTU S ZKO Ł A P ODSTAWOWA IM. S TEFANA Ż EROMSKIEGO W S TARYM L UBOSZU

2 H AFT ZAWSZE SŁUŻYŁ DO OZDABIANIA ODZIEŻY, AKCESORIÓW MODY ORAZ TEKSTYLIÓW WYPEŁNIAJĄCYCH WNĘTRZA DOMÓW I ŚWIĄTYŃ. P ODNOSIŁ PRESTIŻ NOSZĄCEGO UBRANIA Z HAFTEM, BĄDŹ MIEJSCA, KTÓRE ZDOBIŁ. M IAŁ GŁÓWNE FUNKCJE DEKORACYJNE. W CIĄGU WIEKÓW POWSTAŁO WIELE TECHNIK HAFCIARSKICH. S ŁOWO HAFTOWANIE POCHODZI OD NIEMIECKIEGO HAFTEN - BYĆ PRZYCZEPIONYM.

3 H AFT MA DZISIAJ MILIONY MIŁOŚNIKÓW WŚRÓD AMATORÓW, ARTYSTÓW I BADACZY. N A CAŁYM ŚWIECIE ISTNIEJĄ OŚRODKI, KTÓRYCH CELEM JEST PODTRZYMYWANIE FUNKCJONOWANIA TEGO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO, ZGŁĘBIENIE JEGO HISTORII. N ASZA SZKOŁA TEŻ UCZESTNICZY W KRZEWIENIU PIĘKNEJ SZTUKI HAFTU.

4 W L UBOSZU I NAJBLIŻSZEJ OKOLICY WIELE PAŃ ZAJMOWAŁO SIĘ HAFTEM KRZYŻYKOWYM. Z INICJATYWY PANI DYREKTOR I WONY G AERTIK, ZRODZIŁ SIĘ W ROKU 2001 POMYSŁ STWORZENIA NA TERENIE SZKOŁY K OŁA H AFTU. P IERWSZYMI OSOBAMI, KTÓRE ZACZĘŁY KRZEWIĆ TECHNIKĘ HAFTU BYŁY PANIE : D ANUTA M AĆKOWIAK I G RAŻYNA D OBRAŚ. W PÓŹNIEJSZYM CZASIE, PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ S TOWARZYSZENIE,,C ENTRUM R OZWOJU G MINY K OŚCIAN DOŁĄCZYŁY PANIE : C ECYLIA K OZICA I L UDWIKA K OZŁOWSKA - CICHOŃSKA.

5 Z INICJATYWY PANI PAULINY H ERTMANOWSKIEJ ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ PREZENTACJI DOROBKU HAFCIAREK PODCZAS K ONFRONTACJI -,,M AJ Z HAFTEM.

6 P RACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE TO OBRAZY, KARTKI ŚWIĄTECZNE, OKOLICZNOŚCIOWE, ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK, OBRUSY I RÓŻNEGO RODZAJU BIBELOTY. W SZYSTKIE DZIEŁA ZOSTAŁY WYKONANE TECHNIKĄ HAFTU KRZYŻYKOWEGO. T EMATYKA PRAC JEST BARDZO RÓŻNA – OD POSTACI I MOTYWÓW Z BAJEK DLA DZIECI, PO WIZERUNKI ŚWIĘTYCH, PEJZAŻE, SCENY RODZAJOWE, MARTWĄ NATURĘ I MONOGRAMY. K AŻDA PRACA TWORZY NIEPOWTARZALNY STYL.

7

8

9 Z OSTAŁY ZORGANIZOWANE WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE POŁĄCZONE Z NAUKĄ HAFTU KRZYŻYKOWEGO W BIBLIOTEKACH : - M IEJSKIEJ B IBLIOTECE P UBLICZNEJ W K OŚCIANIE, - B IBLIOTECE P UBLICZNEJ G MINY K OŚCIAN W S TARYM L UBOSZU

10 D WUKROTNIE UCZESTNICZYLIŚMY W PROJEKTACH OPRACOWANYCH PRZEZ S TOWARZYSZENIE,, C ENTRUM R OZWOJU G MINY K OŚCIAN W RAMACH PROJEKTU,, B LISKIE A NIEZNANE ORAZ,, B LISKIE A NIE ZNANE CORAZ BLIŻEJ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ U NIĘ E UROPEJSKĄ W RAMACH P ROGRAMU R OZWOJÓW O BSZARÓW W IEJSKICH. P RACE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW MOŻNA BYŁO PODZIWIAĆ NA WYSTAWACH PODCZAS FESTYNÓW PODSUMOWUJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMÓW W S TARYCH O BORZYSKACH I W T URWI.

11

12

13 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 UCZESTNICZYLIŚMY W PROGRAMIE S ZKOŁA Z K LASĄ 2.0 PROJEKT NOSIŁ TYTUŁ N ASZE TRADYCJE – HAFT KRZYŻYKOWY

14 S POTKANIA WARSZTATOWE ODBYWAŁY SIĘ RAZ W TYGODNIU, BRAŁY W NICH UDZIAŁ DZIECI UCZĄCE SIĘ TECHNIKI HAFTU ORAZ PANIE ZAAWANSOWANE W SZTUCE HAFTOWANIA : P ANI D ANKA I P ANI M AGDA. P ODCZAS SPOTKAŃ UCZESTNICY POZNAWALI TECHNIKĘ HAFTU, WYMIENIALI SIĘ MIĘDZY SOBĄ DOŚWIADCZENIAMI, WZORAMI, POMAGALI SOBIE NAWZAJEM, POKAZYWALI OSTATNIO WYKONANE PRACE. J AK MÓWILI –,, A BY POWSTAŁ PIĘKNY MONOGRAM CZY TEŻ OBRAZ PRZEDE WSZYSTKIM PODCZAS JEGO WYKONYWANIA TRZEBA WKŁADAĆ SERCE, CIERPLIWOŚĆ, NO I TROCHĘ CZASU. A NAJWAŻNIEJSZE - PO PROSTU LUBIĆ HAFTOWANIE - WTEDY BĘDĄ EFEKTY.

15 P OLUBILIŚMY HAFTOWANIE !!

16 K OZI J ARMARK B IBLIOTEKA P UBLICZNA M IASTA I G MINY D OLSK JAKO CZŁONEK LGD G OŚCINNA W IELKOPOLSKA ZAPROSIŁA NAS DO UDZIAŁU W PROJEKCIE,, K OZI J ARMARK – PREZENTACJA DOROBKU KULTURALNEGO. P RZEDSIĘWZIĘCIE BYŁO WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH, PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TZW.,,M AŁYCH P ROJEKTÓW, OBJĘTYCH R OZWOJEM O BSZARÓW W IEJSKICH. K OZI J ARMARK TO IMPREZA POZWALAJĄCA NA ODKRYWANIE NOWYCH ARTYSTYCZNYCH TALENTÓW, PREZENTACJE UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY. Z APREZENTOWALIŚMY W DOLSKU WYSTAWĘ HAFTÓW.

17

18 P ANIE, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ HAFTOWANIEM MÓWIĄ :,, H AFTOWANIE DAJE NAM WEWNĘTRZNY SPOKÓJ I ZNAJDUJEMY W NIM ODPOCZYNEK OD CODZIENNOŚCI. J EST DLA NAS CHWILĄ WYTCHNIENIA I SATYSFAKCJI, GDY SPOD IGŁY WYNURZAJĄ SIĘ KONTURY OBRAZU ZGODNEGO Z POMYSŁEM. N IEKTÓRE HAFTY POWSTAWAŁY PRZEZ KILKA TYGODNI, ALE WARTO BYŁO POŚWIĘCIĆ SWÓJ CZAS I TRUD, PATRZĄC NA EFEKT KOŃCOWY. D ODAJĄ, ŻE PRZEZ SWOJĄ PASJĘ CHCĄ POKAZAĆ, JAK MOŻNA PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE SPĘDZIĆ WOLNY CZAS ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ TECHNIKĘ HAFTU.


Pobierz ppt "W ARSZTATY H AFTU S ZKO Ł A P ODSTAWOWA IM. S TEFANA Ż EROMSKIEGO W S TARYM L UBOSZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google