Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jessica P. klasa IIIcg. Podstawowym założeniem oświecenia była wiara w ludzki rozum i przekonaniem, że to człowiek panuje nad światem. Ludzie w oświeceniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jessica P. klasa IIIcg. Podstawowym założeniem oświecenia była wiara w ludzki rozum i przekonaniem, że to człowiek panuje nad światem. Ludzie w oświeceniu."— Zapis prezentacji:

1 Jessica P. klasa IIIcg

2 Podstawowym założeniem oświecenia była wiara w ludzki rozum i przekonaniem, że to człowiek panuje nad światem. Ludzie w oświeceniu skupiali się na badaniach naukowych, życiu społecznym, wychowaniu, szkolnictwie Bardzo ważne było także przekonanie, że człowiek jest wolną i równą jednostką, pochwalano humanitaryzm, tolerancję, walczono z zacofaniem

3 We Francji epokę oświecenia nazywa się wiekiem filozoficznym lub wiekiem oświecenia, w Anglii – wiekiem rozumu; nazywana również wiekiem świateł; Oświecony oznacza wyzwolony, wolny, pełen jasności, rozumiejący, odrzucający fanatyzm i ciemnotę; Nazwa epoki odnosi się do rozprawy filozofa Immanuela Kanta pt.: Co to jest oświecenie

4 Według Kanta oświecenie to wyjście z okresu dzieciństwa. Filozof twierdził, że epoka w której żyje jest epoką oświecenie, ale jeszcze nie oświeconą, brak bowiem "jeszcze wiele do tego, by ludzie, ogólnie biorąc, byli już w stanie albo mogli co najmniej być doprowadzeni do tego, by w sprawach religii kierowali się sami w sposób pewny i słuszny swym rozsądkiem, bez obcego kierownictwa".

5

6 W większości krajów Europy oświecenie narodziło się w XVIII w. chociaż w Anglii zmiany społeczne zaczęły się już pod koniec XVII wieku. W Polsce oświecenie przypada na lata 30. XVIII wieku, a jego rozkwit nastąpił za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Schyłek epoki trwał do początku XIX w. 1822 – umowna data przełomu romantycznego

7 W 1740 roku Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium na wzór szkół rycerskich. Uczono tam języków nowożytnych, polskiego, prawa, geografii, historii. W 1747 powstała pierwsza Biblioteka Publiczna braci Załuskich. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego otworzono Szkołę Rycerską, Teatr Narodowy; W 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, która zreformowała szkolnictwo.

8

9 Najważniejszymi koncepcjami filzoficznymi w oświeceniu były racjonalizm i empiryzm Racjonalizm zakłada, że źródłem poznania ludzkiego jest rozum. Za twórcę tego nurtu uznaje się Kartezjusza; Empiryzm głosił, że źródłem ludzkiego poznania jest doświadczenie. Zwolennikami empiryzmu byli John Locke i David Hume.

10 W Anglii popularna była powieść (Daniel Dafoe – Przypadki Robinsona Cruzoe, Jonathan Swift Podróże Guliwera w różne kraje daliekie); Popularne były powiastki filozoficzne, które pisali Denis Diderot i Wolter; Z filozofii Jana Jakuba Roussau narodził się sentymentalizm, który miał na celu wzbudzenie w odbiorcy wzruszeń, eksponowania przeżyć wewnętrznych;

11 W Polsce popularny stał się klasycyzm (Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Adam Naruszewicz, Franciszek Zabłocki) Swój rozkwit przeżywała bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny. W sprawach politycznych wypowiadali się Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski. Sentymentalizm był charakterystyczny dla Franciszka Karpińskiego;

12 Wielka encyklopedia francuska powstała we Francji w latach 1751- 1780. Jej twórcami byli Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau i Voltaire. W encyklopedia tej zawierano informacje dotyczące rzemiosła, sztuki i różnych dziedzin nauki.

13 Na początku XVIII w. w Anglii zaczęto wydawać tygodnik The Spectator; W Polsce w latach 1765-1785 wydawano Monitor, redagowany przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca. Krytykowano w nim kulturę sarmacką i propagowano zmianę obyczajów. W latach 1770-1777 wydawano Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, w których można było przeczytać utwory gości obiadów czwartkowych.

14 Dominującymi stylami w oświeceniu był klasycyzm i rokoko. W klasycyzmie nawiązywano do wzorców antycznych, uznawanych za doskonałe. Dzieła klasycystyczne oparte były na symetrii, regularności, harmonii; w malarstwie ukazywano głównie sceny historyczne i mitologiczne, malowano również portrety.

15 W architekturze klasycyzm charakteryzował się dużymi, prostokątnymi oknami, małą ilością ozdób, jasnymi wnętrzami, białymi, ze złotymi zdobieniami. Powstała także nowa forma domu mieszkalnego, nazywana dworkiem.

16

17

18

19

20 Rokoko było stylem charakteryzującym wnętrza, rzemiosło artystyczne i malarstwo; Odznaczał się dekoracyjnością, asymetrią, lekkością; Nazwa rokoko wywodzi się od francuskiego słowa rocaille, które oznacza muszlę.

21

22 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego Słowa na Czasie 2 Vademecum: Egzamin gimnazjalny 2012 Język Polski http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/ Wikipedia.org Deon.pl Plakaty-i-reprodukcje.pl


Pobierz ppt "Jessica P. klasa IIIcg. Podstawowym założeniem oświecenia była wiara w ludzki rozum i przekonaniem, że to człowiek panuje nad światem. Ludzie w oświeceniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google