Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Encyklopedia Oświecenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Encyklopedia Oświecenia."— Zapis prezentacji:

1 Encyklopedia Oświecenia.
Paweł Madej II „C”

2 Wielka Encyklopedia Francuska
Encyklopedia wydawana we Francji w latach , a z późniejszymi suplementami i wydaniami poprawionymi w 1772, 1777 i Encyklopedia ta w późniejszych latach doczekała się wielu wydań w tłumaczeniu na inne języki i wydawnictw wzorujących się na niej i z niej korzystających.

3 Geneza powstania We Francji powstał odpowiedni klimat i zapotrzebowanie na wydawnictwa encyklopedyczne obejmujące całość wiedzy, popularne były słowniki i kompendia obejmujące jakiś zakres wiedzy (historyczne, geograficzne itp.) W 1726 roku we Francji założono Société des Arts, które opracowało projekt wydania encyklopedii wiedzy i umiejętności, jednak do jego realizacji nie doszło. Było także kilka kolejnych prób stworzenia encyklopedii jednak i one zakończyły się niepowodzeniem. Przełom nastąpił w w dniu 16 października 1747 roku Le Breton podpisał z Diderotem i d'Alembertem umowę na napisanie encyklopedii. W październiku 1750 r. wydany został prospekt tego wydawnictwa, a pierwszy tom miał ukazać się w lipcu 1751.

4 W zamierzeniu Encyclopédie miała być kompendium ówczesnej wiedzy z zakresu nauki, sztuki i rzemiosła, a jej twórcy sami za cel zakładali dokonanie "zmiany myślenia". We wprowadzeniu pn. Discours Préliminaire des Éditeurs napisanym przez d'Alamberta w otwarty sposób przedstawiono oświeceniowe ideały. Uważa się, że to monumentalne dzieło stało się jednym ze szczytowych osiągnięć okresu Oświecenia.

5 Miała ona wielkie znaczenie społeczne, polityczne i kulturowe
Miała ona wielkie znaczenie społeczne, polityczne i kulturowe. Postępowa myśl i wpływ reformatorski utorował drogę Rewolucji Francuskiej. U podłoża stały filozoficzne nurty oświeceniowe i poszerzająca się wiara w postęp, osiągany dzięki rozwojowi nauki.

6 Wśród światłych warstw społecznych wytworzyło się upodobanie do ścisłych informacji, ponieważ zauważano ich wartość dla wiedzy jako takiej i praktyczność w codziennym życiu. Encyklopedia zmierzała do racjonalnego, zgodnego z duchem oświecenia, opisu zasad wszechświata i prawidłowości rządzących społeczeństwem, odrzucając doktryny religijne jako źródło wiedzy, a także nietolerancję wyznaniową, elementy bajeczne i nadprzyrodzone w historii.

7 Wprowadzono wiele nowości w porównaniu z innymi dziełami tamtych czasów:
• Jest dziełem zbiorowym, w czasie jej tworzenia konsultowano się ze specjalistami, przedstawia więc wiedzę, żywą, nie tylko przekład wydanych do tego czasu książek. • Każdemu z artykułów towarzyszy informacja z której dziedziny wiedzy pochodzi, wprowadzono porządek alfabetyczny haseł z czytelnymi odnośnikami do innych haseł o podobnej tematyce • Opis sztuk i zawodów jest wzbogacony o przedstawienie procesu produkcji, rysunki maszyn i narzędzi. Diderot ‘to pierwszy pisarz traktujący technologię jako część literatury’

8 Encyklopedia sumowała poglądy epoki
Encyklopedia sumowała poglądy epoki. W odważny a nawet czasem radykalny sposób wypowiadała się na temat polityki, filozofii i religii. Zawierała jednak głównie dzieła przyrodnicze. Według autorów encyklopedii nie warto zajmować się Bogiem, gdyż w przyrodzie nie ma śladów jego działalności. Nie trzeba wierzyć w Boga, by postępować moralnie.

9 Spowodowało to ataki kleru, w wyniku czego dwukrotnie zakazywano dalszego wydawania encyklopedii (w 1752 i 1759). Mimo wielu trudności ukończenie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej zajęło ok. 15 lat. Sama Księga stałą się wielkim sukcesem wydawniczym. W sumie sprzedano ponad 25 tys. kompletów l'Encyclopédie co przyniosło 2,5 mln liwrów zysku co odpowiada wartości ok. 30 mln dolarów amerykańskich obecnie.

10 Wielka Encyklopedia Francuska zawiera: - 28 tomów, haseł ilustracji tys. stron mln słów

11 Autorzy Encyklopedii. Pierwszym któremu Andre Le Breton powierzył tworzenie encyklopedii był francuski matematyk Jean-Paul de Gua de Malves, który z kolei zatrudnił młodych Condillac, d'Alembert i Denisa Diderota. Po 13 miesiącach z powodu niewłaściwego podejścia Le Breton zwolnił de Malvesa i podpisał umowę z d'Alembertem i Diderotem (16 października 1747).

12 Największy wpływ na kształtowanie treści i ostateczny kształt Wielkiej Encyklopedii Francuskiej miał Denis Diderot. To on dobierał autorów, ustalał zestaw haseł i najczęściej dokonywał ostatecznej redakcji. Zestaw autorów i redaktorów zmieniał się, ale najdłużej Encyklopedią zajmował się Diderot i zapewne jego intelekt i osobowość najbardziej się na niej odcisnęły

13 Grupę uczonych i myślicieli uczestniczących w tworzeniu tego dzieła nazwano później encyklopedystami. Byli to:

14 Jean le Rond d'Alembert

15 Denis Diderot

16 André Le Breton

17 Monteskiusz

18 Wolter

19 Oraz inni autorzy: Étienne de Condillac Louis Jean Daubenton
Claude Adrien Helvétius (Helwecjusz) Paul d'Holbach Chevalier de Jaucourt Jan Jakub Rousseau Anne Robert Jacques Turgot François Quesnay


Pobierz ppt "Encyklopedia Oświecenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google