Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież i jej autorytety

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież i jej autorytety"— Zapis prezentacji:

1 Młodzież i jej autorytety
Opracowała: Magdalena Serafin

2 Ankieta przeprowadzona wśród losowo wybranych 34 uczniów z kilku klas Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu składała się z dziewięciu zadań. Jej celem było zdiagnozowanie postawy moralnej młodzieży oraz zagadnień dotyczących autorytetu. Analiza wyników pozwala wyciągnąć następujące wnioski.

3 1. Jak rozumiesz pojęcie autorytet?
a) powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt; b) człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania; c) w kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą; d) osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Pod pojęciem autorytetu 71% ankietowanych rozumie, że jest nią osoba mająca duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiana za wzór do naśladowania. Natomiast 23% opowiedziało się za człowiekiem cieszącym się powszechnym uznaniem ze względu na powagę, wpływ, znacznie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt.

4 2. Czy istnieje pojęcie autorytetów wśród młodzieży?
a) tak, b) nie, c) nie wiem. 50% respondentów nie wie, czy ich koledzy opierają się w swym postępowaniu na autorytecie innej osoby, 29% twierdzi, że ich znajomi stawiają sobie za wzór do naśladowania innych, a 21% sądzi, że tak nie jest.

5 3. Gdzie młodzież poszukuje dzisiaj dla siebie autorytetów?
a) w rodzinie; b) w szkole ; c) w najbliższym otoczeniu lokalnym; d) w telewizji i Internecie. Źródłem autorytetu dla ankietowanych są osoby z najbliższego otoczenia lokalnego oraz telewizji i Internetu (po 31%), 25% szuka jej w rodzinie, a tyko 13% w szkole.

6 4. Czym powinien cechować się autorytet, który chciałbyś naśladować (zaznacz trzy najważniejsze według ciebie cechy) uczciwość, słowność, pracowitość, prawdomówność, otwartość na zmiany i krytykę, rzetelność, patriotyzm, siła. Według ankietowanych osobę, którą chciałyby naśladować, powinna cechować uczciwość (94%) oraz pracowitość i prawdomówność (po 65%). Najmniejsze znaczenie dla uczniów ma otwartość na zmiany i krytykę, patriotyzm i siła.

7 5. Która spośród podanych osób jest dla ciebie autorytetem?
Jan Paweł II, królowa Jadwiga Andegaweńska, Adam Małysz, rodzice, inna ………………………. 68% ankietowanych (23 osoby) za autorytet uznało Jana Pawła II. Dla 41% (14 uczniów)autorytetem jest rodzic. Tyko nieliczni przyznali, że wielkim poważaniem darzą królową Jadwigę Andegaweńską. Niektórzy wskazywali za godną naśladowania postać swoich kolegów i koleżanki a także znanych sportowców. Część uczniów autorytetem darzy zarówno naszego wielkiego rodaka jak i rodziców lub inne wymienione powyżej osoby.

8 6. Gdybyś mógł odnieść korzyści materialne zdradzając przyjaciela lub inną osobę, czy zdecydowałbyś się na taki krok? tak, nie. Na pytanie, czy gdyby mogli odnieść korzyść materialną, zdradzając przyjaciela lub inną osobę, zdecydowaliby się na taki krok, 29 osób, co stanowi 85% ankietowanych odpowiedziało, że nie.

9 7. Czy ratowałbyś życie innej osobie wiedząc, że tobie i twoim najbliższym grozi za to kara śmierci?
Tak Nie Ponad połowa ankietowanych (21 uczniów – co stanowi 62%) ratowałoby życie innej osobie, mając świadomość, że jemu i najbliższym grozi z tego powodu kara śmierci. Pozostali nie odważyliby się na taki krok.

10 8. Czy dla odniesienia korzyści zdecydowałbyś się wstąpić do organizacji, której ideologia nie jest zgodna z twoimi przekonaniami? tak, nie. Ponad 65% respondentów (22 osoby) nie zdecydowałoby się wstąpić do organizacji, której ideologia nie jest zgodna z ich przekonaniami. Dla pozostałych ankietowanych uczniów korzyści, jakie mogą odnieść, są ważniejsze od zasad, którymi kierują się w życiu.

11 9. Co odczuwasz widząc ludzi niosących bezinteresowną pomoc innym:
szacunek, podziw, zdziwienie, obojętność, inne ………………… . Większość gimnazjalistów odczuwa szacunek i podziw dla ludzi niosących bezinteresowną pomoc innym. Tylko nieliczni reagują w takich sytuacjach zdziwieniem lub zachowują się obojętnie.


Pobierz ppt "Młodzież i jej autorytety"

Podobne prezentacje


Reklamy Google