Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Magdalena Serafin. 1. Jak rozumiesz pojęcie autorytet? a) powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Magdalena Serafin. 1. Jak rozumiesz pojęcie autorytet? a) powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek,"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Magdalena Serafin

2

3 1. Jak rozumiesz pojęcie autorytet? a) powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt; b) człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania; c) w kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą; d) osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Pod pojęciem autorytetu 71% ankietowanych rozumie, że jest nią osoba mająca duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiana za wzór do naśladowania. Natomiast 23% opowiedziało się za człowiekiem cieszącym się powszechnym uznaniem ze względu na powagę, wpływ, znacznie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt.

4 50% respondentów nie wie, czy ich koledzy opierają się w swym postępowaniu na autorytecie innej osoby, 29% twierdzi, że ich znajomi stawiają sobie za wzór do naśladowania innych, a 21% sądzi, że tak nie jest. 2. Czy istnieje pojęcie autorytetów wśród młodzieży? a) tak, b) nie, c) nie wiem.

5 Źródłem autorytetu dla ankietowanych są osoby z najbliższego otoczenia lokalnego oraz telewizji i Internetu (po 31%), 25% szuka jej w rodzinie, a tyko 13% w szkole. 3. Gdzie młodzież poszukuje dzisiaj dla siebie autorytetów? a) w rodzinie; b) w szkole ; c) w najbliższym otoczeniu lokalnym; d) w telewizji i Internecie.

6 4. Czym powinien cechować się autorytet, który chciałbyś naśladować (zaznacz trzy najważniejsze według ciebie cechy) a)uczciwość, b)słowność, c)pracowitość, d)prawdomówność, e)otwartość na zmiany i krytykę, f)rzetelność, g)patriotyzm, h)siła. Według ankietowanych osobę, którą chciałyby naśladować, powinna cechować uczciwość (94%) oraz pracowitość i prawdomówność (po 65%). Najmniejsze znaczenie dla uczniów ma otwartość na zmiany i krytykę, patriotyzm i siła.

7 68% ankietowanych (23 osoby) za autorytet uznało Jana Pawła II. Dla 41% (14 uczniów)autorytetem jest rodzic. Tyko nieliczni przyznali, że wielkim poważaniem darzą królową Jadwigę Andegaweńską. Niektórzy wskazywali za godną naśladowania postać swoich kolegów i koleżanki a także znanych sportowców. Część uczniów autorytetem darzy zarówno naszego wielkiego rodaka jak i rodziców lub inne wymienione powyżej osoby. 5. Która spośród podanych osób jest dla ciebie autorytetem? a)Jan Paweł II, b)królowa Jadwiga Andegaweńska, c)Adam Małysz, d)rodzice, e)inna ……………………….

8 6. Gdybyś mógł odnieść korzyści materialne zdradzając przyjaciela lub inną osobę, czy zdecydowałbyś się na taki krok? a)tak, b)nie. Na pytanie, czy gdyby mogli odnieść korzyść materialną, zdradzając przyjaciela lub inną osobę, zdecydowaliby się na taki krok, 29 osób, co stanowi 85% ankietowanych odpowiedziało, że nie.

9 Ponad połowa ankietowanych (21 uczniów – co stanowi 62%) ratowałoby życie innej osobie, mając świadomość, że jemu i najbliższym grozi z tego powodu kara śmierci. Pozostali nie odważyliby się na taki krok. 7. Czy ratowałbyś życie innej osobie wiedząc, że tobie i twoim najbliższym grozi za to kara śmierci? a)Tak b)Nie

10 8. Czy dla odniesienia korzyści zdecydowałbyś się wstąpić do organizacji, której ideologia nie jest zgodna z twoimi przekonaniami? a)tak, b)nie. Ponad 65% respondentów (22 osoby) nie zdecydowałoby się wstąpić do organizacji, której ideologia nie jest zgodna z ich przekonaniami. Dla pozostałych ankietowanych uczniów korzyści, jakie mogą odnieść, są ważniejsze od zasad, którymi kierują się w życiu.

11 9. Co odczuwasz widząc ludzi niosących bezinteresowną pomoc innym: a)szacunek, b)podziw, c)zdziwienie, d)obojętność, e)inne …………………. Większość gimnazjalistów odczuwa szacunek i podziw dla ludzi niosących bezinteresowną pomoc innym. Tylko nieliczni reagują w takich sytuacjach zdziwieniem lub zachowują się obojętnie.


Pobierz ppt "Opracowała: Magdalena Serafin. 1. Jak rozumiesz pojęcie autorytet? a) powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google