Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z tą prezentacją możesz poznać wybrane województwa…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z tą prezentacją możesz poznać wybrane województwa…"— Zapis prezentacji:

1 Z tą prezentacją możesz poznać wybrane województwa…
Polska Z tą prezentacją możesz poznać wybrane województwa…

2 Spis treści: Wprowadzenie. Małopolska nasz region… Warmia i Mazury.
Mazowsze. Dolny Śląsk.

3 Polska Polska to kraj w Europie Środkowej. Położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi  km2. Oto Flaga Polski.

4 Małopolska Małopolska to kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty Stolicą Małopolski jest Kraków.

5 Historia Małopolski Nazwa Małopolska została po raz pierwszy użyta w źródłach pisanych w 1411 r., a potwierdzona została dopiero w roku 1493 w Statucie Piotrkowskim króla Jana Olbrachta(podczas obrad dwuizbowego sejmu walnego w Piotrkowie w latach 1493–1496)celu odróżnienia tej części państwa od Wielkopolski.

6 Ukształtowanie gleby. Najwyższym szczytem Małopolski są Rysy(2499 m n.p.m.). Środowisko geograficzne województwa małopolskiego jest zróżnicowane, a ukształtowanie powierzchni ma charakter zdecydowanie górski i wyżynny. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu.

7 Kultura, taniec i kuchnia…
W województwie małopolskim odbywają się liczne festiwale o międzynarodowej renomie, m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu, czy Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a także Tydzień Kultury Beskidzkiej, Babiogórska Jesień, Łemkowska Watra oraz Święto Borówki w Zubrzycy Górnej.

8 Taniec… Najsłynniejszym tańcem Małopolski jest Krakowiak.

9 Kuchnia Kuchnia Małopolski to przede wszystkim kuchnia galicyjska. Jawi się jako obfita , wykwintna zarazem. Wizytówką Małopolski jest obwarzanek którego można spożyć w prawie każdym zakątku Polski.

10 Warmia i Mazury Warmia i Mazury to region geograficzno- kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.

11 Historia Warmii i Mazur
Województwo warmińsko-mazurskie powstało w r. w wyniku reformy podziału administracyjnego kraju i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

12 Ukształtowanie gleby. Krajobraz regionu został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14 000–15 000 lat temu. Z tego okresu pochodzi, znaleziony w okolicach Giżycka, fragment rogu renifera. Najwyższy szczyt Mazur – Dylewska Góra położona jest na wysokości 312 m n.p.m.

13 Kultura , taniec i kuchnia…
Wśród cyklicznych imprez kulturalnych na Mazurach na uwagę zasługują: Ogólnopolski Festyn Rodziny z okazji dnia dziecka w Ełku Mazurskie Lato Muzyczne w Ełku Mazurskie Lato Kabaretowe "Mulatka" w Ełku Mazurskie Zawody Balonowe w Ełku

14 Taniec… W tym regionie Polski tańczy się Poloneza. Polonez– reprezentacyjny polski taniec narodowy (dawniej dworski)

15 Kuchnia Kulinarne przysmaki z tego regionu to swoista mieszanka wpływów kuchni polskiej i niemieckiej. Specjalnością regionu jest zupa z ryb i raków z dodatkiem ziół i brzozowej kory.

16 Mazowsze Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km².

17 Historia Mazowsza Obecne województwo mazowieckie zostało utworzone w 1999 roku. W okresie wczesnopiastowskim na terenie Mazowsza nie utworzono osobnej diecezji, wcielając północne Mazowsze do archidiecezji gnieźnieńskiej.

18 Ukształtowanie gleby Mazowieckie jest największym co do powierzchni województwem w Polsce. Województwo położone jest w większości na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, tylko jego niewielkie wschodnie fragmenty leżą na terenie Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego, a południowe na terenie Wyżyn Polskich.

19 Kultura, taniec i kuchnia…
Tu tworzyli i żyli przez wiele lat: Juliusz Słowacki, Witold Gombrowicz, Julian Tuwim, Bolesław Prus, Fryderyk Chopin, Isaac Bashevis Singer. Widząc te sławne nazwiska można sądzić ,że to miasto o bogatej kulturze.

20 Taniec… Oberek zwany też obertasem, najszybszy z tańców narodowych. Cechy: Bardzo szybki, w drobnych wartościach rytmicznych, wesoły, żywy, metrum 3/4. Akcenty podobne jak w mazurze

21 Kuchnia Zupa z prosninek, fafernuchy, sójka mazowiecka... Wiele potraw regionalnej kuchni Mazowsza może wywołać zaciekawienie lub zdziwienie. W końcu to region o bogatej kulturze i długiej historii. Do najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych zaliczyć trzeba kurpiowską zupę grzybową z prosninek, czyli zielonych gąsek, a także kurpiowski chleb z ziemniakami podawany do smażonej cebuli i jajek.

22 Kuchnia ciąg dalszy… Do najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych zaliczyć trzeba kurpiowską zupę grzybową z prosninek, czyli zielonych gąsek, a także kurpiowski chleb z ziemniakami podawany do smażonej cebuli i jajek.

23 Dolny Śląsk Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu.

24 Historia Dolnego Śląsku
U schyłku epoki lodowej na olbrzymich połaciach dzisiejszej Niziny Śląskiej, zarastających z wolna początkowo szpilkowym, a później mieszanym lasem – pojawił się pierwszy człowiek.

25 Ukształtowanie gleby Sudety są starym zróżnicowanym geologicznie i krajobrazowo górotworem ciągnącym się 280 kilometrów łukiem od Bramy Łużyckiej na zachodzie po Bramę Morawską na wschodzie. Ukształtowanie gleby w Dolnym Śląsku jest dość zrużnicowane.

26 Kultura , taniec i kuchnia…
Dolny Śląsk jest regionem, w którym po roku nie zachowała się już odrębność kulturowa. W związku z wielowiekową germanizacją na terenie Dolnego Śląska gwara dolnośląska zachowała się reliktowo.

27 Taniec W tradycji polskiej oprócz typowo reprezentacyjnych tańców jak sentymentalny kujawiak, polonez oraz krakowiak rozwinęły się inne formy taneczne. Region śląski pod tym względem również może się pochwalić swoimi tańcami ludowymi, jakie są może mniej znane ale nie mniej interesujące. Ten obszar naszego kraju ma bogatą i burzliwą historię.

28 Kuchnia… "Dolnoślązacy od wieków wysoko cenili sobie rozkosze stołu. Średniowieczne kazania pełne były wezwań do zachowania umiaru w jedzeniu i piciu. Nakłanianie do wstrzemięźliwości mierny chyba jednak odnosiło skutek, skoro miejskie władze w różnych dolnośląskich miejscowościach musiały wielokrotnie wznawiać wydanie wznawiać wydawanie praw ograniczających zbytnią wystawność.

29 Dziękuję za obejrzenie prezentacji multimedialnej: Łucja 


Pobierz ppt "Z tą prezentacją możesz poznać wybrane województwa…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google