Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabella Kostro Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWGO U DZIECI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabella Kostro Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWGO U DZIECI."— Zapis prezentacji:

1 Izabella Kostro Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWGO U DZIECI

2 do 7 roku życia – 1 epizod ZUM 8.4% dziewczynek 1.7% chłopców Cochrane Database Sys. Rev. 2001 Częstość występowania ZUM u dzieci

3 Częstość występowania ZUM z gorączką ZUM z gorączką – 5% gorączkujących dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat < 1 r.ż. dziewczynki6.5% chłopcy3.3% > 1 r.ż. dziewczynki8.1% chłopcy1.9% Pediatrics 1999 (103) 843-852

4 Etiologia ZUM (1) Pałeczki G (-)Ziarniaki G (+) Escherichia coliStreptococcus agalactae Proteus spp.Enterococus spp. Klebsiella spp.Staphylococcus spp. Enterobacter spp. Pseudomonas spp. Candida albicans Serratia spp. Adenowirusy

5 Etiologia ZUM (2) ZUM pozaszpitalne ZUM szpitalne E.coli 64%45-47% Proteus spp. 12-15%13-21% Klebsiella spp. Enterobacter spp. Serratia spp. 4-9%7-19% Pseudomonas spp. 3%9% Gram (+) 5-8%8-9% Zakażenia układu moczowego u dzieci, PZWL 2000

6 Schemat antygenowej budowy E. coli

7 Czynniki sprzyjające ZUM (1) Stosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania Stany zapalne okolicy krocza Instrumentacje na drogach moczowych Kamica moczowa

8 Czynniki sprzyjające ZUM (2) Zaburzenia czynności pęcherza -pęcherz neurogenny -nieneurogenna dysfunkcja pęcherza Wady rozwojowe nerek Wady anatomiczne dróg moczowych

9 Rozpoznanie ZUM Objawy kliniczne Badanie ogólne moczu Posiew moczu

10 Badanie ogólne moczu u dzieci z ZUM Alkaliczne pH moczu (Proteus spp.) Obniżenie ciężaru właściwego moczu (OOZN) Białkomocz Leukocyturia u dziewczynek > 10 wpw u chłopców > 5 wpw Krwinkomocz > 5 wpw

11 Środkowy strumień Cewnikowanie pęcherza moczowego Nakłucie nadłonowe Warunkiem rozpoznania ZUM jest dodatni wynik prawidłowo pobranego posiewu moczu !!! Sposoby pobierania moczu na badanie bakteriologiczne

12 Środkowy strumień

13 Nakłucie nadłonowe

14 Kryteria rozpoznania ZUM Sposób pobrania moczu Bakteriuria Prawdopodobieństwo ZUM Nakłucie nadłonowe każda liczba G (-) > 10 3 G (+) > 99% Cewnikowanie pęcherza > 10 5 10 4 – 10 5 10 3 95% prawdopodobne/powt. mało prawdopodobne Środkowy strumień chłopcy > 10 4 dziewczynki 3x  10 5 2x  10 5 1x  10 5 10 4 – 5x10 4 objawy 10 4 – 5x10 4 bez obj. prawdopodobne 95% 90% 80% prawdopodobne/powt. mało prawdopodobne

15 „Fałszywie dodatnie posiewy moczu u dzieci w pierwszych dwóch latach życia” 50 dzieci, wiek 12 dni-24 msc., śr. 7,2 msc. posiewbadanie ogólne 50 (100%)33 (66%) środkowy woreczek strumieńleukocyturia 32 (64%)18 (36%)11 (33%) 5/6

16 WERYFIKACJA posiewubadania og. nakłuciecewnikowanieleukocyturia nadłonowe 24 (48%)26 (52%) ZUM 11 (22%) śr. strumieńworeczek 11/32 (34%)0/183/50/6

17 Przyczyny nieznamiennej bakteriurii Leki przeciwbakteryjne Częstomocz Wielomocz pH moczu < 5.0 Osmolalność moczu > 600 mOsm/kg H 2 0

18 Postacie ZUM (1) Bezobjawowa bakteriuria -2x wzrost tej samej bakterii w ilości  10 5 -prawidłowe badanie ogólne moczu -brak objawów klinicznych ZUM Bezobjawowe zakażenie -znamienna bakteriuria -zmiany w badaniu ogólnym moczu -brak objawów klinicznych ZUM

19 Zakażenie dolnych dróg moczowych Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN) Urosepsa Postacie ZUM (2)

20 ZUM u noworodków Gorączka lub hipotermia Objawy posocznicy Żółtaczka przedłużona Niechęć do ssania Ubytek lub brak przyrostu masy ciała Wzdęcie brzucha, wymioty, biegunka

21 ZUM u niemowląt i małych dzieci Gorączka bez uchwytnej przyczyny ! Brak łaknienia, brak przyrostu masy ciała Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Niepokój przy oddawaniu moczu Przerywany strumień moczu Ropa lub śluz na pieluszce Wyprzenia okolicy krocza

22 ZUM u dzieci w pierwszych 2 latach życia przebieg bez typowych objawów klinicznych – utrudnione rozpoznanie często objaw wady układu moczowego większe ryzyko trwałego uszkodzenia miąższu nerek: - opóźnione leczenie - częstsze występowanie i wyższe stopnie OPM - większe ryzyko nawrotów ZUM

23 ZUM u starszych dzieci Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Gorączka Bóle brzucha i okolicy lędźwiowej Wymioty, brak łaknienia (+) objaw Goldflama  leukocytozy, CRP, OB Zakażenie dolnych dróg moczowych Objawy dyzuryczne

24 Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (POZN) Utrwalone blizny w miąższu nerek w badaniu izotopowym Białkomocz Upośledzenie zdolności zagęszczania moczu Poliuria z utratą sodu Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej Nadciśnienie tętnicze

25 Czynniki sprzyjające POZN Odpływy pęcherzowo-moczowodowe Wady z utrudnieniem odpływu moczu Pęcherz neurogenny Powtarzające się epizody OOZN Kamica układu moczowego Młody wiek dziecka Opóźnione lub nieskuteczne leczenie Uwarunkowania genetyczne

26 Patogeneza blizn nerkowych Dotarcie bakterii do światła cewek nerkowych i tkanki śródmiąższowej Indukcja reakcji zapalnej (fimbrie-P, LPS, produkty baketryjne) Lokalna produkcja cytokin (komórki nabłonka dróg moczowych, cewek nerkowych, mezangium, śródbłonka) Napływ komórek żernych (granulocyty, makrofagi)

27 komórki żerne fagocytozazamknięcia światła naczyń hydrolazyniedokrwienie martwica nabłonka cewek uszkodzenie naczyń i komórek śródmiąższu wynaczynienie moczuwynaczynienie osocza obrzęk tkanki stymulacja fibroblastów włóknienie tkanki śródmiąższowej

28 OOZN a ryzyko powstania blizn Pediatrics 1999, 103,4

29 OPM a ryzyko powstania blizn I o II o III o IV o V o 5% 6% 17% 25% 50%

30 Nefropatia refluksowa Odpływy wewnątrznerkowe -4-15% dzieci do 5 r.ż. (wklęsłe brodawki nerkowe) -wysokie ciśnienie w miedniczce nerkowej w 1 r.ż. Mniejsze ryzyko występowania blizn u starszych dzieci -ustępowanie OPM -mniejsza podatność miąższu nerki na zakażenie

31 Uwarunkowania genetyczne nefropatii refluksowej Znaczenie polimorfizmu genu ACE I – insercja D – delecja w 16 intronie genu ACE Allel D – podatność na rozwój blizn Genotyp D/D = postęp nefropatii refluksowej

32 Czynniki wpływające na sposób leczenia ZUM Wiek dziecka Przebieg kliniczny i lokalizacja zakażenia Pierwszorazowe zum / nawrót – stosowane wcześniej leczenie Wynik badania bakteriologicznego moczu i antybiogram Obecność anomalii anatomicznych i czynnościowych

33 Czas leczenia 10-14 dni 1-2 antybiotyki, zależnie od przebiegu klinicznego ZUM Dawka antybiotyku zależna od wieku płodowego i doby życia Po zakończeniu leczenia profilaktyka przeciwbakteryjna przez okres 2-3 tygodni Leczenie ZUM u noworodków

34 Czas leczenia 10 (14) dni 1-2 antybiotyki, zależnie od przebiegu klinicznego ZUM Leczenie dożylne, doustne lub sekwencyjne U dzieci  6 lat po zakończeniu leczenia profilaktyka przeciwbakteryjna przez okres 2-3 tygodni Leczenie OOZN > 1 m.ż.

35 Leczenie zakażenia dolnego odcinka UM i bezobjawowego Czas leczenia 3-7 dni Chemioterapeutyk Leczenie doustne U dzieci  2 lat  po zakończeniu leczenia profilaktyka przeciwbakteryjna przez okres 2-3 tygodni

36 Leczenie bezobjawowej bakteriurii Dzieci  5 lat chemioterapeutyk 7 dni Dzieci > 5 lat leczyć - dzieci przed zabiegami urologicznymi lub po przeszczepie pozostałe - nie leczyć

37 Leczenie nawrotów ZUM Leczenie w zależności od wieku dziecka i lokalizacji zakażenia (jak 1 epizod) Po zakończeniu leczenia profilaktyka przeciwbakteryjna przez okres 4-8 tygodni

38 Penicyliny półsyntetyczne amoksycylnina/kwas klawulanowy ampicylina/sulbactam, piperacylina, ticarcilina Cefalosporyny II i III generacji cefuroxim, cefotaxim, ceftazydym, ceftriaxon Aminoglikozydy Leki dożylne w leczeniu ZUM

39 Penicyliny półsyntetyczne Cefalosporyny II i III generacji Chemioterapeutyki nitrofurantoina, kotrimoxazol,trimetoprim Leki doustne w leczeniu ZUM

40 Zapobieganie nawrotom OOZN Zapobieganie powstawaniu nowych blizn nerkowych (blizny   4 r.ż.,  < 1 r.ż.) Cel przewlekłej profilaktyki przeciwbakteryjnej

41 U 30% dzieci po pierwszym epizodzie ZUM U 12% dzieci przed upływem 1 roku Najczęściej   4 r.ż.,  < 1 r.ż. Większość nawrotów przebieg bezobjawowy Nawroty z gorączką częściej u  Częstość występowania nawrotów ZUM

42 Częste nawroty ZUM (  3 w roku) u dzieci bez wad i zaburzeń czynnościowych UM Nawroty ZUM u dzieci z utrwalonymi bliznami w miąższu nerek Nawroty ZUM u dzieci z wadami rozwojowymi nerek Wskazania do przewlekłej profilaktyki przeciwbakteryjnej (1)

43 OPM leczone zachowawczo OPM leczone zabiegowo - do czasu kontrolnej CUM (6 miesięcy po zabiegu) Wady zaporowe leczone zachowawczo - do czasu ustąpienia zaburzeń Wskazania do przewlekłej profilaktyki przeciwbakteryjnej (2)

44 Wady zaporowe wymagające korekcji chirurgicznej - do czasu zabiegu i ustąpienia zaburzeń Zaburzenia czynności pęcherza moczowego z zaleganiem moczu po mikcji Kamica układu moczowego Wskazania do przewlekłej profilaktyki przeciwbakteryjnej (3)

45 Metody niefarmakologiczne : Higiena osobista Zwalczanie zaparć - odpowiednia dieta Obfite pojenie Częste mikcje Podwójna mikcja Zakwaszanie moczu - jogurty, kefiry, żurawiny Nie stosowanie „pieniących” się płynów do kąpieli Zapobieganie nawrotom ZUM

46 Zapobieganie nawrotom ZUM (2) Metody farmakologiczne: Zakwaszanie moczu - Mandelamina Preparaty ziołowe o działaniu moczopędnym i zakwaszającym - Urosept Leki przeciwbakteryjne w dawkach profilaktycznych Szczepionki - Urovaxom, Pseudovac

47 Wybór leku do przewlekłej profilaktyki przeciwbakteryjnej -Skuteczny w stosunku do większości uropatogenów -Minimalny wpływ na skład flory jelitowej i okolicy cewki moczowej -Nie powoduje selekcji opornych szczepów -Nie daje niepożądanych działań ubocznych

48 Leki stosowane w profilaktyce przeciwbakteryjnej LekDawka (mg/kg/przed snem) Nitrofurantoina (Siraliden, Furagin) 1-2 ( > 1 m.ż.) Trimetoprim (Urotrim, Trimesan) 1-2 ( > 3 m.ż.)

49 Oporność E.coli: -Przed leczeniem 6-8% -W trakcie leczenia65-76% -Po leczeniu11-17% Trimetoprim

50 Utrwalone blizny w miąższu nerek Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek Nadciśnienie tętnicze Postępująca niewydolność nerek Nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu Niepomyślne wyniki leczenia ZUM

51 Nieprawidłowe pobieranie moczu na badanie bakteriologiczne Wykonywanie badania moczu po kilku dniach utrzymywania się gorączki bez uchwytnej przyczyny Leczenie Furaginem gorączkujących dzieci z ZUM Najczęściej popełniane błędy u dzieci z ZUM (1)

52 Zaniechanie wykonywania badań obrazujących UM po przebytym ZUM Zaniechanie wykonywania badań kontrolnych moczu po przebytym ZUM Najczęściej popełniane błędy u dzieci z ZUM (2)


Pobierz ppt "Izabella Kostro Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWGO U DZIECI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google