Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2"— Zapis prezentacji:

1 Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2
Wybór specjalności, przedmiotów obieralnych oraz promotorów

2 Wybór – promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności
Zgodnie z Regulaminem Studiów wybór promotora następuje na 2 semestrze studiów Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy magisterskiej powinny być zgodne ze specjalnością na której studiuje dyplomant Student zobowiązany jest do wyboru promotora do dnia 31 maja 2012 Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do administracji

3 Wybór – promotorzy, przedmioty obieralne i specjalności
Proszę zgłaszać wybór promotora do Pani: Joanna Szypulska ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przypisani automatycznie do promotorów z danej specjalności

4 Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski – kierownik katedry dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. dr inż. Piotr Cyplik dr inż. Ireneusz Gania dr inż. Paulina Golińska dr inż. Agnieszka Grzelczak

5 Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wybór promotora Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr inż. Katarzyna Grzybowska dr inż. Łukasz Hadaś dr Agnieszka Krugiełka dr inż. Piotr Lubiński dr inż. Jerzy Mazurczak dr inż. Paweł Pawlewski dr inż. Agnieszka Ponikierska dr inż. Agnieszka Stachowiak

6 Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk – Kierownik katedry dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw. dr Maria Tarniowa - Bagieńska dr inż. Marcin Butlewski dr inż. Grzegorz Dahlke dr inż. Wiesław Grzybowski dr inż. Hanna Gołaś dr inż. Adam Górny

7 Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
Wybór promotora Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości dr inż. Adam Górny doc. dr Wiesława Horst dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek dr Jerzy S. Marcinkowski dr inż. Bogna Mateja dr inż. Anna Mazur dr inż. Agnieszka Misztal dr inż. Beata Mrugalska dr inż. Krzysztof Piotrowski dr Waldemar Prussak dr inż. Małgorzata Sławińska dr inż. Małgorzata Wejman

8 Wybór promotora Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Władysław Mantura – kierownik katedry dr hab. Jan Jabłonski, prof. nadzw. dr inż. Karolina Bondarowska dr inż. Mariusz Branowski dr inż. Marek Goliński dr Krzysztof Kubiak dr inż. Marek Miądowicz dr Halina Portalska dr inż. Maciej Szafrański dr Ewa Więcek-Janka

9 Katedra Nauk Ekonomicznych
Wybór promotora Katedra Nauk Ekonomicznych prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska – kierownik katedry doc. dr hab. Tadeusz Lemańczyk doc. dr Przemysław Bartkiewicz dr Ewa Badzińska dr inż. Arkadiusz Borowiec dr Tomasz Brzęczek dr Małgorzata Gajowiak dr Marek Szczepański

10 Wybór promotora Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. – kierownik pracowni dr hab. Edward Niesyty dr hab. Artur Dobosz dr Radosław Kot dr Jerzy Przybysz dr inż. Małgorzata Spychała dr Tadeusz Żuk

11 Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych
Wybór promotora Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. – kierownik pracowni dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski dr inż. Andrzej Borucki dr Ryszard Danecki dr inż. Krzysztof Hankiewicz dr inż. Aleksander Jurga dr inż. Joanna Kałkowska dr inż. Edmund Pawłowski dr inż. Mirosława Przybylska dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka dr inż. Maciej Siemeniak dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek dr inż. Zbigniew Włodarczak

12 Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego
Wybór promotora Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego dr hab. Olgierd Lisowski – kierownik pracowni dr hab. Teresa Łuczka prof. nadzw. dr Katarzyna Blanke-Ławniczak dr Lechosław Cichowski dr Paulina Kubera dr Paweł Przepióra dr Janusz Zawadzki

13 Wybór – przedmioty obieralne i specjalności
Student zobowiązany jest do wyboru specjalności oraz obieralnych przedmiotów specjalnościowych do dnia 23 kwietnia 2012 Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie złożą deklaracji specjalności zostaną przypisani automatycznie do specjalności, na których będą wolne miejsca

14 Wybór – przedmioty obieralne i specjalności
Proszę dostarczać karty wybory specjalności oraz przedmiotów obieralnych do Pani: Joanna Szypulska ul. Strzelecka 11 pokój 207 Tel

15 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Specjalność przygotowuje absolwenta do kompetentnego pełnienia funkcji właściwych dla naczelnego kierownictwa firmy. W tym celu dobór i proporcja przedmiotów podporządkowane są uzyskaniu wiedzy o całości funkcjonowania organizacji biznesowych.

16 Zarządzanie przedsiębiorstwem
W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu: techniczno-ekonomicznych zagadnień projektowania i funkcjonowania zakładów, koncepcji i metod zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, a w tym jego zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i wiedzą, obrotu międzynarodowego, socjo-psychologii zarządzania i negocjacji, rachunkowości i analizy działalności gospodarczej oraz komputerowych systemów wspomagających zarządzanie. Absolwent uzyskuje też wiedzę o nowoczesnych formach organizacji biznesu, takich jak przedsiębiorstwo szczupłe (lean enterprise), zwinne (agile enterprise) i wirtualne.

17 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Absolwent tej specjalności znajduje zatrudnienie na stanowiskach naczelnego kierownictwa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw dużych, średnich jak i małych. Jest w pełni przygotowany do utworzenia własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Przykłady stanowisk zajmowanych przez absolwentów specjalności: Prezes Multimedia Polska S.A. Dyrektor Biura Zarządu Philips Lighting Poland Sekretarz Biura Zarządu ENEA S.A.

18 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedmioty specjalności Planowanie biznesu Przedsiębiorstwo w obrocie międzynarodowym i integracja europejska Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zintegrowane systemy informatycznych zarządzania Zarządzanie przedsięwzięciami

19 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedmioty obieralne dla specjalności Metody promocji negocjacji i techniki sprzedaży Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Etyka w biznesie Zarządzanie środowiskiem Elementy kwalitologii Projektowanie ergonomiczne Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

20 Biznes międzynarodowy
Przedmioty specjalnościowe rozszerzają wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem o aspekty prawne (prawo wspólnotowe i pomocowe UE), aspekty ekonomiczne (internacjonalizacja biznesu, międzynarodowe instytucje finansowe), aspekty marketing i handlu międzynarodowego, organizację i zarządzanie korporacjami międzynarodowymi. W ramach przedmiotów obieralnych oferowany jest między innymi specjalistyczny kurs językowy Business English.

21 Biznes międzynarodowy
Specjalność przygotowuje absolwentów do przekształcania firm działających na rynku krajowym w przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz do pracy w firmach działających na rynkach zagranicznych, a w tym w dywizjach firm międzynarodowych i globalnych.

22 Biznes międzynarodowy
Przedmioty specjalności Marketing i handel międzynarodowy Prawo wspólnotowe UE Programy pomocowe UE Internacjonalizacja biznesu Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi

23 Biznes międzynarodowy
Przedmioty obieralne dla specjalności Międzynarodowe instytucje finansowe Międzynarodowe stosunki polityczne E - biznes Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Programowanie aplikacji internetowych Kreatywne myślenie Business English

24 Gospodarka Elektroniczna
Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę informatyczną, ekonomiczną a także dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technologii tele-informatycznych (e-biznes). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych technologiami informatycznymi a także w zakresie zarządzania biznesem internetowy i wykorzystania technologii internetowych (w tym umiejętność projektowania stron WWW oraz aplikacji internetowych z uwzględnieniem inżynierii wymagań). Jest przygotowany do diagnozowania rozwiązań informatycznych i prowadzenia doradztwa w zakresie doboru systemów komputerowych wspomagających zarządzanie.

25 Gospodarka Elektroniczna
Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne kwalifikują absolwenta tej specjalności do pracy w służbach informatycznych przedsiębiorstw, w służbach organizatorskich - w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, w firmach konsultingowych, oraz do prowadzenia własnego biznesu informatycznego i internetowego.

26 Gospodarka Elektroniczna
Przedmioty specjalności Internet-technologie i usługi Techniki opracowania stron WWW Inżynieria wymagań Zastosowanie Internetu do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Współczesne przedsiębiorstwo

27 Gospodarka Elektroniczna
Przedmioty obieralne dla specjalności Niezawodność i bezpieczeństwo systemów informatycznych Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Techniki programowania w środowisku internetu Sieciowe systemy operacyjne Dyrektywy UE w zakresie przemysłu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Kreatywne myślenie Business English

28 Systemy projakościowe i ergonomia
W specjalności tej położono szczególny nacisk na zagadnienia szeroko rozumianej jakości w funkcjonowaniu firmy. Jakość to to, czego oczekują klienci i użytkownicy produktów. Na jej kształtowanie wpływ mają wszyscy pracownicy i wszystkie jednostki organizacyjne firmy. Jakość ludzkich działań zależy między innymi od warunków środowiska pracy. Zarządzanie firmą w taki sposób, aby była ona przyjazna dla jej pracowników i otoczenia a produkty spełniały oczekiwania klientów i przynosiły zysk, to umiejętności rozwijane w ramach tej specjalności. Są one wymagane przy działaniu przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim.

29 Systemy projakościowe i ergonomia
Przedmioty specjalności Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy Diagnozowanie i projekt. ergonomiczne Makroergonomia Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Projektowanie systemów zarządzania jakością

30 Systemy projakościowe i ergonomia
Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 TQM i reengineering Ergonomia systemów zautomatyzowanych Ochrona pracy Organizacja procesów pomocniczych Dyrektywy UE w zakresie warunków pracy Techniki bezpieczeństwa pracy Business English

31 Marketing przemysłowy
Pojęcie marketingu przemysłowego jest szeroko rozumiane przez Zakład Marketingu i Sterowania Ekonomicznego. Marketing przemysłowy jest definiowany jako marketing produktów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Takie podejście gwarantuje przygotowanie absolwentów specjalności „MARKETING PRZEMYSŁOWY” do pracy zarówno na rynku produktów konsumpcyjnych jak i niekonsumpcyjnych - z pewnością jednak przede wszystkim do pracy w służbach marketingowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz w firmach świadczących usługi marketingowe na rzecz tej grupy przedsiębiorstw.

32 Marketing przemysłowy
Dlatego też szczególny nacisk położono na zagadnienia rynku odbiorców wyrobów charakteryzujących się dużą złożonością i wartością. Jest to cecha wyróżniająca naszą specjalność. Obsługa takiego rynku wymaga dobrej znajomości zagadnień technicznych, organizacji i eksploatacji zasobów, kosztów i finansów firmy. Przede wszystkim wymaga jednak znajomości technik i narzędzi badania i kształtowania rynku użytkowników wyrobów przemysłowych. Tylko szeroka wiedza z pogranicza techniki, handlu i ekonomii pozwoli absolwentowi na znaczną samodzielność działania, gwarantującą sprawną obsługę klientów i zysk firmie.

33 Marketing przemysłowy
Przedmioty specjalności Decyzje i gry marketingowe Badania marketingowe 2 Metody promocji, negocjacji i techniki sprzedaży Organizacja systemu dystrybucji Marketing międzynarodowy

34 Marketing przemysłowy
Przedmioty obieralne dla specjalności Analiza działalności gospodarczej TQM i reengineering Zarządzanie przedsięwzięciami Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Ergonomia produktów Techniki twórczego myślenia i uczenia się Elementy kwalitologii Statystyka matematyczna - 2 Programowanie aplikacji internetowych Business English

35 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations
Umiejętność porozumienia się odgrywa olbrzymią rolę zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Komunikujemy się gdy chcemy uzyskać informacje na temat nowego projektu jak również wynegocjować lepsze warunki danej transakcji. Umiejętność efektywnego komunikowania się ma oczywiście znaczący wpływ na proces osiągania wyznaczonych celów. Dlatego głównym zadaniem specjalizacji Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations jest poszerzenie repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych: aktywne słuchanie, jasne i precyzyjne mówienie oraz poprawne reagowanie na komunikaty werbalne i niewerbalne rozmówcy.

36 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations
Wiadomo, że jakość komunikacji w przedsiębiorstwach wywiera wpływ na motywację pracowników i ich zadowolenie z pracy, wpływa również na ich zaangażowanie i efektywność. Dlatego w ramach specjalizacji zostaną omówione zagadnienia związane z systemami zarządzania komunikacją w organizacjach. Szczególna uwaga zostanie skierowana na public relations w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa.

37 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations
Specjalność Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations oferuje obok poszerzenia wiedzy teoretycznej jednocześnie praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju scenkach rodzajowych, opracowanie własnej prezentacji dotyczącej danego przedsiębiorstwa, jak również zaprojektowanie reklamy.

38 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations
Przedmioty specjalności Public relations Zarządzanie komunikacją w organizacji Negocjacje i techniki negocjacji Projektowanie kampanii Komunikacja interkulturowa

39 Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej i Public Relations
Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Etyka w biznesie Socjotechnika komunikacji i zarządzania - techniki obrony przed manipulacją Projekt. systemów informacyjnych zarządzania Metodyka organizacji działalności biznesowej Konsulting Techniki twórczego myślenia i uczenia się Statystyka matematyczna - 2 Business English

40 Logistyka systemów wytwórczych i usługowych
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów logistycznych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów logistycznych. Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zarządzania sferą logistyki w przedsiębiorstwie. Omawiane tu są zarówno strategie logistyczne jak i instytucjonalne aspekty funkcjonowania logistyki. Trzeci blok zajęć zawiera przedmioty związane ze specyficznymi zastosowaniami logistyki w wybranych obszarach działalności biznesowej a także poza biznesem. Do grupy tej należą przedmioty takie jak „Logistyka miejska” czy „Projektowanie systemów dystrybucji”

41 Logistyka systemów wytwórczych i usługowych
Współczesna logistyka nie może funkcjonować bez wykorzystania osiągnięć informatyki. Sporo miejsca w programie studiów poświęcamy problemom systemów informatycznych wspomagających działalność logistyczną. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów logistycznych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są działy logistyki, zaopatrzenia czy kooperacji w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w sferze logistyki.

42 Logistyka systemów wytwórczych i usługowych
Przedmioty specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Logistyka 2 Logistyka 3 Organizacja systemu dystrybucji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

43 Logistyka systemów wytwórczych i usługowych
Przedmioty obieralne dla specjalności Badania marketingowe 2 Projektowanie systemów produkcyjnych Reengineering Logistyka miejska Elastyczne systemy produkcyjne Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Programowanie aplikacji internetowych Business English

44 Organizacja i zarządzanie produkcją
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat analizy, projektowania oraz eksploatacji systemów produkcyjnych. Duży blok zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych prowadzonych w ramach tej specjalności obejmuje problemy projektowania systemów produkcyjnych – zarówno konwencjonalnych, to znaczy takich, w których maszyny i urządzenia produkcyjne obsługiwane są przez ludzi, jak i elastycznych – w których pracą stanowisk, robotów i środków transportu sterują komputery. Uczymy naszych studentów, jak projektować zarówno tradycyjne formy organizacji produkcji – gniazda, linie czy wydziały jak i systemy produkcyjne oparte na koncepcji Just-in-Time, czy też najbardziej współczesne – systemy szczupłego i zwinnego wytwarzania.

45 Organizacja i zarządzanie produkcją
Drugim wielkim blokiem wiadomości, jaki przekazujemy studentom w ramach tej specjalności jest wiedza z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. Zapoznajemy naszych studentów zarówno wiedzę na temat tradycyjnych („ręcznych”) systemów planowania i sterowania produkcją jak i współczesnych rozwiązań – wspomaganych informatycznie systemów planowania i sterowania produkcją opartych na koncepcji MRP, OPT czy Just-in-Time. Uzupełnieniem kształcenia na tej specjalności są zajęcia z zakresu metod i technik wykorzystywanych w analizie i doskonaleniu systemów produkcyjnych, takich jak reengineering, symulacja czy zarządzanie przedsięwzięciami. Podstawowym miejscem pracy dla absolwentów tej specjalności są służby planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem w przedsiębiorstwach. Znajdą pracę również w firmach konsultingowych zajmujących się wdrażaniem nowych rozwiązań w produkcji lub wdrażających systemy klasy ERP w sferze produkcji.

46 Organizacja i zarządzanie produkcją
Przedmioty specjalności Zarządzanie produkcją 3 Organizacja procesów pomocniczych Projektowanie systemów produkcyjnych Elastyczne systemy produkcyjne Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

47 Organizacja i zarządzanie produkcją
Przedmioty obieralne dla specjalności Zarządzanie przedsięwzięciami Ergonomia systemów zautomatyzowanych Reengineering Współczesne koncepcje zarządzania Informatyka 3 Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Programowanie aplikacji internetowych Business English

48 Przedmioty obieralne modułowe
Niezależnie od wybranej specjalności, studenci są zobowiązani wybrać przedmioty wspólnie dla całego kierunku – tzw. przedmioty modułowe. W ramach każdego „modułu” znajdują się 2 przedmioty z podobnego zakresu wiedzy, spośród których należy wybrać jeden. W semestrze 3 ostatni moduł zawiera przedmioty, które dają promotorowi podstawę do ocenienia pracy swoich podopiecznych. W zależności od charakteru pracy, student otrzymuje ocenę z projektu przemysłowego lub z konsultingu organizacyjnego.

49 Informacja o programie studiów
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i obieralnych są dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania: Strona zawiera karty ECTS wraz z opisem przedmiotów


Pobierz ppt "Studia niestacjonarne II stopnia Semestr 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google