Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemek Piszwajc & Paweł Górecki gr. 20. Co to jest korespondencja seryjna? Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemek Piszwajc & Paweł Górecki gr. 20. Co to jest korespondencja seryjna? Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących."— Zapis prezentacji:

1 Przemek Piszwajc & Paweł Górecki gr. 20

2 Co to jest korespondencja seryjna? Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych. Utworzenie korespondencji seryjnej wymaga napisania dokumentu wzorcowego z tekstem oraz wstawienia do niego pól odpowiadających np. bazie adresowej - imię, nazwisko, adres pocztowy.

3 Do czego stosujemy korespondencję seryjną? Wykorzystujemy ją do: tworzenia jednej wiadomości do wielu adresatów, zaproszeń dla gości na imprezy okolicznościowe itp.

4 Przykład wykorzystania korespondencji seryjnej przy tworzeniu zaproszenia

5 1)Piszemy treść zaproszenia 2)Tworzymy listę adresatów (zakładka Korespondencja) -> Wybierz adresatów -> Wpisz nową listę…

6 3) Dostosowujemy kolumny według uznania (tytuł, imię, nazwisko) 4) Wypełniamy wybrane pola i potwierdzamy przyciskiem OK

7 5) Klikamy na Wstaw pola korespondencji seryjnej wyświetli się nam lista możliwości, które wstawiamy w odpowiednie pola naszego zaproszenia 6) Aby przed imieniem i nazwiskiem pojawiło się odpowiednie słowo(Pana lub Pani) korzystamy z reguły Jeśli....to…inaczej…

8 7) W okienku, które się pojawi wybieramy interesującą nas opcję oraz wypełniamy puste pola i klikamy OK 8)Następnie klikamy Zakończ i scal

9 9) Efekt końcowy

10 Przykłady zastosowania najważniejszych reguł

11 Zastosowanie reguły Pytaj… Reguła Pytaj… Powoduje wyświetlenie monitu o wpisanie informacji w czasie scalania dokumentu

12 1)Po otwarciu się okienka uzupełniamy nazwę zakładki, monit oraz domyślny tekst zakładki i klikamy OK. 2)Aby użycie reguły było możliwe tworzymy puste pole za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + F9 i wpisujemy w nim nazwę zakładki

13 3) Przy scalaniu dokumentu będziemy musieli odpowiedzieć na pytania 4) Efekt końcowy

14 Zastosowanie reguły Wypełnij… Reguła Wypełnij… umożliwia monitowanie użytkownika o wprowadzenie tekstu. Odpowiedź jest wyświetlana w miejscu pola.

15 1)W okienku, które się pojawiło uzupełniamy monit oraz tekst domyślny 2)Odpowiedź po scaleniu pojawi się w miejscu, w którym znajdował się kursor w czasie wstawiania reguły

16 3) Efekt końcowy

17 Zastosowanie funkcji Przypisz zakładkę… Reguła ta pozwala na wprowadzenie kilku danych, które możemy dowolnie oznaczyć i przypisać im jakąś wartość. Dzięki temu w łatwy sposób jesteśmy w stanie odwołać się do zmiennych, których chcemy użyć.

18 1)Rozwijamy listę Reguły => wybieramy funkcję Przypisz zakładkę. 2)W polu Zakładka wpisujemy zmienne a po prawo przypisane im wartości. 3)W miejscu w którym wartość ma się wyświetlić ustawiamy kursor. Przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+F9 tworzymy pole. W nim wpisujemy zakładkę np: a itp.

19

20

21 Ćwiczenia Zad. 1 Napisz zaproszenie do 5 osób na imprezę charytatywną. Wykorzystaj regułę Jeśli…to…inaczej… Zad. 2 Edytuj listę adresatów, dodaj kolumnę Miejscowość, Adres. Zaadresuj i napisz kartkę świąteczną.

22 Bibliografia pl.wikipedia.org office.microsoft.com


Pobierz ppt "Przemek Piszwajc & Paweł Górecki gr. 20. Co to jest korespondencja seryjna? Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google