Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europass+ Partnerzy: f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (GR),Fundación Tripatia (ES), MEDEF Franche Comte (FR), afpa- association nationale pour.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europass+ Partnerzy: f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (GR),Fundación Tripatia (ES), MEDEF Franche Comte (FR), afpa- association nationale pour."— Zapis prezentacji:

1 Europass+ Partnerzy: f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (GR),Fundación Tripatia (ES), MEDEF Franche Comte (FR), afpa- association nationale pour la formation professionnelle des adultes (FR), Confederation Francaise Democratique du Travail (FR), VOX Voksenopplaeringsinstituttet (NO), TNOIK Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa (PL), Solidarność (PL), EEF West Midlands Technology Centre (UK), Widney UK Limited (UK), Transport and General Workers Union (UK)

2 Cel projektu: Stworzenie i przetestowanie narzędzia internetowego, które ułatwi wypełnienie dokumentów zawartych w Europass Narzędzie to ma ułatwić wszystkim zainteresowanym napisanie i udokumentowanie kwalifikacji zdobytych w różnych formach kształcenia

3 Co to jest Europass? Jednolite ramy wspólnotowe (dla całej Europy) dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 15 12 2004r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. Europass oparty jest o europejskie ramy kwalifikacji (EQF). Obejmuje cały zakres kwalifikacji.

4 EQF Zasadniczym elementem europejskich ram kwalifikacji jest system ośmiu poziomów odniesienia, opisujących to, co uczący się na danym poziomie wie, rozumie i potrafi. Np. Poziom 3- znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w dziedzinie nauki lub pracy. Zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizowania zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji. Kompetencje- ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy i nauce, dostosowanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów.

5 Dokumenty Europass: Europass – CV Europass – Mobilność Europass- Suplement do Dyplomu Europass Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Europass – Paszport językowy

6 CV Daty: Podaj daty pozwalające określić, jak długo wykonywałeś daną pracę, Zawód lub zajmowane stanowisko. Podaj nazwę stanowiska, na którym pracowałeś lub określ charakter wykonywanej pracy, Np.: mechanik pojazdów ciężarowych, technik-konserwator, recepcjonistka Podstawowy zakres prac obowiązków Opisz najważniejsze wykonywane prace i obowiązki, Np.: Konserwacja komputerów lub Kontakty z dostawcami lub Konserwacja terenów zielonych W razie potrzeby opisz swoje obowiązki za pomocą liczb (% czasu pracy, czas poświęcany na poszczególne prace itd.). Nazwa i adres pracodawcy Podaj nazwę i adres pracodawcy, Np.: Surmapol Sp. z o.o., ul. Balowa 48, PL- 48-120 Radomsko Uwaga: jeśli jest to istotne, podaj więcej informacji (telefon, faks, adres emaliowy lub internetowy), Np.:Tel.: (48-37) 123 45 67 - Fax (48-37) 123 45 68 - E-mail: biuro@surmapol.pl Strona internetowa: http://www.surmapol.plbiuro@surmapol.pl http://www.surmapol.pl Typ działalności lub sektor Określ rodzaj działalności pracodawcy lub sektor, w którym działa, Np.: Transport i logistyka lub Badanie ksiąg rachunkowych lub Produkcja części samochodowych

7 Etapy projektu: Rozpowszechnienie projektu Stworzenie narzędzia on- line Pierwsza ewaluacja działania systemu- narzędzia on line Działania doskonalące użytkowanie narzędzia Stworzenie ostatecznej wersji narzędzia Testowanie narzędzia- szkolenia

8 Odbiorcy projektu: Nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele władz oświatowych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Studenci Osoby pracujące Osoby bezrobotne


Pobierz ppt "Europass+ Partnerzy: f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (GR),Fundación Tripatia (ES), MEDEF Franche Comte (FR), afpa- association nationale pour."

Podobne prezentacje


Reklamy Google