Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku
ID grupy: 63/63_mp_g1 Opiekun: Anna Zięba Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Komórka i centrum dowodzenia zmianą, DNA Semestr/rok szkolny: 2010/11

3 Nasza grupa Kinga Fimiarz Fotograf Piotr Jankowski
Gromadzenie materiałów Bartosz Kalinowski Justyna Kamińska Karolina Karbowska Prezentacja Aneta Kłosowska Karolina Mech Kronika Karolina Olitkowska Anita Pomierska Kinga Stawowa

4 Kinga Fimiarz Piotr Jankowski
Interesuję się fotografią cyfrową. Lubię matematykę. Uwielbiam słuchać muzyki. Nie lubię historii i języka polskiego.: ) Piotr Jankowski Interesuję się piłką nożną. Lubię historię, wiedzę o społeczeństwie i chemię: )

5 Bartosz Kalinowski Interesuję się sportem, grami komputerowymi. Lubię wychowanie fizyczne i matematykę. : )

6 Justyna Kamińska Lubię sporty zespołowe i indywidualne. Interesuję się fotografią i zajęciami artystycznymi. : )

7 Karolina Karbowska Interesuje się wiedzą o społeczeństwie, językami obcymi. Lubi robić zdjęcia krajobrazom. : )

8 Aneta Kłosowska Lubię grać w siatkówkę. Interesuję się muzyką, plastyką, fotografią, a także biologią. Nie lubię historii. : )

9 Karolina Mech Do moich głównych zainteresowań należą: muzyka, plastyka i biologia. Uwielbiam też śpiewać. : )

10 Karolina Olitkowska Lubię biologię oraz geografię. Lubię śpiewać i tańczyć, słuchać muzyki, w wolnych chwilach grać w siatkówkę. : )

11 Anita Pomierska Interesuję się fotografią i muzyką. Lubię język niemiecki i chemię. Nie lubię fizyki. : )

12 Kinga Stawowa Uwielbiam tańczyć zwłaszcza taniec współczesny. Kocham małe dzieci. Z przedmiotów szkolnych interesuję się językiem polskim, dlatego piszę wiersze. : )

13 Wybór tematu Prace nad projektem rozpoczęliśmy 10 października 2010 roku. Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie sposób pracy metodą projektu oraz wybraliśmy temat projektowy. Brzmi on: „Komórka i jej centrum dowodzenia zmianą, DNA". Przydzieliliśmy zadania dla każdej osoby z grupy. Sprawdzaliśmy również co robią nasi koledzy z innych szkół oglądając ich e-kroniki. Na koniec próbowaliśmy swoich sił rozwiązując moduły zamieszczone w materiałach e-learningowych oraz szukaliśmy potrzebnych nam wiadomości w bazie wiedzy.

14 organelli komórkowych
Poszukiwanie budowy organelli komórkowych W dalszych pracach nad projektem zajęliśmy się wyszukiwaniem informacji związanych z: naukami biologicznymi takimi jak cytologia, histologia i genetyka, typami komórek i ich budowie, organellami komórkowymi i pełnionymi przez nie funkcjami, procesami zachodzącymi w komórkach: fotosyntezie, oddychaniu komórkowym, podziałach komórkowych, syntezie białek replikacji.

15 Uporządkowaliśmy również zaplecze biologiczne i przygotowaliśmy w nim miejsce na mini laboratorium. Rozwiązywaliśmy również testy kompetencyjne. Na koniec zajęliśmy się przygotowaniem plansz i rysunków korzystając z wcześniej wyszukiwanych informacji

16 Świat widziany pod mikroskopem to świat widziany dużym okiem
Na kolejnych zajęciach przygotowywaliśmy preparaty z moczarki kanadyjskiej, wykonywaliśmy rysunki spod mikroskopu, obliczaliśmy powiększenie oglądanego obrazu. Następnie omówiliśmy proces fotosyntezy, czynniki, które na niego wpływają i budowę chloroplastów.

17 W drugiej części zajęć omówiliśmy procesy na temat których szukaliśmy wiadomości na poprzednich ćwiczeniach. Na koniec zajęć utrwaliliśmy zdobytą wiedzę korzystając z programów multimedialnych.

18 Genetyka. Zespół Downa Na zajęciach było bardzo ciekawie, tym bardziej, że jest sobota. Najpierw nasz opiekun- pani Ania, uruchomiła płytę multimedialną i zaczęło się. Omawialiśmy zasady bardzo ciekawej nauki - GENETYKI. Każdy z nas podchodził do tablicy multimedialnej i omawiał poszczególne ciekawostki. Następnie dokonaliśmy obserwacji mikroskopowych preparatów żywych ze skorki cebuli. Na rysunkach spod mikroskopu zaznaczaliśmy jądro, cytoplazmę, wakuolę i ścianę komórkową. Zastanawialiśmy się również nad zależnością pomiędzy wiekiem matki a prawdopodobieństwem wystąpienia Zespołu Downa u jej dziecka.

19 Odbyliśmy również zajęcia w terenie na których zastanawialiśmy się nad procesem powodującym, że drzewa zmieniają jesienią kolor i zrzucają liście na zimę. Wynikiem naszych prac były zielniki.

20 Porównanie budowy komórek
W ramach projektu porównywaliśmy budowę komórek. Wykonaliśmy modele komórek roślinnych i zwierzęcych. Omawialiśmy funkcje organelli komórkowych skupiając się na jądrze komórkowym. Następnie w Internecie wyszukiwaliśmy wiadomości na temat elektroforezy, zdjęć mikroskopowych z chromosomami oraz liczy chromosomów u różnych gatunków. Dwie osoby wykonały model cząsteczki DNA a następnie omówiły budowę DNA.

21 Genetyka Na kolejnych zajęciach gromadziliśmy informacje o genetyce. Powtarzaliśmy wiadomości o DNA: organizacji materiału genetycznego, budowie chromosomu. Wykorzystywaliśmy programy multimedialne. Zastanawialiśmy się nad tym, jakie produkty spożywcze, które jemy otrzymywane są metodami biotechnologii.

22 Co mamy zapisane w genach…
Dziś na zajęciach nauczyliśmy sie podstaw dziedziczenia cech wykonując krzyżówki genetyczne. Zaczęliśmy od dziedziczenia barwy kwiatów grochu, wykonaliśmy krzyżówki genetyczne dziedziczenia płci u człowieka. Zastanawialiśmy sie nad sposobem dziedziczenia grup krwi człowieka oraz dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią (hemofilii i daltonizmu). Wycinaliśmy również "Mapę chromosomów" kariotypu zdrowego mężczyzny.

23 Co powoduje mutacje? Na początku zajęć wyszukiwaliśmy w Internecie wiadomości na temat czynników powodujących choroby genetyczne. Następnie każdy z nas miał opracować jedna z chorób genetycznych i zebrane wiadomości umieścić we wspólnej prezentacji, którą wszyscy razem obejrzeliśmy.

24 Opracowanie dotychczasowych wyników
Aby sprawnie przebiegały nasze prace nad projektem jedne z zajęć poświęciliśmy na gromadzenie materiałów, z których do tej pory korzystaliśmy, zaczęliśmy również tworzyć prezentacje multimedialne na tematy dotyczące poruszanych na zajęciach wiadomości z genetyki.

25 Wykrywanie i obserwacja substancji zapasowych
Kolejne procesy zachodzące w komórkach musieliśmy podejrzeć, korzystając znowu z mikroskopów. Tym razem nie podglądaliśmy cebuli ani moczarki ale wykonywaliśmy preparaty świeże z ziemniaka i owsa. Wybarwialiśmy skrobię oraz cukier zapasowy znajdujący się w ziarniakach.  Wybarwialiśmy również ziarna aleuronu- białka zapasowego. Były to bardzo ciekawe zajęcia.

26 Podziały komórkowe Na dzisiejszych zajęciach wykonywaliśmy obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych stożków wzrostu korzenia cebuli. Było widać fazy mitozy, wykonywaliśmy rysunki. Na koniec wykonaliśmy prezentację.

27 Ekologiczna praca Aby odpocząć od trudnych zagadnień genetycznych przed świętami wykonywaliśmy prace plastyczną, na konkurs ekologiczny, którego organizatorem jest II grupa kompetencyjna. Polegał on na wykonaniu ozdoby świątecznej z surowców wtórnych. Po rozpoczęciu zajęć zabraliśmy się do pracy. Wykonaliśmy kominek z kartonów i starych papierów ozdobnych.  Byliśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy, jak widać na załączonych zdjęciach. Było bardzo przyjemnie, gdyż udzielała się już atmosfera świąteczna.                                                   

28 Stężenia procentowe Dziś podzieliliśmy się zadaniami. Koleżanka Aneta wykonywała prezentację multimedialną. Karolina i Piotr rozwiązywali zadania dotyczące stężenia procentowego. Zaś reszta zespołu kompetencyjnego wyszukiwała informacji na temat przepływu substancji przez błonę komórkową. Żadną nowością było dla nas obliczanie stężenia procentowego roztworów. A więc wykonywaliśmy zadania związane z tym, że tematem.

29 Kontynuowaliśmy rozwiązywanie zadań dotyczących stężenia procentowego gdyż były one potrzebne nam do opracowania wyników i wniosków z obserwacji przepływu substancji przez błonę komórkową. Sposób wykonania doświadczenia oraz opis wyników i wnioski musieliśmy wyszukać w Internecie .   Następnie przeglądaliśmy zielniki i wybieraliśmy najlepiej wykonane, z prawidłowo oznaczonymi okazami. Była to ciężka praca, gdyż musieliśmy poznać jak za pomocą kluczy oznaczać gatunki drzew i krzewów. Z tak przygotowanych prac wykonaliśmy wystawę w  szkole, po to aby uczniowie młodszych klas mogli dowiedzieć się dlaczego liście zmieniają  barwę jesienią oraz aby mogli też w przyszłości wykonać takie ZIELNIKI. 

30 Wyniki prac projektowych
Dzięki zajęciom projektowym: przypomnieliśmy sobie budowę komórki poznaliśmy zasady funkcjonowania komórek i główne procesy komórkowe (fotosynteza, oddychanie komórkowe, synteza białek, replikacja) poznaliśmy budowę kwasów nukleinowych, chromosomów, organizację materiału genetycznego, kariotyp człowieka poznaliśmy procesy podziału komórki poznaliśmy czynniki mutagenne, rodzaje mutacji oraz najważniejsze choroby genetyczne człowieka potrafimy obserwować i opisywać zjawiska zachodzące w roślinach, umiemy konstruować krzyżówki genetyczne,

31 Wyniki prac projektowych
potrafimy rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem organelli komórkowych przy pomocy zaplanowanych doświadczeń bądź z wykorzystaniem multimediów. umiemy selekcjonować informacje pozyskane z różnych źródeł, nabyliśmy umiejętność stosowania pojęć z cytologii i genetyki, dzięki systematycznemu prowadzeniu obserwacji mikroskopowych opanowaliśmy techniki sporządzania preparatów,

32 WnIOSki Poznane procesy komórkowe uzmysłowiły nam jak wiele dzieje się w tak małej strukturze, jaką jest komórka. Poznanie budowy DNA i jego znaczenia pokazało nam jak ważna jest to substancja i jak wiele od niej zależy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wiemy jak mutacje mogą wpływać na nasze życie i co je powoduje, dzięki czemu będziemy mogli chociaż częściowo się przed nimi obronić przez wyeliminowanie czynników mutagennych. Poruszane na zajęciach projektowych zagadnienia sprawiły, że dowiedzieliśmy się o wielu procesach, o których wcześniej tylko pobieżnie słyszeliśmy, a które mają bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Udoskonaliliśmy umiejętności wynikające z podstawy programowej z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, co pozwoli nam osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym

33


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google