Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

2

3 WITAMY! Temat: Budowa cząsteczkowa materii Realizacja: 07.05.2010 – 18.06.2010 Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Gdańsku Grupa: 96/97_MP_G2

4 KTO JEST KIM… Lider grupy – Anni Chaczatrian Zastępca – Dorota Sarwińska Kronikarz – Agata Olejnik Współpracownik kronikarza – Agata Boreczek Sprawozdawca – Mateusz Kogutowski Współpracownik sprawozdawcy – Kamil Schulz Pozostali uczestnicy: Dominika Czerwińska, Aleksandra Flisikowska, Patrycja Włodarczyk, Daniel Riegel, Kamil Konopa (rezygnacja 30.05.2010),

5 KTO JEST KIM… Opiekun grupy: Anna Pinio

6 Spis treści 1. Budowa materii i cząsteczki Budowa materii i cząsteczki 2. Kilka słów o naukowcach Kilka słów o naukowcach 3. Budowa geologiczna Ziemi Budowa geologiczna Ziemi

7 1. Budowa materii i cząsteczki W poszukiwaniu informacji

8 Budowa atomu Jądro atomu (protony, neutrony) Powłoka elektronowa Elektron walencyjny Atom – układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół jądra elektronów, tworzących powłoki elektronowe.

9 Atomy tlenu i wodoru

10 WodórTlen H 2 najlżejszy pierwiastek gaz bezbarwny, bez zapachu łatwopalny w warunkach naturalnych – tylko w postaci związków chemicznych O 2 najbardziej rozpowszechniony gaz bezbarwny, bez zapachu podtrzymuje palenie występuje w stanie wolnym i w postaci związków chemicznych składnik powietrza niezbędny do życia

11 Budowa i właściwości cząsteczek Cząsteczka – trwały układ złożony z co najmniej dwóch atomów (tego samego pierwiastka lub różnych pierwiastków) powiązanych wiązaniem chemicznym dowolnego typu.

12 Modele cząsteczki wody Model kulkowy Model prętowy Model czaszowy Model drutowy (ramowy) Model powierzchni cząsteczkowej Źródło: prezentacja Hydrozagadka, J. Kiełczewska

13 Właściwości cząstek Rozmiary i kształty cząstek, Zjawisko dyfuzji, Ruch cząsteczek – mikroskop, Siły międzycząsteczkowe,

14 Rozmiary i kształty cząstek Doświadczenie 1. Potrzebne rzeczy: 1. Dwie menzurki o jednakowej pojemności, 2. 50 cm 3 wody, 3. 50 cm 3 denaturatu, Przebieg doświadczenia: do menzurek nalewamy wodę i denaturat, następnie przelewamy denaturat do wody i mieszamy. Laboranci: Ania i Patrycja Wnioski: całkowita objętość jest mniejsza niż 100 cm 3, których się spodziewaliśmy.

15 Rozmiary i kształty cząstek Doświadczenie 2. Potrzebne rzeczy: 1. Dwie menzurki o jednakowej pojemności, 2. Kasza gryczana lub mak 3. Groch, Przebieg doświadczenia: zmierz objętość kaszy i grochu, następnie zmieszaj w menzurce kaszę z grochem i energicznie potrząśnij. Laboranci: I. Agata i Kamil, pomaga Daniel II. Anni i Daniel

16 Rozmiary i kształty cząstek

17 Zjawisko dyfuzji Doświadczenie 3. Potrzebne rzeczy: 1. Flakonik perfum Przebieg doświadczenia: nakap na podłogę w odległym końcu sali kilka kropel perfum. Laborant: Mateusz Kogutowski Testerzy: pozostali członkowie grupy Wnioski: po 20 sekundach poczuliśmy zapach perfum w całej sali

18 Zjawisko dyfuzji Doświadczenie 4. Potrzebne rzeczy: 1. Szklanka 2. Torebka herbaty 3. Wrząca woda Przebieg doświadczenia: herbatę zalewamy wrzącą wodą Laboranci: Dorota i Ola

19 Zjawisko dyfuzji Wnioski: po kilku minutach płyn uzyskał jednolitą barwę, bez mieszania.

20 Zjawisko dyfuzji Dyfuzja – samorzutne mieszanie ze sobą różnych substancji – gazów i cieczy (w bardzo niewielkim stopniu dotyczy to również ciał stałych). Dzieje się tak dlatego, że materia składa się z bardzo małych cząstek, które są w ciągłym ruchu.

21 Ruch cząsteczek Doświadczenie 5. Potrzebne rzeczy: 1. Mikroskop 2. Niewielka ilość tłustego mleka 3. Woda Przebieg doświadczenia: przygotuj preparat mikroskopowy: rozcieńcz mleko wodą w proporcji 1:10. następnie umieść kroplę płynu na szkiełku podstawowym, nakryj szkiełkiem przykrywkowym. Laboranci: cała grupa

22

23 Ruch cząstek Wnioski: 1. Obserwujemy większe i małe krople tłuszczu zawieszone w wodzie, 2. Poruszają się one chaotycznie, 3. Ruch spowodowany jest zderzeniami kropel tłuszczu z bardzo wielką liczbą niewidocznych pod mikroskopem cząsteczek wody.

24 Siły międzycząsteczkowe Doświadczenie 5. Potrzebne rzeczy: 1. Szklanka 2. Woda 3. Gwoździe, śrubki Przebieg doświadczenia: nalej do szklanki do pełna wody, po jednej, wpuszczaj do niej gwoździe, śrubki. Laboranci: Kamil, Kamil, Dorota, Ola, Patrycja

25 Siły międzycząsteczkowe Wnioski: gwoździ można włożyć bardzo dużo, a woda się nie wylewa, tylko robi się wypukła – zjawisko menisku wypukłego. Łącznie wrzuciliśmy ¼ szklanki gwoździ i śrubek Co trzyma wodę w szklance i nie pozwala jej się wylać?

26 2. Kilka słów o naukowcach Robert Brown

27 Demokryt z Abdery Filozof grecki zajmujący się zagadnieniem budowy świata, Twórca atomistycznej budowy materii, Atom wg Demokryta posiada kształt, orientację, punkt położenia w przestrzeni, masę, Atomy są w ciągłym ruchu,

28 John Dalton Doświadczalne potwierdzenie teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii, główne założenia: Atomy tego samego pierwiastka są identyczne pod względem masy i rozmiarów, Atomy mają kształt kulisty, Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka, która posiada wszystkie cechy tego pierwiastka, Atomy łączą się tworząc cząsteczki, Związek chemiczny jest zbiorem takich samych cząsteczek.

29 Robert Brown W wyniku badań potwierdził ruchy cząsteczek, Odkrył nieregularne ruchy i zderzenia mikroskopijnie małych cząstek pyłków kwiatowych zawieszonych w gazach i cieczach – zjawisko to określane jest ruchami Browna.

30 3. Budowa geologiczna Ziemi

31 Budowa wnętrzna Ziemi Wnętrze Ziemi ma budowę warstwową. Wraz z głębokością rośnie ciśnienie i temperatura. Najlepiej poznana jest skorupa ziemska. Wyróżnić w niej można dwie charakterystyczne warstwy: bazaltową i granitową. Pierwsza obejmuje całą naszą planetę, druga stanowi jedynie fundament wszystkich kontynentów.

32 Poznając budowę wnętrza Ziemi zapoznaliśmy się z informacjami umieszczonymi w Internecie oraz przypomnieliśmy sobie wiedzę zdobytą na lekcjach geografii. Postanowiliśmy wykonać model budowy wnętrza Ziemi. Podstawowym materiałem była masa solna i farby plakatowe.

33 Model budowy wnętrza Ziemi Skorupa ziemska: kontynentalna i oceaniczna, skały magmowe, osadowe i przeobrażone, Płaszcz Ziemi: górny, dolny, Jądro Ziemi: wewnętrzne, zewnętrzne,

34 Minerały i skały Na podstawie planszy przypomnieliśmy sobie minerały skałotwórcze. Granit karkonoski - równokrystaliczny Gołym okiem odróżnić można: skalenie, miki i kwarc.

35 Podział skałMagmoweGłębinoweWylewneOsadoweOkruchoweOrganiczneChemicznePrzeobrażone GranitBazalt Piaskowiec WapieńSól kamienna

36 Teoria i co dalej… Nasza radosna twórczość…

37 Przekrój przez wulkan

38

39 Jak powstały Sudety? W czasie ruchów górotwórczych kaledońskich i hercyńskich Sudety zostały sfałdowane i wypiętrzone. Etap I

40 Jak powstały Sudety? Etap II W wyniku procesów zewnętrznych Sudety uległy prawie całkowitemu zrównaniu.

41 Jak powstały Sudety? Podczas orogenezy alpejskiej Sudety popękały wzdłuż uskoków, a następnie niektóre ich części zostały ponownie wypiętrzone. Dlatego mówimy, że Sudety mają budowę zrębową. Etap III

42 Jak powstały Sudety? W Sudetach po dzień dzisiejszy obserwujemy działalność czynników zewnętrznych – takich procesów jak: wietrzenie, erozja, ruchy masowe i akumulacja. Etap IV

43 Podsumowanie Nasze zajęcia upływały na przyswajaniu wiedzy i umiejętności poprzez: Wykonywanie ciekawych doświadczeń, Wyszukiwanie i analizowanie informacji zawartych w różnych źródłach, Wykonywanie modeli plastycznych, Ciekawą dyskusję, Dobrą zabawę.

44 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, Grupa 2, 96/97_MP_G2 Opiekun: Anna Pinio


Pobierz ppt "BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google