Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZSP im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie ID grupy: 97/86_p_g1 97/88_p_g1 Opiekun: Anna Chęcińska Sylwia Skowrońska-Stańczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 PLAN PROJEKTU Terminologia metod i technik szkolenia
Osobowość a rozwój człowieka – wprowadzenie do tematu Warsztaty edukacyjne – „Znam swoją wartość – świadomy wybór zawodu” Wnioski: przedsiębiorczość w życiu człowieka Bibliografia

4 Terminologia metod i technik szkolenia

5 SZKOLENIE Szkolenie – to zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

6 SZKOLENIE OTWARTE Szkolenie otwarte jest szkoleniem ogólnodostępnym skierowanym do poszczególnych osób, które potrzebują uzupełnienia umiejętności w wybranym zakresie. Szkolenie otwarte jest idealnym rozwiązaniem, gdy chcemy przeszkolić jedną, dwie osoby z danego tematu. Jeśli liczba szkolonych jest większa, zalecane jest zastosowanie szkolenia zamkniętego.

7 SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie zamknięte - jest szkoleniem przygotowanym specjalnie dla zgłaszanych potrzeb. Szkolenia zamknięte organizowane są na konkretne zlecenie, w związku z czym muszą spełniać wymagania stawiane przez klienta. Szkolenia te są zazwyczaj bardzo specjalistyczne, uwzględniają charakter oraz specyfikę danej firmy oraz działalności przez nią prowadzonej.

8 METODY SZKOLENIA Podczas dzisiejszego szkolenia przedstawiony zostanie wykład na temat osobowości oraz przeprowadzone zostaną warsztaty na temat: „Znam swoją wartość – świadomy wybór zawodu’’. Bezpośrednim celem szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy z zakresu osobowości oraz kształtowanie właściwych postaw, nabywanie i uzupełnienie umiejętności z przedsiębiorczości.

9 PROCES SZKOLENIOWY PROCES SZKOLENIOWY OBEJMUJE:
badanie potrzeb szkoleniowych opracowanie indywidualnego programu szkolenia przeprowadzenie szkolenia analiza efektywności szkolenia

10 Osobowość a rozwój człowieka – wprowadzenie do tematu

11 Osobowość a rozwój człowieka
Program, termin, miejsce, czas niniejszego szkolenia ustalone są zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy- młodzieży, uczniów szkół średnich, po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb. Przeprowadzone szkolenie na temat „Osobowość a rozwój człowieka” skierowane jest do uczniów liceów i techników. Choć to może wydawać się nieco dziwne, ale nasze perspektywy są uzależnione też od cech charakteru.

12 Prezentacja dokonuje przeglądu różnych koncepcji osobowości, zwracając uwagę na rolę czynników wrodzonych społecznych i aktywności własnej. Jej celem jest przybliżenie pojęć związanych z osobowością człowieka, wskazanie możliwości kształtowania własnej osobowości oraz rozwijania sfery wartości, celów i dążeń człowieka, inteligencji.

13 OSOBOWOŚĆ A PRZYSZŁA PRACA
Obraz samego siebie, jaki tworzymy w swojej wyobraźni, ma bardzo duży wpływ na nasze postępowanie i dokonywane wybory, również te dotyczące pracy zawodowej.

14 Obraz ten tworzą: Cechy fizyczne (np. wygląd, sprawność fizyczna) Cechy psychiczne: intelektualne (np. inteligencja, wyobraźnia, spostrzeganie) i emocjonalne (np. zrównoważenie lub nie, energia i sposób reagowania na niepowodzenie) Cechy społeczne, które wpływają na relacje z innymi ludźmi (np. prawdomówność, towarzyskość, zazdrość)

15 Osobowość człowieka wpływa na wybór miejsca pracy

16 Punktualność, pracowitość, uczciwość, systematyczność i rzetelność z pewnością zyskają uznania przyszłego pracodawcy. Ważne okażą się zarówno samodzielność (gdy samemu trzeba realizować jakieś zadania), jak i umiejętność pracy w zespole. Nade wszystko zaś liczyć się będzie odpowiedzialność.

17 TEMPERAMENT A CECHY OSOBOWOŚCI
Wszyscy rodzimy się z określonym typem układu nerwowego, który wyznacza nasz temperament, tj.: sposób uczenia się, tempo myślenia, skuteczność zapamiętywania, styl życia, sposób przekazywania emocji, pewność siebie

18 RODZAJE TEMPERAMENTU SANGWINIK CHOLERYK RODZAJE OSOBOWOŚCI WG
HIPOKRATESA FLEGMATYK MELANCHOLIK

19 RODZAJE TEMPERAMENTU Sangwinik- optymista, towarzyski, emocjonalny, spontaniczny, wylewny, otwarty na świat i pełen entuzjazmu. Praca jest dla niego zabawą. Jest odporny na stres i trudności, ma łatwość przystosowywania się do nowych warunków.

20 Melancholik- myśliciel, utalentowany, drobiazgowy, skrupulatny, pesymista, pełen skrajności. Jego wzloty są najwyższe a depresje najgłębsze. Posiada analityczny umysł, jest poważny i zdeterminowany. Mają zadatki na geniuszy.

21 Choleryk- człowiek czynu, optymista, energiczny choleryk to urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Posiada nieodpartą potrzebę zmian, silną wolę i zdecydowanie. Trudno go zniechęcić. Jest niezależny i samowystarczalny. Nie ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufanie.

22 Flegmatyk- pesymista, człowiek powściągliwy, niewymagający i beztroski, spokojny, chłodny, opanowany, cierpliwy, zrównoważony, cichy, a przy tym dowcipny i życzliwy, który nie miewa napadów złego humoru.

23 Każdy z nas może wykształcić w sobie pożądany charakter
Każdy z nas może wykształcić w sobie pożądany charakter. Nasza osobowość zależy nie tylko od typu układu nerwowego, ale także od wpływów otoczenia (wychowania, nauczania, przyjaciół, pracy, środowiska w jakim żyjemy) i w ogromnej mierze od naszej własnej aktywności.

24 Osobowość zawodowa Osobowość zawodowa tworzy zespół cech, które determinują sukces. Wybór i wykonywanie zawodu wymaga od człowieka określonych cech psychicznych i psychosomatycznych (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, motywacja). W toku aktywności zawodowej, osobowość zawodowa modyfikuje się. Proces ten jest uzależniony od wielu czynników. Człowiek przystosowuje się do nowych wyzwań, zmieniają się jego cele, potrzeby, wartości, sposób patrzenia na życie i otaczający świat.

25 Konkretne osobowości zawodowe jak np
Konkretne osobowości zawodowe jak np. manager, przedstawiciel handlowy, czy też lekarz łączą się we wzorcach osobowości pracowniczych, których głównym elementem jest pracowitość. Pracowitość wynika z innych cech tj. dokładność, systematyczność, wytrwałość, obowiązkowość i solidarność z przedstawicielami własnego zawodu. Określa również wymiar dumy zawodowej.

26 Zawód zgodny z osobowością
Istotne jest, aby praca dawała zadowolenie i satysfakcję, możliwe jest to dzięki odpowiedniemu dopasowaniu zawodu do konkretnego człowieka i jego osobowości.

27 OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA Teorię osobowości zawodowej stworzył J. L. Holland. Według niego satysfakcja z wykonywania zawodu zależy od dopasowania jednostki do wymagań na danym stanowisku. Podkreśla on wyjątkowość i indywidualność człowieka. Według niego i innych badaczy konieczne jest dopasowanie cech osobistych do wymagań stawianych przez zawód. Badania Hollanda w głównej mierze dotyczyły zainteresowań oraz predyspozycji osobowościowych w kształtowaniu rozwoju zawodowego.

28 ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ HOLLANDA WYRÓŻNIAMY 6 TYPÓW OSOBOWOŚCI:
PRZEDSIĘBIORCZY REALISTYCZNY BADAWCZY TYPY OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNY KONWENCJONALNY SPOŁECZNY

29 Realistyczny - osoba ta lubi problemy praktyczne, techniczne, ma kompetencje manualne, dąży do rozwiązywania konkretnych zadań, jest uparta, bezpośrednia. Zawody pasujące do tego typu osobowości to: inżynier, pilot.

30 Badawczy - osoba charakteryzująca się takim typem osobowości ma zdolności analityczne, lubi zadania teoretyczne, ma kompetencje naukowe, jest dociekliwa, racjonalna, mało towarzyska. Zawody odpowiednie dla tego typu osobowości to: politolog, dentysta.

31 Artystyczny - ten typ charakteryzuje osobę, która posiada uzdolnienia artystyczne w obszarach sztuki, muzyki, teatru. Osoba taka jest wrażliwa, otwarta, niezależna, ma głęboko rozwiniętą wyobraźnię. Największą wartością jest dla niej estetyka. Zawody odpowiednie dla tej osobowości: architekt, dziennikarz.

32 Społeczny - osoba ta lubi ludzi i pracę z nimi
Społeczny - osoba ta lubi ludzi i pracę z nimi. Jest odpowiedzialna, cierpliwa, wielkoduszna, posiada uzdolnienia handlowe. Zawody odpowiednie dla tej osobowości: przedstawiciel handlowy, doradca personalny.

33 Przedsiębiorczy - osoba dynamiczna, kreatywna, lubiąca kierować innymi, zwracająca na siebie uwagę i przekonująca do swoich racji. Zawody jakie pasują do tego typu osobowości to: prawnik, manager.

34 Konwencjonalny - osoba ta charakteryzuje się uporządkowaniem, lubi pracę z danymi, jest skrupulatna, ceni porządek i bezpieczeństwo. Zawody odpowiednie dla niej to: informatyk, urzędnik.

35 klasyfikacja Hollanda
Każdy człowiek posiada w różnym natężeniu cechy ze wszystkich wyżej wymienionych typów osobowości. Jednak zawsze trzy z nich są najistotniejsze. Jeden z typów jest dominujący, a dwa pozostałe uzupełniają charakterystykę osobowości. W ten sposób tworzy się kod osobowości (składający się z pierwszych liter typów osobowości) np.: ASP (artystyczny-SPOŁECZNY-przedsiębiorczy).

36 Najważniejsze jest to, że na kanwie wrodzonego typu temperamentu można też nauczyć się zachowywać w sposób przynoszący satysfakcję osobistą i korzyści społeczne, czyli - wykształcić w sobie pożądany charakter. To, jaką mamy osobowość, zależy bowiem nie tylko od typu układu nerwowego, ale także od wpływów otoczenia (wychowanie i nauczanie) i w ogromnej mierze od naszej własnej aktywności zawodowej.

37 W DRODZE DO WŁASNEGO IDEAŁU
Pamiętać należy, iż gwarancją prawidłowego rozwoju naszej osobowości jest między innymi zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy. Zadatki wrodzone (temperament) nie usprawiedliwiają w żadnym razie np. lenistwa, agresywności czy biernego poddawania się depresji, bowiem po to mamy mózg a tym samym zdolność do ucznia się, aby z niej korzystać.

38 Niezależnie od typu osobowości należy być otwartym na zmiany, które umożliwiają rozwój emocjonalny i zawodowy człowieka. Opory wobec zmian wynikają z osobowości człowieka czyli lęku przed nowym i nieznanym.

39 Siła tego lęku najczęściej wiąże się z innymi cechami osobowościowymi, takimi jak:
inicjatywa skłonność do ryzyka ambicja poziom samooceny Do osobowościowych źródeł lęku przed zmianami można zaliczyć też nawyki i rutynę.

40 „Znam swoją wartość – świadomy wybór zawodu”
Warsztaty edukacyjne „Znam swoją wartość – świadomy wybór zawodu”

41 MIEJSCE PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Gwarancją prawidłowego rozwoju człowieka, rozwoju jego osobowości jest zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy.

42 SZUKAMY ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Co nas kręci Co nas złości Co jest grane Satysfakcja z pracy Od pomysłu do projektu Realizujemy projekt Wsparcie Wpadki Efekty

43 CECHY IDEALNEJ PRACY Dobrze płatna Interesująca
Dająca możliwość rozwoju, doskonalenia zawodowego Gwarantująca bezpieczeństwo zatrudnienia Dająca możliwość awansu Zgodna z moim zawodem Powinna tam panować przyjemna atmosfera Blisko mojego miejsca zamieszkania Będąca wyzwaniem Lekka, niewymagająca wysiłku

44 Twoja idealna praca Wszyscy uczestnicy warsztatów opracowują na rozdanych kartkach papieru własną hierarchię wartości idealnej pracy, tworzą preferowany przez siebie porządek cech, rozpoczynając od najważniejszej.

45 POZNAJ SAMEGO SIEBIE Wybierając swój zawód należy dokonać wnikliwej analizy poszczególnych typów osobowości np. wg Hipokratesa z uwzględnieniem wszystkich zalet i wad:

46

47 MELANCHOLIK - FARMACEUTA

48 CHOLERYK - MANAGER

49 FLEGMATYK - PISARZ

50 SANGWINIK - STEWARDESSA

51 POZNAJEMY SIEBIE Obecni na warsztatach uczniowie wybierają charakteryzujące ich cechy, analizują swoje zachowania, postawy, przyzwyczajenia, nawyki, wybory, opinie.

52 Warsztaty W dalszej części warsztatów ich uczestnicy dostają oferty pracy. Każdy uczeń wybiera sobie takie, które najbardziej pasowałyby do jego własnych zainteresowań i dokładnie je studiuje.

53 Po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami pracodawcy, możemy być przerażeni ogromem stawianych wymagań, oczekiwań przez pracodawców oraz własną niedoskonałością. Jak w takiej sytuacji możemy dobrze wypaść na castingu?

54 Każdy uczeń po otrząśnięciu się z pierwszych doznań, bierze do ręki długopis i podkreśla w ofercie te wymagania, którym umiałby bez problemu sprostać.

55 W naszym przykładzie mogą to być na pewno:
znajomość języka angielskiego, niemieckiego znajomość obsługi komputera, łatwość w nawiązywaniu kontaktów miła aparycja.

56 Podkreślone warunki uczestnicy przepisują wielkimi literami na dużych kartkach, aby zwiększyć ich ważność. W ten sposób pozostałe wymagania stają się jakby mało istotne – i tak w przyszłości już będąc pracownikami firm, na pewno je sobie przyswoją

57 A JEŚLI STAWIASZ NA WŁASNY BIZNES
Szukaj informacji o tym: Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy? Jak uzyskać zł z Unii Europejskiej? Jak ubiegać się o dotację z urzędu pracy? Jak wybrać formę opodatkowania? Jak założyć i zarejestrować firmę? Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA Luty 2011

58 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW
Podczas tych warsztatów mogliśmy poznać samych siebie, dowiedzieć się, że można samemu coś zrobić, że naprawdę możemy to, co nas interesuje wdrożyć w działanie i że mogą z tego skorzystać inni.

59 WNIOSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

60 Zachowujmy się asertywnie
WNIOSKI Musimy nauczyć się realizować własne cele. Nauczmy się być ludźmi przedsiębiorczymi, którzy konsekwentnie spełniają swoje marzenia, zachowują się racjonalnie, szanują siebie i innych. Zachowujmy się asertywnie

61 ASERTYWNOŚĆ Asertywność to przyjazna stanowczość w prezentowaniu swojego zdania, pozbawiona agresji, uległości w stosunku do innych

62 ASERTYWNOŚĆ NIE JEST SŁABOŚCIĄ
Pamiętajmy, że zachowania asertywne sprzyjają: realizacji własnych celów życiowych chęci kontrolowania własnego życia unikaniu kłamstwa, agresji, konfliktów otwartości wobec drugiego człowieka wzrostowi szacunku do siebie i do innych

63 Człowiek poddany jest zmianom w każdym etapie swojego rozwoju
Człowiek poddany jest zmianom w każdym etapie swojego rozwoju. Zmiany te zmuszają do wysiłku związanego z opanowaniem nowych zadań, zmuszają do wyzbycia się starych przyzwyczajeń i starych wzorców.

64 Cechy osoby przedsiębiorczej
potrzeba osiągnięć innowacyjność, inicjatywa i kreatywność ambicja i potrzeba niezależności odpowiedzialność i pewność siebie umiarkowana skłonność do ryzyka realna ocena posiadanych umiejętności Wymienione cechy umacniają pozycję osoby przedsiębiorczej na rynku pracy.

65 Przedsiębiorczość musi być kształtowana na wszystkich poziomach edukacji szkolnej i zawodowej.
Osoby przedsiębiorcze sprzyjają tworzeniu atmosfery wykorzystania dobrych pomysłów, ulepszaniu własnej pracy, zmian ku lepszej przyszłości.

66 OSOBY PRZEDSIĘBIORCZE
Ludzie przedsiębiorczy to tacy, którzy uzupełniają swoja wiedzę, budują pożądane postawy, eliminują swoje wady i ograniczenia, poddają się nieustającemu procesowi edukacji, kształtując nową osobowość.

67 NASZ CEL – BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
Osoby przedsiębiorcze sprzyjają tworzeniu atmosfery wykorzystania dobrych pomysłów, ulepszaniu własnej pracy, zmianom ku lepszej przyszłości.

68 Najistotniejsze jest nauczanie młodych ludzi pozytywnego myślenia
Najistotniejsze jest nauczanie młodych ludzi pozytywnego myślenia. W każdym zawodzie jest potrzebne pozytywne spojrzenie na świat. Wielkie znaczenie ma również styl życia, który prowadzimy. Musimy wiedzieć, że jeżeli będziemy leniwi to nawet typ osobowości nas nie usprawiedliwi.

69 BIbliografia Hanna Hamer, Jan Wołoszyn „Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, FORMAT – AB, WARSZAWA 1997 Nina Burakowska, „Wychowanie do pracy”, wyd. ZNAK, 2006

70


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google