Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy ID grupy: 96/87_MP_G1 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Cząsteczkowa budowa materii Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: 2009/2010 – semestr drugi 2009/2010 – semestr drugi

3 Otaczają nas różne przedmioty: twarde, miękkie, sztywne, delikatne, o różnych kolorach i zapachach. Wszystkie one tworzą materię. My, podobnie jak starożytni, na samym początku chcieliśmy się dowiedzieć co jest podstawowym składnikiem substancji, których kombinacje tworzą materię.

4 JOŃSCY FILOZOFIE PRZYRODY JAKO PIERWSI SZUKALI PIERWOTNEGO TWORZYWA, Z KTÓREGO ZBUDOWANY JEST ŚWIAT jednego rodzaju materii Tales z Miletu uważał, że wszystko jest zbudowane z jednego rodzaju materii, czyli wody pod różnymi postaciami. Zgadzali się z nim pozostali, uważając tylko, że to nie woda, a … jest podstawowym budulcem materii POWIETRZE według Anaksymenesa OGIEŃ według Heraklita z Efezu

5 JUŻ W VII WIEKU P.N.E. DEMOKRYT Z ABDERY JAKO PIERWSZY UŻYŁ POJĘCIA ATOM Uważał, że świat zbudowany jest z niepodzielnych drobin (z gr. atom – niepodzielny) o różnych wielkościach. Nam nie udało się potwierdzić eksperymentalnie, że Demokryt mylił się co do podzielności atomu. Pokazaliśmy jednak w prostym doświadczeniu, że miał rację, co do tego, że cząsteczki mają różne wielkości.

6 DOŚWIADCZENIE 1. Do menzurki z wodą wrzucono kilka kostek cukru. Poziom wody podniósł się, ale po rozpuszczeniu tego cukru poziom wody nieco się obniżył. WYJAŚNIENIE: Małe cząsteczki wody wciskają się w puste miejsca pomiędzy dużymi cząsteczkami cukru.

7 KONTRAKCJA ALKOHOLOWA Podobne zjawisko obserwowaliśmy mieszając denaturat z wodą. Jest to tzw. kontrakcja objętości.

8 TEORIA ATOMISTYCZNO-CZĄSTECZKOWA DALTONA Poglądy Demokryta zweryfikował dopiero John Dalton w 1808 roku. Założył w swojej teorii, że:

9 POZIOMY ORGANIZACJI MATERII Wiemy już, że materię tworzą atomy, które łączą się w cząsteczki za pomocą wiązań chemicznych. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że materia to nie tylko to co nas otacza, ale także my sami. Wraz ze zwiększającym się poziomem organizacji cząsteczki budujące związki chemiczne są coraz większe co udowodniliśmy w doświadczeniu pierwszym.

10 SPÓJRZMY NA MATERIĘ TROCHĘ BARDZIEJ CHEMICZNIE …

11 BADALIŚMY NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI MATERII Doświadczenie 2. Manganian (VII) potasu jako substancję stałą wprowadzaliśmy do wody. W pierwszym naczyniu znajduje się woda gorąca, a w drugim zimna.

12 REZULTATY W obu naczyniach drobiny manganianu (VII) potasu wnikały pomiędzy cząsteczki wody. Jednakże proces, zwany dyfuzją, zachodził zdecydowanie szybciej w wodzie o wyższej temperaturze. WODA CIEPŁAWODA ZIMNA

13 BADALIŚMY NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI MATERII Doświadczenie 3. Do naczynia z roztworem wodnym manganianu (VII) potasu wprowadzono pasek z bibuły filtracyjnej (ciało stałe).

14 REZULTATY Wnikanie drobin wody i manganianu (VII) potasu pomiędzy drobiny bibuły filtracyjnej jest faktem.

15

16 OBSERWACJE MATERII Podobnie jak uczeni badający materię na przestrzeni wieków, tak i my chcieliśmy obserwować różne stopnie organizacji materii. Skorzystaliśmy z mikroskopów.

17 HISTORIA ROZWOJU MIKROSKOPU MIKROSKOP CUFF'A - POŁOWA WIEKU XVII MIKROSKOP LISTER'A, JEDEN Z PIERWSZYCH MIKROSKOPÓW ACHROMATYCZNYCH - OK. 1826R. MIKROSKOP POWELL & LEALAND - OK. 1875 ROKU. FOTOMIKROSKOP LEITZ'A - OK. 1910 ROKU.

18 BUDOWA WSPÓŁCZESNEGO MIKROSKOPU OPTYCZNEGO OKULAR OBIEKTYW ŹRÓDŁO ŚWIATŁA KONDENSOR TUBUS STATYW STOLIK REWOLWER ŚRUBY MAKROMETRYCZNA I MIKROMETRYCZNA

19 TAJEMNICE OBRAZU MIKROSKOPOWEGO Najistotniejszymi częściami mikroskopu optycznego są obiektyw i okular, będące dwuwypukłymi soczewkami (skupiającymi). obiekt obserwowany promień światła obiektyw okular obraz mikroskopowy pozorny pozorny powiększony powiększony odwrócony odwrócony F – ognisko soczewki

20 MIKROSKOP ELEKTRONOWY – ODKRYLIŚMY PRAWDZIWE ATOMU W mikroskopie elektronowym - wiązkę światła – zastępuje wiązka elektronów. Ponieważ nie można zobaczyć elektronów to obraz uzyskiwany w mikroskopie elektronowym ogląda się na ekranie podobnym do tego jaki jest w telewizorze lub w komputerze.

21 KALENDARIUM BADAŃ NAD BUDOWĄ ATOMU Babka z rodzynkami – pierwszy model atomu Według Thomsona atom stanowi kula, która wypełniona jest ciągłą materią dodatnią, a w tej kuli zawieszone są elektrony w ilości niezbędnej do zneutralizowania ładunku dodatniego

22 KALENDARIUM BADAŃ NAD BUDOWĄ ATOMU Planetarny model budowy atomu Według Ernesta Rutherforda w centrum atomu znajduje się jądro o dodatnim ładunku, a wokół niego jak planety wokół Słońca krążą elektrony.

23 KALENDARIUM BADAŃ NAD BUDOWĄ ATOMU Teoria orbit stacjonarnych Atom składa się z bardzo małego, dodatnio naładowanego jądra, w którym znajdują się protony o ładunku dodatnim i obojętne neutrony, a wokół jądra na specjalnie wyznaczonych orbitach krążą elektrony, które mają ładunek ujemny.

24 WSPÓŁCZESNY POGLĄD NA BUDOWĘ ATOMU Współczesna fizyka odrzuciła koncepcję orbit, bardziej realistyczną wizją jest przyjmowanie stref przestrzeni – orbitali - w których poruszają się elektrony. Różnym strefom odpowiada inne prawdopodobieństwo występowania elektronów.

25 A JEDNAK SĄ PODZIELNE … Podróż do serca materii nie kończy się z chwilą dotarcia do atomu, a nawet z chwilą dotarcia do jądra i jego części składowych – protonów i neutronów. d – kwarki o ładunku dodatnim u – kwarki o ładunku ujemnej Na dzień dzisiejszy kwarki są niepodzielnymi cząstkami elementarnymi.

26 MASA I ROZMIARY JĄDRA ATOMU Gdyby atom miał wymiary stadionu, jądro miało by wielkość biedronki siedzącej na środku boiska, a dookoła byłaby pustka. A mimo to jądro atomu skupia 99,9 % masy atomu, dlatego też możemy przyjąć, że liczba masowa jest równa sumie ilości protonów i neutronów w jądrze (w unitach). Kula budująca atom ma promień o długości od 0,00000002 do 0,00000005 metra.

27 SKUPMY SIĘ NA POJĘCIU MASY Masa – miara bezwładności (tzn. im większa jest masa ciała, tym większa siła bezwładności na niego działa układzie nieinercjalnym Występuje w układzie nieinercjalnym i jest wynikiem przyspieszenia układu przeciwna do siły przyspieszenie układu Jest przeciwna do siły powodującej przyspieszenie układu, w którym się znajdujemy. PRZYKŁAD: wbijającą nas w fotel przewraca nas do przodu. W przyspieszającym autobusie, czujemy siłę wbijającą nas w fotel, a podczas hamowania przewraca nas do przodu.

28 GĘSTOŚĆ MATERII – MIARA UPAKOWANIA MASY W PRZESTRZENI objętość gęstością W danej przestrzeni, której rozmiary określa parametr matematyczny – objętość, można umieścić określoną liczbę atomów. Stosunek ich masy do objętości badanej przestrzeni nazywamy gęstością.

29 STANY SKUPIENIA SUBSTANCJI

30 WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI W RÓŻNYCH STANACH SKUPIENIA

31 CO WPŁYWA NA ZMIANĘ STANU SKUPIENIA? dostarczenie ciepła zmiana ciśnienia Ciśnienie i temperatura to wzajemnie powiązane ze sobą wielkości fizyczne. Jeśli temperatura pozostaje niezmienna, a ciśnienie wzrasta to musi zwiększyć się objętość. Jeśli sprężony gaz zostanie podgrzany, to jego objętość musi się zwiększyć.

32 ZMIANY STANÓW SKUPIENIA A TEMPERATURA NA PRZYKŁADZIE WODY Dostarczone ciepło zostaje spożytkowane na rozbijanie wiązań chemicznych – powodując zmianę stanu skupienia cały czas podgrzewamy ciało

33 PRZEMIANY FAZOWE

34 PODSUMOWANIE Badania na temat cząsteczkowej budowy materii okazały się bardzo ciekaw. Trudno w ramach prezentacji przedstawić pytania problemowe jakie pojawiły się podczas zajęć. Interesowały nas: rozszczepienie jądra, synteza termojądrowa, ciekłe kryształy i półprzewodniki. W tym semestrze zbyt mała ilość zajęć nie pozwoliła nam zgłębić tych zagadnień. Została jednak otwarta droga do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na trudne pytania, za co z góry dziękujemy organizatorom projektu. Uczniowie

35 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google