Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3 ID grupy: 96/78_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: I/2009/2010

3

4 Atom– najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne. Atomistyczną teorię budowy materii sformułował w roku 1808 John Dalton.

5 Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząstkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.

6

7 Podstawowa cząsteczka materialnej manifestacji, która jest niepodzielna i nieuformowana. Niepodzielna kulka – Demokryt głosił, że istnieją twory, które nazwał atomami i które są niepodzielnymi sztywnymi i pozbawionymi struktury wewnętrznej kulkami. Model atomu Bohra – elektrony poruszają się wokół jądra tylko po określonych orbitach; model ten wyjaśnia jak ruch elektronów wokół jądra i widmo promieniowania pierwiastków, ale nie potrafi podać przyczyny dla tego ruchu. Model rodzynkowy – po odkryciu elektronów narodziła się koncepcja atomu jako kuli ładunku dodatniego, w której rozmieszczone są mniejsze kulki ładunku ujemnego (elektrony), tak jak rodzynki w cieście. Model jądrowy, zwany też planetarnym– większość masy i całkowity ładunek dodatni skupiony jest w małej przestrzeni w centrum atomu zwanej jądrem, elektrony krążą wokół jądra. Model kwantowy (ruchu elektronów wokół jądra) – mechanika kwantowa wyjaśnia, dlaczego elektrony przyjmują określone energie. Kolejne modele wyjaśniają budowę jądra atomowego i jego wpływ na własności atomu.

8

9

10

11 Niels Henrik David Bohr (ur. 7 października 1885 w Kopenhadze, zm. 18 listopada 1962 tamże) - fizyk duński, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1922 za opracowanie teorii budowy (struktury) atomu.

12 Demokryt urodził się w Abderze, w Tracji. W młodości uczył się od kapłanów egipskich i magów babilońskich, później studiował filozofię w szkole Leucypa, gdzie zainteresował się teorią atomu.

13 John Dalton (ur. 6 września 1766 w Eaglesfield, zm. 27 lipca 1844 w Manchester) – angielski fizyk, chemik i meteorolog. Twórca nowożytnej atomistycznej teorii materii, odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych, opisał wadę wzroku nazywaną później daltonizmem. Na jego cześć jednostkę masy atomowej nazwano Daltonem.

14 (Doswiadczenia)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Właściwości i zastosowanie mikroskopu.

31 Mikroskop.

32 Mikroskop – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem.

33 Budowa mikroskopu.

34 Zbadanie budowy materii z wykorzystaniem mikroskopu. Preparat to skórka cebuli zabarwiona jodyną. Zdjęcie wykonane lustrzanką przymocowaną adapterem foto do mikroskopu w miejsce okularu.

35 Atom. Atom to najmniejsza, niepodzielna część materii. Atom składa się z jądra, w którym znajdują się dodatnie protony i obojętne neutrony. Dookoła jądra krążą ujemnie naładowane elektrony, które krążą na powłokach elektronowych. Zatem atom jest obojętny, ponieważ liczba protonów i elektronów jest taka sama, więc ładunek jest równy zeru.

36 Budowa atomu.

37

38 Ziemia jest 3 licząc od Słońca, a 5 co do wielkości planetą Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu.

39

40 Jądro naszej planety składa się w dużej mierze z metali. Zasadniczo podzielone jest na dwie części: stałe jądro wewnętrzne (które jest w stanie stałym i składa się głównie z żelaza z domieszką niklu ) oraz płynne jądro zewnętrzne (składa się przypuszczalnie z ciekłego żelaza zmieszanego z ciekłym niklem i śladowymi ilościami pierwiastków lekkich). Jądro naszej planety składa się w dużej mierze z metali. Zasadniczo podzielone jest na dwie części: stałe jądro wewnętrzne (które jest w stanie stałym i składa się głównie z żelaza z domieszką niklu ) oraz płynne jądro zewnętrzne (składa się przypuszczalnie z ciekłego żelaza zmieszanego z ciekłym niklem i śladowymi ilościami pierwiastków lekkich).

41 Płaszcz górny, zwany zewnętrznym - budują go związki: chromu (Cr), żelaza (Fe), krzemu (Si) i magnezu (Mg). Górna część zewnętrznego płaszcza ma od 80 do 150 km głębokości; jest już warstwą o cechach plastycznych - stanowi jak gdyby podściółkę zapewniającą skorupie ziemskiej ruchliwość. Zachodzą w niej wszystkie procesy tektoniczne. Płaszcz dolny, zwany też wewnętrznym - zbudowany głównie z niklu (Ni), żelaza (Fe), krzemu (Si) i magnezu (Mg). W płaszczu Ziemi zachodzą prawdopodobnie zjawiska związane z powolnym przemieszczaniem się w górę plastycznych mas materii pod wpływem ciepła (ruchy konwekcyjne).

42 Skorupa ziemska - część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego. Składa się w głównej mierze z minerałów. Grubość skorupy ziemskiej wynosi od ok. 10 km do 70 km.

43 To powłoka gazowa otaczająca Ziemie. Składa się z 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów np. dwutlenku węgla i pary wodnej.

44 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google