Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa atomu Współczesny model atomu. Rozwój poglądów na budowę materii Empedokles – pierwasza teoria później rozwinięta przez Arystotelasa, wg tej teorii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa atomu Współczesny model atomu. Rozwój poglądów na budowę materii Empedokles – pierwasza teoria później rozwinięta przez Arystotelasa, wg tej teorii."— Zapis prezentacji:

1 Budowa atomu Współczesny model atomu

2 Rozwój poglądów na budowę materii Empedokles – pierwasza teoria później rozwinięta przez Arystotelasa, wg tej teorii materię stanowiły 4 żywioły: Empedokles – pierwasza teoria później rozwinięta przez Arystotelasa, wg tej teorii materię stanowiły 4 żywioły: - Powietrze – mokre i gorące, - Ogień – suchy i gorący, - Ziemia – sucha i zimna, - Woda – mokra i zimna. Żywioły mogą się łączyć, gdy mają przynajmniej jedną wspólną cechę.

3 Cd. W V i IV w p.n.e. Grecy Demokryt i Leukippos twierdzili, że materia zbudowana jest z niepodzielnych drobin – atomów (z greckiego ATOMOS), W V i IV w p.n.e. Grecy Demokryt i Leukippos twierdzili, że materia zbudowana jest z niepodzielnych drobin – atomów (z greckiego ATOMOS), Teoria atomistyczna odżyła na początku XIX w, poniważ umożliwiała wyjaśnić prawa chemiczne, Teoria atomistyczna odżyła na początku XIX w, poniważ umożliwiała wyjaśnić prawa chemiczne,

4 Cd W 1803r John Dalton ogłosił, że za pomocą pojęcia atom można wyjaśnić podstawowe, doświadczalne prawa chemiczne wcześniej sformułowane, np.; W 1803r John Dalton ogłosił, że za pomocą pojęcia atom można wyjaśnić podstawowe, doświadczalne prawa chemiczne wcześniej sformułowane, np.; - Prawo zachowania masy (1789 Antoine Laurent Lavoisier i Michaił Łomonosow), - Prawo stałości składu związku chemicznego (1770 Joseph Louis Proust)

5 Cd Atomistyczna teoria Daltona wyjaśniała odkryte w 1811r prawo Avogadra oraz umożliwiła uszeregowanie w 1869r przez Dymitra Mendelejewa znanych pierwiastków w układzie okresowym Atomistyczna teoria Daltona wyjaśniała odkryte w 1811r prawo Avogadra oraz umożliwiła uszeregowanie w 1869r przez Dymitra Mendelejewa znanych pierwiastków w układzie okresowym

6 Założenia hipotezy atomistycznej Daltona Atomy danego pierwiastka są jednakowe, Atomy danego pierwiastka są jednakowe, Atomy są niepodzielne, Atomy są niepodzielne, Atomy łączą się w cząsteczki Atomy łączą się w cząsteczki

7 2. Model atomu wg Thomsona Pod koniec XIX w pojawia się pogląd, że atom jest podzielny i zbudowany z mniejszych cząsteczek Pod koniec XIX w pojawia się pogląd, że atom jest podzielny i zbudowany z mniejszych cząsteczek Podstawą powyższego poglądu były odkrycia Antoin`a Henriego Becquerel`a, Marii Skłodowskiej-Curie, Pierre`a Curie. Odkryli oni, że atomy niektórych pierwiastków samorzutnie emitują cząsteczki afla i beta oraz promieniowanie gamma – promieniotwórczość naturalna. Podstawą powyższego poglądu były odkrycia Antoin`a Henriego Becquerel`a, Marii Skłodowskiej-Curie, Pierre`a Curie. Odkryli oni, że atomy niektórych pierwiastków samorzutnie emitują cząsteczki afla i beta oraz promieniowanie gamma – promieniotwórczość naturalna.

8 Cd W 1887r Joseph John Thompson odkrył istnienie ujemnie naładowanej cząsteczki miniejszej od atomu – ELEKTRON o masie 1/1840u (9,11· kg i ładunku 1,6· C (ładunek -1), W 1887r Joseph John Thompson odkrył istnienie ujemnie naładowanej cząsteczki miniejszej od atomu – ELEKTRON o masie 1/1840u (9,11· kg i ładunku 1,6· C (ładunek -1), Thompson przedstawiał atom jako przestrzennie ciągły ładunek dodatni (+), w którym tkwią punktowe ładunki ujemne (-) elektrony. Thompson przedstawiał atom jako przestrzennie ciągły ładunek dodatni (+), w którym tkwią punktowe ładunki ujemne (-) elektrony.

9 3. Atom wg Ernestra Rutherforda W 1911 E. Rutherford doświadczalnie obalił pogląd Thompsona (atom jako przestrzennie ciągły ładunek dodatni), przepuszczając przez folię złota strumień cząsteczek alfa, tylko część cząsteczek spotykało na swojej drodze ładuneki +, które odbijały je odbijały, część cząsteczek alfa przechodziło przez folię. W 1911 E. Rutherford doświadczalnie obalił pogląd Thompsona (atom jako przestrzennie ciągły ładunek dodatni), przepuszczając przez folię złota strumień cząsteczek alfa, tylko część cząsteczek spotykało na swojej drodze ładuneki +, które odbijały je odbijały, część cząsteczek alfa przechodziło przez folię.

10 Cd. E. Rutherford zaproponował planetarny model atom, który zakładał, że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół nich elektronów, E. Rutherford zaproponował planetarny model atom, który zakładał, że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół nich elektronów, Rozmiary jądra są bardzo małe w porównaniu do rozmiaru atomu (nieliczne cząsteczki alfa były odbijane lub odchylane) Rozmiary jądra są bardzo małe w porównaniu do rozmiaru atomu (nieliczne cząsteczki alfa były odbijane lub odchylane)

11 4. Atom wg Bohra Sprzeczność w modelu atomu Rutherforda Sprzeczność w modelu atomu Rutherforda *elektron krążący po orbicie z pewnym przyspieszeniem odśrodkowym emituje falę elektromagnetyczną wytracając swoją energię zbliżając się do jądra. Więc po ok s atom powinien przestać istnieć, jednak atomy z reguły są trwałe.

12 cd. W 1913r Niels Henrik Bohr założy, że w fizyce atomów nie mają zastosowania prawa fizyki klasycznej, W 1913r Niels Henrik Bohr założy, że w fizyce atomów nie mają zastosowania prawa fizyki klasycznej, Założył, że elektron krąży wokół jądra po torze zamkniętym, ściśle określonym energetycznie – czyli orbicie stacjonarnej, nie pobierając, ani nie tracąc energii, jeżeli elektron zmienia energię to musi zmienić orbitę, Założył, że elektron krąży wokół jądra po torze zamkniętym, ściśle określonym energetycznie – czyli orbicie stacjonarnej, nie pobierając, ani nie tracąc energii, jeżeli elektron zmienia energię to musi zmienić orbitę,

13 cd. Elektron pobierając energię w ściśle określonej porcji – KWANT ENERGII, przeskakuje na orbitę bardziej oddaloną od jądra, a tracąc kwant energii, przechodzi na orbitę bliższą jądra atomowego, Elektron pobierając energię w ściśle określonej porcji – KWANT ENERGII, przeskakuje na orbitę bardziej oddaloną od jądra, a tracąc kwant energii, przechodzi na orbitę bliższą jądra atomowego, Elektron w atomie ma więc pewien stan kwantowy związany z własną energią, Elektron w atomie ma więc pewien stan kwantowy związany z własną energią,

14 Cd Stan podstawowy atomu, to stan o najniższej możliwej energii elektronów w atomie, a każdy stan o wyższej energii elektronów, to stan wzbudzony, Stan podstawowy atomu, to stan o najniższej możliwej energii elektronów w atomie, a każdy stan o wyższej energii elektronów, to stan wzbudzony, Wg tej teorii atom składa się z dwóch obszarów: dodatnio (+) naładowanego jądra i ujemnie (-) naładowanej sfery elektronowej, Wg tej teorii atom składa się z dwóch obszarów: dodatnio (+) naładowanego jądra i ujemnie (-) naładowanej sfery elektronowej,

15 Cd Mechanika kwantowa zakłada, że w świecie atomów nie obwiązują prawa fizyki klasycznej, Mechanika kwantowa zakłada, że w świecie atomów nie obwiązują prawa fizyki klasycznej, Wszystkie obiekty mikroświata zachowują się jednocześnie jako cząsteczki materialne – korpuskuły mające masę, i jak fale elekromagnetyczne, Wszystkie obiekty mikroświata zachowują się jednocześnie jako cząsteczki materialne – korpuskuły mające masę, i jak fale elekromagnetyczne, Tę właściwość określa się jako dualizm korpuskularno – falowy. Tę właściwość określa się jako dualizm korpuskularno – falowy.


Pobierz ppt "Budowa atomu Współczesny model atomu. Rozwój poglądów na budowę materii Empedokles – pierwasza teoria później rozwinięta przez Arystotelasa, wg tej teorii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google