Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:
96/38_MP_G2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Jestem w ruchu. Semestr/rok szkolny: Semestr IV 2011/2012

3 Rozwój Przez Kompetencje 96/38_mp_g2
Jestem w ruchu Rozwój Przez Kompetencje 96/38_mp_g2

4 Ruch jednostajny prostoliniowy

5 Co to jest? Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch odbywający się wzdłuż prostej drogi ze stałą prędkością. Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało porusza się po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą (ich siła wypadkowa wynosi 0).

6 W ruchu jednostajnym prostoliniowym wektor prędkości jest stały, co oznacza, że jego kierunek (i zwrot) nie zależą od czasu, w związku z tym szybkość, czyli wartość bezwzględna prędkości, również jest stała. Oznacza to, że przyspieszenie jest równe zeru, a prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej.

7 Wzór S=V●t S-droga V-prędkość t- czas

8 Wykres ten przedstawia ciało podczas ruchu jednostajnego prostoliniowego w zależności drogi od czasu.

9 Wykres ten przedstawia ruch w zależności prędkości od czasu.

10 Zastosowanie ruchu jednostajnego prostoliniowego w życiu codziennym

11 Rodzice jadący prostą drogą z taką samą prędkością do pracy.
Pociąg jadący po prostych torach z Korsz do Olsztyna Rowerzysta jadący rano po zakupy (prosto ze stałą prędkością) 

12 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY

13 Ruch jednostajnie przyśpieszony
To ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.

14 Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym, czyli ruchem, w którym wartość prędkości jest równa szybkości.

15 Przyspieszenie to wielkość fizyczna, której miarą jest iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił. gdzie: a - przyspieszenie, Δv - przyrost prędkości równy różnicy prędkości końcowej i początkowej (Δv = vk - v0), t - czas, w którym zachodzi przyrost prędkości.

16 Jednostką przyspieszenia jest m/s2: W tej chwili możemy już podać definicję ruchu jednostajnie przyśpieszonego:ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym w kolejnych jednostkach czasu, prędkość wzrasta o jednakową wartość. Wynika stąd, że w tym ruchu prędkość jest liniową funkcją czasu, a przyspieszenie jest zawsze stałe. Zależności prędkości od czasu v(t) i przyspieszenia od czasu a(t) przedstawmy na wykresach. Widzimy, że na pierwszym wykresie prędkość wzrasta, na drugim zaś przyspieszenie jest stałe.

17 Ruch jednostajny po okręgu

18 Definicja Ruch jednostajny po okręgu jest przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego wartość prędkości nie ulega zmianie. W ruchu występuje siła dośrodkowa, która powoduje powstanie przyspieszenia dośrodkowego(normalnego), które powoduje zmianę kierunku wektora prędkości.

19 Przykłady w życiu codziennym :
Ruch jakiegoś punktu na Ziemi, Ruch satelity wokół Ziemi,

20 ● Ruch dziecka na karuzeli.

21 Jedną z cech tego ruchu jest wielkość zwana okresem T
Jedną z cech tego ruchu jest wielkość zwana okresem T. Jest to czas, w ciągu którego ciało pokonuje całą długość toru - czyli obwód koła. Oznacza to, że po czasie T ciało wraca do 'punktu wyjścia'. Czas jednego obrotu, czyli okres, możemy zamienić na inną wielkość - częstotliwość (częstość). Jest to liczba obrotów wykonanych w ciągu jednostki czasu. Przykładowo, wał w silniku może wykonywać 3000 obrotów na minutę. Oznaczana jako f lub V . częstotliwość f = 1/T [Hz] = [1/s] ← zależność między częstotliwością a okresem, jednostka : HERC.

22 Prędkość takiego ciała obliczamy jak w ruchu jednostajnym
Prędkość takiego ciała obliczamy jak w ruchu jednostajnym. Wiemy, że drogę s równą obwodowi koła pokonuje w czasie równym okresowi, podstawmy te dane do wzoru. V= 2πr/T Π - [:pi = 3,14]

23 Siłę tę można policzyć :
W ruchu po okręgu występuje siła dośrodkowa , która nadaje ciału przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie to zmienia kierunek wektora prędkości, przy czym nie zmienia jego wartości. Siłę tę można policzyć : F= mv2/ r gdzie: m - masa ciała, v - wartość prędkości liniowej (szybkość), r - promień okręgu (toru ruchu). Siła ta jest skierowana do środka okręgu.

24 RUCH DRGAJĄCY

25 Ruchem drgającym nazywa się polegający na przemieszczaniu się punktu materialnego tam i z powrotem w takiej samej jednostce czasu. Drgania te odbywają się po tej samej drodze.

26 Liczba drgań cząstki przypadająca na dany przedział czasu to częstość drgań.
Częstość wyraża się w hercach Hz.

27 Podczas drgań cząstka wychyla się z położenia równowagi na pewną odległość. Dystans ten w każdym momencie ruchu nazywa się przemieszczeniem cząstki. Maksymalne wychylenie z położenia równowagi, czyli z punktu, w którym na cząstkę nie działa siła wypadkowa to amplituda drgań.

28 Wielkości opisujące ruch drgający to:
Wielkości opisujące ruch drgający to: * amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi * częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie * okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się. Prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się też jej wartość i zwrot. W położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego jest równa zero. Ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem przyspieszonym, a oddala opóźnionym.  WAHADłO MATEMATYCZNE - składa się z nierozciągliwej i nieważkiej linii, na której zawieszony jest punkt materialny.

29 Narządy ruchu

30 Układ narządów ruchu stanowi układ kostny (szkielet) i stawowy oraz
układ mięśniowy. Szkielet otacza i chroni narządy wewnętrzne, jest podporą dla ciała, a poruszany przez mięśnie umożliwia nam wykonywanie ruchów oraz utrzymanie pionowej postawy ciała. Szkielet tworzy czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa oraz kości kończyn górnych i dolnych wraz z obręczami: barkową i miedniczą. W budowie szkieletu biorą udział tkanki kostna i chrzęstna. To właśnie od właściwości tkanki kostnej zależy odporność na zginanie, wytrzymałość na bardzo duże obciążenia i pewna elastyczność naszych kości

31 Należy pamiętać, że z wiekiem zmienia się skład chemiczny kości, zwiększa się
w nuch ilość soli mineralnych. Czynnikiem zmniejszającym wytrzymałość kości jest wymywanie soli wapnia, czyli choroba zwana rzeszotowieniem kości (osteoporoza), częściej atakująca kobiety niż mężczyzn. wykonywanie ruchów umożliwiają ruchome połączenia kości - stawy. Coraz częściej dochodzi do zwyrodnienia stawów, dlatego musimy szanować nasz szkielet, aby mógł nam służyć przez całe życie. Nie należy dźwigać zbyt dużych ciężarów ani ćwiczyć zbyt intensywnie, obciążając tylko jedną partię szkieletu.

32 . Mięśnie dzięki odpowiedniej budowie tkanki mięśniowej zmieniają swoje wymiary i w ten sposób umożliwiają nam wykonywanie ruchu, Same mięśnie są zdolne jedynie do zmniejszania swej długości, a więc mogą ciągnąć, ale nie mogą pchać. Dlatego też za ruch odpowiedzialne są dwa rodzaje mięśni, działające antagonistycznie: jedne powodują np. zgięcie ręki, inne jej wyprostowanie. Mięśnie do swej pracy potrzebują energii, którą uzyskują podczas spalania glikogenu w obecności tlenu. Jeśli mięśnie zmuszone są do dużego wysiłku wówczas krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu i rozkład glikogenu nie jest całkowity.

33 Mięśnie dzięki odpowiedniej budowie tkanki mięśniowej zmieniają swoje wymiary i w ten sposób umożliwiają nam wykonywanie ruchu, Same mięśnie są zdolne jedynie do zmniejszania swej długości, a więc mogą ciągnąć, ale nie mogą pchać. Dlatego też za ruch odpowiedzialne są dwa rodzaje mięśni, działające antagonistycznie: jedne powodują np. zgięcie ręki, inne jej wyprostowanie. Mięśnie do swej pracy potrzebują energi, którą uzyskują podczas spalania glikogenu w obecności tlenu. Jeśli mięśnie zmuszone są do dużego wysiłu wówczas krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu i rozkłąd glikogenu nie jest całkowity.

34 Układ ruchu podatny jest na różnego typu wady i zniekształcenia
Układ ruchu podatny jest na różnego typu wady i zniekształcenia. Tylko nieliczne są wrodzone, większość związana jest z nieprawidłową opieką nad niemowlęciem, przyjmowaniem wadliwej postawy w czasie odrabiania lekcji, czytania czy nawet stania, brakiem ruchu, niewłaściwym odżywianiem. Udzielając pierwszej pomocy w urazach układu ruchu, powinniśmy pamiętać, że udzielenie w odpowiednim czasie pomocy może komuś uratować życie lub uchronić go przed

35 Złamanie, skręcenie czy też zwichnięcie zdarza się bardzo często są to bardzo bolesne urazy, które mogą się zdarzyć każdemu z nas, więc wszyscy powinniśmy wiedzieć co się z nami dzieje podczas tych 3 kontuzji. Możemy złamać nogę upadając na murawie boiska, skręcić nogę przez złe ustawienie nogi na krzywym chodniku, których w naszym pięknym kraju nie brakuje, można także zwichnać sobie rękę grając w siatkówkę i niefortunnie zle złożyć rękę do uderzenia piłki i już mamy skręcenie tych urazów można doznawać oczywiście jeszcze na 100 innych sposobów ale napisałem tak dla waszej orientacji w jak łatwy sposób można 'zaznać' tych urazów SKRĘCENIE Skręcenie (dystorsja) - Jest to uraz polegający na gwałtownym przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, wielokrotne rozciągnięcia elementów wiązadłowo - torebkowych stawu, najczęsciej występuje podczas obciążenia nogi niedostatecznie ustalonej na nierównym podłożu, np. supinacyjne stawu skokowo - piętowego, obrotowe stawu kolanowego. Złamanie jest to przerwanie kości oczywiście całkowite przerwanie, jeśli kość nie jest do końca przerwana wtedy mówimy o pęknięciu, przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu bezpośredniego lub pośredniego. Złamania dzielimy na :

36 Do wad nabytych zalicza się: a)skolioza czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. b)kifoza czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym ku tyłowi. c)lordoza czyli nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym ku przodowi. d)krzywica czyli zniekształcenia szkieletu z powodu niedoboru wit D. e)płaskostopie czyli zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień. Przyczyny skrzywień kręgosłupa: - noszenie plecaka na jednym ramieniu -.

37 Narządy ruchu

38 Układ mięśniowy, układ czynny ruchu, zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień), poruszających ruchomo zestawionym szkieletem.

39 Układ mięśniowy Wyróżnia się: 1) mięśnie tułowia (grzbietu, międzyżebrowe, brzucha), 2) mięśnie kończyn górnych:  a) obręczy barkowej (m.in.: piersiowe, kapturowy, naramienny), b) ramienia,  c) przedramienia,  d) ręki, 3) mięśnie kończyn dolnych: a) pośladkowe, biodrowo-lędźwiowe (obręcz miedniczna), b) uda: z tyłu zginacze, z przodu prostowniki (czworogłowy uda), mięśnie przywodzące, c) goleni: łydki od strony tylnej i grupa przednioboczna, d) stopy

40 Układ kostny Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

41 kości długie np. kość udowa, ramienna
kości płaskie np. kości czaszki, łopatka kości krótkie np. kości nadgarstka, stępu kości różnokształtne np. kręgi

42

43 CHOROBY UKŁADU RUCHU

44 ZAPALENIE KOŚCI I STAWÓW
Zapalenie kości i stawów to choroba stawów: bioder, kolan i kręgosłupa. Główne objawy zapalenia kości i stawów to sztywność, ból i trudności z poruszaniem chorymi stawami. Osoba chora może jednak nie odczuwać żadnych objawów. Zapalenie kości i stawów występuje wskutek uszkodzenia ochronnej powierzchni (chrząstki), zapewniającej bezproblemową ruchomość stawu. Chrząstka zużywa się i staje się nierówna, co powoduje sztywność i ból w chorym stawie.

45 CHOROBA ZWYRODNIENIENIOWA STAWÓW
Choroba będąca wynikiem zdarzeń zarówno biologicznych, jak i mechanicznych, które zaburzają powiązane ze sobą procesy degradacji i syntezy chrząstki stawowej. Choroba klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej, natomiast radiologicznie można stwierdzić całą gamę objawów.

46 CHOROBY KOŚCI I CHRZĄSTEK
Osteoporoza Osteomalacja Osteoartropatia przerostowa Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu Zapalenia kości Uogólnione (choroba Pageta) Miejscowe Martwice niedokrwienne kości Osteochondritis dissecans Dysplazja kości i stawów Złuszczenie głowy nasady kości udowej Costochondritis Osteoliza i chondroliza Osteomyelitis

47 NOWOTWORY Nowotwory pierwotne stawów Maziówczak Mięsak maziówkowy
Nowotwory przerzutowe Szpiczak mnogi Białaczki, chłoniaki Synovitis villonodularis Osteochondromatosis Inne Kość ramieniowa z dużym przerzutem rakowym

48 ZABURZENIA NERWOWO-NACZYNIOWE
Stawy Charcota Zespoły uciskowe Obwodowe zespoły uciskowe Zespół cieśni nadgarstka Zespół kanału Guyona Zespół kanału łokciowego Zespoły korzeniowe (radikulopatie) Zespół cieśni kanału rdzeniowego Odruchowa dystrofia współczulna Inne

49 OSTEOPOROZA Jest to stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Jej skutkiem jest zwiększone ryzyko złamań po nawet niewielkich urazach.

50 ZMIANY POZASTAWOWE Zespół bólowy mięśniowo-powięziowy
Uogólniony (fibromialgia) Miejscowy Zmiany w krążkach międzykręgowych Zapalenia ścięgien Torbiele Zapalenia powięzi Przewlekłe napięcie więzadeł i mięśni Zaburzenia naczynioruchowe Różne zespoły bólowe Punkty bolesne sprawdzane przy diagnozie fibromialgii

51 RÓŻNE ZABURZENIA Urazy Zaburzenia wewnętrzne stawu Choroby trzustki
Sarkoidoza Reumatyzm palindromiczny Okresowa puchlina stawów Rumień guzowaty Hemofilie OBOK: Przekrój czołowy klatki piersiowej w tomografii komputerowej u pacjenta z sarkoidozą w okresie II. Ziarniniaki wskazane strzałkami

52 INNE Siatkowica histiocytowa wieloogniskowa
Rodzinna gorączka śródziemnomorska Zespół Goodpasture'a Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby Polekowe zespoły reumatyczne Zespół towarzyszący dializom Zapalenia błony maziowej wywołane przez ciało obce Trądzik i hidratenitis suppurativa Zapalenie krostkowe dłoni i podeszew (zespół SAPHO) Zespół Sweeta Inne

53 Kontuzje sportowe

54 kontuzja uraz tkanek i stawów okołotkankowych. Do najczęstszych następstw stłuczenia należą: krwawe wylewy i wysięki podskórne, obrzęk oraz częściowe upośledzenie ruchomości stawu objętego stłuczeniem.

55 złamanie Złamanie zupełne – kość została przerwana na całym obwodzie
Złamanie częściowe (tzw. „zielonej gałązki”) – złamana kość nie została przerwana całkowicie Złamanie wieloodłamowe – kość została złamana na więcej niż 2 fragmenty Złamanie otwarte (złożone) – złamaniu kości towarzyszy uszkodzenie skóry ponad złamaniem Złamanie zamknięte (również złamanie zmęczeniowe) – złamanie kości bez uszkodzenia skóry Złamanie zaklinowane – złamane fragmenty kości są wgniecione w siebie Złamanie awulsyjne – oderwanie fragmentu kości, spowodowane pociąganiem przez przyczepione do kości ścięgno Złamanie patologiczne – złamanie kości osłabionej lub uszkodzonej przez inną chorobę, zwykle spowodowane niewielkim urazem Złamanie zmęczeniowe – uszkodzenie spowodowane powtarzającymi się przeciążeniami kości, przeważnie podczas zbyt intensywnych wysiłków

56 skręcenie Skręcenie, dystorsja (łac. distorsio) – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej, a niekiedy także uszkodzenia fragmentów kostnych.

57 Zwichniecie to  uszkodzenie stawów, w którym dochodzi do chwilowej lub stałej utraty kontaktu powierzchni stawowych lub przemieszczenie kości w torebce stawowej lub też całkowite "wyciagniecie" kości ze stawu. Uszkodzeniu ulegają struktury wewnątrzstawowe (chrząstki, łąkotki) oraz naciągnięcia lub rozerwanie torebki stawowej.

58 Objawy uszkodzenia kości lub stawu
Silny ból zasinienie opuchlizna ograniczona ruchomość

59 Ruch a zdrowie…

60 Coraz częściej docenia się sport i aktywność fizyczną jako środek podtrzymywania i pomnażania zdrowia. Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca.

61 Polacy są mało aktywnym fizycznie społeczeństwem
Polacy są mało aktywnym fizycznie społeczeństwem. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego, wykazały różnice pomiędzy mieszkańcami krajów Europy Zachodniej a Polakami, Rosjanami i Węgrami. Różnice dotyczyły stanu zdrowia, stylu życia, poziomu tzw. czynników ryzyka i oczekiwanej długości życia. Znikomy odsetek dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce (3%-10%) wykazuje zadowalający poziom aktywności fizycznej.

62 Ponad 90% ogółu badanych prowadzi typowo „siedzący” tryb życia, wykonując ćwiczenia fizyczne jedynie okazjonalnie. Szkodliwe zjawisko, jakim jest niska sprawność fizyczna wpływa na poziom zdrowia, a także ma wydźwięk społeczny i ekonomiczny.

63 Dowiedziono, iż aktywność fizyczna, przede wszystkim u ludzi w wieku średnim i starszych wydłuża ich życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom. Ochronny skutek aktywności fizycznej jest porównywalny do efektu unikania palenia papierosów.

64 Ćwiczenia fizyczne: obniżają ciśnienia krwi (szczególnie u ludzi z granicznym nadciśnieniem), obniżają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, chronią przed osteoporozą, zwiększają ilość masy kostnej, redukują tłuszczową masy ciała, wpływają na wzrost cholesterolu HDL (tzw. „dobry cholesterol”), redukcję zawartości w osoczu małych gęstych LDL (tzw. „zły cholesterol”), poprawiają tolerancji glukozy, wzrasta wrażliwość tkanek na insulinę (obniżają ryzyko cukrzycy), poprawiają samopoczucie.

65 Choroby serca i udar mózgu
Regularne ćwiczenia fizyczne są sposobem zapobiegania i jednym z elementów leczenia choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej). Ludzie prowadzący aktywny tryb życia i regularnie uprawiający ćwiczenia fizyczne wykazują o połowę mniejsze ryzyko zachorowania na choroby serca. Również otyli, którzy są bardziej aktywni, znajdują się w grupie osób o mniejszym ryzyku zapadalności na choroby serca i cukrzycę w porównaniu do osób, które borykają się z otyłością i nie ćwiczą. Ćwiczenia prowadzą do poprawy wydolności serca, obniżenia poziomu cholesterolu, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i poprawy przepływu krwi przez narządy.

66

67 Nadciśnienie tętnicze
Wysiłek fizyczny zapobiega nadciśnieniu tętniczemu, natomiast u osób z nadciśnieniem obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Do obniżenia ciśnienia krwi przyczynia się również obniżenie podwyższonego poziomu cholesterolu.

68 Otyłość Badania wykazały, że obniżenie poziomu aktywności fizycznej jest jedną z głównych przyczyn występowania epidemii otyłości wśród ludzi. Istnieje wiele badań dobitnie potwierdzających, że najlepiej jest zapobiegać otyłości wybierając aktywny styl życia i ćwiczenia fizyczne. Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne wraz z dietą stanowią podstawę terapii.

69 Zdrowie umysłowe Badania potwierdzają, że ćwiczenia i aktywność fizyczna polepszają nasze samopoczucie. Wykazano, że wysoka aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie umysłu (tj.: podejmowanie decyzji, planowanie, pamięć krótkotrwałą), zmniejsza niepokój, poprawia jakość snu, nawet w organizmie będącym pod wpływem stresu. Regularne ćwiczenia fizyczne mogą obniżyć ryzyko depresji u osób starszych.

70 Poziom aktywności dzieci i młodzieży zależy od wzorców zaczerpniętych z domu. Dzieci i nastolatki korzystają z aktywności fizycznej na wiele sposobów. Potrzebują przynajmniej 60 minut ruchu dziennie. Rodzice mogą im pomóc: dając dobry przykład i organizując rodzinne przedsięwzięcia sportowe, oraz towarzysząc dzieciom w zajęciach fizycznych. zachęcając dzieci do aktywności fizycznej w domu, szkole i z przyjaciółmi, do skakania na skakance, grę w berka, jazdę na rowerze itd. ograniczając oglądanie telewizji, gry komputerowe i inne nieaktywne formy zabaw proponując w zamian zabawy z aktywnością fizyczną.

71 Podsumowując- ruch jest nieodłącznym czynnikiem sprawiającym , że dobrze się czujemy i jesteśmy zdrowi, przecież każdy wie , że ruch to zdrowie.

72

73 Wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm

74 Ćwiczenia fizyczne mają ogromny wpływ na motorykę i fizjologię człowieka. Ruch jest podstawą prawidłowego funkcjonowania układów: 1. Ruchu 2. Nerwowego 3. Oddechowego 4. Trawiennego 5. Krążenia

75 Układ ruchu A) Stawy i kości (ukł. bierny) utrzymywanie zakresu ruchu w stawie lub zwiększenie przypadku ograniczenia, ruch i ćwiczenia kształtują powierzchnie stawowe, warunkują elastyczność i sprężystość torebek stawowych i więzadeł, wpływają na prawidłowe uwapnienie kości.

76 Układ ruchu B) Mięśnie (ukł. czynny) Odpowiednio dobrana forma ruchu wpływa: kształtująco na zdrowie (mięśni), zwiększenie ich masy i siły, utrzymanie prawidłowej długości i elastyczności, rozwija zdolność ich reagowania na bodźce, skurcz i rozkurcz mięśni poprawia krążenie krwi na obwodzie i dopływ chłonki naczyniami chłonnymi, lepsze ukrwienie mięśnia powoduje lepsze zaopatrzenie ich w tlen i glikogen, właściwy odpływ krwi żylnej usuwa produkty przemiany materii, zmęczenia głównie kwas mlekowy.

77 Układ nerwowy Ruch w zależności od formy może być bodźcem dla układu nerwowego lub reakcją tego układu. Ruch bierny zmieniając ułożenie kończyny, rozciągając torebkę stawową, więzadła i mięśnie działa jako bodziec proproceptywny. Ćwiczenia czynne spełniają rolę czynnika pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy. Ćwiczenia ruchowe rozwijają pamięć ruchową, szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne. Specjalne ćwiczenia zmniejszają lub usuwają zaburzenia równowagi i koordynacji ruchu.

78 Układ oddechowy Ruch i odpowiednie ćwiczenia wpływają na: Naukę prawidłowego oddychania. Zwiększają pojemność życiową płuc. Działają kształtująco na klatkę piersiową i postawę człowieka. Układ oddechowy ma zasadniczy wpływ na sprawność fizyczną człowieka.

79 Układ trawienny (moczowo-płciowy)
Ćwiczenia i ruch zwiększają: Sprawność mięśni gładkich i wydolność narządów leżących w jamie brzusznej i miednicy. Działają dodatnio na czynność żołądka, jelit, wątroby i nerek. Zapobiegają zaparciom. Zapobiegają zaleganiu moczu w drogach moczowych, a więc zapobiegają infekcjom i tworzeniu się kamicy nerkowej i kamieni moczowych. Ćwiczenia rozluźniające specjalne mogą w znacznym stopniu pomóc w usunięciu powyższych zmian.

80 Układ krążenia Główny narząd układu krążenia: serce - ma dużą zdolność adaptacji w zależności od potrzeb organizmu. Ruch i praca właściwie dozowane wpływają na: Wydolność i sprawność układu krążenia. Dopływ krwi tętniczej do obwodu. Odpływ krwi żylnej i chłonki.

81 Ruch i ćwiczenia jako bodźce naturalne, oddziaływają na cały organizm
Ruch i ćwiczenia jako bodźce naturalne, oddziaływają na cały organizm. Wywołują korzystny wpływ na czynności wszystkich narządów, a tym samym na sprawność fizyczną człowieka. Całkowity bezruch wpływa na osłabienie pracy wszystkich narządów i układów, a tym samym prowadzi do osłabienia sprawności fizycznej, a nawet do choroby.

82 SPORTOWE REKORDY GUINESSA

83 NAJWIĘKSZA PIŁKA DO RUGBY
Mierzy 4,7 m długości oraz 2,95m wysokości.

84 NAJSZYBSZY PRZEJAZD PRZEZ SAHARĘ NA ROWERZE
Reza Pakravan przejechał Saharę na rowerze w 2 tygodnie. Pokonał 1931km, zmagając się po drodze z burzami piaskowymi i skrajnymi temperaturami. Dieta rowerzysty składała się z 6000 kalorii i 7 litrów wody dziennie, przewożonych, wraz z resztą ekwipunku, przez samochód w którym podróżował przewodnik.

85 SKOK DO BASENU Darren Taylor, znany również jako „Profesor Plusk” pobił światowy rekord Guinnessa skacząc z 11 metrów wprost do płytkiego, dziecięcego basenu wypełnionego wodą tylko na wysokość ok. 30 cm.

86 NAJWYŻSZA ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Mierząca 37 metrów wieża – Excalibur Tower – została uznana najwyższą wolno-stojącą ścianką wspinaczkową na świecie. Mieści się w Holandii.

87 NAJWIĘKSZA BITWA NA ŚNIEŻKI
19 stycznia 2010 roku padł nowy rekord, a liczba osób biorących udział w śnieżnej imprezie wyniosła aż 5060 osób. Była to głównie młodzież szkolna z Yichun City w Chinach.

88 Rekordy w pływaniu stylem dowolnym kobiet (basen 50m)

89 Styl dowolny jest najszybszym stylem na świecie
Styl dowolny jest najszybszym stylem na świecie. Został wymyślony przez Johna Arthura Trudgena. Opisał on sposób pływania Indian z Ameryki Południowej. Różnił się on od wspólczesnego, tym, że nogi pracowały tak jak do żabki. Styl ten stał się popularny w Europie pod koniec XIX wieku.

90 Później styl dowolny został ulepszony przez austalijskiego trenera pływania, Richarda Freda Gavilla, który obserwował pracę nóg ludności z Wysp Salomona. Zawodnicy tego trenera zaczęli licznie wygrywać najważniejsze zawody. Najpierw ten styl nazawali australijskim crawlem, a w latach 50-tych XX wieku nazwę skrócono do obecnie obowiązującej - Kraul.

91 Styl dowolny oznacza taki styl pływacki, w którym zawodnik może płynąć dowolnym sposobem. Wyjątkiem od tej regóły jest konkurencja stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej.  Po przepłynięciu każdej długości basenu i całego wyścigu pływak musi dotknąć jakąkolwiek częścią ciała ściany basenu. Część ciała pływaka musi cały czas ,,łamać" powierzchnię wody. Całkowite zanurzenie jest dozwolone tylko po nawrocie i po starcie. Można być w tedy pod wodą nie więcej niż 15 m. Start do stylu dowolnego wykonuje się ze słupka.

92 Medaliści mistrzostw świata ( 50 m )
 Otylia Jędrzejczak, Barcelona 2003, 200 m mot., 2:07.56  Otylia Jędrzejczak, Montreal 2005, 200 m mot., 2:05.61 (RŚ)  Otylia Jędrzejczak, Fukuoka 2001, 100 m mot., 58.72  Otylia Jędrzejczak, Barcelona 2003, 100 m mot., 58.22  Otylia Jędrzejczak, Melbourne 2007, 400 m dow., 4:04.23  Otylia Jędrzejczak, Montreal 2005, 100 m mot., 58.57  Otylia Jędrzejczak, Melbourne 2007, 200 m mot., 2:06.90

93 Skok w dal

94 Skok w dal Konkurencja lekkoatletyczna, w której zawodnicy wykonują rozbieg, odbijają się z jednej nogi z belki i lądują na piaszczystej skoczni. Na krawędzi belki znajduje się listwa z plasteliną. Jeśli zawodnik podczas odbicia dotknie butem plasteliny, skok jest nieważny (decyduje ślad na plastelinie). Wynik skoku jest mierzony od linii między plasteliną a belką do ostatniego (najbliższego belce) śladu pozostawionego na piasku pod kątem prostym. Aktualny rekord świata należy do Mike'a Powella 8,95 m, choć Iván Pedroso skoczył 8,96 m, lecz podczas zawodów wystąpiły wątpliwości do pomiaru siły wiatru, zatem tego rezultatu nie można było uznać za rekord świata.

95 Zwykle podczas zawodów (finałowych) wszyscy zawodnicy wykonują trzy próby, a najlepszych ośmiu jeszcze trzy skoki finałowe. O zwycięstwie decyduje najdłuższa odległość w konkursie. Jeżeli dwóch zawodników uzyska taką samą odległość o pozycji decyduje odległość drugiego najdłuższego skoku każdego z nich.

96 Rekordziści

97 Mężczyźni Świata- 8,95m Mike Powell pochodzący z USA
Polski- 8,28m Grzegorz Marciniszyn

98 Kobiety Świata- 7,52m Galina Czistiakowa ZSRR
Polski- 6,97m Agata Karczmarek

99 Bieg na 100 m przez płotki

100 Jedna z biegowych konkurencji lekkoatletycznych, najkrótszy dystans płotkarski dla kobiet na otwartym stadionie (mężczyźni biegają dystans 110 m). Zawodniczki muszą w jak najszybszym czasie pokonać dziesięć płotków o wysokości 84 cm rozstawionych na dystansie 100 m. Pierwszy płotek pokonują po 13 m od startu, kolejne są co 8,5 m, a od ostatniego płotka do mety dzieli je 10,5 m.

101 Konkurencja ta pojawiła się po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich w 1972. Wcześniej od 1932 kobiety biegały na dystansie 80 m.

102 Polki od początku należały do ścisłej czołówki światowej tej konkurencji. Ustanawiały rekordy świata (po trzy razy Teresa Sukniewicz i Grażyna Rabsztyn), wygrywały wiele międzynarodowych zawodów z mistrzostwami Europy (Lucyna Langer- Kałek w 1982 r.). Aż trudno uwierzyć, że plonem olimpijskich zmagań Polek na tym dystansie jest tylko jeden brązowy medal ostatniej z wymienionych zawodniczek, wywalczony podczas igrzysk w Moskwie (1980). Po zakończeniu kariery przez Lucynę Kałek nastąpiła w tej konkurencji w Polsce kilkunastoletnia posucha, przerwana pojawieniem się utalentowanej Aurelii Trywiańskiej, finalistki mistrzostw świata w 2003 r.

103 Rekordzistki Świata 12,21 s –Jordanka- Donkowa- Bułgaria Europy

104 Rekordzistaka Polski Pochodzi z warszawy. Jej czas to 12,36 s. Grażyna Rabsztyn

105 PIŁKA NOŻNA CIEKAWOSTKI

106 Pierwszy raz w TV: Pierwsza transmisja telewizyjna miała miejsce podczas mistrzostw świata 1954 roku w Szwajcarii. Nadano relacje z dziewięciu spotkań turnieju. Pierwszą transmisję satelitarną z mistrzostw przeprowadzono w 1966 r., z Anglii na kontynent amerykański. 

107 Najszybszy gol: Joachim Isadore przepuścił najszybszego gola w historii - po 1 sekundzie. Dlaczego? Modlił się i nie zauważył, że już zaczął się mecz.

108 Zdobył aż 4 gole: W 1923r. Man United zremisował 2:2 z Oldhamem
Zdobył aż 4 gole: W 1923r. Man United zremisował 2:2 z Oldhamem. Co w tym dziwnego? Wszystkie gole strzelił obrońca "Red Devils", Sammy Wynne: 2 w dobrym kierunku, i 2 w troszkę innym...

109 Tragedie w historii piłki nożnej: Drewniane trybuny stadionu Rangersów rozleciały się. Zabici- 25, ranni- około setki Na stadionie Boltonu złamała się barierka. Zabici Ponownie stadion Rangers. Pękają barierki schodów, ginie 66 osób.

110 Kilka ważnych dat w historii piłki: 1865r
Kilka ważnych dat w historii piłki: 1865r. Ustalono wysokość bramki na 2.4 m. Wcześniej nie było poprzeczki! 1871r. Ustalono, że tylko jeden piłkarz w drużynie może brać piłkę w ręce r. Wymyślono rzut rożny r. Taśmę między słupkami zastąpiono sztywną poprzeczką r. Wynaleziono siatki w bramkach r.-1892r. Wprowadzono rzut karny r. Bramkarze mogą łapać piłkę tylko w polu karnym r. Obrońcy w trakcie wykonywania rzutu wolnego muszą stać co najmniej 10 jardów od piłki r. Gracz wykonujący rzut rożny może dotknąć futbolówki tylko raz.  1925r. Wprowadzono spalone.

111 Brudna bluza: W 1911 r. bramkarz - Dick Rose rozegrał w jednej, nie pranej bluzie 23 mecze ! Dziwny gwizdek: W 1955r. Arsenal grał z Blackpoolem. Dennis Evans usłyszał gwizdek. Myśląc, że to już koniec zwycięskiego meczu, kopnął piłkę do własnej bramki. Gwizdek... dobiegł z trybun.

112 Najwyższy i najniższy piłkarz: Jednym z najwyższych piłkarzy w historii był Albert Iremonger, który mierzył sobie 1,98 m. Kiedy wkurzył się na sędziego, albo przeciwników, to siadał na piłce i jakoś nie miał ochoty z niej zejść... Z kolei najniższy był Alex James, który by dosięgnąć wieszaka musiał stawać na ławce.

113 Najsilniejszy strzał :
211 kilometrów na godzinę - Ronny Heberson

114

115 Korsze-Warszawa Planowanie trasy

116 Trasa wynosi ok. 250 km, a podróż trwa ponad 4 godziny.

117 Niektóre z miast na naszej trasie :
RESZEL CHORZELE

118 PRZASNYSZ

119 SZCZYTNO PUŁTUSK

120 Moja droga do szkoły

121

122 Pokonując codziennie tą samą, utartą ścieżkę do szkoły czy pracy, często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele niezwykłych rzeczy i zjawisk napotykamy. Dzień za dniem snuje się z mozołem w oparach nudy i cyklicznie powtarzających się zdarzeń. Odurzeni monotonnością codziennego spacerowania do i ze szkoły zapominamy, że dookoła nas jest świat pełen przygód i niespotykanych zdarzeń.

123 Moja droga do szkoły zaczyna się na ul. Kilińskiego
Moja droga do szkoły zaczyna się na ul. Kilińskiego. Idę około 100 m mijając domki i bloki.

124 Następnie skręcam w prawo i mijam nasz osiedlowy sklepik „W naszym sklepie”. Idę około 400 m drogą otoczoną polami.

125 Następnie skręcam w lewo, przechodze przez pasy idę około 100 m , przechodze przez tory i skręcam w prawo.

126 Następnie idąc około 200 m mijam pocztę, skręcam w lewo i już jestem na boisku szkolnym gdzie spotykam moich szkolnych przyjaciół.

127 Prezentację wykonały:
Białous Justyna III B Pupin Katarzyna III A Zajul Emilia III A Rechinbach Agnieszka III A Michałowska Anita III A Kostyra Aleksandra III A Mikulska Marta III A Bańka Aleksandra III A Łozowska Diana III B Aleksandra Lis III B

128


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google