Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach ID grupy: 96/85_MP_G1 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: semestr pierwszy, rok szkolny 2009/2010

3 Oto my pełni nadziei i chętni do pracy.

4 Plan naszej prezentacji: Budowa atomu Cząsteczki Oczyszczanie i uzdatnianie wody do picia Wzory matematyczne Dowody na istnienie cząsteczek Mikroskopowanie Budowa Ziemi

5 Budowa atomu : Atom składa się z jądra skupiającego prawie całą masę atomu oraz z elektronów, cząstek ujemnych, krążących wokół jądra po powłokach z bardzo dużymi prędkościami. W skład jądra wchodzą protony, cząstki o ładunku dodatnim, oraz elektrycznie obojętne neutrony.

6 Cząsteczki: W cząsteczce wody następuje przesunięcie elektronów w stronę atomu tlenu. Powoduje to, że atom tlenu ma pewien ładunek ujemny, a atomy wodoru odpowiadający mu ładunek dodatni. Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki i pomiędzy nimi powstaje tak zwane wiązanie wodorowe. Mówimy, że cząstka wody jest polarna, czyli tworzy dipol.

7 Tlenek węgla (IV) (CO2) to bezbarwny gaz, pozbawiony zapachu, niepalny, cięższy jest od powietrza, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Łatwo ulega skropleniu. W przyrodzie występuje w stanie wolnym lub związanym.

8 Oczyszczanie i uzdatnianie wody do picia Tak wygląda zanieczyszczona woda (ścieki) pod mikroskopem.

9 W ten sposób oczyszczane są ścieki W tych silosach woda jest uzdatniana do picia.

10 Wzory matematyczne

11 Tyle wzorów jak je wszystkie zapamiętać???

12 Dowody na istnienie cząsteczek Uczeni badając przyrodę, odkrywali i badali zjawiska, których nie udało się inaczej wyjaśnić, jak tylko przyjmując, że materia składa się z atomów i cząsteczek. Wykonaliśmy kilka doświadczeń, które przekonują nas o prawdziwości tej hipotezy.

13 Doświadczenie z denaturatem i wodą Do połowy objętości probówki wlewamy wodę, a następnie dolewamy denaturat tak aby ciecze nie wymieszały się. Zaznaczamy górny poziom cieczy. Zatykamy wylot probówki i mieszamy jej zawartość. Sprawdzamy czy ilość cieczy w probówce nie zmienił się. Obserwacje: Poziom cieczy w probówce obniżył się. Wniosek: Woda i denaturat mają budowę ziarnistą. Podczas ich mieszania puste miejsca między cząsteczkami denaturatu wypełniają cząsteczki wody.

14 Doświadczenie modelowe Do zlewki wsypujemy herbatę rozpuszczalną o drobnych granulkach i dosypujemy identyczną objętość fasoli. Zaznaczamy górny poziom obydwu substancji. Otwór zlewki zamykamy i mieszamy obydwie substancje. Obserwacje: Poziom mieszaniny w zlewce zmniejszył się Wnioski: To doświadczenie modelowe tłumaczy wynik poprzedniego doświadczenia i potwierdza hipotezę o cząsteczkowej budowie materii.

15 Mikroskopowanie: Mikroskop – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem. NrElement budowySłuży do: 1OkularPowiększenia obrazu tworzonego przez obiektyw mikroskopu. 2RewolwerProstej zmiany obiektywu. 3ObiektywZbierania światła wychodzącego z przedmiotu i tworzy jego powiększony obraz pośredni. 4Śruby makrometrycznejUstawiania odległości przedmiot – obiektyw; do ustalania ostrości. 5Śruby mikrometrycznej 6Stolik przedmiotowyUmocowania preparatu i jego przesuwu w poziomie. 7LusterkoNaświetlania badanego obiektu. 8KondensorKoncentruje światło formując z niego stożek. 9StatywZapewnienia sztywności konstrukcji, przesuwa w pionie stolik przedmiotowy względem obiektu. Układ optyczny mikroskopu tworzy obiektyw i okular, a powstały obraz jest pozorny, odwrócony i powiększony.

16 Budowa Ziemi

17 Litosfera zapewnia zasoby naturalne, które są eksploatowane przez człowieka. Niektóre z nich to surowce nieodnawialne, których ponowne uzupełnienie w wyniku procesów naturalnych jest niemożliwe w krótkim czasie. ze złóż paliw kopalnych zawartych w skorupie ziemskiej wydobywa się ropę naftową, węgiel, gaz ziemny i torf. Skorupa ziemska skorupa ziemska kontynentalna składa się ze skał magmowych (granit, andezyt), skał osadowych, metamorficznych (gnejs, łupek, marmur, kwarc), minerałów (kwarc, skaleń, mika, kalcyt, aragonit, dolomit); skorupa ziemska oceaniczna składa się głównie z bazaltu.

18 Budowa Ziemi Atmosfera czyli powietrze składa się przede wszystkim z azotu (78%), tlenu oraz argonu. Zawiera śladowe ilości dwutlenku węgla i gazów szlachetnych Hydrosferę tworzą wody powierzchniowe (oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna) i podziemne jak również lodowce, pokrywy śnieżne oraz para wodna. Oceany pokrywają około 71% powierzchni Ziemi.

19 Budowa Ziemi

20 Czekamy na test na wyjście mamy nadzieję, że czegoś się nauczyliśmy.

21 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google