Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach
ID grupy: 96/85_MP_G1 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: semestr pierwszy, rok szkolny 2009/2010

3 Oto my pełni nadziei i chętni do pracy.

4 Plan naszej prezentacji:
Budowa atomu Cząsteczki Oczyszczanie i uzdatnianie wody do picia Wzory matematyczne Dowody na istnienie cząsteczek Mikroskopowanie Budowa Ziemi

5 Budowa atomu: Atom składa się z jądra skupiającego prawie całą masę atomu oraz z elektronów, cząstek ujemnych, krążących wokół jądra po powłokach z bardzo dużymi prędkościami. W skład jądra wchodzą protony, cząstki o ładunku dodatnim, oraz elektrycznie obojętne neutrony.

6 Cząsteczki: W cząsteczce wody następuje przesunięcie elektronów w stronę atomu tlenu. Powoduje to, że atom tlenu ma pewien ładunek ujemny, a atomy wodoru odpowiadający mu ładunek dodatni. Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki i pomiędzy nimi powstaje tak zwane wiązanie wodorowe. Mówimy, że cząstka wody jest polarna, czyli tworzy dipol.

7 Tlenek węgla (IV) (CO2) to bezbarwny gaz, pozbawiony zapachu, niepalny, cięższy jest od powietrza, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Łatwo ulega skropleniu. W przyrodzie występuje w stanie wolnym lub związanym.

8 Oczyszczanie i uzdatnianie wody do picia
Tak wygląda zanieczyszczona woda (ścieki) pod mikroskopem.

9 W tych silosach woda jest uzdatniana do picia.
W ten sposób oczyszczane są ścieki

10 Wzory matematyczne

11 Tyle wzorów jak je wszystkie zapamiętać???

12 Dowody na istnienie cząsteczek
Uczeni badając przyrodę, odkrywali i badali zjawiska, których nie udało się inaczej wyjaśnić, jak tylko przyjmując, że materia składa się z atomów i cząsteczek. Wykonaliśmy kilka doświadczeń, które przekonują nas o prawdziwości tej hipotezy.

13 Doświadczenie z denaturatem i wodą
Do połowy objętości probówki wlewamy wodę, a następnie dolewamy denaturat tak aby ciecze nie wymieszały się. Zaznaczamy górny poziom cieczy. Zatykamy wylot probówki i mieszamy jej zawartość. Sprawdzamy czy ilość cieczy w probówce nie zmienił się. Obserwacje: Poziom cieczy w probówce obniżył się. Wniosek: Woda i denaturat mają budowę ziarnistą. Podczas ich mieszania puste miejsca między cząsteczkami denaturatu wypełniają cząsteczki wody.

14 Doświadczenie modelowe
Do zlewki wsypujemy herbatę rozpuszczalną o drobnych granulkach i dosypujemy identyczną objętość fasoli. Zaznaczamy górny poziom obydwu substancji. Otwór zlewki zamykamy i mieszamy obydwie substancje. Obserwacje: Poziom mieszaniny w zlewce zmniejszył się Wnioski: To doświadczenie modelowe tłumaczy wynik poprzedniego doświadczenia i potwierdza hipotezę o cząsteczkowej budowie materii.

15 Mikroskopowanie: Mikroskop – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem. Nr Element budowy Służy do: 1 Okular Powiększenia obrazu tworzonego przez obiektyw mikroskopu. 2 Rewolwer Prostej zmiany obiektywu. 3 Obiektyw Zbierania światła wychodzącego z przedmiotu i tworzy jego powiększony obraz pośredni. 4 Śruby makrometrycznej Ustawiania odległości przedmiot – obiektyw; do ustalania ostrości. 5 Śruby mikrometrycznej 6 Stolik przedmiotowy Umocowania preparatu i jego przesuwu w poziomie. 7 Lusterko Naświetlania badanego obiektu. 8 Kondensor Koncentruje światło formując z niego stożek. 9 Statyw Zapewnienia sztywności konstrukcji, przesuwa w pionie stolik przedmiotowy względem obiektu. Układ optyczny mikroskopu tworzy obiektyw i okular, a powstały obraz jest pozorny, odwrócony i powiększony.

16 Budowa Ziemi

17 Budowa Ziemi Skorupa ziemska Litosfera
skorupa ziemska kontynentalna składa się ze skał magmowych (granit, andezyt), skał osadowych, metamorficznych (gnejs, łupek, marmur, kwarc), minerałów (kwarc, skaleń, mika, kalcyt, aragonit, dolomit); skorupa ziemska oceaniczna składa się głównie z bazaltu. Litosfera zapewnia zasoby naturalne, które są eksploatowane przez człowieka. Niektóre z nich to surowce nieodnawialne, których ponowne uzupełnienie w wyniku procesów naturalnych jest niemożliwe w krótkim czasie. ze złóż paliw kopalnych zawartych w skorupie ziemskiej wydobywa się ropę naftową, węgiel, gaz ziemny i torf.

18 Atmosfera Budowa Ziemi Hydrosferę
czyli powietrze składa się przede wszystkim z azotu (78%), tlenu oraz argonu. Zawiera śladowe ilości dwutlenku węgla i gazów szlachetnych Hydrosferę tworzą wody powierzchniowe (oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna) i podziemne jak również lodowce, pokrywy śnieżne oraz para wodna. Oceany pokrywają około 71% powierzchni Ziemi.

19 Budowa Ziemi

20 Czekamy na test na wyjście mamy nadzieję, że czegoś się nauczyliśmy.

21


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google