Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 WAŁCZU ID grupy: 98/82 Opiekun: MARTA KAŁAMAJA Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNE Temat projektowy: GĘSTOŚC MATERII Semestr/rok szkolny: II/2009/2010

3 Wstęp Bogactwo zjawisk przyrody tworzy różne postacie materii, która jest w ciągłym ruchu i ulega ciągłym przemianom. Żywa komórka, obłoki, światło, woda są różnymi formami materii. Właściwie każdą substancję można podzielić na mniejsze części, a te z kolei na jeszcze mniejsze. Na jak małe części moglibyśmy podzieli materię, gdybyśmy mieli odpowiednie narzędzia? Takie pytania stawiali sobie starożytni filozofowie. Jedni uważali, że materia ma budowę ciągłą i może by dzielona bez końca, inni uważali, że istnieje kres podziału. Tak miedzy innymi uważał Demokryt, który wprowadził pojęcie atomu, czyli najmniejszej porcji materii, której nie można już dzielic.

4 Wstęp cd. Uważał on, że między atomami istnieją wolne przestrzenie. Materia przypomina, więc ogromną piaskownicę, wypełnioną ziarenkami piasku. Obecnie wiemy, że materia ma budowę ziarnistą. Składa się ona z różnych substancji, zbudowanych z cząsteczek i atomów. W XX wieku chemicy i fizycy poznali dokładnie budowę atomu. Okazało się, że składa się on z mniejszych elementów: jądra atomowego i otaczających je elektronów. Jądro atomowe zawiera w sobie protony i neutrony. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły nową hipotezę, że protony i neutrony składają się z jeszcze mniejszych elementów tzw. kwarków.

5 elektron atom jądro proton neutron kwark

6 Materia występuję w różnych stanach skupienia: Stan stały Stan ciekły Stan gazowy Stany skupienia materii

7 Przykładami ciał które mogą przyjmować każdy z trzech stanu są: Woda stan stały- lód stan ciekły – woda np. zbiorniki wodne takie jak: jeziora, morza, itp. stan gazowy - para

8 Stany skupienia materii Żelazo stan stały - to taki w jakim najczęściej widzimy stan ciekły – żelazo występuję w tym stanie gdy ogrzejemy je do temperatury 1538°C Rtęć stan stały – występuje gdy oziębimy rtęć do temperatury -39°C stan ciekły – występuje w warunkach normalnych np. w termometrach rtęciowych

9 Gęstość Wszystkie ciała mają pewną masę i zajmują pewną objętość. Bardzo często obserwujemy zjawisko takie że ciała mają taką samą masę ale ich objętości się różnią lub też tak że ciała mają różne masy a takie same objętości. Dzieje się tak z bardzo prostego powodu każde ciał zbudowane jest z różnych substancji.

10 Gęstość Gęstość jest jedną z najbardziej podstawowych wielkości charakteryzujących materię. Gęstość jest wielkością fizyczną, która określa stopień koncentracji materii. Gęstość jest równa stosunkowi masy do jego objętości i wyraża się wzorem: d = m/V m – masa ciała (kg) V – objętość ciała (m³) d – gęstość (kg/m³)

11 Jednostka gęstości Jednostką gęstości jest w międzynarodowym układzie SI wielkości mechanicznych: kg/m³ Inne jednostki to np.: g/cm³

12 Gęstość Dla większości substancji, w miarę wzrostu temperatury, a także przy zmianie stanu skupienia z ciała stałego w ciecz i gaz, gęstość maleje. Te same substancje w stanie gazowym maja zdecydowanie mniejszą gęstość, niż w stanie ciekłym i stałym. Dzieje się tak, gdyż odległość między cząsteczkami w ciałach stałych są małe, w cieczach trochę większe, a w gazach jeszcze większe. Przykładem może tu być powietrze, które w temperaturze 20°C ma gęstość 1,2 kg/m³, a skroplone ma gęstość 960 kg/m³.

13 Tabele gęstości niektórych substancji (przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym) Ciałow kg/m³ Aluminium (glin)2720 Arsen5776 Azbest2000-2800 Bar3600 Beryl2690-2700 Bor3300 Beton1800-2400 Bizmut9807 Brąz8800-8900 1.GĘSTOŚC CIAŁ STAŁYCH

14 Gęstość ciał stałych (CIĄG DALSZY) Ciało w kg/m³ Chrom6920 Cegła1400-2200 Cyna (biała)7200-7400 Cynk 7130-7200 Drewno – dąb600-900 – lipa400-600 Fosfor biały1830 Gips2310-2330

15 Gęstość ciał stałych (CIĄG DALSZY) Ciało w kg/m³ Glina (sucha)1500-1800 Grafit 2300-2720 Guma (wyroby)1100-1190 Inwar8000 Iryd22400 Kadm8640 Korek220-260 Kreda 1800-2600 Krzem2329,6

16 Gęstość ciał stałych (CIĄG DALSZY) Ciało w kg/m³ Kwarc 2500-2800 Lód przy 0 °C880-920 Magnez1740 Marmur2670 Mosiądz 8400-8700 Ołów11300-11400 Parafina870-910 Piasek (suchy)1550-1800 Platyna21450

17 GĘSTOŚC CIAŁ STAŁYCH (CIĄG DALSZY) Ciałow kg/m³ Porcelana 2300-2500 Potas870 Srebro10500 Śnieg125 Szkło zwykłe 2400-2800 Tłuszcze920-940 Węgiel drzewny300-600 Wosk950-980 Złoto19282

18 Gęstość ciał ciekłych Ciałow kg/m³ alkohol etylowy790 alkohol metylowy790 benzyna700 krew ludzka1050 mleko1030 nafta810 oliwa920 olej rycynowy950 rtęć13546 woda998

19 Gęstość ciał gazowych Ciałow kg/m³ acetylen1,16 amoniak0,76 argon1,780 azot1,25 butan2,703 chlor3,21 chlorowodór1,64 dwutlenek azotu2,05 dwutlenek siarki2,83

20 Gęstość ciał gazowych (CIĄG DALSZY) Ciałow kg/m³ dwutlenek węgla1,96 etan1,32 fluor1,69 hel0,178 metan 0,71 powietrze1,29 siarkowodór1,529 tlen1,43 tlenek węgla1,25 wodór0,08989

21 Zadanie 1 I. Porównaj masy sześcianów o takich samych objętościach, ale zbudowanych z różnego materiału. Obliczmy objętość sześcianu: V=a³ V= (3cm)³ V=27cm³ a=3cm Sześcian zbudowany z aluminium. a=3cm Sześcian zbudowany ze srebra a- długość krawędzi sześcianu

22 Zadanie 1 cd. Zamieniamy jednostki: 1cm = 0,01m 1cm³ = 0,000001m³ A więc objętość sześcianu jest równa: 27* 0,000001m³=0,000027 m³ Wyszukujemy w tabelach gęstość aluminium i złota. Gęstość aluminium= 2720 kg/m³ Gęstość złota= 19282 kg/m³

23 Zadanie 1 cd. Korzystamy ze wzoru na gęstość: d=m/V Przekształcamy powyższy wzór tak aby móc obliczyć masę sześcianów. d=m/V /*V d*V=m m=V*d

24 Zadanie 1 cd. Podstawiamy wartości liczbowe do wzoru. Najpierw obliczamy masę sześcianu zbudowanego z aluminium (m1): m1= 0,000027 * 2720 m1= 0,07344 kg Teraz obliczamy masę sześcianu zbudowanego ze złota (m2): m2= 0,000027 * 19282 m2= 0,520614 kg

25 Zadanie 1 cd. Sprawdzenie jednostki: m=d*V kg = kg/m³ * m³ = kg Porównujemy masy sześcianów: m1= 0,07344 kg m2= 0,520614 kg m1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/839831/slides/slide_25.jpg", "name": "Zadanie 1 cd.", "description": "Sprawdzenie jednostki: m=d*V kg = kg/m³ * m³ = kg Porównujemy masy sześcianów: m1= 0,07344 kg m2= 0,520614 kg m1

26 Zadanie 2 Naczynie napełniono całkowicie, wlewając 16 kg nafty. Jaką masę będzie miała rtęć, która wypełni to samo naczynie? Dane:Szukane: m1 = 16kg – masa naftym2 = ? d1= 810 kg/m³ - gęstość nafty d2 = 13546 kg/m³ - gęstość rtęci

27 Zadanie 2 cd. ROZWIĄZANIE: Objętość w obu przypadkach jest jednakowa (V1=V2), więc porównujemy je: d1=m1/V1 => V1=m1/d1 oraz V2=m2/d2 Z faktu, że V1=V2 otrzymujmy: m1/d1=m2/d2 Przekształcamy wzór, korzystając z proporcji m1/d1=m2/d2 m1*d2= m2*d1 /: d1 m2= (m1*d2):d1

28 Zadanie 2 cd. Podstawiamy wartości liczbowe: m2 = (16kg* 13546 kg/m³):810 kg/m³ m2 = 216736kg²/m³:810 kg/m³ m2 = 267,58kg Odp. Masa rtęci wynosi 267,58 kg.

29 Zadanie 3 Wyraź gęstość poniższych planet w kg/m³: a) Ziemia – 5,43 g/cm³ b) Mars – 3,94 g/cm³ c) Saturn – 0,71 g/cm³

30 Zadanie 3 cd. Rozwiązanie: a) Zamieniamy jednostki: 1g=0,001kg 1cm³=0,000001m³ g/cm³=0,001kg/0,000001m³=1000kg/m³ 5,43*1000kg/m³=5430kg/m³=5,43*10³kg/m³ b) 3,94*1000kg/m³=3940kg/m³=3,94*10³kg/m³ c) 0,71*1000kg/m³=710kg/m³=7,1*10²kg/m³

31 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google