Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna Temat projektowy: Załamanie światła Semestr/rok szkolny: semestr 5; 2011/2012

3 Współczynnik załamania światła: n n= c/v c= prędkość światła w próżni c= 3*10 8 m/s v= szybkość światła w danym ośrodku

4 V szkła n wody >n powietrza

5 Załamanie światła obserwujemy na granicy dwóch ośrodków przezroczystych o różnych współczynnikach załamania światła.

6 Załamanie od prostopadłej Załamanie od prostopadłej obserwujemy, gdy światło przechodzi np. ze szkła do powietrza. α β

7 Załamanie do prostopadłej Załamanie do prostopadłej obserwujemy, gdy światło przechodzi np. z powietrza do szkła. α β

8

9

10 ZAŁAMANIE DO PROSTOPADŁEJ

11 Prawo załamania sformułował Snellius. Promień padający i załamany oraz prostopadła padania (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie, a kąty spełniają zależność: n 1 – współczynnik załamania światła ośrodka pierwszego, n 2 – współczynnik załamania światła ośrodka drugiego, n 21 –względny współczynnik załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego, α 1 – kąt padania, kąt między promieniem padającym a normalną do powierzchni granicznej ośrodków, β 2 – kąt załamania, kąt między promieniem załamanym a normalną.

12 Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi wówczas gdy, promień świetlny pada na granicę 2 ośrodków przezroczystych, pod kątem większym niż kąt graniczny α gr i wychodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania, do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania (n 1 > n 2 )

13 Kąt graniczny jest to kąt padania, dla którego kąt załamania wynosi 90°. Łatwo zauważyć, że z prawa załamania Ponieważ sinβ = sin90° = 1, to

14 Przykładowe zdjęcia całkowitego wewnętrznego odbicia

15 bryła z przezroczystego materiału ograniczona przynajmniej dwiema nierównoległymi płaszczyznami, służąca do załamywania lub odbijania wiązki światła albo do jej rozszczepiania na barwy składowe

16 Rozszczepienie światła spowodowane jest różną prędkością rozchodzenia się promieni świetlnych o różnych barwach. Różna prędkość rozchodzenia się światła owocuje oczywiście różnym współczynnikiem załamania światła i różnym kątem załamania (patrz zjawisko załamania światła). Ponieważ zaś światło białe jest mieszaniną świateł o wielu barwach, to przepuszczenie go przez pryzmat spowoduje rozdzielenie poszczególnych składowych na piękną tęczę.

17

18

19 Źródła www.wikipedia.pl http://www.fizykon.org/optyka/optyka_rozszczep ienie_swiatla.htm http://www.fizykon.org/optyka/optyka_rozszczep ienie_swiatla.htm http://sjp.pwn.pl/ Encyklopedia PWN Świat fizyki – podręcznik dla gimnazjum, wyd. Zamkor Fizyka i astronomia dl każdego – podręcznik dla LO – wydawnictwo Zamkor

20 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google