Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu

3 ID GRUPY : 98/3_ MF _ G 1

4 K OMPETENCJA : MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

5 T EMAT PROJEKTOWY : G ĘSTOŚĆ MATERII

6 S EMESTR / ROK SZKOLNY : S EMESTR II/ ROK SZKOLNY : 2009/2010

7

8 B ADANIEM MATERII ZAJMOWALI SIĘ :

9 A RCHIMEDES Archimedes (ok. 287- 212 p.n.e.) grecki filozof przyrody i matematyk. Zajmował się równowagą ciał pływających oraz mechaniką. Wniósł olbrzymi wkład w rozwój matematyki i geometrii.

10 Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.

11 K AŻDE CIAŁO ZANURZONE W CIECZY TRACI POZORNIE NA CIĘŻARZE TYLE, ILE WYNOSI CIĘŻAR CIECZY WYPARTEJ PRZEZ TO CIAŁO.

12 J AMES P RESCOTT J OULE Fizyk angielski, członek Towarzystwa Królewskiego ( ur. 24.12.1818-11.10.1889). Prowadził badania w dziedzinie elektromagnetyzmu, ciepła i budowy materii. Zajmował się wraz z W. Thomsonem energią wewnętrzną gazów.

13 J OHN W ILLIAM S TRUTT Brytyjski fizyk, profesor uniwersytetu w Cambridge i Londynie (ur. 12.11.1842- 30.06.1919). Prowadził prace dotyczące teorii fal sprężystych. W 1904r. otrzymał nagrodę Nobla za badanie gęstości najważniejszych gazów i wynikłe z tych badań odkrycie argonu.

14 Wzór na gęstość = ρ (grecka litera "ro") - gęstość (w układzie SI w kg/m³) m - masa (w układzie SI w kg) V - objętość (w układzie SI w m³)

15

16 Zadania

17 Z jaką prędkością przelewa się woda z jednego zbiornika do drugiego: a)15 l/min b)1 l/min c)1 l/s Zadanie1 (1pkt)

18 Odpowiedź: a)15 l/min

19 Wodór0,8989 Hel0,178 Azot1,25 Tlenek węgla (||)1,25 Powietrze1,29 Tlen1,43 Argon1,780 Tlenek węgla (IV)1,96 Chlor3,21 Substancja Gęstość kg/m³

20 Wymień dwa gazy lżejsze i dwa gazy cięższe od powietrza. Zadanie 2 (1pkt)

21 Odpowiedź lżejsze np. - wodór, hel cięższe np. - tlen, argon

22 Drewno (d ą b) 1340 Bakelit1340 Magnez1740 Marmur2670 Aluminium2720 Bor3300 Mosi ą dz 8400-8700 Srebro10500 Rad12350 Cia ł a sta ł e w kg/m³ w 20 °C

23 Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. a) drewno ma mniejszą gęstość niż bakelit b) rad jest cięższy od mosiądzu c) gęstość srebra jest większa od gęstości magnezu Zadanie 3 ( 3pkt)

24 Odpowiedź a) fałsz b) prawda c) prawda

25 G ĘSTOŚCI WYBRANYCH CIECZY W TEMPERATURZE 22 O C CIECZGĘSTOŚĆ (kg/m 3 ) Benzyna700 Aceton790 Alkohol etylowy790 Oliwa920 Nafta920 Olej rycynowy950 WODA1000 Mleko1030 Krew ludzka1050 Kwas octowy1050 Kwas solny1190

26 Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. 1. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m 3. 2. Alkohol etylowy ma większą gęstość niż kwas octowy. 3. Gęstość krwi ludzkiej i kwasu octowego jest sobie równa. Zadanie 4 (3pkt)

27 O DPOWIEDŹ 1. Prawda. 2. Fałsz. Gęstość kwasu octowego wynosi 1050 kg/m³, a alkoholu etylowego - 790 kg/m³. 3. Prawda. Gęstość kwasu octowego i krwi ludzkiej wynosi 1050 kg/m³.

28 Przykład 1: Szyba o rozmiarach 150cm x 70cm x 0,4cm waży 10,5kg. Oblicz gęstość szkła. Dane: V=150x70x0,4=4200cm³=4,2m³ m=10,5kg d=? Rozwiązanie: d=m/V d=10,5:4,2 d=2,5 [kg/m³] Odp. : Gęstość szkła wynosi 2,5kg/m³.

29 Dane: m = 85 kg = 85000g d = 0,85 g/cm 3 V = ? d = m/V V = m/d V = 85000g : 0,85 g/cm 3 V = 100000 cm 3 = 0,1m 3 Odp.: Pojemność tego zbiornika wynosi 0,1 m 3. Przykład 2 Zbiornik na paliwo w traktorze mieści 85 kg oleju napędowego. Gęstość oleju wynosi 0,85g/cm 3. Ile wynosi pojemność tego zbiornika?

30 Przykład 3 Ile waży 5l słoik z rtęcią, której gęstość wynosi 13,6g/cm 3 ? Dane: V = 5l = 5dm 3 = 5000cm 3 d = 13,6 g/cm 3 m = ? m = d x V m = 13,6 g/cm 3 x 5000cm 3 m = 68000g = 68 kg Odp. Słoik wypełniony rtęcią waży 68 kg.

31 Oblicz gęstość benzyny, wiedząc, że 20 litrów (dm 3 ) waży 13,6 kg. Zadanie 5 (2pkt)

32 R OZWIĄZANIE DO ZADANIA 5 Dane: V = 20 dm 3 m = 13,6 kg d = ? d = m/V d = 13,6 kg : 20 dm 3 d = 0,68 kg/dm 3 d = 680 kg/m 3 Odp.: Gęstość benzyny wynosi 680 kg/m 3.

33 S PRAWDŹ SAM SIEBIE Jesteś mistrzem! 9-10pkt Bardzo dobrze. 7-8pkt Jest ok.5-6pkt Stać cię na więcej.3-4pkt Koniecznie poćwicz.0-2pkt

34 Z A UWAGĘ DZIĘKUJĄ : Dagmara Dawszewska Jagoda Pawłowicz Sandra Zaczkowska Łukasz Baran Konrad Chrzanowski Katarzyna Jakim Ewa Kozłowska Paulina Ostrzycka Karolina Zdanowicz Borys Rataj Opiekun projektu – Bogusława Jarosz


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google