Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat: Semestr: Opiekun: Zespół Szkół Miejskich nr1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie 96/26_MP_G2 matematyczno – przyrodnicza Komórka i jej centrum dowodzenia zmianą, DNA I roku szkolnego 2011/2012 Mariola Jasi ń ska

3 Komórka i jej centrum dowodzenia zmianą, DNA CELE PROJEKTU: Poznanie struktury i funkcjonowania komórki roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej oraz nabywanie umiejętności opisu i obserwacji procesów biologicznych zachodzących w tych komórkach. Zgromadzenie informacji dotyczących budowy kwasów nukleinowych, dziedziczenia cech u człowieka. Poznanie procesów podziału komórki: mitozy i mejozy oraz sporządzenie preparatów mikroskopowych jak i dokonanie obserwacji mikroskopowej. Poznanie chorób genowych i chromosomowych człowieka jak i przyczyn ich powstawania. Wyszukanie współzależności między wiekiem matki a częstotliwością pojawienia się Zespołu Downa u dziecka. Konstruowanie krzyżówek genetycznych. Odkrywanie kierunku przebiegu osmozy w zależności od stężenia substancji.

4 Poziomy organizacji życia czyli, hierarchia struktur o malejącej organizacji. BiosferaBiocenozaPopulacjaOrganizmUkładNarz ą dTkankaKomórkaStruktury komórkoweZwi ą zki chemicznePierwiastki biogenne

5 Budowa organizmu jednokomórkowego Chcesz wiedzieć więcej? KLIKNIJ!

6 Porównanie budowy komórek różnych organizmów Struktura komórkowa Martwa / Ż ywa Ro ś linna Zwierz ę ca BakteriiGrzyba Funkcje Ściana komórkowa M+-++ Ochronna, nadaje kształt Błona komórkowa ż ++++ Ochronna, oddziela wstępnie komórkę od środowiska, zapewnia dwukierunkowy transport substancji Wodniczka ż /M++-+ Magazynuje substancje zapasowe, wodę, zapewnia jędrność komórce(turgor), zbiornik soku komórkowego Cytoplazma ż ++++ Otacza struktury komórkowe, miejsce reakcji biochemicznych Chloroplast ż +--- Miejsce przebiegu fotosyntezy Mitochondri um ż ++-+ Miejsce przebiegu oddychania komórkowego Jądro komórkowe ż ++-+ Kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi, odpowiada za rozmnażanie

7 Budowa organizmu zwierzęcego Obserwacje mikroskopowe oraz zrzut ekranowy: Adrianna Krepsztul Chcesz wiedzieć więcej? KLIKNIJ!

8 Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej KORZEŃ Utrzymywanie rośliny w podłożu Pobieranie wody i soli mineralnych z gleby ŁODYGA Stanowi rusztowanie Umożliwia dwukierunkowy przepływ substancji Może służyć do rozmnażania bezpłciowego OWOC Chroni nasiona Ułatwia rozsiewanie KWIAT Służy do rozmnażania płciowego LIŚĆ Wytwarzanie substancji odżywczych na drodze fotosyntezy Miejsce wymiany gazowej Miejsce transpiracji Zapewnia transport wody i soli mineralnych dzięki sile ssącej Wiem więcej… Kliknij!

9 Obserwacje mikroskopowe stożek wzrostu cebuli miękisz pomidora http://www.uwb.edu.pl/uniwersytet.php?p=1282 Wiem więcej… Obserwacji mikroskopowych oraz zrzuty ekranowe wykonali: Adrianna Krepsztul, Anna Choynowska, Rafał Kurkowski, Adrian Chalamoński, Marcin Tarnacki miękisz asymilacyjny

10 Budowa komórki roślinnej ściana komórkowa błona komórkowa cytoplazma chloroplast mitochondrium jądro komórkowe wakuola aparat Golgiego Schemat zaczerpnięty ze strony: www.e-biotechnologia.pl Wiem więcej...

11 Struktura komórkowa Martwa / Ż ywa Ro ś linna Zwierz ę ca BakteriiGrzyba Funkcje Ściana komórkowa M+-++ Ochronna, nadaje kształt Błona komórkowa ż ++++ Ochronna, oddziela wstępnie komórkę od środowiska, zapewnia dwukierunkowy transport substancji Wodniczka ż /M++-+ Magazynuje substancje zapasowe, wodę, zapewnia jędrność komórce(turgor), zbiornik soku komórkowego Cytoplazma ż ++++ Otacza struktury komórkowe, miejsce reakcji biochemicznych Chloroplast ż +--- Miejsce przebiegu fotosyntezy Mitochondri um ż ++-+ Miejsce przebiegu oddychania komórkowego Jądro komórkowe ż ++-+ Kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi, odpowiada za rozmnażanie

12 Gdzie w komórce znajduje się materiał genetyczny? Jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny który, ma postać długich, cienkich włókienek, jest to chromatyna, zbudowana z DNA oraz białek(histonów). Jeżeli komórka wchodzi w fazę podziałów, cząsteczki DNA spiralizują się tworząc chromosomy.

13 Kwasy nukleinowe DNA – kwas deoksyrybonukleinowy RNA – kwas rybonukleinowy Występuje w chromosomach, w jądrze komórkowym i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. DNA składa się z nukleotydów. Każdy nukleotyd zbudowany jest z cukru deoksyrobozy, reszty kwasu fosforanowego oraz jednej z czterech zasad azotowych: adeniny (A), tyminy (T), guaniny (G) lub cytozyny (C). DNA ma budowę prawoskrętnej podwójnej helisy. Zasady skierowane są do wnętrza i tworzą pary zasad połączone według wzoru: A - T ; G - C Występują w jądrze komórkowym i cytoplazmie. Podstawowe kwasy rybonukleinowe to: informacyjne RNA (mRNA) rybosomalne RNA (rRNA) transportujące RNA (tRNA)

14 Kwasy nukleinowe - porównanie Kwas nukleinowy DNARNA Jednostka budulcowa nukleotyd Zasady azotoweadenina, tymina, cytozyna, guanina adenina, uracyl, cytozyna, guanina Cukierdeoksyrybozaryboza Liczba nicidwiejedna Funkcjeno ś nik informacji genetycznej bierze udział w biosyntezie białka Szablon DNA oraz instrukcją izolacji DNA zostały pobrane ze strony: www.biocen.edu.pl

15 Oko w oko z DNA Film wraz z instrukcją z doświadczenia: Izolacja DNA znajduje się pod podanym adresem internetowym http://www.youtube.com/watch?v=PZ9owbtqH7Y Uczniowie zostali pogrupowani w 3 zespoły pracujące na różnych materiałach

16 Podziały komórkowe MITOZAMEJOZA Zachodzi w komórkach ciała (somatycznych)Zachodzi w komórkach macierzystych gamet Obejmuje jeden cykl podziałowyObejmuje dwa cykle podziałowe Z jednej komórki macierzystej powstaj ą dwie komórki potomne Z jednej komórki macierzystej powstaj ą cztery komórki potomne Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórce macierzystej z 2n do 2n Komórki potomne maj ą zredukowan ą do połowy liczb ę chromosomów z 2n do 1n Brak crossing overZachodzi crossing over Słu ż y namna ż aniu komórek, co prowadzi do wzrostu organizmu, regeneracji. Zapewnia stał ą liczb ę chromosomów w kolejnych pokoleniach, jest ź ródłem zró ż nicowania, prowadzi do zmienno ś ci. Źródło: Wyd. Operon

17 Mitoza Profaza – spiralizacja i kondensacja nici chromatynowych, wyodrębnienie się chromosomów, zanik otoczki jądrowej. Metafaza – chromosomy układają się centromerami w płaszczyźnie równikowej. Anafaza – podział centromerów oraz wędrówka chromatyd siostrzanych do przeciwległych biegunów komórki. Telofaza – zespoły chromosomów otaczają się otoczką, ulegają despiralizacji.

18 Sporządzanie preparatów mikroskopowych oraz obserwacje mikroskopowe mitozy Instrukcja z mikroskopowania: Obserwacja mitozy, podziału komórek roślinnych Przebieg: Umieść nad zlewką z wodą czosnek lub cebulę tak, by piętka dotykała się do powierzchni wody. Należy odciąć korzonki dł. ok. 2 cm i włożyć do alkoholu etylowego. Odetnij 1mm warstwy stożka, ułóż na szkiełku podstawowym przy kropli barwnika. Delikatnie przykryj i naciśnij watką szkiełko nakrywkowe. Możesz zabezpieczyć preparat przed wyschnięciem: po bokach szkiełka nakrywkowego wazeliną lub bezbarwnym lakierem do paznokci. Obserwuj podział komórek korzystając z preparatu świeżego lub trwałego.

19 Sporządzanie preparatów mikroskopowych oraz obserwacje mikroskopowe mitozy

20 Replikacja Biosynteza białka Kodowanie Procesy genetyczne związane z dziedziczeniem cech

21 Replikacja TO PROCES POWIELANIA CZĄSTECZKI DNA. ROZPOCZYNA SIĘ OD ROZPLECENIA PODWÓJNEJ HELISY. NASTĘPNIE DO KAZDEJ NICI DNA Z WOLNYCH NUKLEOTYDÓW DOBUDOWYWANA JEST NOWA NIĆ. PO REPLIKACJI PRZED SAMYM PODZIAŁEM PODWOJONA CHROMATYNA ZWIJA SIĘ W CHROMOSOMY. KAŻDY TAKI CHROMOSOM SKŁADA SIĘ Z CHROMATYD SIOSTRZANYCH. Źródło: Vademecum wyd.Operon

22 Biosynteza białka Wszystkie organizmy dysponują mechanizmem umożliwiającym realizację informacji genetycznej. Odbywa się ona w dwóch etapach. W pierwszym – informacja jest przepisywana z DNA na mRNA, a w drugim – na podstawie kolejności nukleotydów mRNA włączane są odpowiednie aminokwasy i powstaje białko. transkrypcja translacja Źródło: Świat biologii2 wyd. Nowa Era

23 Kod genetyczny W przyrodzie funkcjonuje uniwersalny system przyporządkowujący sekwencję (kolejność) ułożenia zasad w DNA i RNA sekwencji ułożenia aminokwasów w białku. Trójkowy Bezprzecinkowy Niezachodzacy Uniwersalny Zadanie Odczytaj zaszyfrowaną w DNA kolejność aminokwasów budujących fragment kolagenu. AGTGGTCCCAGAGGG CTC Źródło: Świat biologii2 wyd. Nowa Era

24 Krzyżówki genetyczne W pewnej rodzinie matka ma grupę krwi RH(-) natomiast ojciec jest heterozygotą pod względem antygenu D wchodzącego w skład czynnika Rh. Określ jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia w tej rodzinie dziecka z grupa krwi Rh(+). Gen: czynnik Rh D- OBECNY CZYNNIK Rh(+) d- brak czynnika Rh (-) DD- Rh(+) Dd- Rh (+) dd- Rh(-) Odpowiedź : Prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka z grupą krwi Rh(+) wynosi: 50%

25 Krzyżówki genetyczne Określ prawdopodobieństwo wystąpienia grupy Rh(-) u dzieci tej pary (zadanie poprzednie), zakładając, że rodzice mają grupę Rh(+) i są heterozygotami. Odpowiedź: Prawdopodobieństwo wystąpienia grupy krwi Rh(-) u dzieci tej pary wynosi 25%

26 Krzyżówki genetyczne Wiedząc że matka ma grupę krwi A i genotyp IAi, a ojciec grupę krwi B i genotyp IBi. Określ jaką grupę krwi mogą mieć ich dzieci? P: IAi x IBi G: IA oraz i oraz IB oraz i Ojciec/matkaIAi IBIAIBIBi iIAiii Odpowiedź: Ich dzieci mogą mieć grupy krwi AB;A;B; 0. Zadania opracowały: Natalia Borawska, Ewelina Zamojska, Monika Brzósko

27 mutacja nagła, trwała, dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, DNA MUTAGEN – czynnik wywołujący mutację. Promieniowanie UV Promieniowanie jonizuj ą ce (X, gamma) Promieniowanie radioaktywne Wysoka temperatura W ę glowodory np. benzopiren Analogi zasad np. bromouracyl Kwas azotowy (III) Nadtlenek wodoru Iperyt Źródło: Vademecum wyd. Operon Opracowali: Katarzyna Smolińska, Mateusz Groszyk

28 MUTACJEgenowe Substytucje - wymiana Delecja – utrata Insercja - wstawienie chromosomoweStrukturalne Liczbowe - genomowe Opracowali: Anna Choynowska, Klaudia Duchnowska, Paulina Borawska, Marcin Tarnacki

29 Choroby dziedziczne człowieka wywołane: Mutacjami genowymi Mutacjami chromosomowymi Fenyloketonuria Albinizm Mukowiscydoza Anemia sierpowata Pląsawica Huntingtona Hemofilia Daltonizm Dystrofia mięśniowa Zespół kociego krzyku Zespół Downa Zespół Turnera XO Zespół KlinefelteraXXY Źródło: Świat biologii2 wyd. Nowa Era

30 1.Problem badawczy: Zależność występowania chorób genetycznych (Zespołu Downa) od wieku matki. 2.Hipoteza: Im starsza matka tym większe prawdopodobieństwo występowania choroby Zespołu Downa. 3.Dane statystyczne: Wiek kobiety ciężarnej (lata) Ryzyko Zespołu Downa u płodu 251:946 301:626 351:249 371:163 391:89 411:51 431:29 *Źródło: Na podst. Snijders RJM, Sundberg K, Holzgreve W, Henry G, Nicolaides KH: Maternal age and gestation-specific risk for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:167-170 4.Hipoteza: Na podstawie danych z tabeli wynika, że wzięta przez nas hipoteza potwierdza się. 5.Wniosek: Kobiety w starszym wieku po zajściu w ciążę są znacznie bardziej narażone na występowanie chorób wrodzonych u ich płodu. Do wykrycia chorób genetycznych stosuje się badania prenatalne (badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego). Zadaniem badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych takich jak Zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów. Opracowały: Adrianna Krepsztul, Daria Sztolsztejner

31 Problem badawczy: Badanie kierunku przebiegu osmozy w zależności od stężenia środowiska roztworu Hipoteza: Woda wędruje w kierunku środowiska o wyższym stężeniu Przebieg: Do dwóch zlewek z wodą wsypać kolejno jedną oraz cztery łyżki soli a następnie wymieszać. Obrane i pokrojone 3 porcje ziemniaków wrzucić do prób badawczych oraz ustawić próbę kontrolną z czystą wodą. Obserwować zmiany. próba kontrolna próby badawcze masa substancji – 5g masa roztworu – 200g C%= ms/mr * 100% C%= 5g/200g*100% = 2.5% masa substancji – 20g masa roztworu – 200g C%= ms/mr * 100% C%= 20g/200g* 100%= 10%

32 Obserwacje: W próbie o najwyższym stężeniu soli, plasterki ziemniaka zwiotczały, stały się miękkie Wniosek: Osmoza polega na przenikaniu roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym. Komórki ziemniaka pozbywając się wody utraciły turgor Hipoteza jest prawdziwa

33 OSMOZA Cel: Badanie biernych ruchów wody przez błonę półprzepuszczalną (komórkową) w zależności od stężenia środowiska. Przebieg: Do ogórków dodajemy sól, zaś do rodzynki moczymy w wodnym roztworze cukru. Zostawiamy na 15 – 20 minut. Obserwacje: Na powierzchni ogórka pojawiła się woda a plasterki stały się miękkie i wiotkie, rodzynki napęczniały. Obserwujemy ruch wody z komórek ogórka i do komórek winogron. Wniosek: Woda posiada zdolność swobodnego ruchu między komórką a środowiskiem, który nazywamy osmozą. Woda przemieści się w kierunku do środowiska o wyższym stężeniu, w celu wyrównania stężeń po obu stronach błony. PRZED PO Badanie oraz opracowanie wyników: Radek Szklarzewski, Daria Sztolsztejner, Rafał Fajfer, Natalia Borawska Doświadczenie wykonano w poprzednim semestrze

34 Uczniowie grupy projektowej 96/26_MP_G2 DZIĘKUJĄ ZA UWAGĘ BIBLIOGRAFIA: Świat biologii 2 wyd. Nowa Era Vademecum gimnazjalisty Chemia Nowej Ery cz.1 Czasopisma: Biologia w szkole Strony internetowe: Wikipedia, Biocen,WPN Komórka i jej centrum dowodzenia zmianą, DNA

35 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google