Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział komórki: mitoza i mejoza. Budowa chromosomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział komórki: mitoza i mejoza. Budowa chromosomu."— Zapis prezentacji:

1 Podział komórki: mitoza i mejoza

2 Budowa chromosomu

3 Cykl komórkowy 1.Interfaza 2.Mitoza lub mejoza (faza podziału jądra komórkowego) 3.Cytokineza (faza podziału cytoplazmy)

4 Interfaza -Synteza białek tworzących organelle komórkowe - synteza białek enzymatycznech - synteza RNA w jąderku 1. Początkowy okres interfazy : 2. Faza S (środkowy okres interfazy) : - wzrasta intensywność syntezy DNA ( podwojenie chromosomów) 3. Końcowy okres interfazy : - synteza białek potrzebnych m.in. do budowy wrzeciona podziałowego - zwiększenie liczby centrioli

5 Podział jądra komórkowego: mitoza Jakie korzyści czerpie organizm z mitozy? - każda nowa komórka otrzymuje ten sam zestaw chromosomów - mitoza służy namnażaniau się komórek, wzrostu organizmu - mitoza zapewnia możliwość regeneracji zużytych lub uszkodzonych komórek Mitoza dzieli się na cztery główne fazy: 1.Profazę 2.Metafazę 3.Anafazę 4.Telofazę

6 Mitoza 1. ProfazaProfaza 2. MetafazaMetafaza 3. AnafazaAnafaza 4. Telofaza8Telofaza8

7 1.ProfazaProfaza - Stopniowa kondensacja chromatyny, skręcanie się i grubienie nici chromatynowych, wytworzenie chromosomów mitotycznych. Każdy chromosom składa się z dwóch siostrzanych chromatyd połączonych ze sobą w miejscu zwanym centromerem. - Początek tworzenia się wrzeciona kariokinetycznego. Wrzeciono kariokinetyczne jest to układ charakterystycznych włókienek zbudowanych z mikrotubul skupiających się na biegunach dzielącej się komórki. Wrzeciono podziałowe składa się z mikrotubul biegunowych i kinetochorowych. 2.MetafazaMetafaza - Dalsza kondensacja chromatyny. Nić DNA ulega skróceniu 5-10 tysięcy razy. - W pełni uformowane chromosomy, zbudowane z dwóch częściowo rozdzielonych chromatyd, układają się w płytce równikowej wrzeciona kariokinetycznego.

8 3. AnafazaAnafaza - Szybkie oddzielenie się od siebie siostrzanych chromatyd (połączonych uprzednio w centromerze). - Ruch chromatyd ku biegunom komórki poprzez skracanie się włókien wrzeciona kariokinetycznego. Ruch chromosomów jest procesem zsynchronizowanym, przebiegającym z szybkością, która maleje w miarę zbliżania się chromosomów do biegunów komórki. - Początek tworzenia się wrzeciona cytokinetycznego. 4. TelofazaTelofaza -Zgromadzenie chromosomów potomnych w dwóch przeciwległych biegunach. -Rozluźnianie (dekondensacja) struktury chromosomów (tworzenie nowych jąder). -Odtwarzanie jąderka i błony jądrowej (z elementów powstałych w profazie). -Zanik wrzeciona kariokinetycznego.

9 Cytokineza - Jest to podzial cytoplazmy, - rozpoczyna się już w telofazie, - polega na wytworzeniu przegrody dzielącej nowo powstałe komórki.

10 Podział jądra komórkowego: mejoza Mejoza: -Jest źródłem zróżnicowania genetycznego potomstwa -Jest przyczyną pojawiania się nowych cech ( rekombinacji genetycznej ) Mejoza polega na dwóch postępujących po sobie podziałach jądra komórki diploidalnej, nazywanych pierwszym i drugim podziałem mejotycznem (mejoza I i II). Każdy z nich dzieli się dodatkowo na : -profazę, -metafazę, -anafazę, -telofazę.

11 Mejoza I 1.Profaza IProfaza I 2.Metafaza IMetafaza I 3.Anafaza IAnafaza I 4.Telofaza ITelofaza I

12 Profaza I Profaza I : - Wczesna. Rozpoczyna się kondensacja chromosomów; chromatydy nie są jeszcze widoczne. - Środkowa. Rozpoczyna się proces koniugacji chromosomów homologicznych (centriole się rozchodzą) -Późna. Dobrze widoczne są tetrady. W stanie pełnej koniugacji dochodzi do wymiany fragmentów chromatyd (crossing – over). Widoczne są chiazmy.crossing – over Metafaza I : - Tworzy się wrzeciono podziałowe; zanika otoczka jądrowa. Tetrady ustawiają się centromerami w płaszczyźnie równikowej wrzeciona. Anafaza I : - Chromosomy homologiczne rozchodzą się do przeciwległych biegunów. Telefaza I : - Zanika wrzeciono; odtwarza się otoczka jądrowa. Powstają dwa jądra potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów. Przebiega cytokineza.

13 Crossing - over

14 Mejoza II 1.Profaza IIProfaza II 2.Metafaza IIMetafaza II 3.Anafaza IIAnafaza II 4.Telofaza IITelofaza II

15 Profaza II : Profaza II : - Chromosomy ulegają kondensacji. Centriole się rozchodzą. Metafaza II Metafaza II : - Zanika otoczka jądrowa, tworzy się wrzeciono podziałowe. Centromery chromosomów ustawiają się w płaszczyźnie równikowej. Anafaza II : Anafaza II : - Chromatydy siostrzane wędrują do przeciwległych biegunów. Telefaza II : Telefaza II : - Każda z chromatyd staje się chromosomem jednego z czterech jader potomnych.


Pobierz ppt "Podział komórki: mitoza i mejoza. Budowa chromosomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google